5 клас

12.03 2020

Заруб.літ

Кір Буличев «Дівчинка з Землі»

Криленко Л.А.

https://drive.google
.com/drive/folders/1E
qAigBq69vtJ1MrEaxZ8
lVcxW8AvBzVv?usp=s
haring

Основи здор

Соціальна небезпека інфекційних захворювань. Поняття про туберкульоз і ВІЛ – інфекцію

Кузнєцова Н.В.

https://drive.google.co
m/file/d/1VuvlI9X0ozW
DKiF1aEvboWeoC3Xxyd
G3/view?usp=sharing

математика

Демченко О.О.

Історія

Практичне заняття 6: Які історичні пам’ятки рідного краю розповідають про минуле.

Сарданова Л. М.

https://docs.google.com
/document/d/1__yLenpY
dzxAap-dRBxPOaZnTggbf
ZdT/edit

фізкультура

ОП. на уроках футболу. Стройові прийоми. Вправи для формування постави та запобіганню плоскостопості. Ходьба, біг, стрибки. Загально розвивальні вправи з предметами..

Повторне про бігання відрізків 10.20.30 м з різних стартових положень.. Контрольний норматив : Вкидання м’яча з місця, розбігу на точність та дальність. Вивчити : Ведення м’яча внутрішньою та зовнішньою частинами підйому по колу та вісімкою.

Спортивні ігри за спрощеними правилами.

Різновиди видів стрибків , бігу.

Різновиди стрибків з імітацією ударів ногою.

Удосконалення :Жонглювання м’ячем ногою, стегном..

Шадурський В.А.

https://football24.ua/z
honglyuvannya_myache
m_vid_havi_inyesti_i_bu
sketsa_mozhe_pretendu
vati_na_rekord_video_n2
37690/

https://www.youtube.com
/watch?v=YbSluq1T-jg

13.03.2020

Укр.мова

Обставина. Типи обставин за значенням. Способи їх вираження.

Лукіянчук В.А.

https://docs.google.co
m/document/d/11BRW
MVdOYvn8-_obRGe5CP
Wwsd_7nyGAAMgUphO
eLfU/edit#heading=h.gjdgxs

Укр.літ

Картини довколишнього світу, природи в поезіях Т.

Шевченка. «Садок вишневий коло хати»

Лукіянчук В.А.

https://docs.google.com/
document/d/1chOPzYOyItr
oKC0i6Jn8r-i_X9RTtlqN5vBl
BakYc2w/edit

Математика

Демченко О.О.

Муз.мистец.

Світ вокальної музики.

А. Навроцький « Прийди, прийди , весно красна…»- розучування.

Ф.Шуберт « Ave Maria - слухання.

Тембр. Діапазон.

Сарданова Л.М.

https://www.youtube.c
om/watch?v=qld0rWKBJjE

https://www.youtub
e.com/watch?v=PBOER7nlEOE

Фізкульт.

ОП. на уроках футболу. Стройові прийоми (шикування та перешикування). Вправи для формування постави та запобіганню плоскостопості. Загально розвивальні вправи з предметами.

Повторне про бігання відрізків 10 . 20. 30 м.

Рухливі ігри та естафети з м’ячем. Спортивні ігри за спрощеними правилами. Різновиди бігу. Стрибків.

Засвоїти : Ведіння м’яча внутрішньою та зовнішньою частинами підйому по колу, вісімкою.

Стрибки з імітацією ударів ногою.

Удосконалення :Жонглювання м’ячем ногою та стегном..

Маневрування на полі. Взаємодія з партнерами під час гри..

Шадурський В.А.

https://www.matchday
.ua/blog/uvaga-uvaga/7-n
ajkrashih-vprav-dlya-pidgo
tovki-futbolistiv-do-sezonu-
234/

https://www.youtube.com/
watch?v=dH6znbruTic

16.03.2020

Укр.мова

Другорядні члени речення. Тренувальні вправи.

Лукіянчук В.А.

https://docs.google.com
/document/d/12cgVu_8
WCNFAV7nzCuqenjwRLg
dry37TjY1yvDo17PQ/edit

Труд навчан

Виготовлення браслета паралельним плетінням або плетінням петлями (на вибір). Закріплення та нарощування робочої нитки у виробі. Закріплення застібки. Остаточна обробка виробу. Захист проекту.

Бондар О.О.

https://docs.google.com/d
ocument/d/1vyD-LWkDnrsd
B7hesXQTPsTUuvZB00Lj/edit

Труд.навчан.

Бондар О.О.

Природозн.

Гриби

Кузнєцова Н.В.

https://drive.google.com/
file/d/1QxpiUsW07y4Jgp49
GrVncAa_d2cSsNGW/view?
usp=sharing

Анг. мова

Минулі канікули: пригоди

Долинська В.В.

https://opentalk.org.ua/l
angstory/my-summer-holi
days-moi-litni-kanikuli/

Укр.літ

Павло Тичина. Коротко про поета й край, де він народився.

Майстерне відтворення краси природи, яке надихає ліричного героя й зміцнює його патріотичні почуття. «Не бував ти у наших краях»

Лукіянчук В.А.

https://docs.google.com/d
ocument/d/1iiEYfhlljWndA
rQG2xQkFHvQLdAqqCDs3t
wgSrce7QU/edit

17.03.2020

Математ.

Демченко О.О.

Заруб.літ

Контрольна робота з теми: «Світ дитинства»

Криленко Л.А.

https://drive.google.com
/drive/folders/1EqAigBq69
vtJ1MrEaxZ8lVcxW8AvBzV
v?usp=sharing

Анг.мова

Мій улюблений вид відпочинку

Долинська В.В.

Переглянути презентацію
і скласти 5 речень у теперішньому
тривалому часі

https://www.youtube.com
/watch?v=p7I9pswPMj0

Інформатик

Постановка завдання, планування проекту

Шкрабак Т.М.

https://drive.google.com/fi
le/d/1V9pwaC85Mi8oroxhBA
Yj5oZm_EFQ8lq_/view?usp=
sharing

Фізкульт.

ОП. на уроках футболу. Стройові прийоми. Вправи для формування постави та запобіганню плоскостопості. Ходьба, біг, стрибки. Загально розвивальні вправи. Біг з різних стартових положень на відстань 10 м. Біг на витривалість 200. 400. 500 м.

Рухливі ігри та естафети з м’ячем.

Спортивні ігри (гандбол, баскетбол з елементами футболу).

Удосконалення : Ведіння м’яча внутрішньою та зовнішньою частинами підйому по колу, вісімкою.

Навчальний норматив : 6 ударів по нерухомому м’ячу на точність одним із вивчених способів у гандбольні або задану половину футбольних воріт з відстані 7 м.

Шадурський В.А.

https://www.matchday.ua/
blog/uvaga-uvaga/7-najkras
hih-vprav-dlya-pidgotovki-fut
bolistiv-do-sezonu-234/

https://www.youtube.com/
watch?v=YbSluq1T-jg

18.03.2020

Математика

Демченко О.О.

Укр.мова

Другорядні члени речення. Тренувальні вправи.

Лукіянчук

https://docs.google.com/document/d/12cgVu_8WCNFAV7nzCuqenjwRLgdry37TjY1yvDo17PQ/edit

Обр.мистец

Графіка. Ілюстрація. Ілюстрація в графіці. Ілюстрація до казки.

