Організація навчального процесу з використанням

технологій дистанційного навчання з 12.05.2020 по 29.05.2020 року

Вчителя математика та інформатика Казавчинської філії КЗ «Хащуватський ліцей»

Шкрабак Тамари Миколаївни

ПІП учителя

Клас

Види онлайн-спілкування

Тема

Посилання

Дата

час

Шкрабак Т.М.

9

Онлайн – консультація.

Розв’язування вправ

https://drive.google
.com/file/d/1hNMG
ckjSIYRr8uipyorOm
L-0nh5dkV7n/view?u
sp=sharing

12.05.
2020

8.30-9.15

Шкрабак Т.М.

6

Онлайн – консультація,

ІН математика

Розв’язування прикладів в межах 10 Таблиця додавання і віднімання числа 4

https://drive.google.co
m/file/d/18FG2nfc_K0
SDuqdKeoIefAXGSy5
cFcXN/view?usp=sharing

12.05.
2020

9.25-10.10

Шкрабак Т.М.

6

Онлайн – консультація.

Розв’язування вправ. Самостійна робота

https://drive.google.co
m/file/d/10A5PspOVrq
zoUzk9z75ArXfvqHqz9
oS8/view?usp=sharing

12.05.
2020

10.30-11.15

Шкрабак Т.М.

5

Онлайн – консультація, презентація

Підготовка документа до друку. Друк документа.

https://drive.google.com
/file/d/13l7pLNna2-3jf2d
Pt5s_nIuPEsIKPMcW/vi
ew?usp=sharing

12.05.
2020

11.35-12.20

Шкрабак Т.М.

6

Онлайн – консультація, презентація

Засоби керування демонстрацією комп’ютерної презентації.

https://drive.google.com
/file/d/1MSEbP7Cqlewk
Y2XiGUYInfdEZOUU
Z2Xd/view?usp=sharing

12.05.
2020

12.30-13.15

Шкрабак Т.М.

8

Онлайн – консультація, презентація

Вибір теми проекту

https://drive.google.co
m/file/d/1GoSvnAN5x
nlPOLH8F9xHIrOQgv
R18xsq/view?usp=sharing

12.05.
2020

13.25-14.10

Шкрабак Т.М.

9

Онлайн – консультація, відео-урок

Повторення. Квадратична функція, її властивості і графік

https://drive.google.c
om/file/d/1jFyrdZWw
jbo725I4tpJZN5NnZC
fj5a-1/view?usp=sharing

13.05.
2020

8.30-9.15

Шкрабак Т.М.

6

Онлайн – консультація

Координатна площина. Графіки залежності

https://drive.google.co
m/file/d/1vey_LEfylzG
6pLRN3_lWAnhB1Az
SsH36/view?usp=sharing

13.05.
2020

9.25-10.10

Шкрабак Т.М.

4

Онлайн – консультація, презентація

Історія виникнення пристроїв для роботи з інформацією.

https://drive.google.com/f
ile/d/1sVBduuxBwixCnYk
fdmvdslscajunLAOX/view
?usp=sharing

13.05.
2020

10.30-11.15

Шкрабак Т.М.

9

Онлайн – консультація, презентація

Розв’язування компетентнісних задач

https://drive.google.com/fi
le/d/1kVTjZGFQ5e9fEmTB
NIdQQDgoV3kvE5Ga/view?
usp=sharing

13.05.
2020

11.35-12.20

Шкрабак Т.М

6

Онлайн – консультація,

ІН математика

Розв’язування прикладів в межах 10 Таблиця додавання і віднімання числа

https://drive.google.com/file
/d/18FG2nfc_K0SDuqdKeoIe
fAXGSy5cFcXN/view?usp=sh
aring

14.05.
2020

8.30-9.15

Шкрабак Т.М

8

Онлайн – консультація, презентація

Реалізація проекту

https://drive.google.com/fil
e/d/17_quAHypCUnDCrNy
F3dhRBgv4_wbXREj/view?
usp=sharing

14.05.
2020

9.25-10.10

Шкрабак Т.М

9

Онлайн – консультація

Повторення. Прямокутна система координат на площині.

https://drive.google.com/file
/d/10gSBsb98h-L3EIOrr3xN
gVBDL1Tso29Y/view?usp=s
haring

14.05
.2020

10.30-11.15

Шкрабак Т.М

2

Онлайн – консультація, презентація

Робота з комп‘ютерними програмами на розвиток логічного мислення

https://drive.google.com/file/d
/1i_dNj0k-Wx6gLvyW0V9M
NlSSax4Rjk1/view?usp=sharing

14.05.
2020

11.35-12.20

Шкрабак Т.М

3

Онлайн – консультація, презентація

Утворення нового слайду, текстового вікна/поля.

https://drive.google.com/file/d
/1HktdTBhhfGXnjYl3YuJtG9
Q3e8TFiYR_/view?usp=sharing

14.05.
2020

12.30-13.15

Шкрабак Т.М

6

Онлайн – консультація

ІН образотворче мистецтво

https://drive.google.com/file/d/
1Nm-66wm9Ex7UDUF0aKOJ
qbvYvsiuh_J0/view?usp=sharing

15.05.
2020

8.30-09.15

Шкрабак Т.М

6

Онлайн – консультація

Перпендикулярні та паралельні прямі. Координатна площина. Графіки залежностей.

https://drive.google.com/file/d/
1S3MDul0VdPbEZcTTRYj-s4X
fqWsc7Fca/view?usp=sharing

15.05.
2020

10.30-11.15

Шкрабак Т.М

9

Онлайн – консультація

Розв’язування компетентнісних задач

https://drive.google.com/file/d
/157tM-WXLsPl9AuBCGmLR
dqw7PXjglk6B/view?usp=sharing

15.05.
2020

11.35-12.20

ПІП учителя

Клас

Види онлайн-спілкування

Тема

Посилання

Дата

час

Шкрабак Т.М.

9

Онлайн – консультація,

Повторення. Числові послідовності. Арифметична прогресія.

https://drive.google.com/file/d/
1xrmXAkoiKACVQE54FC4Lw
CuSJKZWeAa0/view?usp=sharing

18.05.
2020

9.25-10.10

Шкрабак Т.М.

6

Онлайн –консультація

ІН математика

Розв’язування прикладів в межах 10 Таблиця додавання і віднімання числа 6

https://drive.google.com/file/d/
18FG2nfc_K0SDuqdKeoIefAX
GSy5cFcXN/view?usp=sharing

18.05.
2020

10.30-11.15

Шкрабак Т.М.

