• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • СТОРІНКА ПЕДАГОГА-ОРГАНІЗАТОРА
Виховна робота ОСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ орієнтується на нормативно – правову базу з питань виховної роботи, а саме: Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Концепцію виховання дітей та молоді», «Концепцію громадянського виховання», «Національну доктрину розвитку освіти», «Конвенцію про права дитини», «Декларацію прав дитини» та нормативно – правові акти, документи Міністерства освіти і науки України, обласного управління освіти, органів місцевого самоврядування.
Виховна робота Казавчинської філії КЗ "Хащуватський ліцей" проводиться відповідно до виховного плану.
Головною метою виховної роботи ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ - Є формування і розвиток високоінтелектуальної, свідомої особистості з активною громадською позицією, готовою до конкурентного вибору свого місця в житті.

Виконання завдань і реалізація основних принципів виховної роботи здійснюЄТЬСЯ за основними напрямками:

• Ціннісне ставлення особистості до суспільства, держави.

• Ціннісне ставлення особистості до людей.

• Ціннісне ставлення до себе.

• Ціннісне ставлення до природи, до праці.

• Ціннісне ставлення до мистецтва, літератури.

В основу діяльності ОСВІТЬНОГО ЗАКЛАДУ покладено принцип гуманізму, демократизму, незалежності від політичних, громадських та релігійних організацій, поєднання загальнолюдського і національного взаємозв’язку, розумового, морального, фізичного і естетичного виховання, науковості, диференціації, індивідуалізації змісту і форм освіти, розвиваючого характеру навчання.

Виховна робота ЗАКЛАДУ спрямована на вирішення таких завдань:

• виховання громадсько-патріотичних якостей завдяки продовженню краєзнавчої та воєнно-патріотичної роботи.

• створення умов для розумового, духовного, морального, фізичного розвитку учнів;

• турбота про здоров'я учнів, пропаганда здорового способу життя;

• естетичне, екологічне та трудове виховання як одна з складових підготовки учнів до дорослого життя;

• продовження сумісної роботи психолого-педагогічної служби з педагогами, учнями, батьками.

Для реалізації цих завдань був розроблений план виховної роботи навчального закладу та окремі плани педагога-організатора, практичного психолога, соціального педагога.

На початку навчального року у ЗАКЛАДІ та по класах організовано УЧНІВСЬКЕ самоврядування, чергування, налагоджено роботу гуртків, сплановано роботу класних керівників, класних колективів, оформлено класні куточки.

Одним з напрямків виховної роботи є оздоровлення дітей влітку, організація їх дозвілля та відпочинку. Задля цього НА БАЗІ ЗАКЛАДУ ПРАЦЮЄ ТАБІР ДЕННОГО ПЕРЕБУВАННЯ "ВЕСЕЛКА", В ЯКОМУ ПЕДАГОГИ організОВУЮТЬ змістовний відпочинок для дітей, проводячи для них різноманітні екскурсії, виховні заходи, змагання, конкурси, походи.

В ЗАКЛАДІ створено систему профілактичної роботи.

Первинна профілактика:

• здійснюється контроль за відвідуванням учнями школи (облік ведеться класними керівниками в журналі, черговим вчителем у спеціальному журналі);

• розроблено правила для учнів;

• проводиться цикл бесід на правову тематику («Наркоманія - слід у безодню», «Цінуй свій час та час інших», «Ми любимо працю», «Про чуйність і байдужість», «Моє чесне слово», «Гарно дружити - значить правду говорити» тощо)

Вторинна профілактика:

• у ЗАКЛАДІ створена рада профілактики, яка складається з 6 осіб і збирається один раз на місяць та за потребою. На своїх засіданнях вона розглядає питання роботи з учнями, схильними до правопорушень; залучає спеціалістів для консультацій батьків, педагогів, вивчає виконання учнями внутрішкільного розпорядку та правил для учнів; розглядає випадки порушення дисципліни в ЗАКЛАДІ, сім'ї;

• в межах учнівського парламенту працює Центр дисципліни і порядку, який стежить за дотриманням правил поведінки учнів в НАВЧАЛЬНИЙ час;

• учні охоплені постійними і тимчасовими дорученнями;

• проводиться систематична індивідуальна робота з дітьми.

Група Казавчинської філії КЗ "Хащуватський ліцей" в соціальній мережі Фейсбук тут: wym-1637230391321

https://www.facebook.com/groups/322040472311224

Кiлькiсть переглядiв: 537

Коментарi