Бондар О.О.

https://docs.google.com/document/d/12cgVu_8WCNFAV7nzCuqenjwRLgdry37TjY1yvDo17PQ/edit

Природоз.

Бактерії .Бактерії корисні та шкідливі.

Кузнєцова Н.В.

https://drive.google.com/file/d/1SJD9TsqqHYjGJVsgMQvyZ80MBf6qe_mL/view?usp=sharing

Анг.мова

Відпочинок з сім'єю. Урок домашнього читання

Долинська В.В.

http://goodhouse.com.ua/poradi/19086-list-topik-na-temu-yak-ya-proviv-lito-i-yak-ya-planuyu-provesti-lito-na-anglijskij-movipriklad-z-perekladom-na-rosijsku-movu-topik-na-temuvidpochinok-vlitku-bilya-morya-anglijskoyu-movoyu-z.html

1\2 укрмова

Узагальнення й систематизація вивченого з теми «Відомості із синтаксису і пунктуації»

Лукіянчук В.А.

https://docs.google.com/document/d/1x8ZltRNsNF1-wakmgZJ3oD9EYJQU8EPnvDrzBc23b-0/edit

19.03.2020

Заруб.літ

Маар Пауль «Машина для здійснення бажань, або Суботик повертається в суботу»

Криленко Л.А.

https://drive.google.com/drive/folders/1EqAigBq69vtJ1MrEaxZ8lVcxW8AvBzVv?usp=sharing

Основ.здоров’я

Узагальнення по темі: «Соціальна складова здоров’я»

Кузнєцова Н.В.

https://drive.google.com/file/d/1gX3OC-wVys30OpOOL8CN2ZSuy6pIEJFR/view?usp=sharing

математика

Демченко О.О.

Історія

Узагальнення за темою: «Історія України в пам’ятках»

Сарданова Л.М.

https://docs.google.com/document/d/1J4cND1FZM5_yquaSLpVeuP1KEsIBykSb/edit

фізкультура

ОП. на уроках з футболу. Стройові прийоми. Вправи для формування постави та профілактики плоскостопості . Ходьба, біг, стрибки. Загально розвивальні вправи з предметами..

Біг на витривалість 200. 400. 500 м.

Рухливі ігри та естафети з м’ячем.

Спортивні ігри (гандбол, баскетбол з елементами футболу).

Повторне про бігання відрізків 10 – 30 м. з різних вихідних положень. Навчальний норматив : 6 передач м’яча з місця на точність одним із вивчених способів з відстані 7 м.

Шадурська С.П.

https://www.matchday.ua/blog/uvaga-uvaga/7-najkrashih-vprav-dlya-pidgotovki-futbolistiv-do-sezonu-234/

https://www.youtube.com/watch?v=YbSluq1T-jg

20.03.2020

Укр.мова

Речення з однорідними членами (без сполучників та зі сполучниками а, але, і). Кома між однорідними членами речення.

Лукіянчук В.А

https://docs.google.com/document/d/1Uok5u9GTOuE_KJXa5yXPJv8txfOgqJ9nAnpCHKWGotI/edit

Укр.літ

Мелодійність віршів П.Тичини. «Гаї шумлять …»,

«Блакить мою душу обвіяла…»

Лукіянчук В.А

https://docs.google.com/document/d/1iiEYfhlljWndArQG2xQkFHvQLdAqqCDs3twgSrce7QU/edit

Математика

Демченко О.О.

Муз.мистец.

Звучить хор.

А. Навроцький « Прийди, прийди , весно красна…»- ввиконання.

Контрольні запитання та завдання.

Сарданова Л.М.

https://www.youtube.com/watch?v=RAQ39AjdgyY

https://www.youtube.com/watch?v=PBOER7nlEOE

Фізкульт.

О.П. на уроках по футболу. Стройові прийоми. Вправи для формування постави та профілактики плоскостопості. Поєднання бігу зі стрибками, зупинками, поворотами. Поєднання пересування

з володінням м’ячем. Рухливі Ігри та естафети з м’ячем. Спортивна гра (Гандбол, баскетбол. З елементами футболу). Удари по м’ячу ногою: удар зовнішньою частиною підйому по нерухомому м’ячу; удари середньою та внутрішньою частинами підйому по м’ячу, що котиться.

Шадурський В.А.

https://football24.ua/zhonglyuvannya_myachem_vid_havi_inyesti_i_busketsa_mozhe_pretenduvati_na_rekord_video_n237690/

https://www.youtube.com/watch?v=dH6znbruTic

23.03.2020

Укр.мова

Узагальнювальне слово при однорідних членах речення. Двокрапка і тирк

Лукіянчук В.А.

https://docs.google.com/document/d/1Uok5u9GTOuE_KJXa5yXPJv8txfOgqJ9nAnpCHKWGotI/edit

Труд навчан

Вибір та обґрунтування теми проекту (виду брелока). Планування роботи з виконання проекту. Проектування форми брелока методом фантазування. Графічне зображення майбутнього виробу.

Бондар О.О.

https://docs.google.com/presentation/d/1aqgCEewG1n9GLIHUeRF9n9vG2yW0-yr3/edit#slide=id.p1

Труд.навчан.

Бондар О.О.

Природознавст.

Середовище життя. Чинники середовища. Вплив на організми чинників неживої природи.

Кузнєцова Н.В.

https://drive.google.com/file/d/1_Dt4r4ZwJ54d4NEhgLwUpsfj3Tfyi1jF/view?usp=sharing

Анг. мова

Мій улюблений одяг.

Долинська В.В.

https://www.youtube.com/watch?v=py2IX0zTXiA

Укр.літ

ПЧ№3 «Панна квітів» Валерія Шевчука

Лукіянчук В.А.

https://docs.google.com/document/d/1M4yLid57J631ezJVnUrIx_QA7uuZRmGy2rRC13KQ9h0/edit

24.03.2020

Математ.

Демченко О.О.

Заруб.літ

Туве Маріка Янсон «Капелюх чарівника»

Криленко Л.А.

https://drive.google.com/drive/folders/1EqAigBq69vtJ1MrEaxZ8lVcxW8AvBzVv?usp=sharing

Анг.мова

Повторення ЛО теми

Долинська В.В.

Інформатик

Метод проектів

Шкрабак Т.М.

https://docs.google.com/document/d/1bShqlVx_iz_MifVEFFStbXJksyueQs21sSwtMCdGOAY/edit?usp=sharing

Фізкульт.

ОП на уроках по футболу. Стройові прийоми. Вправи для формування постави та профілактики плоскостопості. Поєднання прийомів пересування з володінням м’ячем. Удари головою по м’ячу зменшуваної ваги, удари по м’ячу середньою частиною лоба. Ведення м’яча : ведення м’яча середньою, внутрішньою та зовнішньою частинами підйому. Вкидання м’яча : вкидання м’яча вивченими способами на дальність. Рухливі ігри та естафети .

Шадурський В.А.

https://football24.ua/zhonglyuvannya_myachem_vid_havi_inyesti_i_busketsa_mozhe_pretenduvati_na_rekord_video_n237690/

https://www.youtube.com/watch?v=dH6znbruTic

25.03.2020

Математика

Демченко О.О.

