Організація навчального процесу

з використанням технологій дистанційного навчання

з 13.05. по 28.05 2020 року

вчителя української мови та літератури

КЗ «Хащуватський ліцей »

Закордонець Ольги Петрівни

ПІП учителя

Клас

Види онлайн-спілкування

Тема

Посилання

Дата

Час

Закордонець О.П.

6

Онлайн-консультація

ІН укр мова

Створення діалогу відповідно до ситуації спілкування, пов’язаної із життєвим досвідом учнів: ”У магазині”.

https://drive.google.
com/file/d/1wIFag
OjhQvH6UP00xV
mLDHb4a5m8EOy
-/view?usp=sharing

13.05.
2020

08.30 – 09.15

Закордонець О.П.

6

Онлайн-консультація,

відеоурок

Укр мова

Вказівні й означальні займенники, їх відмінювання. Приставний н у формах вказівних займенників

https://drive.google
.com/file/d/13kWq
XHpsyT_DYyUXDl
iXdwmF9elC-5l6/vie
w?usp=sharing

13.05.
2020

10.30 – 11.15

Закордонець О.П.

6

Онлайн-консультація,

презентація

Укр літ

Урок літератури рідного краю №4.

Сатирикон Кіровоградщини (М. Годованець, М. Сарахан, П. Сиволап)

https://drive.google.c
om/file/d/1Fqia_VMb
tPf1y2GZEAuqaCDl7
aHdIzyy/view?usp=sh
aring

13.05.
2020

11.35 – 12.20

Закордонець О.П.

6

Онлайн-консультація,

Укр мова

Вказівні й означальні займенники, їх відмінювання. Приставний н у формах вказівних займенників

https://drive.google.co
m/file/d/1_Jk3ltHnzyi
LWaBXv7lCrLBjZqU
fDp8T/view?usp=sharing

14.05.
2020

08.30 – 09.15

Закордонець О.П.

6

Онлайн-консультація

ІН укр мова

Створення діалогу відповідно до ситуації спілкування, пов’язаної із життєвим досвідом учнів: ”У магазині”.

https://drive.google.com
/file/d/1VtsuZs5VxKCbl
MfozGOzozZda8uDl97N
/view?usp=sharing

14.05.
2020

09.25 – 10.10

Закордонець О.П.

6

Онлайн-консультація, презентація

Укр мова

Урок мовленнєвого розвитку №23. Есе світоглядного змісту (орієнтовні теми: «Кого можна назвати патріотом рідної землі», «У чому полягає життєвий успіх»)

https://drive.google.com/
file/d/1-zvhWFlQRWvCA
tN7v0nnVr_5T28SaTYR/v
iew?usp=sharing

14.05.
2020

13.25 – 14.10

Закордонець О.П.

6

Онлайн-консультація,

Укр мова

Питальні й відносні займенники, їх відмінювання

https://drive.google.com/f
ile/d/15cXU3NLf8DaKJo
VgZJLdDVvYCrB1LUrG/
view?usp=sharing

18.05.
2020

09.25 – 10.10

Закордонець О.П.

6

Онлайн-консультація,

аудіокнига онлайн

Укр літ

Павло Глазовий. «Найважча роль».
Іронічно-пародійна спрямованість гумористичних і сатиричних творів

https://drive.google.com/fil
e/d/1G8KjMieitmljysdH5P0
koxl_zZ-5RR36/view?usp=s
haring

18.05.
2020

10.30 – 11.15

Закордонець О.П.

6

Онлайн-консультація, відеоконсультація

ІН укр мова

Створення діалогу відповідно до ситуації спілкування, пов’язаної із життєвим досвідом учнів: ”В гостях”.

https://drive.google.com/fil
e/d/1vJv_U3GGcB62xi4jSc
CVBQHtZDYHQDSE/view
?usp=sharing

18.05.
2020

11.35 – 12.20

Закордонець О.П.

6

Онлайн-консультація,

ІН укр мова

Створення діалогу відповідно до ситуації спілкування, пов’язаної із життєвим досвідом учнів: ”У лікаря”.

https://drive.google.com/fil
e/d/1BVcoTaOd72NXB3ZI
JHLpyAhhYW9YYo7Q/vie
w?usp=sharing

20.05.
2020

08.30 – 09.15

Закордонець О.П.

