• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Правила внутрішнього трудового розпорядку

Додаток 1

до наказу директора

КЗ "Хащуватський ліцей"

від "25" серпня 2021 р. № 35

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом директора

КЗ "Хащуватський ліцей"
від 25.08. 2021 №35

ТИМЧАСОВИЙ ПОРЯДОК
ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

В КОМУНАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ "ХАЩУВАТСЬКИЙ ЛІЦЕЙ" В ПЕРІОД КАРАНТИНУ У ЗВ'ЯЗКУ З ПОШИРЕННЯМ КОРОНАВІРУСНОЇ ХВОРОБИ (COVID-19) в 2021/2022 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей порядок розроблений відповідно до ст. 40 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", п. 17 Постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року № 641 "Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2", постанови МОЗ України, Головного державного санітарного лікаря України № 50 від 22 серпня 2020 року "Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину
у зв’язку поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-19)", листів Міністерства освіти і науки України від 05 серпня 2020 № 1/9-420 "Щодо організації роботи ЗЗСО у 2020/2021 навчальному році", від 28 серпня 2020 № 1/9-490 "Щодо створення безпечних умов організації освітнього процесу у 2020/2021 навчальному році".

2. 2021/2022 навчальний рік у закладі розпочнеться відповідно до особливостей епідеміологічної ситуації у селі, районі, а саме:
1) "зелений", "жовтий" або "помаранчевий" рівень епідемічної небезпеки – здобувачі освіти відвідують заклад у звичайному режимі;
2) "червоний" рівень епідемічної небезпеки – відвідування закладу освіти здобувачами загальної середньої освіти заборонено, а отже, освітній процес забезпечується з використанням технологій дистанційного навчання.

3. Усі учасники освітнього процесу (працівники (педагогічні і непедагогічні), учні (здобувачі освіти), батьки здобувачів освіти зобов’язані неухильно дотримуватися даного Порядку.

І. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У ЗАКЛАДІ

1. Відповідно до рекомендацій Міністерства охорони здоров'я, Всесвітньої організації охорони здоров'я, медичних організацій інших країн пріоритетом організації освітнього процесу в закладі є дотримання принципів соціального дистанціювання, правил гігієни, використання засобів індивідуального захисту та уникнення масових скупчень осіб.

2. Допуск до роботи працівників закладу здійснюється за умови використання засобів індивідуального захисту (респіратора, захисного щитка або маски, в тому числі виготовленої самостійно) після проведення термометрії безконтактним термометром. Працівники допускаються до закладу через ВХІД №1, ВХІД №2.

У разі виявлення співробітника з підвищеною температурою тіла понад 37,2 °C або із ознаками гострого респіраторного захворювання такий співробітник не допускається до роботи з рекомендаціями звернутись за медичною допомогою до сімейного лікаря. При появі підвищеної температури тіла понад 37,2 °C або ознак гострого респіраторного захворювання вдома, співробітник повідомляє свого безпосереднього керівника та не виходить на роботу, одночасно звертаючись за медичною допомогою.

3. Усі працівники закладу забезпечуються засобами індивідуального захисту із розрахунку 1 захисна маска на 3 години роботи. Засоби індивідуального захисту мають бути в наявності із розрахунку на 5 робочих днів, у т.ч. на 1 робочу зміну – безпосередньо на робочому місці працівника.
Після кожного зняття засобів індивідуального захисту та перед одяганням чистих засобів індивідуального захисту, працівник повинен ретельно вимити руки з милом або обробити антисептичним засобом.

4. У закладі запроваджується гнучка структура навчального року, передбачена можливість внесення змін до термінів проведення канікул, початку та завершення навчальних семестрів, з урахуванням епідеміологічної ситуації.

5. Батькам здобувачів освіти, які належать до категорій, яким не рекомендовано перебування в закладах освіти (особам із хронічними легеневими хворобами; особам, які мають розлади імунної системи; особам із захворюванням на цукровий діабет тощо), пропонується продовжити навчання їхніх дітей за формами здобуття освіти, що максимально відповідають потребам їхнього захисту та безпеки (наприклад, педагогічний патронаж, екстернатна, сімейна (домашня) форми здобуття освіти, дистанційне навчання).

6. З метою забезпечення соціальної дистанції під час навчання використовуються великі приміщення (зокрема, актові зали, рекреації, коридори, адаптовані для потреб навчання), за сприятливих погодних умов забезпечується проведення занять з окремих предметів на відкритому повітрі.

7.На початку нового навчального року виявляється рівень опанування здобувачами освіти навчального матеріалу, яким учні оволодівали під час карантинних обмежень самостійно або із використанням технологій дистанційного навчання, визначається необхідність організації повторення цього матеріалу, планується та організовується систематизація та узагальнення навчального матеріалу, актуалізація окремих тем, передбачається визначення диференційованих навчальних завдань з урахуванням рівня засвоєння попереднього матеріалу учнями.

8. Мінімізується організація видів діяльності, які вимагають безпосереднього фізичного контакту між здобувачами освіти: зменшується кількість комунікаційних вправ, групових ігор, що передбачають тактильний контакт, проводяться ранкові зустрічі із дотриманням соціальної дистанції, за можливості, на свіжому повітрі.