Укр.мова

Двокрапка й тире при узагальню вальних словах у реченнях з однорідними членами

Лукіянчук

https://docs.google.com/document/d/1Uok5u9GTOuE_KJXa5yXPJv8txfOgqJ9nAnpCHKWGotI/edit

Обр.мистец

Графіка. Шрифт. Знайомство з шрифтом, поняття буквиця

Композиція «Веселі літери» (буквиця або ініціали).

Бондар О.О.

https://docs.google.com/document/d/1XHz8SJhAuWgCr3FlS3YtrZO80oGF__9H/edit

https://docs.google.com/presentation/d/1rMr6bCd8b2huhKKrW9QJ-bblCcDfRrXO/edit#slide=id.p1

Природоз.

Вода і тепло в житті організмів. Періодичні зміни умов середовища.

Кузнєцова Н.В.

https://drive.google.com/file/d/12Csi_X-iS0HWqM0MQUTERUlC57ZUYqMl/view?usp=sharing

Анг.мова

Подорож по місту

Долинська В.В.

Переглянути презентацію і підготувати усну розповідь про Київ

https://naurok.com.ua/prezentaciya-na-temu-kyiv---the-capital-of-ukraine-dlya-5-klasu-43895.html

1\2 укрмова

Лукіянчук В.А.

26.03.2020

Заруб.літ

Туве Янсон. Чарівність художнього світу твору

Криленко Л.А.

https://drive.google.com/drive/folders/1EqAigBq69vtJ1MrEaxZ8lVcxW8AvBzVv?usp=sharing

Основи здор

Пожежна безпека.

Умови і причини виникнення пожеж. Принципи запобігання та гасіння пожеж

Кузнєцова Н.В.

https://drive.google.com/file/d/1FpVML_yFRSqBg_HwV4XsGV5oy0CL5Jwp/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1gk1FUUZJ2oUs2o-BkBW2_vf7jKn1rL-m/view?usp=sharing

математика

Демченко О.О.

Історія

Як історики досліджують княжу добу.

Сарданова Л.М.

https://www.youtube.com/watch?v=Qc8cOTHVCWc

https://www.youtube.com/watch?v=S2VlYh_laRY

https://www.youtube.com/watch?v=ux_tyXHyJKg

фізкультура

ОП. На уроках по футболу. Стройові прийоми. Вправи для формування постави та профілактики плоскостопості. Пересування : поєднання бігу зі стрибками, зупинками поворотами. Удари по м’ячу ногою : Удар зовнішньою частиною по нерухомому м’ячу. Удари середньою та внутрішньою частинами підйому по м’ячу, що котиться; удари в русі. Жонглювання м’ячем : жонглювання м’ячем ногою, стегном, головою. Зупинка м’яча : зупинка м’яча підошвою та внутрішньою стороною стопи. Навчальна гра у футбол.

Шадурська С.П.

https://www.youtube.com/watch?v=YbSluq1T-jg

27.03.2020

Укр.мова

РМ№18. Складання висловлення «Мої улюблені квіти» з використанням узагальнювальних слів з однорідними членами речення

Лукіянчук В.А

https://docs.google.com/document/d/1gQrbTfxtzsBuO8wDrtoEouePNKg5G4HXLrAczi05El8/edit

Укр.літ

Євген Гуцало. Основні відомості про письменника. Вічне протистояння добра і зла – наскрізна тема світового мистецтва. Порушення цієї теми в оповіданні «Лось»

Лукіянчук В.А

https://docs.google.com/document/d/1GAIHXxc4wo1gILqpMeTCOdf7_exuh-HHMNJUAH4cUGI/edit

Математика

Демченко О.О.

Муз.мистец.

Музика та інші види мистецтва.

Л. Деліб. Піцикато « Навшпиньки» з балету « Сільвія»- слухання.

О. Злотник « Школярі - школярики» - розучування.

Сарданова Л.М.

https://www.youtube.com/watch?v=FmlDtLvGPEA

https://www.youtube.com/watch?v=0UdF8hDYCgk

Фізкульт.

ОП на уроках по футболу. Стройові вправи. Вправи на формування постави та запобіганню плоскостопості. Стартовий розгін : з різних стартових положень. Елементи гри воротаря : ловля м’яча з боку, гра на виході; відбивання м’яча однією та двома руками. Відволікальні дії (фінти) : фінти в умовах виконання ігрових вправ. Індивідуальні дії в нападі : маневрування на полі; «відкривання» для прийому м’яча, відволікання суперника. Рухливі ігри та естафети.

Шадурський В.А.

https://www.youtube.com/watch?v=YbSluq1T-jg

Дистанційне навчання з 06.04.2020 р. по 10 .04 2020 р.

5 клас.

Дата

Предмет

Прізвище та ініціали учителя

Тема
уроку

Посилання на веб-ресурс

06.04.20.

Укр.мова

Лукіянчук В.А.

Звертання.

https://www.youtube
.com/watch?v=o-fJVVDOws8

Труд навчан

Бондар О.О.

Добір інструментів та конструкційних матеріалів для роботи. Добір схеми плетіння.

https://docs.google.com/
document/d/1xDSHBLrkOS
gCD50tNMDug5ctUaY6nSzG
ebH_lNaqB60/edit

Труд.навчан.

Природозн.

Кузнєцова Н.В.

Наземно-повітряне середовище, пристосування живих організмів до життя у ньому.

https://drive.google.com/f
ile/d/1evBquDbZpTv-UdBV
LGcpezsv6DxWQ9JC/view
?usp=sharing

Анг. мова

Долинська В.В.

«Поради туристам»

https://naurok.com.ua/pre
zentaciya-vidi-podorozhi-pre
sent-continuous-4-klas-1436.html

Укр.літ

Лукіянчук В.А.

Максим Рильський. Основні відомості про поета. Поезія «Дощ».

https://docs.google.com/do
cument/d/1W2FNNYZYYsDKl
wh08qSTdMzZI1Ru98AkPSNT
eGYrvjE/edit

07.04.20.

Математ.

Демченко О.О.

Ділення десяткових дробів.

https://docs.google.com/doc
ument/d/1r3_hGiUVpgej_MCzY
vjHNPvIp0qYKxt7/edit

Заруб.літ

Криленко Л.А.

Втілення в персонаж твору ідей доброти,щирості,сімейних цінностей.

https://drive.google.com/open
?id=1HBX4xQNcWtH3o7Eq7uM
bZEgi3Jquymsh

Анг.мова

Долинська В.В.

«Містами України»

https://naurok.com.ua/prezenta
ciya-kyiv-is-the-capital-of-ukraine
-82805.html

Інформатик

Шкрабак Т.М.

Текстовий документ та його об’єкти.

https://drive.google.com/file/d/1
ImhuepiYoSrQllh8ZKtesLxNZBEVP
0Vt/view?usp=sharing

Фізкульт.

Шадурський В.А.

ОП на уроках по футболу. Стройові вправи. Вправи на формування постави та профілактики плоскостопості.

https://www.youtube.com/watch
?v=ukoNh7uwnuc

https://osvita.diia.gov.ua/courses
/digital-fizra

08.04.20.

Математика

Демченко О.О.

Ділення десяткових дробів https://docs.google.com/document/d/153F
HDEdrqINrJwzf0u0dfP_tqIHb3nQ8/edit

Укр.мова

Лукіянчук В.А.

Звертання. Розділові знаки при звертанні.

https://www.youtube.com/wat
ch?v=qJk99mEDWgk

Обр.мистец

Бондар О.О.