6

Онлайн-консультація,

Укр мова

Заперечні й неозначені займенники, їх правопис і відмінювання

https://drive.google.com/fil
e/d/1ZMyhHOhb-P2nqQ0qC
GrSia3uyn1_m2CM/view?u
sp=sharing

20.05.
2020

10.30 – 11.15

Закордонець О.П.

6

Онлайн-консультація,

презентація

Укр літ

Павло Глазовий. «Заморські гості», «Похвала». Викривальна спрямованість гумористичних і сатиричних творів

https://drive.google.com/file/
d/1S_Z-_xRotaxZJYGHu0cq
AxfeTwac2ed_/view?usp=sha
ring

20.05.
2020

11.35 – 12.20

Закордонець О.П.

6

Онлайн-консультація,

презентація,

Укр мова

Заперечні й неозначені займенники, їх правопис і відмінювання

https://drive.google.com/
file/d/1Nv-hLti2CvwWTa
oeW5xmpYItf26QERZW
/view?usp=sharing

21.05.
2020

08.30 – 09.15

Закордонець О.П.

6

Онлайн-консультація,

презентація,

ІН укр мова

Створення діалогу відповідно до ситуації спілкування, пов’язаної із життєвим досвідом учнів: ”У школі”.

https://drive.google.com/f
ile/d/1cbhONt8c-ECB9M
ZJ5VvbQ9vd3r8YuilL/vie
w?usp=sharing

21.05.
2020

09.25 – 10.10

Закордонець О.П.

6

Онлайн-консультація,

презентація,

ІН укр мова

Створення діалогу відповідно до ситуації спілкування, пов’язаної із життєвим досвідом учнів: ”У школі”.

https://drive.google.com/fi
le/d/1BVYoBEI5Ga3nLgie
M0EBMycutPhI5pYX/view
?usp=sharing

21.05.
2020

13.25 – 14.10

Закордонець О.П.

6

Онлайн-консультація,

Укр мова

Контрольна робота № 8. Займенник

https://drive.google.com/file/
d/1dB3RmHO_elMYeoaroN
xUpKxS4Blq-zqk/view?usp=
sharing

25.05.
2020

09.25 – 10.10

Закордонець О.П.

6

Онлайн-консультація,

презентація

Укр літ

Контрольна робота № 6. Гумористичні твори

https://drive.google.com/file/
d/1KE73FPxRg6SdExcKizstT
CKfbvPKTxb-/view?usp=shari
ng

25.05.
2020

10.30 – 11.15

Закордонець О.П.

6

Онлайн-консультація,

ІН укр мова

Підпис листівки.

https://drive.google.com/file/
d/1CREU1FYRlEuE-YvZhM
FXDKu6bef9bFkP/view?usp=
sharing

25.05.
2020

11.35 – 12.20

Закордонець О.П.

6

Онлайн-консультація,

ІН укр мова

Написання листа рідним.

https://drive.google.com/file/d
/1lQKXgWmYgzhgPdPjZfT6C
ZALb_4acPp2/view?usp=sharing

27.05.
2020

08.30 – 09.15

Закордонець О.П.

6

Онлайн-консультація, презентація

Укр мова

Повторення. Лексикологія. Фразеологія. Словотвір і орфографія

https://drive.google.com/file/d
/13dUMgcezgaLoeBuiK3BZ2
v48ItClPotC/view?usp=sharing

27.05.
2020

10.30 – 11.15

Закордонець О.П.

6

Онлайн-консультація

Укр літ

Підсумки за рік

https://drive.google.com/file/d/1
lTlKh39mf5i__AwWR1Fj8JqHC
Aub-Fvp/view?usp=sharing

27.05.
2020

11.35 – 12.20

Закордонець О.П.

6

Онлайн-консультація

Укр мова

Повторення. Морфологія й орфографія

https://drive.google.com/file/d/1
hMGXOr-RxC0hFfecCyogRsrS6
4aA6brA/view?usp=sharing

28.05.
2020

08.30 – 09.15

Закордонець О.П.

