Журнал планування та обліку роботи методичного об’єднання вчителів природничо-математичного циклу з проблеми «Вдосконалення форм і методів організації уроків через урізноманітнення особистісно орієнтованої системи навчання, застосування передових технологій для розвитку творчої особистості кожного учня» 2016-2017 н.р.

План роботи ШМО природничо-математичного циклу загальноосвітньої школи І- ІІІступенів с.Казавчин у 2016-2017 н.р. Голова методоб’єднання Мацібора А.І.

Вступ

Педагогічний колектив загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с.Казавчин у 2015 -2016 навчальному році працював над проблемою «Особистісно орієнтоване навчання і виховання як ефективний засіб гуманізації школи». Методичне об’єднання вчителів природничо-математичного циклу у 2015-2016 навчальному році працювало над проблемою «Інтерактивні принципи і підходи до організації навчально-пізнавальної діяльності учнів» та вирішувались такі завдання:

1.Використання форм та методів інтерактивного навчання в пізнавальній діяльності учнів.

2. Продовження впровадження комп’ютерних технологій в практичну діяльність вчителів природничо-математичного циклу.

3.Підготовка учнів до ЗНО.

4. Підтримка науково-дослідницької роботи вчителів.

5. Отримання відмінних результатів в конкурсах та олімпіадах, в яких брали участь наші учні.

Учителі на уроках здійснювали реалізацію програмних вимог:

- формування в учнів знань з природничо-математичних дисциплін як невід’ємної складової загальної культури людини, необхідної умови її повноцінного життя в сучасному суспільстві .

- інтелектуальний розвиток учнів, розвиток їхнього логічного мислення, пам’яті, уваги, інтуїції, умінь аналізувати, класифікувати, узагальнювати, робити висновки.

- опанування учнями системи природничо- математичних знань і вмінь, що є базою для розумового розвитку, а також необхідні у повсякденному житті й достатні для оволодіння іншими шкільними предметами та продовження навчання.

У школі вчителями МО проводились відкриті уроки, їх аналіз і самоаналіз. На уроках використовують інтерактивні методи навчання (учня не навчають, «а учень навчається»). На уроці географії в 6класі (вчитель Мацібора В,І.)) учні з допомогою вчителя шляхом групового дослідження робили самостійно науково обґрунтовані висновки. Учні були в умовах винахідників, які досліджують важливі закономірності.

Одним із принципів для високої віддачі і співпраці між класом і вчителем є усвідомлення учнем навчання під час процесу вивчення. Особливого ефекту цей принцип досягне тоді, коли вчитель зуміє зацікавити учнів на уроках і тим самим спонукатиме до власних висновків, на основі вивченого матеріалу.

Члени методоб'єднаня були присутніми на уроці математики в 7 класі (вчитель Демченко О.О.), на якому вчитель використовуючи нові інтерактивні технології, зацікавив учнів матеріалом, який вивчався, спонукав до висновків. На уроках було застосовано активні форми та методи навчання: цікаві конкурси «Всі для кожного», «Один для всіх»; використовувались елементи рольової гри.

Значна увага в навчальному закладі надається роботі з обдарованими дітьми. Поспіль 5 років учні цього навчального закладу посідали призові місця в районному етапі олімпіади з біології. Подборський Олег був учасником обласної олімпіади з біології; зайняв ІІІ місце.

Аналіз ведення класних журналів, календарного планування, учнівських зошитів показав, що вчителі забезпечують реалізацію вимог навчальних програм в основній та старшій школі, проводять тематичний облік знань згідно вимог, письмові контрольні та самостійні роботи. Зошити перевіряються вчасно, виконується орфографічний режим, здійснюється аналіз помилок після письмових видів робіт.

Вчителі методичного обєднання брали участь у роботі районних семінарів семінарів.

На базі Казавчинської школи був проведений районний семінар вчителів хімії .

У процесі роботи виправдали себе такі форми як:

- моделювання та взаємовідвідування уроків;

- індивідуальна та групова робота із слабо встигаючими та обдарованими учнями;

- розвиток здібностей і природних обдарувань учнів;

- підвищення в учнів мотивації до навчання;

- вирішення педагогічних ситуацій і завдань;

- розробка та обговорення диференційованих завдань;

- ознайомлення вчителів із досягненнями психолого-педагогічної науки, прогресивним педагогічним досвідом;

- огляд новинок педагогічної та методичної літератури тощо.

Завдання ШМО вчителів природничо-математичного циклу на 2016-2017 навчальний рік

1. Вивчення й впровадження в педагогічну практичну діяльність досягнень педагогічної науки.

2. Вивчення та аналіз навчальних планів, програм, підручників, методичних рекомендацій щодо змісту, форм і методів проведення уроків, виховних позакласних заходів.

3. Теоретичне засвоєння форм і методів інтерактивного навчання, їх практичне застосування на уроках, яке впливає на розширення пізнавальних можливостей учня.

4. Підвищення рівня засвоєння знань, встановлення партнерських взаємостосунків між учителем і учнями, які найкраще сприятимуть співробітництву, порозумінню і доброзичливості, дадуть змогу реалізувати особистісно – орієнтоване навчання.

5. Розвиток учнів з урахуванням їхніх вікових, фізіологічних, психологічних, індивідуальних особливостей.

Кiлькiсть переглядiв: 186

Коментарi