Архітектура. Ансамбль. Ескіз будинку для казкового героя.

https://docs.google.com/document/d/1ViFc
SrDMtnvwc9SUiWtCoyvEejkqJ_za/edit

Природоз.

Кузнєцова Н.В.

Водне середовище життя. Пристосування організмів до життя у воді.

https://drive.google.com/file/d/1
tGWU9tFs2-HNnFjDiykSDmogIst_
kSHM/view?usp=sharing

Анг.мова

Долинська В.В.

«Плани на літо»

http://goodhouse.com.ua/porad
i/19086-list-topik-na-temu-yak-y
a-proviv-lito-i-yak-ya-planuyu-pr
ovesti-lito-na-anglijskij-moviprikl
ad-z-perekladom-na-rosijsku-mov
u-topik-na-temuvidpochinok-vlitku
-bilya-morya-anglijskoyu-movoyu-z
.html

1\2 укрмова

Лукіянчук В.А.

Звертання. Розділові знаки при звертанні.

https://www.youtube.com/watch?v
=qJk99mEDWgk

09.04.20 .

Заруб.літ

Криленко Л.А.

Роальд Дал. Повість-фентезі. «Чарлі і шоколадна фабрика.» Доброта і щирість головного героя. Жанр твору

https://drive.google.com/open?id=1
wO14kDxqON5W_qKpz6_oDwn_oSPt
nfGa

Основи здор

Кузнєцова Н.В.

Інформаційна безпека в Інтернеті Обстеження безпеки своєї оселі.

https://drive.google.com/file/d/1TQX
DcyxisYRMlR7DLEHhnut1-bScGQO8/vi
ew?usp=sharing

математика

Демченко О.О.

Ділення десяткових дробів.Самостійна робота. https://naurok.com.ua/test/join

Історія

Сарданова Л.М.

Як історики досліджують козацьку добу.

https://docs.google.com/document/d/1
c68nAs0m70jAzKhIGp1eNa0TumcMhUG
QE-kq3zilArE/edit

фізкультура

Шадурський В.А.

ОП на уроках по футболу. Стройові вправи. Вправи на формування постави та профілактики плоскостопості.

https://www.youtube.com/watch?v=u
koNh7uwnuc

https://osvita.diia.gov.ua/courses/digit
al-fizra

10.04.20

Укр.мова

Лукіянчук В.А.

Найбільш уживані вставні слова.

https://www.youtube.com/watch?v=PD
3bGpmed2g

Укр.літ

Лукіянчук В.А.

Максам Рильський. Єдність людини і природи. Поезія «Осінь – Маляр…».

https://docs.google.com/document/d/1W
2FNNYZYYsDKlwh08qSTdMzZI1Ru98AkPS
NTeGYrvjE/edit

Математика

Демченко О.О.

Ділення десяткових дробів.Самостійна робота.

https://naurok.com.ua/test/join

Муз.мистец.

Сарданова Л.М.

Музика і слово.

https://docs.google.com/document/d/1IM
12r8ECxkv9f2sVOcRhBVQI2J1bIB7b794TT4
1FHgw/edit

Фізкульт.

Шадурський В.А.

ОП на уроках по футболу. Стройові вправи. Вправи на формування постави та профілактики плоскостопості.

https://www.youtube.com/watch?v=ukoNh7uwnuc

https://osvita.diia.gov.ua/courses/digital-fizra

Дистанційне навчання з 13.04.2020 р. по 17 .04 2020 р.

5 клас.

Дата

Предмет

Прізвище та ініціали учителя

Тема уроку

Посилання на веб-ресурс

13.04.20.

Укр.мова

Лукіянчук В.А.

Вставні слова, виділення їх на письмі комами.

https://www.youtube.com/watch?v=7xfoSPBPglc

Труд навчан

Бондар О.О.

Виготовлення брелока паралельним плетінням. Закріплення та нарощування дроту у виробі

https://docs.google.com/document/d/1xDSHBLrkOSgCD50tNMDug5ctUaY6nSzGebH_lNaqB60/edit

Труд.навчан.

Природозн.

Кузнєцова Н.В.

Ґрунтове середовище життя. Пристосування організмів до життя у ґрунті.

https://drive.google.com/file/d/1co5izLIsoQ5KYWTxndYZdSdmfYQwyuJc/view?usp=sharing

Анг. мова

Долинська В.В.

Відпочинок майбутнього

https://vseosvita.ua/library/prezentacia-do-uroku-anglijskoi-movi-5-klas-aktivnij-vidpocinok-124071.html

Укр.літ

Лукіянчук В.А.

Г. Тютюнник. Коротко про письменника. Оповідання «Дивак»

https://www.youtube.com/watch?v=iM2kY3vj5-o

https://www.youtube.com/watch?v=uL2Wkpcgtgg

14.04.20.

Математ.

Демченко О.О.

Округлення чисел.

https://youtu.be/uqG1hOOz_kg

https://www.youtube.com/watch?v=uqG1hOOz_kg&feature=youtu.be

Заруб.літ

Криленко Л.А.

Цікаві пригоди хлопчика Чарлі та його друзів на казковій шоколадній фабриці містера Вонкі. Робота з текстом твору

https://drive.google.com/open?id=1XWN0LSMygFhHGRipOvuh6VMBDvDIjr4S

Анг.мова

Долинська В.В.

Планування подорожі

https://www.youtube.com/watch?v=lJXEVUSW3ls

Інформатик

Шкрабак Т.М.

Введення та редагування тексту.

https://drive.google.com/file/d/1mY7ESBW1c5VEYYTIrpbtsZ8C4ebXeFVi/view?usp=sharing

Фізкульт.

Шадурський В.А.

Футбол

https://www.youtube.com/watch?v=ukoNh7uwnuc

15.04.20.

Математика

Демченко О.О.

Округлення чисел. Розв’язування вправ.

https://www.youtube.com/watch?v=Q-90zfmUsu8&feature=youtu.be

Укр.мова

Лукіянчук В.А.

РМ. Написання листа до рідної людини з використанням звертань та вставних слів.

https://docs.google.com/document/d/1cFbeP-j36zdgA415HJet91m43aui5hMAMoanIzn96Xc/edit

Обр.мистец

Бондар О.О.

Живопис. Монументальний живопис. Ескіз вітражу «Натюрморт» https://docs.google.com/presentation/d/1lMPCcjlUHTpQURTjsqv_XTC5ZieAYXR7/edit?dls=true

Природоз.

Кузнєцова Н.В.

Чинники живої природи. Взаємозв’язки між організмами. Співіснування організмів.

https://drive.google.com/file/d/1y9GXNr3sbTPXFt6U8_IbFnGYObLr4CHF/view?usp=sharing

Анг.мова

Долинська В.В.

У селі

https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-pozaklasnogo-zahodu-z-angliysko-movi-dlya-uchniv-7-9-klasiv-za-temoyu-moe-selo-moya-batkivschina-miy-svit-my-village-my-motherland-my-world-1891.html

1\2 укрмова

Лукіянчук В.А.

16.04.20

Заруб.літ

Криленко Л.А.

Характеристика образу містера Вонки (Р. Дал «Чарлі і шоколадна фабрика»)

https://drive.google.com/open?id=1tmP3mnzq-H-Wg6XR75Me-xB0gYFpE_lU

Основи здор

Кузнєцова Н.В.