6

Онлайн-консультація

ІН укр мова

Підсумки за рік

https://drive.google.com/file/d/1L
OPjS59FcyCfSYsV5vED1VwGP
lStXM3j/view?usp=sharing

28.05.
2020

09.25 – 10.10

Закордонець О.П.

6

Онлайн-консультація,

Укр мова

Підсумки за рік

https://drive.google.com/file/d/1
WrQDu7NV2DuuTyP2gz8qQrOk
39w-RwqK/view?usp=sharing

28.05.
2020

13.25 – 14.10

Організація навчального процесу

з використанням технологій дистанційного навчання

з 27.04. по 08.05 2020 року

вчителя української мови та літератури

Казавчинської філії КЗ «Хащуватський »

Закордонець Ольга Петрівни

ПІП учителя

Клас

Види онлайн-спілкування

Тема

Посилання

Дата

Час

Закордонець О.П.

6

Онлайн-консультація,

Укр мова

Контрольна робота № 7. Числівник

https://drive.google.
com/file/d/1zvTMk
TOSwRz9dyPDntIk
V7X6zI9X_EYv/vie
w?usp=sharing

27.04.2020

09.25 – 10.10

Закордонець О.П.

6

Онлайн-консультація,

аудіокнига онлайн

Укр літ

Леонід Глібов. «Щука». Визначний український байкар, поет. Викривальна і повчальна спрямованість байок письменника. Побудова байки.
ТЛ: гумор, сатира, байка, алегорія, мораль

https://drive.google.co
m/file/d/1W3qMR-Fm
LLfUHF02vS7J3i77-Y
J3CkSr/view?usp=sharing

27.04.2020

10.30 – 11.15

Закордонець О.П.

6

Онлайн-консультація, відеоконсультація

ІН укр мова

Виразне читання текстів описового і розповідного характеру.

https://drive.google.com
/file/d/1fd2-6qWm_3re5
9s7m_hAu7I7HqmMHQ
n6/view?usp=sharing

27.04.2020

11.35 – 12.20

Закордонець О.П.

6

Онлайн-консультація

ІН укр мова

Переказ (усний) тексту за даним планом.

https://drive.google.com/
file/d/1WFsvMXbd8VzI
3ijJxnbSBuwrrc8uO7zl/
view?usp=sharing

29.04.2020

08.30 – 09.15

Закордонець О.П.

6

Онлайн-консультація,

відеоурок

Укр мова

Займенник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

https://drive.google.com
/file/d/19IUF2p_A6rK1J
VGm3QtGEccYXZ2WX
ex3/view?usp=sharing

29.04.2020

10.30 – 11.15

Закордонець О.П.

6

Онлайн-консультація,

презентація

Укр літ

Леонід Глібов. «Муха і Бджола», «Жаба і Віл». Алегоричні образи

https://drive.google.com
/file/d/1ktLSKQdowaDe
BqYHXvNrOHqxe_5UT
sZN/view?usp=sharing

29.04.2020

11.35 – 12.20

Закордонець О.П.

6

Онлайн-консультація,

Укр мова

Розряди займенників за значенням

https://drive.google.com
/file/d/1-WuWBxkSww1
IOtCUvSU-euOlToQNO
l31/view?usp=sharing

30.04.2020

08.30 – 09.15

Закордонець О.П.

6

Онлайн-консультація

ІН укр мова

Переказ (усний) тексту за даним планом.

https://drive.google.com/file
/d/19dHnO4PXpAFaVjeESv
dcba9gTTeXMuoP/view?usp=
sharing

30.04.2020

09.25 – 10.10

Закордонець О.П.

6

Онлайн-консультація, презентація

Укр мова

Урок мовленнєвого розвитку №21.

Контрольний письмовий твір розповідного характеру з елементами роздуму в художньому стилі ( «Що я роблю для здійснення своєї мрії», «У чому полягає гідність людини», «Що важливіше – наполегливість чи скромність») з використанням займенників, що належать до різних розрядів

https://drive.google.com/file
/d/1vieyMzD-lZPKPLo7hX5
IXYTUzeq9WeU9/view?usp
=sharing

30.04.2020

13.25 – 14.10

Закордонець О.П.

6

Онлайн-консультація,

Укр мова

Урок мовленнєвого розвитку №22.