6

Онлайн – консультація

Контрольна робота

https://drive.google.com/file/d/
11y5DMVGcF5dfQr2MgSsgL3
WMzGyzLO0R/view?usp=sharing

18.05.
2020

11.35-12.20

Шкрабак Т.М.

7

Онлайн – консультація

Захист проектів

https://drive.google.com/file/d/
1IQogstUQDXbLSY3Z3_LcQg
2mh2u4vGQH/view?usp=sharing

18.05.
2020

12.30-13.15

Шкрабак Т.М.

6

Онлайн – консультація.

ІН Т.Н.

Аплікація собачки

https://drive.google.com/file/d/1
DdM4K69wHj9uEOgSzj1iwBY
d2PMuj9TP/view?usp=sharing

18.05.
2020

13.15-14.10

Шкрабак Т.М.

9

Онлайн – консультація.

Повторення. Координати вектора.

https://drive.google.com/file/d/1
32EBgAKP-OTdDhFUURUMhf
kE50hDDsMx/view?usp=sharing

19.05.
2020

8.30-9.15

Шкрабак Т.М.

6

Онлайн – консультація,

ІН МАТЕМ.

Розв’язування прикладів в межах 10

Таблиця додавання і віднімання числа 7

https://drive.google.com/file/d/1
8FG2nfc_K0SDuqdKeoIefAXG
Sy5cFcXN/view?usp=sharing

19.05.
2020

9.25-10.10

Шкрабак Т.М.

6

Онлайн – консультація.

Повторення. Розв'язування вправ на всі дії з раціональними числами.

https://drive.google.com/file/d
/1mjFRDM9EbwbKQ5wZax9
LaE1fN7Yj_1o5/view?usp=sh
aring

19.05.
2020

10.30-11.15

Шкрабак Т.М.

5

Онлайн – консультація, презентація

Контрольна робота

https://drive.google.com/file/d
/1XgNcMEwnGEQRN4rngWro
lYw_6DaeY6hl/view?usp=sharing

19.05.
2020

11.35-12.20

Шкрабак Т.М.

6

Онлайн – консультація, презентація

Контрольна робота

https://drive.google.com/file/d/
1O1SyEIggvZaik4_ku4bKgKYt
UXRnflqf/view?usp=sharing

19.05.
2020

12.30-13.15

Шкрабак Т.М.

8

Онлайн – консультація, презентація

Виконання індивідуальних і групових навчальних проектів із дослідження предметної галузі.

https://drive.google.com/file/d/1
IyJwZWRikm03sXRaZz4EA287
QEOX3fMO/view?usp=sharing

19.05.
2020

13.25-14.10

Шкрабак Т.М.

2

Онлайн – консультація, презентація

ІН інформатика

Пошук зображень в інтернеті для природознавства. Право на зображення.

https://drive.google.com/file/d/1
shmIXL7rV6ujyLbwAK1SL_QtI
gEYX6SY/view?usp=sharing

19.05.
2020

14.20-14.50

Шкрабак Т.М.

9

Онлайн – консультація, відео-урок

Повторення. Арифметична прогресія. Розв’язування вправ.

https://drive.google.com/file/d/1
8B34tqWpsO9ZAi5WEUnBvyG
3CKfEGgp8/view?usp=sharing

20.05.
2020

8.30-9.15

Шкрабак Т.М.

6

Онлайн – консультація

Повторення. Розв'язування вправ на всі дії з раціональними числами.

https://drive.google.com/file/d/1
TZUacSIPv-dP6jH41AgeuyoljTP
bbhhk/view?usp=sharing

20.05.
2020

9.25-10.10

Шкрабак Т.М.

4

Онлайн – консультація, презентація

Індивідуальні та групові проекти

https://drive.google.com/file/d/1
1yvW5lzDaNGQclONfDCLZY
Vua44SuO4H/view?usp=sharing

20.05.
2020

10.30-11.15

Шкрабак Т.М.

9

Онлайн – консультація, презентація

Розв’язування компетентнісних задач

https://drive.google.com/file/d/1
fcAsE3zmrg4CGID3JiWE0Ov_
aL57abAy/view?usp=sharing

20.05.
2020

11.35-12.20

Шкрабак Т.М

6

Онлайн – консультація,

ІН математика

Розв’язування прикладів в межах 10 Таблиця додавання і віднімання числа 8

https://drive.google.com/file/d/1
8FG2nfc_K0SDuqdKeoIefAXGS
y5cFcXN/view?usp=sharing

21.05.
2020

8.30-9.15

Шкрабак Т.М

8

Онлайн – консультація, презентація

Захист проекту

https://drive.google.com/file/d/1
sVhMk1f3q8P7l2kkPY5ocwwZY
hTNrcyd/view?usp=sharing

21.05.
2020

9.25-10.10

Шкрабак Т.М

9

Онлайн – консультація

Повторення. Довжина кола. Довжина дуги кола

https://drive.google.com/file/d/1iL
YWTDb5ctlWfPT4L3lcgTXVOO
FQ0ODa/view?usp=sharing

21.05.
2020

10.30-11.15

Шкрабак Т.М

2

Онлайн – консультація, презентація

Робота з комп‘ютерними програмами на підтримку вивчення різних предметів

https://drive.google.com/file/d/1
YDdLVz8Bu4kqSV-SQmD8E9S
OHleZscXC/view?usp=sharing

21.05.
2020

11.35-12.20

Шкрабак Т.М

3

Онлайн – консультація, презентація

Доповнення презентації текстом, зображенням, схемою

https://drive.google.com/file/d/1
xUh-fTiETojAmN-_zcTmiM05S
c71Sy14/view?usp=sharing

21.05.
2020

12.30-13.15

Шкрабак Т.М

6

Онлайн – консультація

ІН інформатика Пошук зображень в інтернеті для природознавства. Право на зображення.

https://drive.google.com/file/d/1
j5WUQPezLHW7YRov5sXDod
GREI8YxMJs/view?usp=sharing

22.05.
2020

8.30-09.15

Шкрабак Т.М

6

Онлайн – консультація

Повторення. Перетворення виразів

https://drive.google.com/file/d/1
7xFbHKPRsX7msaLc9JIOTs_If
MDlSpcU/view?usp=sharing

22.05.
2020

10.30-11.15

Шкрабак Т.М

9

Онлайн – консультація

Розв’язування компетентнісних задач

https://drive.google.com/file/d/1
aM5q89aN9Z4sLdk5bvSi-BO6
UYEHeCAS/view?usp=sharing

22.05.
2020

11.35-12.20

ПІП учителя

Клас

Види онлайн-спілкування

Тема

Посилання

Дата

час

Шкрабак Т.М.