Безпека надворі. Місця підвищеної небезпеки. Екстремальні ситуації з незнайомцями.

Моделювання безпечної поведінки із незнайомими людьми

https://drive.google.com/file/d/1uJAJgStjC2Zvj0z9rKVqIV5chHZnk04E/view?usp=sharing

математика

Демченко О.О.

Історія

Сарданова Л.М.

Хто заклав підвалини української історичної науки.

https://docs.google.com/document/d/1WPTazIkk9fvPHpobKRypENnxt9KFeM38AE_uUzwhF1Q/edit

фізкультура

Шадурський В.А.

Футбол

https://www.youtube.com/watch?v=uSbqB_y-gZs

17.04.20

Укр.мова

Лукіянчук В.А.

Кома між частинами складного речення.

https://www.youtube.com/watch?v=MXEJLEeLK5M

Укр.літ

Лукіянчук В.А.

Г. Ттюнник. Оповідання «Дивак». Паралельність і єдність двох світів природи і людини.

https://www.youtube.com/watch?v=uL2Wkpcgtgg

Математика

Демченко О.О.

Муз.мистец.

Сарданова Л.М.

Музика і візуальні види мистецтва.

https://docs.google.com/document/d/102otiVqSSx91HV_I769Bhv7o545jt4o5ttm3AbG8s1s/edit#heading=h.gjdgxs

Фізкульт.

Шадурський В.А.

Футбол

https://www.youtube.com/watch?v=Ip4n5uS-daU

Дистанційне навчання з 21.04.2020 р. по 24 .04 2020 р.

5 клас.

Дата

Предмет

Прізвище та ініціали учителя

Тема уроку

Посилання на веб-ресурс

21.04.20.

Математ.

Демченко О.О.

Математика.

Що таке відсоток.

https://www.youtube.com/watch?v=zx4DSTNlFV0&feature=youtu.be

Заруб.літ

Криленко Л.А.

Зображення в повісті реального та фантастичного. Робота з текстом твору

https://drive.google.com/open?id=1uxo8FEPaNS4nnq5gntlpzK9hNmEjUwzd

Анг.мова

Долинська В.В.

Визначні місця у моєму селі

https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-pozaklasnogo-zahodu-z-angliysko-movi-dlya-uchniv-7-9-klasiv-za-temoyu-moe-selo-moya-batkivschina-miy-svit-my-village-my-motherland-my-world-1891.html

Інформатик

Шкрабак Т.М.

Додавання зображень із файлу та їх форматування.

https://drive.google.com/file/d/1_4pqsVhM6Z8zfG-5xFtX3itG5FKjMuBO/view?usp=sharing

Фізкульт.

Шадурський В.А.

Футбол

https://youtu.be/Uuc6Sm6hPaA

22.04.20.

Математика

Демченко О.О.

Що таке відсоток.

https://www.youtube.com/watch?v=zx4DSTNlFV0&feature=youtu.be

Укр.мова

Лукіянчук В.А.

Ділові папери. Оформлення конверта.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=-RSUtO_Wg3I&feature=emb_logo

Обр.мистец

Бондар О.О.

Садово паркове мистецтво. Виготовлення ліхтарів у техніці витинання.

https://docs.google.com/document/d/1zHAG3fXfuRssEi9Cq3NqmTN9gbFLpLyL/edit?dls=true

Природоз.

Кузнєцова Н.В.

Угруповання організмів. Екосистеми.

https://drive.google.com/file/d/1uqQ_tdZQ2gVbi55jJYH_d-_0FprggGpx/view?usp=sharing

Анг.мова

Долинська В.В.

Екскурсія по місту

https://vseosvita.ua/library/prezentacia-do-urokiv-anglijskoi-movi-anglijska-mova-tema-travelling-travelling-by-trainprezentacia-do-uroku-anglijskoi-movi-za-temou-podorozimistit-f-71784.html

23.04.20 .

Заруб.літ

Криленко Л.А.

РМ Твір-фантазія « У мене є мрія …»

https://drive.google.com/open?id=133J1oflvpdVLXswfqokJWAZyArYONe21

Основи здор

Кузнєцова Н.В.

Безпечне довкілля

Наслідки забруднення довкілля для життя і здоров’я людини. Способи збереження природного середовища

Створення саморобок для повторного використання пластикових упаковок

https://drive.google.com/file/d/1Q2DDam88ACU_9vKHg9uUci0F_AJUUaTf/view?usp=sharing

математика

Демченко О.О.

Математика.

Знаходження відсотка від числа.

https://youtu.be/eEao3zimcoc

Історія

Сарданова Л.М.

Практичне заняття 7: Чим відрізняються наукове і мистецьке осмислення минулого.

https://docs.google.com/document/d/1R5rXV6jSzAydgORifrCh9MuBujdf6KWyruL763IYGcA/edit

фізкультура

Шадурський В.А.

Футбол

https://www.youtube.com/watch?v=uSbqB_y-gZs

24.04.20

Укр.мова

Лукіянчук В.А.

Узагальнення і систематизація вивченого з теми «Відомості з синтаксису й пунктуації»
https://docs.google.com/document/d/1mTYxVwf7dLWFwfDLfvqT-KI0rjGXyfRbOFN9PJT3lfA/edit

Укр.літ

Лукіянчук В.А.

Г. Тютюнник. Оповідання «Дивак». Гідна поведінка Олеся як позиція особистості. https://sologubtanja.jimdofree.com/%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8F%D0%BC-5-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%83-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/

Математика

Демченко О.О.

Математика.

Знаходження відсотка від числа.

https://youtu.be/eEao3zimcoc

Муз.мистец.

Сарданова Л.М.

Музика в театрі.

https://docs.google.com/document/d/1SlicmaWScPVIdxnjC4JoE6b_7-LEw8kDuLzTKWYWzYA/edit

Фізкульт.

Шадурський В.А.

Легка атлетика

https://www.youtube.com/watch?v=Ip4n5uS-daU

Дистанційне навчання з 27.04.2020 р. по 30.04. 2020 р.

5 клас.

Дата

Предмет

Прізвище та ініціали учителя

Тема уроку

Посилання на веб-ресурс

27.04.20.

Укр.мова

Лукіянчук В.А.

Пряма мова. Розділові знаки прямій мові.

https://www.youtube.com/watch?v=wqEwZrirVd8

Труд навчан

Бондар О.О.

Плетіння брелока з бісеру на дротяній основі. З’єднання деталей виробу. Остаточна обробка. Захист проекту.

https://docs.google.com/document/d/1rVgCP7HprkV2XuDrCldQcHCHWJV1nNww/edit

Труд.навчан.

Природозн.

Кузнєцова Н.В.

Навчальний проект Вирощування найвищої бобової культури

https://drive.google.com/file/d/1hk2oE5eLQhKX21zK-1ai973BaaJV132R/view?usp=sharing

Анг. мова

Долинська В.В.

Відкриваємо

Великобританію

https://vseosvita.ua/library/podoroz-do-velikoi-britanii-a-visit-to-great-britain-prezentacia-dla-pozaklasnogo-zahidu-dla-ucniv-5-klasiv-9131.html

Укр.літ

Лукіянчук В.А.

Микола Вінграновський. Повість «Сіроманець»

https://www.youtube.com/watch?v=ST7txyIquIg

https://www.youtube.com/watch?v=7LfSSDoHq6Q

28.04.20.