Аналіз письмового твору

https://drive.google.com/file/d/1
U6IhiR14_oeB5bSB6BGeK1dIJl
sYd_Qo/view?usp=sharing

04.05.2020

09.25 – 10.10

Закордонець О.П.

6

Онлайн-консультація,

аудіокнига онлайн

Укр літ

Урок позакласного читання №4. Л. Глібов «Вовк та Ягня»

https://drive.google.com/file/
d/15o-61dlHS8L0D6TIJTMx
sXnESa1-j3DW/view?usp=sh
aring

04.05.2020

10.30 – 11.15

Закордонець О.П.

6

Онлайн-консультація, відеоконсультація

ІН укр мова

Вибірковий (усний) переказ художнього тексту.

https://drive.google.com/file/d
/1Xm0FJ0D4WQpuNYTy5_X
tt29CGH0TUg76/view?usp=sh
aring

04.05.2020

11.35 – 12.20

Закордонець О.П.

6

Онлайн-консультація,

ІН укр мова

Вибірковий (усний) переказ художнього тексту.

https://drive.google.com/fil
e/d/14a59k3HikPHRP4ZA6
Gjkfy9uHFZ-bg_p/view?us
p=sharing

06.05.2020

08.30 – 09.15

Закордонець О.П.

6

Онлайн-консультація,

Укр мова

Особові займенники, їх відмінювання.

Приставний н у формах особових займенниках

https://drive.google.com/fi
le/d/1itJgicO7QW_FpjKGJ
J0C6t4R_TlE2tkd/view?usp
=sharing

06.05.2020

10.30 – 11.15

Закордонець О.П.

6

Онлайн-консультація,

презентація,

Укр літ

Степан Руданський. Співомовки С.Руданського − унікальне явище у світовому письменстві .

Степан Руданський. «Запорожці у короля». Висміювання моральних вад, негативних рис характеру, авторська симпатія до простої людини, до її розуму, кмітливості, почуття гумору, вміння посміятися над власною безпорадністю, вміння відстояти свою гідність.

«Добре торгувалось».

ТЛ: гумореска,співомовка

https://drive.google.com
/file/d/1dZkAW3dpjdBP
I_1eHfmodBvQJR7cT5X
p/view?usp=sharing

06.05.2020

11.35 – 12.20

Закордонець О.П.

6

Онлайн-консультація,

презентація,

Укр мова

Зворотний займенник себе, його відмінювання.

Присвійні займенники, їх відмінювання

https://drive.google.com/fil
e/d/11531O6GtHiqX5oX1ZS
_DTcO44uSkdGxg/view?usp
=sharing

07.05.2020

08.30 – 09.15

Закордонець О.П.

6

Онлайн-консультація,

презентація,

ІН укр мова

Переказ (письмовий) з допомогою учителя невеличких художніх творів за простим планом (тексти розповідного характеру).

https://drive.google.com/fil
e/d/1kbIe4d_kg8CJ8IYxloF
pcnReYYjitLtK/view?usp=sharing

07.05.2020

09.25 – 10.10

Закордонець О.П.

6

Онлайн-консультація,

презентація,

ІН укр мова

Переказ (письмовий) з допомогою учителя невеличких художніх творів за простим планом (тексти розповідного характеру).

https://drive.google.com/file/
d/1Z4m7HtwzlTcouxYzxjvk8
M4hOmF2z718/view?usp=sharing

07.05.2020

13.25 – 14.10

Організація навчального процесу

з використанням технологій дистанційного навчання

з 06.04. по 24 .04 2020 року

вчителя української мови та літератури

Казавчинської філії КЗ «Хащуватський ліцей »

Закордонець Ольги Петрівни

ПІП учителя

Клас

Види онлайн-спілкування

Тема

Посилання

Дата

Час

Закордонець О.П.

6

Онлайн-консультація, аудіодиктант

Укр мова

Диктант.

https://drive.google.com/file/d/1JXnx5YOikcZD-Xc0
vygviVds5gDJYC4c/view?usp=sharing

https://www.youtube.com/watch?v=LEy0cBYH
cjk&list
=PL47_mGa4AecRwakQxh6RU75b6o8GPeU1&i
ndex=31&t=0s

06.04.2020

09.25 – 10.10

Закордонець О.П.