9

Онлайн – консультація,

Узагальнення та систематизація знань

https://drive.google.com/file/d
/1LNIKzbMdpcXSjTRzXXmU
8v0Gwqh-nRMP/view?usp=sh
aring

25.05.
2020

9.25-10.10

Шкрабак Т.М.

6

Онлайн –консультація

ІН математика

25.05.
2020

10.30-11.15

Шкрабак Т.М.

6

Онлайн – консультація

Повторення. Перетворення виразів

https://drive.google.com/fil
e/d/1ujxAfdAmAjRM1t45
FBGt4V0L2_I_FUWF/view
?usp=sharing

25.05.
2020

11.35-12.20

Шкрабак Т.М.

7

Онлайн – консультація

Підсумковий урок

https://drive.google.com/file
/d/1PLMyNoqm4l__-dNDVL
j2cYA6fnke-P_q/view?usp=s
haring

25.05.
2020

12.30-13.15

Шкрабак Т.М.

6

Онлайн – консультація.

ІН фізкультура

Гра в настільний теніс

https://drive.google.com/file/d
/10PGtgoQuqhrAlbYBug2qDl
fcnWUnQBmd/view?usp=sharing

25.05.
2020

13.15-14.10

Шкрабак Т.М.

9

Онлайн – консультація.

Повторення. Площа круга та його частин

https://drive.google.com/file/
d/1vIM850fZXd7JMPG50E8
ZgR1Q8HOeKC6a/view?usp
=sharing

26.05.
2020

8.30-9.15

Шкрабак Т.М.

6

Онлайн – консультація,

ІН математика

26.05.
2020

9.25-10.10

Шкрабак Т.М.

6

Онлайн – консультація.

Підсумкове повторення матеріалу за курс 6-го класу

https://drive.google.com/file/
d/1MANo0QkntUk2QltXTwG
sd1jdOfAO0IoV/view?usp=sh
aring

26.05.
2020

10.30-11.15

Шкрабак Т.М.

5

Онлайн – консультація, презентація

Підсумковий урок

https://drive.google.com/file
/d/1oLKYEaxuoy-4yr_CxTyk
yMFrPXXCChDn/view?usp=
sharing

26.05.
2020

11.35-12.20

Шкрабак Т.М.

6

Онлайн – консультація, презентація

Підсумковий урок

https://drive.google.com/file
/d/1UE0XL78VaYB6IS1vf3T
YScz8lCjTd8vM/view?usp=s
haring

26.05.
2020

12.30-13.15

Шкрабак Т.М.

8

Онлайн – консультація, презентація

Контрольна робота

https://drive.google.com/file
/d/1zq5ZMnKsqAF4eRxkZB
y6DCgVFOoAQFHV/view?
usp=sharing

26.05.
2020

13.25-14.10

Шкрабак Т.М.

9

Онлайн – консультація, відео-урок

Підсумкова контрольна робота

https://drive.google.com/file
/d/1U4b3yLgrCSd4m-xYTs5c
zvnz7ZGJiAX2/view?usp=sha
ring

27.05.
2020

8.30-9.15

Шкрабак Т.М.

6

Онлайн – консультація

Контрольна робота

https://drive.google.com/file/d
/1SSFf3lv-DrrS94kX9vdd2SB
O1sI8wf0h/view?usp=sharing

27.05.
2020

9.25-10.10

Шкрабак Т.М.

4

Онлайн – консультація, презентація

Підсумковий урок

https://drive.google.com/file/d/
1h0PkE9CyQrV10GqqrA7-qiH
ouOrE8lNa/view?usp=sharing

27.05.
2020

10.30-11.15

Шкрабак Т.М.

9

Онлайн – консультація, презентація

Розв’язування компетентнісних задач. Підсумковий урок

https://drive.google.com/file/d
/1divhpNyJ3ywdjXbG6Hz0Wl
SZ5ZaCLGpB/view?usp=sharing

27.05.
2020

11.35-12.20

Шкрабак Т.М

6

Онлайн – консультація,

ІН математика

28.05.
2020

8.30-9.15

Шкрабак Т.М

8

Онлайн – консультація, презентація

Підсумковий урок

https://drive.google.com/file/d
/1W549nWDt-soimwbu4oeWy
3gyIeSsdFEC/view?usp=sharing

28.05.
2020

9.25-10.10

Шкрабак Т.М

9

Онлайн – консультація

Підсумкова контрольна робота

28.05.
2020

10.30-11.15

Шкрабак Т.М

2

Онлайн – консультація, презентація

Підсумковий урок

https://drive.google.com/file/d
/1cOYS_Ox03xmHlJt0sGQ_0
wBkPHC-67SR/view?usp=sharing

28.05.
2020

11.35-12.20

Шкрабак Т.М

3

Онлайн – консультація, презентація

Підсумковий урок

https://drive.google.com/file/
d/1kt8R30Qt70NDKRk04bD
kU-CIqOrKvlbE/view?usp=sharing

28.05.
2020

12.30-13.15

Шкрабак Т.М

6

Онлайн – консультація

ІН образотворче мистецтво

https://drive.google.com/file/
d/1QTLwEFv2AbOmQ-ZZJUrFkPaYdvML34tx/view?usp=sharing

29.05.
2020

8.30-09.15

Шкрабак Т.М

6

Онлайн – консультація

29.05.
2020

10.30-11.15

Шкрабак Т.М

9

Онлайн – консультація

29.05.
2020

11.35-12.20

Організація навчального процесу з використанням

технологій дистанційного навчання з 04.05.2020 по 08.05.2020 року

Вчителя математика та інформатика Казавчинської філії КЗ «Хащуватський ліцей»

Шкрабак Тамари Миколаївни

ПІП учителя

Клас

Види онлайн-спілкування

Тема

Посилання

Дата

час

Шкрабак Т.М.

9

Онлайн – консультація,

Алгебра Системи рівнянь з двома змінними

https://drive.google.
com/file/d/1_-ut0mxo
PMV66s0zsJlObfaTaG
mHZAKT/view?usp=s
haring

04.05.2020

9.25-10.10

Шкрабак Т.М.