Математ.

Демченко О.О.

Математика.

Самостійна робота.

join.naurok.ua Код доступу 625918

Заруб.літ

Криленко Л.А.

П. Маар «Машина для здійснення бажань, або Суботик повертається в суботу»

https://drive.google.com/open?id=140ZN1t6f9sANDZzmucmei37HLFMae6Ny

Анг.мова

Долинська В.В.

Цікаві місця світу

https://vseosvita.ua/library/prezentacia-viznacni-misca-londona-120865.html

Інформатик

Шкрабак Т.М.

Форматування тексту.

https://drive.google.com/file/d/11jcza9VMMWWNaBGyOyfLDrescPIaauR6/view?usp=sharing

Фізкульт.

Шадурський В.А.

Легка атлетика

https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=UA5BQEEWpaQ&feature=emb_logo

29.04.20.

Математика

Демченко О.О.

Укр.мова

Лукіянчук В.А.

Розділові знаки при прямій мові.

https://www.youtube.com/watch?v=wqEwZrirVd8

Обр.мистец

Бондар О.О.

Садово-паркове мистецтво.

Зображення фонтану

https://docs.google.com/document/d/1ZvVKQ7r63APaVBqX4DvzjJPFMh8wHpyF/edit

Природоз.

Кузнєцова Н.В.

Контрольна робота № 2 по темі «Планета Земля, як середовище життя організмів»

https://drive.google.com/file/d/1Bs32fcn7uRZkjftAsH8Rrsb1T1Un88nF/view?usp=sharing

Анг.мова

Долинська В.В.

Вирушаємо в подорож

https://naurok.com.ua/prezentaciya-na-temu-podorozhi-122677.html

30.04.20

Заруб.літ

Криленко Л.А.

Оптимістичний образ Суботика, його віра в силу думки і фантазії у творі П. Маара

«Машина для здійснення бажань..»

https://drive.google.com/open?id=1KY8TSxqaQ_e11E7ozASFBWdn7HaVTMy0

Основи здор

Кузнєцова Н.В.

Основи здоров’я Стихійні лиха. Правила поведінки під час сильного вітру, грози та в разі потрапляння у зону підтоплення.

https://drive.google.com/file/d/1ijIGwSuq-mypfRMfh9SVqU5iaNqpAW3-/view?usp=sharing

математика

Демченко О.О.

Історія

Сарданова Л.М.

Заняття мешканців українських сіл впродовж історії.

https://docs.google.com/document/d/12DsS3oFuaMLrgLdmmlRVii075cPrhdozuD6zGJ8qnno/edit

фізкультура

Шадурський В.А.

Легка атлетика

https://www.youtube.com/watch?v=KhQXV4rUo5k

Дистанційне навчання з 04.05.2020 р. по 08.05. 2020 р.

5 клас.

Дата

Предмет

Прізвище та ініціали учителя

Тема уроку

Посилання на веб-ресурс

04.05.20.

Укр.мова

Лукіянчук В.А.

Розділові знаки при прямій мові. Тренувальні вправи.

https://docs.google.com/document/d/18EZHcTMlWk7S0BpBg_LxKkvpxeLwSvby-y0EUV2eIsA/edit

Труд навчан

Бондар О.О.

Вибір об’єкта проектування. Деревина як конструкційний матеріал. Послідовність виготовлення виробу з деревини.

https://docs.google.com/document/d/1yENHMnW-u3ZK_EWj_XM2VDHY2CBwDcVk/edit

Труд.навчан.

https://docs.google.com/document/d/1yENHMnW-u3ZK_EWj_XM2VDHY2CBwDcVk/edit

Природозн.

Кузнєцова Н.В.

Людина – частина природи. Зв’язок людини з природою.

https://drive.google.com/file/d/1S0_fa_1M6l3gyRu55hpim-p5sXgkMlGD/view?usp=sharing

Анг. мова

Долинська В.В.

Традиції Великобританії

http://prezentacii.com/angliiskii_yazik/7273-british-traditions.html

Укр.літ

Лукіянчук В.А.

Микола Вінграновський. Повість «Сіроманець».

https://docs.google.com/document/d/1QenARAOC5JEOKe42N8LCcN3qnNvLkestW9q-cVBHaVc/edit#

05.05.20.

Математ.

Демченко О.О.

Заруб.літ

Криленко Л.А.

Реальне і фантастичне у творі.

https://drive.google.com/open?id=1WQY6llIid4qVU-bdE6lakCORDf8xfhZb

Анг.мова

Долинська В.В.

Дорогами Великобританії

https://vseosvita.ua/library/podoroz-do-velikoi-britanii-a-visit-to-great-britain-prezentacia-dla-pozaklasnogo-zahidu-dla-ucniv-5-klasiv-9131.html

Інформатик

Шкрабак Т.М.

Додавання, редагування та форматування таблиць.

https://drive.google.com/file/d/1mNwXezC0BUo7AhpGUQMUQZN6BxscL7d_/view?usp=sharing

Фізкульт.

Шадурський В.А.

Легка атлетика

https://www.youtube.com/watch?v=M0xzmTMQw_4

06.05.20.

Математика

Демченко О.О.

Укр.мова

Лукіянчук В.А.

Письмовий твір-роздум. «Чому необхідно знати історію свого народу»

https://docs.google.com/document/d/1xCX8hMK3b49sDpHbXB-RJBuH1h9XrFOjvfF59asqyLA/edit

Обр.мистец

Бондар О.О.

Добір інструментів та матеріалів для виготовлення оздоблювальних елементів. Виготовлення основи листівки. Добір візерунка для оздоблення.

https://docs.google.com/presentation/d/18PiETAs3Jf4unVlo9j-KmjKtyteC5_q4/edit?dls=true

Природоз.

Кузнєцова Н.В.

Екологічні проблеми та їхнє вирішення

https://drive.google.com/file/d/1NU4Qh_LEj9NRsKo0hybTpnUbKDsPTQaY/view?usp=sharing

Анг.мова

Долинська В.В.

Ми - українці

https://svitppt.com.ua/angliyska-mova/elcome-to-ukraine.html

07.04.20

Заруб.літ

Криленко Л.А.

Елементи фольклору (казки) та їх значення для розкриття головної ідеї – реалізації мрій, бажань і прагнень особистості

https://drive.google.com/open?id=1QTPYCMERMbpVB1vKAB6mHTtxOy6eavQ0

Основи здор

Кузнєцова Н.В.

Безпека на воді. Правила купання у водоймах.

https://drive.google.com/file/d/1Rr8HYqtczmLdDuzRSaoEq2wYXjXPkrua/view?usp=sharing

математика

Демченко О.О.

Історія

Сарданова Л.М.

Як упродовж історії змінилося життя в містах.

https://docs.google.com/document/d/1gTa2MuynxTwpIGAHo9Tq9T4hcCX-hnmKCDi3PVDWLng/edit

фізкультура

Шадурський В.А.

Легка атлетика

https://www.youtube.com/watch?v=NMm3qkpxoHQ

08.05.20

Укр.мова.

Лукіянчук В.А.

Діалог. Тире при діалозі.

https://www.youtube.com/watch?v=3C5WBkg-VOc

https://www.youtube.com/watch?v=V3fZ93TfNT4

Укр.літ

Лукіянчук В.А.