6

Онлайн-консультація,

Онлайн-консультація,
презентація

Укр літ

Леся Воронина. «Таємне Товариство боягузів, або засіб від переляку № 9». Друзі й вороги Клима Джури

https://drive.google.com/file/d/1
UupqbYP9WgePSr15js0SlZeNtb77n25B/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/12r6T_YHKiUHH
6CBhF757nziTM5iuJXKM/view?usp=sharing

06.04.2020

10.30 – 11.15

Закордонець О.П.

6

Онлайн-консультація,

ІН укр мова

Типи мовлення: розповідь, опис, міркування

https://drive.google.com/file/d/1pXnozqCm
pfOsQqDXpgEXduwVQit-smWa/view?usp=sharing

06.04.2020

11.35 – 12.20

Закордонець О.П.

6

Онлайн-консультація,

ІН укр мова

Складання тексту розповідного характеру.

https://drive.google.com/file/d/1L4D-mJsoSQ6n
2j1OC_S4IwxBZaf1C9uR/view?usp=sharing

08.04.2020

08.30 – 09.15

Закордонець О.П.

6

Онлайн-консультація,

Укр мова

Числівники прості, складні й складені.

https://drive.google.com/file/d/1NYQOOQ
MPtE65WZJzZwwUhAVGF5a8s7PT/view?usp=sharing

https://www.youtube.com/watch?v=q_QT
HXjoQoM&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=KQA
_pa7d_Aw&feature=youtu.be

08.04.2020

10.30 – 11.15

Закордонець О.П.

6

Онлайн-консультація,

Презентація, онлайн-консультація

аудіокнига, онлайн-консультація

Укр літ

Леся Воронина. «Таємне Товариство боягузів, або засіб від переляку № 9». Еволюція Клима від боягуза до супергероя

https://drive.google.com/file/d/1hutH2m
7J1ITgRcZlqvZEhB9ZvGQsFY6X/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1RH8v
WBxqnkU4y3ZNyBemukqxPPH0gqdF/view?usp=sharing

08.04.2020

11.35 – 12.20

Закордонець О.П.

6

Онлайн-консультація,

Онлайн-консультація

Укр мова

Відмінювання числівників

https://drive.google.c
om/file/d/1edP1xJSD
Tu3r6zb3xJ0M7UlH0zd
_CtFt/view?usp=sharing


https://www.youtube.com/watch?v=q84EG6dBrVM

09.04.2020

08.30 – 09.15

Закордонець О.П.

6

Онлайн-консультація,

відеоконсультація

ІН укр мова Особливості побудови розповіді про певну подію з власного життя.

https://drive.google.com/file
/d/1ACGtf2OMLfbPxC7_djCSr
mwG07Ytn-8y/view?usp=sharing

09.04.2020

10.30 – 11.15

Закордонець О.П.

6

Онлайн-консультація,

відеоконсультація

ІН укр мова Складання тексту описового характеру.

https://drive.google.com/fi
le/d/1fErxvHo6n_-_bR00qpA
Ml-dInwyuDhdC/view?usp=s
haring

09.04.2020

11.35 – 12.20

Закордонець О.П.

6

Онлайн-консультація,

презентація

Укр мова

Відмінювання числівників

https://drive.google.com/fil
e/d/1EWsz4pX700mNRRf0l-i
DcfGVJzWgyZQa/view?usp=sharing

13.04.2020

09.25 – 10.10

Закордонець О.П.

6

Онлайн-консультація,

аудіокнига онлайн

Укр літ

Леся Воронина. «Таємне Товариство боягузів, або засіб від переляку № 9». Роль сім’ї у формуванні життєвих переконань

людини. Стосунки між різними поколіннями в родині

https://drive.google.com/fi
le/d/1X0lcnBvVaNxgNQE5TS
dUWSTXNr7HoHSB/view?usp=sharing

13.04.2020

10.30 – 11.15

Закордонець О.П.

6

Онлайн-консультація, відеоконсультація

ІН укр мова

Складання роздуму (міркування) – практично.

https://drive.google.com/
file/d/1OeGBOozkLCgbWCA
wEd06kOMnac30TfIY/view?usp=sharing

13.04.2020

11.35 – 12.20

Закордонець О.П.

