/Files/images/почткові класи - копия.JPG

П Л А Н роботи методичної комісії учителів початкових класів на 2021 -2022 навчальний рік.


Голова методобיєднання Безносюк А.М.

У 2021-2022 н.р.слід посилити роботу з учнями початкових класів, які мають достатній рівень знань, з метою його підвищення, та з учнями середнього рівня, шляхом проведення індивідуальних занять. Треба більше приділити уваги розвиткові логічних суджень учнів через використання та впровадження в навчальний процес елементів критичного мислення.

Також необхідно поставити за мету систематизувати закріплення та вироблення мовних умінь та навичок шляхом якіснішої роботи щодо повторення матеріалу в кінці навчального року.

Сьогодні створюється нова школа, де учень повноцінно живе, проектує своє майбутнє, свій шлях, демонструючи власні можливості, ставлячи перед собою завдання самовдосконалення, самовиховання, самоосвіти. Розвиток креактивного мислення учнів молодших класів за допомогою дидактичної гри закладе підґрунтя розвитку творчого потенціалу особистості, адже креактивна освіта має сприятливі умови для самореалізації, адже креактивність – творчі можливості людини, що виявляється у сприятливості до нового у мисленні, тобто у знаходженні неочікуваних рішень, у здатності до пошукових ідей.

Придідяти виховання в молодого покоління почуття патріотизму, відданості загальнодержавній справі зміцнення країни, активної громадянської позиції.

По-перше, виокремити як один з найголовніших напрямів виховної роботи, національно-патріотичне виховання – справу, що за своїм значенням є стратегічним завданням. Не менш важливим є повсякденне виховання поваги до Конституції держави, законодавства, державних символів - Герба, Прапора, Гімну.

Подруге, необхідно виховувати в дітей самосвідомість, налаштованість на осмислення моральних та культурних цінностей, історії, систему вчинків, які мотивуються любов'ю, вірою, волею, усвідомленням відповідальності.

По-третє, системно здійснювати виховання в учнів громадянської позиції; вивчення та популяризацію історії українського козацтва, збереження і пропаганду історико-культурної спадщини українського народу; поліпшення військово-патріотичного виховання молоді, формування готовності до захисту Вітчизни.

По-четверте, важливим аспектом формування національно самосвідомої особистості є виховання поваги та любові до державної мови. Володіння українською мовою та послуговування нею повинно стати пріоритетними у виховній роботі з дітьми. Мовне середовище повинно впливати на формування учня-громадянина, патріота України.

По-п’яте, формувати моральні якості особистості, культуру поведінки, виховувати бережливе ставлення до природи, розвивати мотивацію до праці.

Індивідуальні науково-методичні проблеми членів МО за минулі роки

Прізвище, ім’я, по батькові

Науково-методична тема

Термін роботи над проблемою

Форми її завершення

Форми її реалізації

Де буде використано

1.

Коваль Л.Я.

Розвиток творчих здібностей учнів на уроках в початковій школі.

2020-2025н.р.

Реферат

На уроках

2.

Безносюк А.М.

Виховання екологічної свідомості на педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського

2020-2025н.р.

Реферат

На уроках

3

Кот В.О.

Виховання екологічної свідомості в учнів початкових класів.

2020-2025н.р.

Реферат

На уроках

4

Маркітан Т.В.

Формування мовленнєвої компетентності діяльності молодших школярів

2020-2025н.р.

Реферат

На уроках

Кiлькiсть переглядiв: 341

Коментарi