6

Онлайн –консультація

ІН математика Розв’язування прикладів в межах 10

Таблиця додавання і віднімання числа 1

https://drive.google.
com/file/d/18FG2nfc
_K0SDuqdKeoIefAX
GSy5cFcXN/view?usp
=sharing

04.05.2020

10.30-11.15

Шкрабак Т.М.

6

Онлайн – консультація

Математика Координатна площина

https://drive.google.c
om/file/d/18YvtP6XR
e63VDpZwYik8qa53FB
Ku2EI0/view?usp=sharing

04.05.2020

11.35-12.20

Шкрабак Т.М.

7

Онлайн – консультація

Інформатика Створення проектів

https://drive.google.c
om/file/d/1wF5Czhq6
wZKHpq11_9oHxeXL
CylMaZR2/view?usp=s
haring

04.05.2020

12.30-13.15

Шкрабак Т.М.

6

Онлайн – консультація.

ІН Труд. Навч. Аплікація квітів

https://drive.google.co
m/file/d/1MTZJtGP6j-i
JcRQFsYk_cv7I6V4uU
yVL/view?usp=sharing

04.05.2020

13.15-14.10

Шкрабак Т.М.

9

Онлайн – консультація.

ГеометріяПовторення. Прямокутній трикутник.

https://drive.google.com/
file/d/1VimRmC7wk3Z6m
xH5JWwNDatSV1_0aoct/v
iew?usp=sharing

05.05.2020

8.30-9.15

Шкрабак Т.М.

6

Онлайн – консультація,

ІН математика Розв’язування прикладів в межах 10

Таблиця додавання і віднімання числа 2

https://drive.google.com/
file/d/18FG2nfc_K0SDuq
dKeoIefAXGSy5cFcXN/v
iew?usp=sharing

05.05.2020

9.25-10.10

Шкрабак Т.М.

6

Онлайн – консультація.

Математика Приклади графіків залежності між величинами

https://drive.google.com/
file/d/1RB_a0u7xEs-_mh
EIjGyFSfO-q7czykEw/vi
ew?usp=sharing

05.05.2020

10.30-11.15

Шкрабак Т.М.

5

Онлайн – консультація, презентація

Інформатика Додавання, редагування та форматування таблиць.

https://drive.google.com
/file/d/1mNwXezC0BUo
7AhpGUQMUQZN6Bxs
cL7d_/view?usp=sharing

05.05.2020

11.35-12.20

Шкрабак Т.М.

6

Онлайн – консультація, презентація

Інформатика Налаштування ефектів анімації об’єктів слайда.

https://drive.google.com/f
ile/d/1S6bGkbp_0kkT_an
3L5dHc2BCcfhFD8B_/vi
ew?usp=sharing

05.05.2020

12.30-13.15

Шкрабак Т.М.

8

Онлайн – консультація, презентація

Інформатика Розв’язування компетентнісних задач

https://drive.google.co
m/file/d/1wr5eUpoYtM
GwDG6W2fGhcX1l-rZ
6K8g7/view?usp=sharing

05.05.2020

13.25-14.10

Шкрабак Т.М.

9

Онлайн – консультація, відео-урок

Алгебра Розв’язування текстових задач складанням систем рівнянь з двома змінними

https://drive.google.com/f
ile/d/1cjS0HQtH_5BqRB
8H0g1TVy-jbZ2EyvAu/vie
w?usp=sharing

06.05.2020

8.30-9.15

Шкрабак Т.М.

6

Онлайн – консультація

Математика Приклади графіків залежності між величинами

https://drive.google.com/f
ile/d/1mMLPe3IIMcf9cAr
xVWpZmw_1rj5J_XQ_/vi
ew?usp=sharing

06.05.2020

9.25-10.10

Шкрабак Т.М.

4

Онлайн – консультація, презентація

Інформатика Кодування та декодування інформації

https://drive.google.com
/file/d/1caCnL2AeU9Vs
KgFfp0vMMWvez0ytsmp
K/view?usp=sharing

06.05.2020

10.30-11.15

Шкрабак Т.М.

9

Онлайн – консультація, презентація

Інформатика Розв’язування компетентнісних задач.

https://drive.google.com/
file/d/157eITA092hW_ne
rtRp2MQCwqnKmEGM6
z/view?usp=sharing

06.05.2020

11.35-12.20

Шкрабак Т.М

6

Онлайн – консультація,

ІН математика Розв’язування прикладів в межах 10

Таблиця додавання і віднімання числа3

https://drive.google.com/
file/d/18FG2nfc_K0SDu
qdKeoIefAXGSy5cFcXN
/view?usp=sharing

07.05.2020

8.30-9.15

Шкрабак Т.М

8

Онлайн – консультація, презентація

Інформатика Розв’язування компетентнісних задач

https://drive.google.co
m/file/d/1Da07kCYkQ
wqFFYLDz-3TEgg2Zh
XvLTdj/view?usp=sharing

07.05.2020

9.25-10.10

Шкрабак Т.М

9

Онлайн – консультація

Геометрія Повторення. Теореми синусів і косинусів

https://drive.google.co
m/file/d/1F4M08kjewx_
Pq5qsCEYQuHOc4Xwh
jrAv/view?usp=sharing

07.05.2020

10.30-11.15

Шкрабак Т.М

2

Онлайн – консультація, презентація

Інформатика Людина у світі інформації

https://drive.google.com/
file/d/1pSJLzP4cjMSikSu
AWaMmkNLIBZgowuW
O/view?usp=sharing

07.05.2020

11.35-12.20

Шкрабак Т.М

3

Онлайн – консультація, презентація

Інформатика Переміщення текстових вікон/полів та зображень на слайдах.

https://drive.google.co
m/file/d/11ulKn0cmqh_
wQfAkcLQxWa887E5y
PWqC/view?usp=sharing

07.05.2020

12.30-13.15

Шкрабак Т.М

6

Онлайн – консультація

ІН Інформатика Пристрої для створення та опрацювання графічних зображень

https://drive.google.com
/file/d/1MQqal3iCVi-yx
5_lqouP0utc3s4LEt13/vie
w?usp=sharing

08.05.2020

8.30-09.15

Шкрабак Т.М

6

Онлайн – консультація

Математика Приклади графіків залежності між величинами

https://drive.google.com
/file/d/17GGbH22Zlv8Se
gbHurSj3uo5nllqTg_s/vie
w?usp=sharing

08.05.2020

10.30-11.15

Шкрабак Т.М

9

Онлайн – консультація

Інформатика Розв’язування компетентнісних задач.

https://drive.google.com
/file/d/1FIlmJA0m0f6fB
RGWHRrXWhSjkXJcA
7g5/view?usp=sharing

08.05.2020

11.35-12.20

Організація навчального процесу з використанням

технологій дистанційного навчання з 27.04.2020 по 30.04.2020 року

Вчителя математика та інформатика Казавчинської філії КЗ «Хащуватський ліцей»

Шкрабак Тамари Миколаївни

ПІП учителя

Клас

Види онлайн-спілкування

Тема

Посилання

Дата

час

Шкрабак Т.М.