9. У разі створення умов для організації роботи гуртків, секцій, клубів, культурно-освітніх, спортивно-оздоровчих, науково-пошукових об’єднань на базі закладу перебування в них здобувачів освіти і педагогічних працівників забезпечується з дотриманням правил згідно з протиепідемічними заходами у закладах освіти в період карантину в зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-19), затвердженими постановою Головного державного санітарного лікаря України.

10.

в Казавчинській філії Комунального закладу "Хащуватський ліцей"

ВХІД № 1 - для здобувачів освіти 2, 3, 4 класів;

ВХІД № 2 - для здобувачів освіти 1, 6, 9 класів;

ВХІД № 3 -для здобувачів освіти 5, 7, 8 класів

Складається графік, за яким відбувається допуск здобувачів освіти до закладу.
Графік допуску формується так, щоб запобігати утворенню скупчення учасників освітнього процесу.

11. Забороняється допуск до закладу батьків або супроводжуючих осіб, крім осіб, які супроводжують осіб з інвалідністю.

12. Педагогічний склад закладу освіти перед початком занять проводить опитування учасників освітнього процесу щодо їх самопочуття та наявності симптомів респіраторної хвороби.

13. У разі підозри, контакту чи виявлення ознак гострої респіраторної хвороби у здобувача освіти або працівника закладу запроваджуються дії відповідно до Алгоритму дій у разі підозри, контакту чи хвороби на COVID-19 у здобувача освіти та/або працівника закладу, затвердженого відповідним наказом директора.

14. Вхід до приміщень закладу усім учасникам освітнього процесу дозволяється при наявності захисної маски або респіратора. Захисні маски можуть не використовуватися під час проведення занять у навчальних приміщеннях. Під час пересування приміщеннями закладу використання захисних масок є обов’язковим.

15. Для здобувачів освіти 1-4 класів вхід та пересування приміщеннями закладу дозволяється без використання захисної маски або респіратора.

16. На всіх входах до закладу організовуються місця для обробки рук антисептичними засобами. Місця для обробки рук позначаються яскравим вказівником про правила та необхідність дезінфекції рук (банер, наклейка, тощо).

17. Пересування здобувачів освіти між навчальними кабінетами мінімізується шляхом проведення занять впродовж дня для одного і того ж класу (групи) в одному і тому ж самому кабінеті, застосування модульного підходу до організації вивчення дисциплін, крім інформатики, хімії, фізики, фізичної культури, трудового навчання, технологій.

18. У розкладі занять необхідно передбачити можливість визначення різного часу початку та закінчення занять (перерв) для початкової школи, середньої та старшої.

19. У закладі використовується розмітки на підлозі, що полегшує організацію двостороннього руху коридорами.

20. За можливості заняття проводяться на відкритому повітрі.

21. У санітарних кімнатах забезпечується наявність рідкого мила та паперових рушників (або електросушарок для рук). Використання багаторазових рушників заборонено.

22. Основним заходом гігієни рук в умовах закладу є миття рук з милом.

23. Використання антисептиків доцільне лише в тому випадку, коли відсутній доступ до проточної води з милом. Протирання рук вологими серветками з метою знезараження або як заміна миття рук або антисептичної обробки не рекомендується.

24. Після перерв, проведення занять у кінці робочого дня технічними працівниками проводиться очищення і дезінфекція поверхонь (в тому числі дверних ручок, столів, місць для сидіння, перил, меблів у гардеробах). Завідувач господарством укладає графік провітрювання, очищення та дезінфекції поверхонь технічними працівниками.

25. Після кожного навчального заняття педагогічними працівниками проводяться провітрювання впродовж не менше 10 хвилин. При провітрюванні слід забезпечити безпеку здобувачів освіти шляхом встановлення замків та фізичних обмежувачів на вікна.

ІІ. ВИМОГИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ХАРЧУВАННЯ

1. У закладі розробляється графік харчування здобувачів освіти, проводиться розрахунок максимальної кількості учнів, які можуть одночасно отримувати (на лінії роздачі) та вживати їжу, не порушуючи фізичної дистанції 1 метр. Організація мультипрофільного харчування за типом "шведського столу" та шляхом самообслуговування на період карантину не дозволяється.

2. Функціонування питних шкільних фонтанчиків на території закладу не дозволяється. Питний режим здобувача освіти організовується з допомогою використання індивідуальних ємностей для рідини або фасованої питної продукції зі шкільного буфету (за наявності).

3. При організації харчування забезпечується відстань між столами не менше 1,5м та розміщення за столом не більше 4-х осіб.

4. У разі не можливості забезпечення здобувачів освіти гарячим харчуванням, організація харчування відбувається шляхом роздачі попередньо фасованої харчової продукції, відповідно до норм харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 р. № 1591.