Микола Вінграновський. Повість «Сіроманець». Характеристика головного героя.

https://docs.google.com/document/d/1idncZu96X15UAyjrmqZQ4wwzMExfm-BG8JtUWbBRMHA/edit#bookmark=id.gjdgxs

Математика

Демченко О.О.

Муз. мистецтво

Сарданова Л.М.

Музика в кіно.

https://docs.google.com/document/d/19_UFZJ0LSg4wWfbBEVyM7eyebMCmKIn7N2zQKc7ql2Y/edit#heading=h.gjdgxs

Фізкультура.

Шадурський В.А.

Легка атлетика

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=XJT5Tai7otY&feature=emb_logo

Дистанційне навчання з 12.05.2020 р. по 15.05. 2020 р.

5 клас.

Дата

Предмет

Прізвище та ініціали учителя

Тема уроку

Посилання на веб-ресурс

12.05.20.

Математ.

Демченко О.О.

Математика. Узагальнення і систематизація знань.

join.naurok.uaКод доступу 232009

Заруб.літ

Криленко Л.А.

ПЧ Джеремі Стронг «Гармидер у школі»

https://drive.google.com/open?id=1WZ8-Nm4bbJM_c1EIL2WVPPf9nA96lOwr

Анг.мова

Долинська В.В.

Мої враження від подорожі

https://vseosvita.ua/library/prezentacia-do-urokiv-anglijskoi-movi-anglijska-mova-tema-travelling-travelling-by-trainprezentacia-do-uroku-anglijskoi-movi-za-temou-podorozimistit-f-71784.html

Інформатик

Шкрабак Т.М.

Підготовка документа до друку. Друк документа.

https://drive.google.com/file/d/13l7pLNna2-3jf2dPt5s_nIuPEsIKPMcW/view?usp=sharing

Фізкульт.

Шадурський В.А.

Легка атлетика

https://www.youtube.com/watch?v=a7o-C7mg3pE

13.05.20.

Математика

Демченко О.О.

Укр.мова

Лукіянчук В.А.

Діалог. Розділові знаки при діалозі.

https://www.youtube.com/watch?v=3C5WBkg-VOc

https://www.youtube.com/watch?v=gyC5ii6XKvw

Обр.мистец

Бондар О.О.

Карнавал Театральна маска.

https://docs.google.com/document/d/1Jx82WFOLtnzuWu5hn3Us6J1DUcOB2--q/edit

Природоз.

Кузнєцова Н.В.

Природознавство Охорона природи. Червона книга України.

https://drive.google.com/file/d/17zITUV3bznW3VPRm7ByqLE4Qha4NVo8C/view?usp=sharing

Анг.мова

Долинська В.В.

Подорож до України

https://gdz4you.com/prezentaciyi/anglijska-mova/ukraine-9503/

14.04.20

Заруб.літ

Криленко Л.А.

Контрольна робота. Сучасна література. У колі добрих героїв

https://drive.google.com/open?id=1eDaONXIop7yyii9GbNdif9KFA3h1X8sL

Основи здор

Кузнєцова Н.В.

Узагальнення знань з теми. «Безпека в побуті і навколишньому середовищі»

https://drive.google.com/file/d/1GwgTeXT2zrxvdW0Nu6zlccv-lZ_kABCu/view?usp=sharing

математика

Демченко О.О.

Історія

Сарданова Л.М.

Усе має минуле, або як винаходи змінюють буденне життя.

https://docs.google.com/document/d/15X-jaCg1Oxkn71MuAPqe1yqDDTYbtya1DKU8aU3jGOg/edit

фізкультура

Шадурський В.А.

Легка атлетика

https://www.youtube.com/watch?v=CZzQQXlxAxs

15.05.20

Укр.мова.

Лукіянчук В.А.

Узагальнення й систематизація вивченого з теми «Пряма мова. Діалог.»

https://www.youtube.com/watch?v=HiCK2ScKLJo

Укр.літ

Лукіянчук В.А.

Гуманізм повісті «Сіроманець»

https://docs.google.com/document/d/1-ZBaA4CWpLI4fLC9POCqMmksnCPSmL5eHG_RHPBeVko/edit

Математика

Демченко О.О.

Муз. мистецтво

Сарданова Л.М.

Музика і циркове мистецтво.

https://docs.google.com/document/d/1Wp4mOVl437rju9eKxNr9JwGVKxM_H6FNaVQQy5dYFS4/edit

Фізкультура.

Шадурський В.А.

Легка атлетика

https://www.youtube.com/watch?v=9nbHrmHaYs0


Дистанційне навчання з 18.05.2020 р. по 22.05. 2020 р.

5 клас.

Дата

Предмет

Прізвище та ініціали учителя

Тема уроку

Посилання на веб-ресурс

18.05.20.

Укр.мова

Лукіянчук В.А.

Повторення. Лексикологія.

https://www.youtube.com/watch?v=I78V6uI_Jkc

Труд. навчан

Бондар О.О.

Особливості технології обробки деревини невеликої товщини. Прийоми безпечної роботи. Технологічний процес виготовлення виробу з деревини (фанери)

https://docs.google.com/document/d/1EfGX95_M8zgVAR_ZUAC8pytW7Ju19gbW/edit

Труд. навчан

Бондар О.О.

Особливості технології обробки деревини невеликої товщини. Прийоми безпечної роботи. Технологічний процес виготовлення виробу з деревини (фанери)

https://docs.google.com/document/d/1EfGX95_M8zgVAR_ZUAC8pytW7Ju19gbW/edit

Природознав.

Кузнєцова Н.В.

Заповідники, заказники, національні парки та їх значення

https://drive.google.com/file/d/17Y33fogNo1pPfbCNILJJf4FLUCt7_NyX/view?usp=sharing

Анг.мова

Долинська В.В.

Моя країна - Україна https://vseosvita.ua/library/prezentacia-welcome-to-ukraine-111530.html

Укр.літ

Лукіянчук В.А.

Позакласне читання. М. Вінграновський. Первінка.

https://docs.google.com/document/d/1K466-DGXGfVPL0z_tAxBssJtXCp0zj_r3KItutHGbPQ/edit#

19.05.20.

Математ.

Демченко О.О.

Математика. Розв’язування рівнянь.

Заруб.літ

Криленко Л.А.

Підсумки. Узагальнення і систематизація навчального матеріалу.

https://drive.google.com/open?id=1r2Myz-a44VfBLzwIUlV60B59D9Bhlqk4

Анг.мова

Долинська В.В.

Подорож https://vseosvita.ua/library/prezentacia-do-urokiv-anglijskoi-movi-anglijska-mova-t
ema-travelling-travelling-by-
trainprezentacia-do-uroku-anglijskoi-movi-za-temou-podorozimistit-f-71784.html

Інформатик

Шкрабак Т.М.

Контрольна робота

https://drive.google.com/file/d/1XgNcMEwnGEQRN4rngWrolYw_
6DaeY6hl/view?usp=sharing

Фізкульт.

Шадурський В.А.

Легка атлетика

https://www.youtube.com/watch?v=Dsmx56Iw2Mw

20.05.20.

Математика

Демченко О.О.

Математика. Розв’язування текстових задач .

Укр.мова

Лукіянчук В.А.

Повторення. Будова слова.

https://www.youtube.com/watch?v=w5hdYe89MnU

Обр.мистец

Бондар О.О.