9

Онлайн – консультація,

Алгебра Контрольна робота. Елементи прикладної математики

https://drive.google.
com/file/d/1GfUbjM
Udn8WMAtbjMDck
cgJQ2NI61vMR/vie
w?usp=sharing

27.04.2020

9.25-10.10

Шкрабак Т.М.

6

Онлайн –консультація

ІН математика Розв’язування задач за малюнками

https://www.youtub
e.com/watch?v=iQo
sZot0AuE

27.04.2020

10.30-11.15

Шкрабак Т.М.

6

Онлайн – консультація

Математика Паралельні прямі, їх побудова за допомогою лінійки й косинця

https://drive.google.
com/file/d/133vuy8s
Hn74eHsgW3bKZSbX
vgkHQK8F0/view?usp
=sharing

27.04.2020

11.35-12.20

Шкрабак Т.М.

7

Онлайн – консультація

Інформатика Як створюється проект

https://drive.google
.com/file/d/1qSIruFC
A4ofNhsd8_qJ0v8S9
mXyic7t2/view?usp=s
haring

27.04.2020

12.30-13.15

Шкрабак Т.М.

6

Онлайн – консультація.

ІН Ф\К

27.04.2020

13.15-14.10

Шкрабак Т.М.

9

Онлайн – консультація.

Геометрія Повторення. Чотирикутники. Площі чотирикутників

https://drive.google.co
m/file/d/1GWF7P6KJX
Ossk_f-gG5v3glfnDib1
100/view?usp=sharing

28.04.2020

8.30-9.15

Шкрабак Т.М.

6

Онлайн – консультація,

ІН математика Розв’язування прикладів

https://drive.google.com/
file/d/1W6ymCVsuvuiVx
zeT9impejnnOWBf8LCa/
view?usp=sharing

28.04.2020

9.25-10.10

Шкрабак Т.М.

6

Онлайн – консультація.

Математика Координатна площина

https://drive.google.com/
file/d/1YGtLMeP-KZvh9
1OEOJxOuBOQxQAs-Ee
I/view?usp=sharing

28.04.2020

10.30-11.15

Шкрабак Т.М.

5

Онлайн – консультація, презентація

Інфоматика Форматування тексту.

https://drive.google.com/f
ile/d/11jcza9VMMWWNa
BGyOyfLDrescPIaauR6/vi
ew?usp=sharing

28.04.2020

11.35-12.20

Шкрабак Т.М.

6

Онлайн – консультація, презентація

Інформатика Ефекти анімації, рух об’єктів в презентаціях

https://drive.google.com/fil
e/d/1natUPOwrsR4CKBBM
OlPBmc2IeZDRRamA/view
?usp=sharing

28.04.2020

12.30-13.15

Шкрабак Т.М.

8

Онлайн – консультація, презентація

Інформатика Розв’язування компетентнісних задач, виконання навчальних проектів

https://drive.google.com/file
/d/1tsbuK5Kh05Df2MhDhQi
aWxP6F06oiVDW/view?usp
=sharing

28.04.2020

13.25-14.10

Шкрабак Т.М.

9

Онлайн – консультація, відео-урок

Алгебра Повторення.Розв'язування систем (та сукупностей) лінійних нерівностей з однією змінною

https://drive.google.com/file/
d/1frUhse8H8-H_8HHL3LIp1
kMc6CqVijGj/view?usp=sharing

29.04.2020

8.30-9.15

Шкрабак Т.М.

6

Онлайн – консультація

Математика Координатна площина

https://drive.google.com/file/d
/1tf3gkvEKouVGkC6TKCpDf
nnv6p2yYId2/view?usp=sharing

29.04.2020

9.25-10.10

Шкрабак Т.М.

4

Онлайн – консультація, презентація

Інформатика Пристрої введення та виведення інформації

https://drive.google.com/file/d/
1NTKTcmSkgZ0nV_6YhxjjjR
H-prWcCONy/view?usp=sharing

29.04.2020

10.30-11.15

Шкрабак Т.М.

9

Онлайн – консультація, презентація

Інформатика Створення таблиць,

форм, запитів на

вибірку даних і звітів за допомогою майстрів.

https://drive.google.com/file/d/
1xDIS5ZuPkVJLJP9lurOoVM
Vztidt8XqU/view?usp=sharing

29.04.2020

11.35-12.20

Шкрабак Т.М

6

Онлайн – консультація,

ІН математика Розв’язування вправ

https://www.youtube.com/w
atch?v=7qh8VinNUuI

30.04.2020

8.30-9.15

Шкрабак Т.М

8

Онлайн – консультація, презентація

Інформатика Розв’язування компетентнісних задач

https://drive.google.com/file
/d/1I9nflWMefDpHGmjz46
Y16h85ZBR-WaEY/view?us
p=sharing

30.04.2020

9.25-10.10

Шкрабак Т.М

9

Онлайн – консультація

Геометрія. Повторення. Трикутник. Площа трикутників. Подібність трикутників

https://drive.google.com/file
/d/1T4IBdLizLhEdV9jiocpx
TqttDZV0cLGy/view?usp=sharing

30.04.2020

10.30-11.15

Шкрабак Т.М

2

Онлайн – консультація, презентація

Інформатика Як комп'ютер

допомагає

у сучасному

житті

https://drive.google.com/file/d/1
JmTuNACW8QYKcMQemyS
tykKd1RwpRoq2/view?usp=sh
aring

30.04.2020

11.35-12.20

Шкрабак Т.М

3

Онлайн – консультація, презентація

Інформатика Етапи створення презентації

Та вимоги до її оформлення

https://drive.google.com/file/d/15U_Dn7f2vh-aBY3U8jUqtMh4IFLvTI6j/view?usp=sharing

30.04.2020

12.30-13.15

Організація навчального процесу з використанням технологій дистанційного навчання з 06.04.2020 по 24.04.2020 року

Вчителя математика та інформатика Казавчинської філії КЗ «Хащуватський ліцей»

Шкрабак Тамари Миколаївни

ПІП учителя

Клас

Види онлайн-спілкування

Тема

Посилання

Дата

час

Шкрабак Т.М.