6

Онлайн-консультація

ІН укр мова

Складання роздуму (міркування) – практично.

https://drive.google.com/f
ile/d/1yW5lk8l44VvudYr5uS
zTpO1c_NV_3gyk/view?usp=sharing

15.04.2020

08.30 – 09.15

Закордонець О.П.

6

Онлайн-консультація,

Укр мова

Відмінювання числівників

https://drive.google.com
/file/d/1AsvDFVRoAeyMy
0erHTY_ml49BBxpC9Da/v
iew?usp=sharing

15.04.2020

10.30 – 11.15

Закордонець О.П.

6

Онлайн-консультація,

Презентація

Укр літ

Контрольна робота № 5. Пригоди і романтика. Твір.

https://drive.google.com
/file/d/1jqvunkiORqm8XB
6QO7TngrAYcub7wOsS/view?usp=sharing

15.04.2020

11.35 – 12.20

Закордонець О.П.

6

Онлайн-консультація,

Укр мова

Буква ь на кінці числівників і перед закінченням у непрямих відмінках. Роздільне написання складених числівників

https://drive.google.com
/file/d/1RGNIExfD7gRGA
OXPWbg-a6ynkoQBy-u1/v
iew?usp=sharing

16.04.2020

08.30 – 09.15

Закордонець О.П.

6

Онлайн-консультація

ІН укр мова

Складання роздуму (міркування) – практично.

https://drive.google.co
m/file/d/19KxauDhzfp62
Wu10s3DJDgOtV8dNqY
y4/view?usp=sharing

16.04.2020

09.25 – 10.10

Закордонець О.П.

6

Онлайн-консультація, презентація

Укр мова

Написання разом порядкових числівників з –

тисячний

https://drive.google.com
/file/d/1zs2WAobY8grJDEM
SVFfhaI10vZ3l7sjC/view?usp=sharing

16.04.2020

13.25 – 14.10

Закордонець О.П.

6

Онлайн-консультація,

ІН укр мова

Виразне читання текстів описового і розповідного характеру.

https://drive.google.com/fi
le/d/19MVAiv1Ca29Dh4yYvsp
oPi3MCl5yqbvc/view?usp=sharing

22.04.2020

08.30 – 09.15

Закордонець О.П.

6

Онлайн-консультація,

Укр мова

Правильне вживання числівників на позначення дат і часу

https://drive.google.com/file/d/1
qbmqBEl_o83nQ_9lrDQBn5diL
oStCdu3/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1rH
iEHk-ZcA2oH-5ed9vqgjJhcyTlO0
47/view?usp=sharing

22.04.2020

10.30 – 11.15

Закордонець О.П.

6

Онлайн-консультація,

презентація,

Укр літ

Гумористичне й сатиричне зображення. Жанрова різноманітність гумористичних творів (анекдоти, байки, усмішки, гуморески, співомовки та ін.). Роль гумору в житті українців

https://drive.google.com/file/d/1E
CrnLAVcW658pxT6Xu1Gb1U_32U
OLG_w/view?usp=sharing

22.04.2020

11.35 – 12.20

Закордонець О.П.

6

Онлайн-консультація,

Укр мова

Правильне вживання числівників на позначення дат і часу

https://drive.google.com/file/d/1
M6SCBsDY4PVMjHDVdyB5rZX2b
CfmQPyo/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1r
HiEHk-ZcA2oH-5ed9vqgjJhcyTlO
047/view?usp=sharing

23.04.2020

08.30 – 09.15

Закордонець О.П.

6

Онлайн-консультація,

аудіокнига

ІН укр мова

Виразне читання текстів описового і розповідного характеру.

https://drive.goo
gle.com/file/d/1FuTjN
SNant-n6m62djQQ5e9
cn5A0FSyx/view?usp=sharing

23.04.2020

09.25 – 10.10

Закордонець О.П.

6

Онлайн-консультація,

аудіокнига

ІН укр мова

Виразне читання текстів описового і розповідного характеру.

https://drive.google.co
m/file/d/1fgHJYLBf6fP8N
TqZ79Pwu6OUuC4vThT_/v
iew?usp=sharing

23.04.2020

10.30 – 11.15

Кiлькiсть переглядiв: 58

Коментарi