Циркове мистецтво. Виготовлення афіші цирку.

https://docs.google.com/presentation/d/1l2qz9qtnLqKo6Jdq1BOaYsqYMRXQ74jQ/edit#slide=id.p1

Природоз.

Кузнєцова Н.В.

Навчальний проект «Смітити не можна переробляти» (про друге життя побутових речей).

https://drive.google.com/file/d/1lxRvjG1SnLxF3537ztyk-c0yAXifg6a_/view?usp=sharing

Анг.мова

Долинська В.В.

Контроль аудіювання https://gdz4you.com/prezentaciyi/anglij
ska-mova/ukraine-9503/

21.04.20

Заруб.літ

Криленко Л.А.

Повторення

https://drive.google.com/open?id=1p0VZKNZpVwTOdIdwZ6EIa0Ebsja_w27x

Основи здор

Кузнєцова Н.В.

Зрізи знань

https://drive.google.com/file/d/1nYndxVLXFvYM9Ao3IMv1LoYwG2ejXdk-/view?usp=sharing

математика

Демченко О.О.

Математика. Розв’язування текстових задач на відсотки.

Історія

Сарданова Л.М.

Освіта і наука впродовж історії.

https://docs.google.com/document/d/13edXOSrri38wf2kfg8EbSN8Lg1wteBl-2L3EGKtqvbg/edit

фізкультура

Шадурський В.А.

Легка атлетика

https://www.youtube.com/watch?v=-lxS5ogKMJY

22.05.20

Укр.мова.

Лукіянчук В.А.

Повторення. Фонетика.

https://www.youtube.com/watch?v=FFNWpq0mfrk

https://www.youtube.com/watch?v=7HOAkm46CIs

Укр.літ

Лукіянчук В.А.

Контрольна робота. Рідна Україна. Світ природи.

https://docs.google.com/document/d/1nzEH6e77MQ0PXribUKfQQIDygnWcBrqwNNW_AM1GBXg/edit

Математика

Демченко О.О.

Математика. Діагностична самостійна робота.

Муз. мистецтво

Сарданова Л.М.

Музика і хореографія.

https://docs.google.com/document/d/1lTOc4VKjDdsi0VPCPEhGDnphg7meGDDuU6va2PeKXLE/edit

Фізкультура.

Шадурський В.А.

Легка атлетика

https://www.youtube.com/watch?v=Zd71yTJomKw


Дистанційне навчання з 25.05.2020 р. по 29.05. 2020 р.

5 клас.

Дата

Предмет

Прізвище та ініціали учителя

Тема уроку

Посилання на веб-ресурс

25.05.20.

Укр.мова

Лукіянчук В.А.

Повторення. Орфоепія й орфографія.

https://www.youtube.com/watch?v=XSs4o4CEo8I

Труд. навчан

Труд. навчан

Бондар О.О.

Технологічний процес виготовлення виробу з деревини (фанери). Оздоблення виробу із застосуванням технології декупажу. Захист проекту.

https://docs.google.com/document/d/1mCmveqRM5iJz58Qgm0uD2M3uHr1QdlIU/edit

Природознав.

Кузнєцова Н.В.

Повторення вивченного матеріалу

https://drive.google.com/file/d/1FVQLvZPG6L1KaekJrdfAqz57TaIBxdFE/view?usp=sharing

Анг.мова

Долинська В.В.

Контроль читання

https://naurok.com.ua/biblioteka/angliyska-mova/klas-5/typ-6

Укр.літ

Лукіянчук В.А.

Література рідного краю. Г. Берізка. Життя і творчість

https://sites.google.com/site/hayvoron/galina-berizka

26.05.20.

Математ.

Демченко О.О.

Математика. Узагальнення і систематизація знань.

Заруб.літ

Криленко Л.А.

Повторення та узагальнення вивченого

https://drive.google.com/open?id=1uqTdF0nh3QWDnC9QdSukrDQotOueR-Nv

Анг.мова

Долинська В.В.

Контроль аудіювання

https://www.youtube.com/watch?v=ZEV4LLHorwc

Інформатик

Шкрабак Т.М.

Підсумковий урок

https://drive.google.com/file/d/1oLKYEaxuoy-4yr_CxTykyMFrPXXCChDn/view?usp=sharing

Фізкульт.

Шадурський В.А.

Легка атлетика

https://www.youtube.com/watch?v=NhU1aHvP-xg

27.05.20.

Математика

Демченко О.О.

Математика. Контрольна робота.

Укр.мова

Лукіянчук В.А.

Контрольна робота. Пряма мова. Діалог.

https://docs.google.com/document/d/1GqAxPj67x66ZD1j-gaxKp4yL_MOlBMFv1QD_O8ePNs4/edit

Обр.мистец

Бондар О.О.

Урок узагальнення.

https://docs.google.com/document/d/1U0TW_0QQQgmr9QpfXNbKRuf665W_p516/edit

Природоз.

Кузнєцова Н.В.

Підсумковий урок

https://drive.google.com/file/d/1XNFuM-9YFsW3Wv046VGb6g0D54pORqtO/view?usp=sharing

Анг.мова

Долинська В.В.

Контроль аудіювання

https://www.youtube.com/watch?v=ZEV4LLHorwc

28.04.20

Заруб.літ

Криленко Л.А.

Підсумковий урок

https://drive.google.com/open?id=1P4E9gmjbv0l8bxEAzDeEdLMKdJTQMLz4

Основи здор

Кузнєцова Н.В.

Підсумковий урок

https://drive.google.com/file/d/1HbDkOU4ArOpDc4GRCdjNBEH8IwaYVdpy/view?usp=sharing

математика

Демченко О.О.

Корекція знань.

Історія

Сарданова Л.М.

Історія.

Практичне заняття 8: Пригадаймо найважливіше.

https://docs.google.com/document/d/1hTmZ4w0rr21mWTejWCJFcuSNKBc3LCbgP7dLo98UF3w/edit

фізкультура

Шадурський В.А.

Легка атлетика

https://www.youtube.com/watch?v=SSE3grKUVNo

29.05.20

Укр.мова.

Лукіянчук В.А.

Повторення. Усна народна творчість. Народні казки.

https://docs.google.com/presentation/d/1y7I9Jcl3FEe67YZPHaMNJDSWUNjlmmN0i_mStFr5HX4/edit#slide=id.p6

https://docs.google.com/presentation/d/1D_Q5sh1r6HVtGBMcfXUDXaFlXNGTvs0HZWibWZ_sQ84/edit#slide=id.p36

Укр.літ

Лукіянчук В.А.

Узагальнення і систематизація вивченого за рік.

https://docs.google.com/document/d/1mYfRBWlOMTj0akArSeoa0ToqdPJfoBZPXHi2PoQEiXY/edit#

Математика

Демченко О.О.

Підсумковий урок.

Муз. мистецтво

Сарданова Л.М.

Назустріч канікулам.

Музика та інші види мистецтва ( узагальнення)

https://docs.google.com/document/d/15a22QMXTIhuvY62lgAceIEVZhdkcTA-2wW-qZw9DEQ8/edit#heading=h.gjdgxs

Фізкультура.

Шадурський В.А.

Легка атлетика

https://www.youtube.com/watch?v=cDvoRaqQzAQ

Кiлькiсть переглядiв: 80

Коментарi