9

Онлайн – консультація, відео-урок

Алгебра
Випадкова подія. Ймовірність випадкової події

https://drive.google.com
/file/d/1a0A-d4mqjhF9DxT
T5yWRbkKyLhY0SkS7/view
?usp=sharing

06.04.2020

9.25-10.10

Шкрабак Т.М.

6

Онлайн –консультація , відео-урок

Математика
ІН Розв’язування задач за малюнками

https://www.youtube
.com/watch?v=iQosZo
t0AuE

06.04.2020

10.30-11.15

Шкрабак Т.М.

6

Онлайн – консультація, відео-урок

Математика
Розв’язування рівнянь

https://drive.google.
com/file/d/185GZ3Ao_
Jfq35cmzjelBv_B_Js-Sq
Fvr/view?usp=sharing

06.04.2020

11.35-12.20

Шкрабак Т.М.

7

Онлайн – консультація, презентація

Інформатика
Розв’язування компетентнісних задач.

https://drive.google.c
om/file/d/1jR5FcHGfzE
4SYMcKS9-3jtPezicqV3
PU/view?usp=sharing

06.04.2020

12.30-13.15

Шкрабак Т.М.

6

Онлайн – консультація.

Трудове навчання
ІН Аплікація квітів

https://drive.google.co
m/file/d/17qYZGdP5urc
MWfKr-HPLN2ywnQlPogz
y/view?usp=sharing

06.04.2020

13.15-14.10

Шкрабак Т.М.

9

Онлайн – консультація.

Геометрія
Поворот

https://drive.google.com
/file/d/13r-7t9XIOOuczOE
zhO5RYQbaYA4YSeiX/view
?usp=sharing

07.04.2020

8.30-9.15

Шкрабак Т.М.

6

Онлайн – консультація, презентація

Математика
ІН Розв’язування прикладів

https://drive.google.com/
file/d/1W6ymCVsuvuiVxze
T9impejnnOWBf8LCa/view
?usp=sharing

07.04.2020

9.25-10.10

Шкрабак Т.М.

6

Онлайн – консультація.

Математика
Розв’язування рівняннь

https://drive.google.com/
file/d/1dTDowY6pZpmguP
FbBkhNYZ4s3gWWbQxY/vi
ew?usp=sharing

07.04.2020

10.30-11.15

Шкрабак Т.М.

5

Онлайн – консультація, презентація

Інформатика
Текстовий документ та його об’єкти.

https://drive.google.com
/file/d/1ImhuepiYoSrQllh8
ZKtesLxNZBEVP0Vt/view?
usp=sharing

07.04.2020

11.35-12.20

Шкрабак Т.М.

6

Онлайн – консультація, презентація

Інформатика
Програмне забезпечення для створення й відтворення комп’ютерних презентацій.

https://drive.google.com/
file/d/13B6S-bSfta-EGSyH
z1V-kUNcQ1REx_2x/view?
usp=sharing

07.04.2020

12.30-13.15

Шкрабак Т.М.

8

Онлайн – консультація, презентація

Інформатика
Використання математичних, логічних та статистичних функцій табличного процесора. Умовне форматування.

https://drive.google.com
/file/d/1scHH0E3O1HlgVn
0VUmfga6etTBzmV2mj/vi
ew?usp=sharing

07.04.2020

13.25-14.10

2

Онлайн – консультація, презентація

Інформатика
ІН Створеннязображень за зразком

https://drive.google.com/
file/d/1sW_YzbSctmo-0mlV
ydBbLm-shXYC9_Le/view?u
sp=sharing

07.04.2020

14.20-14.55

Шкрабак Т.М.

9

Онлайн – консультація, відео-урок

Алгебра
Випадкова подія. Ймовірність випадкової події.

https://drive.google.com/file
/d/1Uu8nk7joqZYn3ekbRuD4
2J1m9vI3f-il/view?usp=sharin
g

08.04.2020

8.30-9.15

Шкрабак Т.М.

6

Онлайн – консультація

Математика
Розв’язування задач за допомогою рівнянь.

https://drive.google.com/file
/d/1rlzp9vWJ73SPsWFWBFca
WTYHriO9jv3Z/view?usp=sha
ring

08.04.2020

9.25-10.10

Шкрабак Т.М.

4

Онлайн – консультація, презентація

Інформатика
Розв’язок задач у середовищі програмування для дітей.

https://drive.google.com/f
ile/d/1svAlcPGSTt-16UBmK
4jV7gLI6j4_xxOX/view?usp
=sharing

08.04.2020

10.30-11.10

Шкрабак Т.М.

9

Онлайн – консультація, презентація

Інформатика
Реляційні моделі даних. Модель «сутність – зв’язок

https://drive.google.com/fi
le/d/1HeRd1nW2cPHm4ds6
O-tdLeSslrBEjd3j/view?usp=
sharing

08.04.2020

11.35-12.20

Шкрабак Т.М

6

Онлайн – консультація,

Математика
ІН Розв’язування вправ

https://www.youtube.com/w
atch?v=7qh8VinNUuI

09.04.2020

8.30-9.15

Шкрабак Т.М

8

Онлайн – консультація, презентація

Інформатика
Створення та налагодження діаграм різного типу, вибір типу діаграми.

https://drive.google.com/file
/d/1m9vPx8FwJMgrKs7Cmvxr
0m9elQxku3_R/view?usp=sha
ring

09.04.2020

9.25-10.10

Шкрабак Т.М

9

Онлайн – консультація

Геометрія
Паралельне перенесення.

https://drive.google.com/file/
d/1N9C6v8drEIW319LABAkfCb
xZfo_uHaV1/view?usp=sharing

09.04.2020

10.30-11.15

Шкрабак Т.М

2

Онлайн – консультація, презентація

Інформатика
Порівняння двох або більше предметів

https://drive.google.com/file/d
/1k4R7_qf_iyTBAbBp8eEvz7Z5
EdQka7wl/view?usp=sharing

09.04.2020

11.35-12.15

Шкрабак Т.М

3

Онлайн – консультація, презентація

Інформатика
Порівняння текстів з оманливою та правдивою інформацію. Пошук хибних висловлювань у текстах.

https://drive.google.com/file/d/
1n_JNx6sVpq98Xhc9d7B-PWup
zUGO8xeM/view?usp=sharing

