Аналіз роботи ШМО вчителів природничо-математичного циклу

за 2020-2021 навчальному році

Методичне об’єднання вчителів природничо-математичного циклу у 20179-2020 навчальному році працювало над проблемою «Вдосконалення форм і методів організації уроків через урізноманітнення особистісно-орієнтованої системи навчання, застосування передових технологій для розвитку творчої особистості кожного учня»

Процес викладання предметівприродничо-математичного циклу забезпечували 6 педагогічних працівників. З них мали кваліфікаційні категорії: "спеціаліст" – 0 , "спеціаліст ІІ категорії" - 1, "спеціаліст І категорії" – 2, "спеціаліст вищої категорії" – 3. Мали педагогічне звання "Старший вчитель" – 1.

Більшість вчителів предметів природничо-математичного циклу є кваліфікованими фахівцями і мають значний педагогічний досвід.

У 2020-2021 навчальному році було проведено 4 засідання методичного об’єднання вчителів природничо-математичного циклу по одному впродовж навчальної четверті. Тематика засідань відповідала плану роботи ШМО,відвідування вчителями засідань було 100%.

Засідання відбувалися у формі семінару-практикуму, тренінгу, круглого столу. На засіданнях були розглянуті такі питання:

аналіз результативність роботи ШМО за минулий рік, визначення напрямків роботи кожного вчителя, що входить у ШМО, ознайомлення з нормативними документами про викладання предметів природничо-математичного циклу у поточному навчальному році, опрацювали Положення про атестацію педагогічних працівників; проаналізували хід підготовки до проведення предметних олімпіад; розглянули проблеми наступності між початковою школою і 5 класом та шляхи їх розв’язання, розглянули форми і методи проведення дослідницької роботи з учнями, її результативність, опрацювали офіційні документи МОНМС України, які надійшли протягом навчального року; розглянули проектну діяльність як ефективний засіб розвитку творчої особистості (з досвіду роботи); проаналізували результати ІІ районного туру предметних олімпіад, опрацювали матеріали про ДПА у 9 класі, розглянули питання ІКТ-супроводу уроків предметів природничо-математичного циклу, заслухали звіти про педагогічної діяльність вчителів, які входять у ШМО; обговорили пропозиції щодо планування роботи ШМО на наступний навчальний рік.

Учителі на уроках здійснювали реалізацію програмних вимог по:

- формуванні в учнів знань з природничо-математичних дисциплін як невід’ємної складової загальної культури людини, необхідної умови її повноцінного життя в сучасному суспільстві .

- інтелектуальному розвитку учнів, розвитку їхнього логічного мислення, пам’яті, уваги, інтуїції, умінь аналізувати, класифікувати, узагальнювати, робити висновки.

опануванню учнями системи природничо- математичних знань і вмінь, що є базою для розумового розвитку, а також необхідні у повсякденному житті й достатні для оволодіння іншими шкільними предметами та продовження навчання.

Протягом навчального року приділяли велику увагу обдарованим дітям.

Учні беруть активну участь у конкурсах «Левеня», та математичному конкурсі «Кенгуру» »; у Міжнародному природничому інтерактивному конкурсі «Колосок», де показують гарні результати.

Кузнєцова Н.В. отримала подяку за належну організацію та проведення Міжнародного природничого інтерактивного конкурсу «Колосок» в 2020 – 2021 н. р.

Грамотами від «Олімпуса» за організацію олімпіади (зимова сесія) нагороджені Кузнєцова Н.В. і Мацібора А.І.

Для покращення результатів учнів в районних предметних олімпіадах члени ШМО:

1. Створювали позитивний психологічний клімат при залученні учнів до участі в шкільних предметних олімпіадах.

2. Покращили підготовку учнів до шкільних предметних олімпіад шляхом виконання диференційованих завдань на уроках та вдома, розв’язування і складання тестових завдань, розв’язування олімпіадних завдань, використання інтерактивних методів навчання.

3. При розробці олімпіадних завдань, враховували знання учнів, з метою створення ефекту успіху і надання можливості учню набрати достатню для І місця кількості балів.

4. Для учнів , що посіли І місця на рівні школи, створювали належні умови (індивідуальна підготовка в позаурочний час, різноманітні різнорівневі завдання), для успішної участі в районних предметних олімпіадах

У школі вчителями ШМО проводились відкриті уроки, їх аналіз і самоаналіз. . На уроках вчителі використовують інтерактивні форми і методи роботи: «мозковий штурм», «мікрофон», робота в парах, робота в малих групах, «гроно» , «асоціативний кущ», сенкан, метод «прес», «займи позицію», «незакінчене речення», робота в парах, в групах, рольові ігри, ментальні карти, логічні схеми. Часто учні готують випереджувальні завдання, це дає можливість на уроках засвоювати великі об'єми інформації, використовуються наочність та краєзнавчий матеріал, дидактичний матеріал та застосовується ІКТ, ці технології мають місце у вигляді: електронних ілюстрацій (фотографій, малюнків,дослідів.), яких не вистачає у підручниках; електронних презентацій, підготовлених самим вчителем або учнями; відеосюжетів, що демонструють реальні природні об’єкти та природні явища .