5. Усі працівники харчоблоку забезпечуються засобами індивідуального захисту із розрахунку захисна маска на 3 години роботи, одноразовими рукавичками. Засоби індивідуального захисту мають бути в наявності із розрахунку на 5 робочих днів, у т.ч. на 1 робочу зміну – безпосередньо на робочому місці працівника.

6. Після кожного зняття засобів індивідуального захисту (захисних масок одноразових рукавичок) перед одяганням чистих засобів індивідуального захисту, працівник повинен ретельно вимити руки з милом або обробити антисептичним засобом.

7. Працівник їдальні, який видає страви або здійснює розрахунок, забезпечується засобами індивідуального захисту: захисною маскою або респіратором, захисними окулярами або захисним щитком, одноразовими рукавичками.

8. При організації харчування забезпечуються умови для дотриманням працівниками правил особистої гігієни – рукомийники, мило рідке, паперові рушники (або електросушарки для рук), антисептичні засоби для обробки рук, тощо.

9. З працівниками харчоблоку проводяться навчання щодо одягання, використання, зняття засобів індивідуального захисту, їх утилізації, забезпечити контроль за виконанням цих вимог.

ІІІ. ВИМОГИ ДО ТРАНСПОРТУ, ЯКИЙ ПЕРЕВОЗИТЬ ДІТЕЙ ТА ПРАЦІВНИКІВ ДО ЗАКЛАДУ

1.Обов'язкове проведення дезінфекційних заходів у салоні транспортного засобу в кінці робочої зміні.

2. Забезпечення водія засобами індивідуального захисту (із розрахунку 1 захисна маска на 3 години роботи на 1 особу), антисептичним засобом для обробки рук.

3. Проведення навчання з питань використання та утилізації засобів індивідуального захисту.

4. Щоденний контроль за станом здоров'я водіїв та проведення температурного скринінгу до початку робочої зміни.

5. Не допущення до роботи осіб з ознаками гострої респіраторної хвороби або підвищеною температурою тіла понад 37,2 °C;

6. Вхід до салону автотранспорту при наявності засобів індивідуального захисту (респіратора або захисної маски).

7. Перевезення пасажирів здійснюється у межах кількості місць для сидіння.

IV. ВИМОГИ ДО ПОВОДЖЕННЯ З ВИКОРИСТАНИМИ ЗАСОБАМИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

1. У закладі організовується централізований збір та утилізація використаних засобів індивідуального захисту (захисні маски, респіратори, гумові рукавички, захисні щитки), паперових серветок в окремі контейнери/урни (картонні або пластикові), з кришками та поліетиленовими пакетами.

2. Кількість та об’єм (місткість) контейнерів/урн визначається з розрахунку на кількість відвідувачів закладу освіти (3 входи – 3 контейнери, об’єм – 160 л) з подальшою утилізацією згідно з укладеними угодами на вивіз твердих побутових відходів (за умови наявних договорів).

3. Поліетиленові пакети з контейнерів, у яких зібрано використані засоби індивідуального захисту (захисні маски. респіратори, гумові рукавички, захисні щитки), замінюються після заповнення або за графіком, щільно зав’язуються) та наноситься маркування ("використані засоби індивідуального захисту").

V. ІНФОРМУВАННЯ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
ПРО ВИПАДОК COVID-19 У ЗАКЛАДІ:

1. Працівники закладу, здобувачі освіти та батьки школярів свідомі того, що ніхто не має відвідувати заклад, якщо у нього температура, кашель, нежить. Усі учасники освітнього процесу розуміють, що мають залишатися вдома, якщо контактували з хворим.

2. Батьки не відправляють до школи здобувачів освіти у разі виявлення ознак гострого респіраторного захворювання.

3. У разі підозри, контакту чи хвороби на COVID-19 вчителі/працівники школи і батьки здобувачів освіти повідомляють про це вчителя/медичного працівника/адміністрацію.

4. Працівники школи та батьки учнів пам’ятають про особливу небезпеку COVID-19 та необхідність дотримуватися дистанції, регулярно мити руки, уникати скупчення людей, провітрювати приміщення.

5. Учасники освітнього процесу дотримуються рекомендацій МОЗ щодо мінімізації стресу: більше спілкуватися з рідними телефоном або онлайн, займатися улюбленими справами.

6. Працівники та батьки дотримуються рекомендацій Міністерства охорони здоров'я щодо того , як зробити родинне помешкання безпечнішим для дорослих та дітей (регулярно дезінфікувати поверхні й провітрювати приміщення).

7. Учасники освітнього процесу звертаються до сімейного лікаря телефоном у разі появи небезпечних симптомів.

VІ. На час карантину в зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) у закладі ЗАБОРОНЕНО:

1. Допуск до закладу освіти батьків або супроводжуючих осіб, крім осіб, які супроводжують осіб з інвалідністю.

2. Використання багаторазових (тканинних) рушників, використання м'яких іграшок, килимів.

3. Проведення масових заходів у закритих приміщеннях (вистав, свят, концертів) за участі здобувачів освіти та за присутності глядачів, окрім заходів, необхідних для забезпечення функціонування закладу – проведення педагогічних рад, загальних зборів.

Кiлькiсть переглядiв: 218

Коментарi