09.04.2020

12.30-13.10

Шкрабак Т.М

6

Онлайн – консультація, презентація

Інформатика
ІН Створення зображень за зразком

https://drive.google.com/file/d
/1sW_YzbSctmo-0mlVydBbLm-
shXYC9_Le/view?usp=sharing

10.04.2020

8.30-9.15

Шкрабак Т.М

6

Онлайн – консультація

Математика
Розв’язування задач за допомогою рівнянь

https://drive.google.com/file/d
/1nJBx2t9vlJ86SDwemo0kY7dA
EfOAB55_/view?usp=sharing

10.04.2020

10.30-11.15

Шкрабак Т.М

9

Онлайн – консультація, презентація

Інформатика
Поняття, призначення, класифікація баз даних. Поняття таблиці, поля, запису. Основні етапи роботи з базами даних у системі управління базами даних.

https://drive.google.com/file/d/1
YFZT6M6_QaHV0K1Aqj97VP_KVy
RXAcX0/view?usp=sharing

10.04.2020

11.35-12.20

Шкрабак Т.М

9

Онлайн – консультація

Алгебра
Статистичні дані. Способи подання даних.

https://drive.google.
com/file/d/1QbW4bC
8e_JvxWiB6i4xK2gMk
I1SCRgO6/view?usp=sharing

13.04.2020

9.25-10.10

Шкрабак Т.М

6

Онлайн – консультація

Математика
ІН Повторення таблиці додавання 1

13.04.2020

10.30-11.15

Шкрабак Т.М

6

Онлайн – консультація

Математика
Розв'язування задач за допомогою рівнянь

https://drive.google.co
m/file/d/1HuXvFlqYWV
StUvTtiX6CjGRlOuIbkEc
1/view?usp=sharing

13.04.2020

11.35-12.20

Шкрабак Т.М

7

Онлайн – консультація, презентація

Інформатика
Захист проекту

https://drive.google.
com/file/d/1KiynNkg93
olWC9TFF_q_zo7FNz
7_6DVt/view?usp=sharing

13.04.2020

12.30-13.15

Шкрабак Т.М

6

Онлайн – консультація

Фізкультура
ІН Гра в настільний теніс

13.04.2020

13.15-14.10

Шкрабак Т.М

9

Онлайн – консультація

Геометрія
Перетворення подібності та його властивості. Гомотетія

https://drive.google.co
m/file/d/1ZtfgAkeL2K_
IjMVbe-CCjEtJoHZ6IJs
2/view?usp=sharing

14.04.2020

8.30-9.15

Шкрабак Т.М

6

Онлайн – консультація

Математика
ІН Повторення таблиці віднімання 1

14.04.2020

9.25-10.10

Шкрабак Т.М

6

Онлайн – консультація

Математика
Розв'язування задач за допомогою рівнянь

https://drive.goo
gle.com/file/d/18
BZKEnZttDNp2-r
mEVlQg_Cy_unq
-2EW/view?usp=s
haring

14.04.2020

10.30-11.15

Шкрабак Т.М

5

Онлайн – консультація, презентація

Інформатика
Введення та редагування тексту.

https://drive.goog
le.com/file/d/1mY
7ESBW1c5VEYY
TIrpbtsZ8C4ebXeF
Vi/view?usp=sharing

14.04.2020

11.35-12.20

Шкрабак Т.М

6

Онлайн – консультація, презентація

Інформатика
Етапи створення презентації та вимоги до її оформлення

https://drive.google.
com/file/d/1332opX
Sq1N1IyH2BAS1xI
7dDI0pUfUqN/view?usp=sharing

14.04.2020

12.30-13.15

Шкрабак Т.М

8

Онлайн – консультація, презентація

Інформатика
Проміжні підсумки.

https://drive.google.c
om/file/d/1azJUka_RV
DBKVli-bCqpTK_51xZTJrA0/v
iew?usp=sharing

14.04.2020

13.25-14.10

Шкрабак Т.М

9

Онлайн – консультація

Алгебра
Характеристики варіаційних рядів. Середні величини. Мода, медіана вибірки.

https://drive.goog
le.com/file/d/19Wlz
N9UNLoUKQxxI7g
y3wNdZLv6D67iy/view?usp=sharing

15.04.2020

8.30-9.15

Шкрабак Т.М

6

Онлайн – консультація

Математика
Розв'язування задач за допомогою рівнянь

https://drive.google.c
om/file/d/1vZ1VNBi
2udSslISDt1mxtp-bsDpugbKY/view?usp
=sharing

15.04.2020

9.25-10.10

Шкрабак Т.М

4

Онлайн – консультація, презентація

Інформатика
Перетворення інформації. Перетворення інформації з текстової у графічну форму з використанням схем, діаграм.

https://drive.google.c
om/file/d/1wTntif5G
YsIrlyqW87_e6ijriRP
Kc5qp/view?usp=sharing

15.04.2020

10.30-11.10

Шкрабак Т.М

9

Онлайн – консультація, презентація

Інформатика
Розробка моделі «сутність зв’язок» заданої предметної області.

https://drive.google.com
/file/d/1DWoIgDBK66I9
sdaA8poO4GZ1M-aDHJnv/view?usp=sharing

15.04.2020

11.35-12.20

Шкрабак Т.М

6

Онлайн – консультація

Математика
ІН Повторення таблиці додавання 2

16.04.2020

8.30-9.15

Шкрабак Т.М

8

Онлайн – консультація, презентація

Інформатика
Упорядкування даних у таблицях. Автоматичні та розширені фільтри.