Вчителі постійно поглиблюють свої фахові знання. Так Кузнєцова Н.В. брала участь у вебінарах «Інструменти для розвитку критичного і креативного мислення дітей»( 26.04.2020 р.), «Інтерактивні технології в освіті: залучаємо учнів у процес навчання за допомогою інтернет –сервісів» (25.03.2020 р), «Сучасне патріотичне виховання»(08.05.2020 р). Пройшла онлайн –курси «Основи здоров’язбережної компетенності» (08.12.2017р); Шкрабак Т.М. брала участь у вебінарах мережі Академії «Cisco» з питань «Кібербезпека» та «День Безпечного Інтернету»; Кузнєцова Н.В., Шкрабак Т.М., Мацібора А.І.,Бондар О.О. пройшли онлайн –курси «Вчимося жити разом» .

Вчителі- члени ШМО діляться своїми заннями, досвідом з колегами.

Кузнєцова Н.В .була учасником обласної науково – практичної конференції, присвяченій пам’яті О. Хмури, «Технологія фахової майстерності: актуальні питання організації навчання».

Вчитель трудового навчання та образотворчого навчання Бондар О. О. брав участь у районному семінарі на тему «Роль проектних технологій в розвитку трудових та соціальних навичок учнів основної та старшої школи».

Вчитель математики та інформатики Шкрабак Т.М на районному методичному об'єднанні вчителів математики та інформатики виступила з доповіддю «Ідеї В.О. Сухомлинського щодо виховання громадянина - патріота на уроках інформатики».

Члени ШМО друкують власні розробки уроків на «Методичному порталі»,(Шкрабак Т.М. -6 публікацій, Кузнєцова Н.В.-6, Мацібора А.І. -3). Шкрабак Т.М. опублікувала авторські розробки «Глобальна мережа Інтересі» та «Робота з дисками» с на сайті відділу освіти Гайворонсько РДА Кузнєцова Н.В. отримала подяку за поповнення бібліотеки проекту «На Урок», Грамоту за участь у формуванні освітнього простору бібліотеки авторських розробок для вчителів «На Урок».

Вчителі природничо-математичного циклу багато часу приділяють позашкільній роботі. Мацібора А.І в жовтні 2020 року була одним із організаторів районного туристично – пошукового квесту «В пошуках козацької слави». Вчителі Мацібора А.І., Кузнєцова Н.В., Шадурський В.А. 29-30 травня 2020 року допомагали в організації та проведенні ІІ районного етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»).

Вчитель фізичної культури Шадурський В.А. підготував учнів до участі у районних змаганнях з таких видів спорту:

Змагання з настільного тенісу (10 місце);

Першість району з гри в шашки (2 місце);

Змагання з баскетболу 3х3 (12 місце);

Конкурс-змагання «Козацький гарт» (10 місце);

ІІ етап Всеукраїнських змагань «Сокіл» («Джура») (2 місце).

Основні напрямками діяльності ШМО вчителів природничо-математичного циклу на 2021-2022 навчальний рік:

-Продовжити роботу над проблемою «Вдосконалення форм і методів організації уроків через урізноманітнення особистісно- орієнтованої системи навчання, застосування передових технологій для розвитку творчої особистості кожного учня».

- Визначити і впроваджувати в роботу ефективні технології з високим компетентністним потенціалом, інноваційні методики (проектні технології, технології ситуаційного навчання, технології саморозвитку учня тощо).

- Кожному учителю через самоосвіту, участь в роботі ШМО, учительські конференції, педагогічні читання і семінари і т.д. підвищувати свій педагогічний рівень майстерності. Результати роботи висвітлити у самоаналізі, презентаціях на засіданні ШМО, педагогічних ярмарках чи інших методичних заходах.

- Друкувати свої наробки в освітніх, методичних та професійних виданнях.

- Брати активну участь у роботі конференцій, педагогічних читаннях, конкурсах фахової майстерності.

- Вивчення та аналіз навчальних планів, програм, підручників, методичних рекомендацій щодо змісту, форм і методів проведення уроків, виховних позакласних заходів.

- Теоретичне засвоєння форм і методів інтерактивного навчання, їх практичне застосування на уроках, яке впливає на розширення пізнавальних можливостей учня.

- Підвищення рівня засвоєння знань, встановлення партнерських взаємостосунків між учителем і учнями, які найкраще сприятимуть співробітництву, порозумінню і доброзичливості, дадуть змогу реалізувати особистісно – орієнтоване навчання.

- Розвиток учнів з урахуванням їхніх вікових, фізіологічних, психологічних, індивідуальних особливостей.

Кiлькiсть переглядiв: 835

Коментарi