«технології опрацювання числових даних у середовищі табличного процесора»

https://drive.google
.com/file/d/1515mcA
sstzXOQn1OvyVYrmB
AD0AYmmZP/view?usp
=sharing

16.04.2020

9.25-10.10

Шкрабак Т.М

9

Онлайн – консультація

Геометрія
Подібність фігур. Площі подібних фігур.

https://drive.googl
e.com/file/d/1W5-inFu0W1Ijg4gC0P
aLgdj3k9cPom92/view?usp=sharing

16.04.2020

10.30-11.15

Шкрабак Т.М

2

Онлайн – консультація, презентація

Інформатика
Об’єднання предметів у групи за певними заданими ознаками.

https://drive.google.com
/file/d/1zx0O1tmCmvezN
ix7GjN1gBK8vvW9y8Lc/view?usp=sharing

16.04.2020

11.35-12.15

Шкрабак Т.М

3

Онлайн – консультація, презентація

Інформатика
Доповідач/
доповідачка та презентація. Культура презентування.

https://drive.google
.com/file/d/1SRw92
B4FbphONvCR2nU
UylSq35iBy1qP/view?usp=sharing

16.04.2020

12.30-13.10

Шкрабак Т.М

6

Онлайн – консультація

Образотворче мистецтво
ІН Секрети орнаменту

17.04.2020

8.30-9.15

Шкрабак Т.М

6

Онлайн – консультація

Математика
Розв’язування задач за допомогою рівнянь

https://drive.google.com/f
ile/d/1g5KE9ak07Dr_KW
Ckv2jIe-fWZpN4X7JE/v
iew?usp=sharing

17.04.2020

10.30-11.15

Шкрабак Т.М

9

Онлайн – консультація, презентація

Інформатика
Властивості полів, типи даних. Введення даних у таблиці. Форми.

https://drive.google.
com/file/d/1g5KE9ak0
7Dr_KWCkv2jIe-fWZpN
4X7JE/view?usp=sharing

17.04.2020

11.35-12.20

Шкрабак Т.М

9

Онлайн – консультація

Геометрія
Контрольна робота №4

«Геометричні перетворення».

https://drive.google.co
m/file/d/1t9PqzGFMX
BGHLEUSNtVbQe2x7
D5YaoM9/view?usp=sharing

21.04.2020

8.30-9.15

Шкрабак Т.М

6

Онлайн – консультація

Математика
ІН Повторення таблиці віднімання 2

21.04.2020

9.25-10.10

Шкрабак Т.М

6

Онлайн – консультація

Математика
Контрольна робота.Рівняння та їх властивості. Розв'язування задач за допомогою рівнянь.

https://drive.googl
e.com/file/d/11BGJ05
QapcBo0SiBeueQdW
PJ3te1BddI/view?usp=sharing

21.04.2020

10.30-11.15

Шкрабак Т.М

5

Онлайн – консультація, презентація

Інформатика
Додавання зображень із файлу та їх форматування.

https://drive.googl
e.com/file/d/1_4pq
sVhM6Z8zfG-5xFtX3itG5FKjMu
BO/view?usp=sharing

21.04.2020

11.35-12.20

Шкрабак Т.М

6

Онлайн – консультація, презентація

Інформатика
Створення графічних об’єктів засобами редактора презентацій

https://drive.goo
gle.com/file/d/12
GqNM-DSc30kIBxGiukL
ruAkiIXsvxmu/view?usp=sharing

21.04.2020

12.30-13.15

Шкрабак Т.М

8

Онлайн – консультація, презентація

Інформатика
Встановлення параметрів сторінки. Друкування електронної таблиці.

https://drive.goog
le.com/file/d/1PAecco
tf89LmHGokvV5ysp
emV9C2XO3R/view?usp=sharing

21.04.2020

13.25-
14.10

Шкрабак Т.М.2Онлайн - консультаціяІнформатика
ІН Сервіси для перегляду зображень картин художників
21.04.202014.20-15.00

Шкрабак Т.М

9

Онлайн – консультація

Алгебра
Розв’язування задач та вправ

https://drive.google.
com/file/d/1CZxHWkd
nQFTfcG2YOOBPZjM
PAfNeHeTS/view?usp=sharing

22.04.2020

8.30-9.15

Шкрабак Т.М

6

Онлайн – консультація

Математика
Перпендикулярні прямі.

https://drive.google.com
/file/d/1c7kfTOyeYegGU
bEbzY14_7tqRWTZuJR1/
view?usp=sharing

22.04.2020

9.25-10.10

Шкрабак Т.М

4

Онлайн – консультація, презентація

Інформатика
Складові комп’ютера

https://drive.google.c
om/file/d/1gaYcNMh8i0yAI-Q1ZdOg3R-Sg-M7wpbf/view?usp=sharing

22.04.2020

10.30-11.15

Шкрабак Т.М

9

Онлайн – консультація, презентація

Інформатика
Сортування, пошук і фільтрація даних в таблицях.

https://drive.google.com/
file/d/1MDU9CGZyVduR
sJ7x1uAo5Ba_AfbxOEsg/
view?usp=sharing

22.04.2020

11.35-12.20

Шкрабак Т.М

6

Онлайн – консультація

Математика
ІН Повторення таблиці додавання 3

23.04.2020

8.30-9.15

Шкрабак Т.М

8

Онлайн – консультація, презентація

Інформатика
Розв’язування компетентнісних задач

https://drive.google.c
om/file/d/1i5zRcX-ScVNOUE8-XRESQiI8WYb88OtG/view?usp=sharing

23.04.2020

9.25-10.10

Шкрабак Т.М

9

Онлайн – консультація

Геометрія
Чотирикутники. Площі чотирикутників

https://drive.google.co
m/file/d/1szdt8HW9CcE
eCQu-hewQenft7x1AD-Kg/view?usp=sharing

23.04.2020

10.30-11.15

Шкрабак Т.М

2

Онлайн – консультація, презентація

Інформатика
Ігри на змінювання послідовності дій, пошук помилок в послідовностях

https://drive.google.com
/file/d/1J2e7IGGFtJSd7ID
Zq__QuK9aLEm3zwcw/view?usp=sharing

23.04.2020

11.35-12.20

Шкрабак Т.М

3

Онлайн – консультація, презентація

Інформатика
Середовище створення презентацій

https://drive.google.c
om/file/d/19Vyo_Aw1tZ
6dL-4F-TSNwxyG91tFPuC9/vi
ew?usp=sharing

23.04.2020

12.30-13.15

Шкрабак Т.М

6

Онлайн – консультація, презентація

Інформатика
ІН Сервіси для перегляду зображень картин художників

24.04.2020

8.30-9.15

Шкрабак Т.М

6

Онлайн – консультація

Математика
Перпендикулярні прямі.

https://drive.google.co
m/file/d/1Ja7WQ7hKWyk-YmzwtLP9RM0dyGe313A
b/view?usp=sharing

24.04.2020

10.30-11.15

Шкрабак Т.М

9

Онлайн – консультація, презентація

Інформатика
Поняття запиту до реляційної бази даних. Створення таблиць, форм, запитів і звітів за допомогою майстрів

https://drive.goog
le.com/file/d/1r0N
zDhCuE2AlIeYuAE
uFRIHpJkx7ktft/view?usp=sharing

24.04.2020

11.35-12.20

Кiлькiсть переглядiв: 70

Коментарi