Організація навчального процесу

з використанням технологій дистанційного навчання

з 06.04. по 24 .04 2020 року

вчителя хімії Казавчинської філії КЗ «Хащуватський »

Мацібори Асі Іванівни

ПІП учителя

Клас

Види онлайн-спілкування

Тема

Посилання

Дата

Час

Мацібора А.І.

7

Онлайн-консультація

Взаємодія води з

оксидами.

Поняття про основи.

Поняття про

індикатори.

https://drive.google.com/file/d/1i_mj7X5MYpEBhIAvH3hmNKxM7eoSj7ly/view?usp=sharing

07.04.

2020

08.30-09.15

Мацібора А.І

8

Онлайн-консультація

Генетичні зв’язки між основними класами неорганічних сполук.

https://drive.google.com/file/d/1AaMSXwP9rnGal3bW_CLZwVC8j_M2k778/view?usp=sharing

07.04 2020

09.25-10.10

Мацібора А.І

9

Онлайн-консультація, презентація.

Застосування вуглеводів, їхня біологічна роль

https://drive.google.com/file/d/1ByCeWFeSzj939ATV67C9Q9YiQvQ0LRXg/view?usp=sharing

07.04 2020

10.30-11.15

Мацібора А.І

7

Онлайн-консультація

Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини

https://drive.google.com/file/d/1g4I7T9A1ytctrf1mLMmFZtYcVHU1cKgT/view?usp=sharing

08.04.

2020

13.25 – 14.10

Мацібора А.І

9

Онлайн-консультація

Поняття про амінокислоти

https://drive.google.com/file/d/1lTknYxLg_Guoa6-1_MPSQi5K_5c7IhFA/view?usp=sharing

10.04 2020

08.30-09.15

Мацібора А.І

8

Онлайн-консультація

Розрахунки за хімічними рівняннями. Обчислення кількості речовини одного реагенту за відомою кількістю речовини іншого реагенту або продукту реакції.

https://drive.google.com/file/d/1GdZEX86G5-PTxXLrxO4muLti93Y_ls4w/view?usp=sharing

10.04 2020

09.25-10.10

Мацібора А.І

7

Онлайн-консультація,

Виготовлення розчину.

https://drive.google.com/file/d/1pjW7IjUXllDlxnxdupKvIofw8eDcDW6M/view?usp=sharing

14.04.2020

08.30-09.15

Мацібора А.І

8

Онлайн-консультація

Розрахунки за хімічними рівняннями . Обчислення маси одного реагенту за відомою кількістю речовини іншого реагенту або продукту реакції.

https://drive.google.com/file/d/1Nc0jXyMY-RwNaSuk1GQJE1J0shMh_q5t/view?usp=sharing

14.04 2020

09.25-10.10

Мацібора А.І

9

Онлайн-консультація

Білки як біологічні полімери. Денатурація білків. Біологічна роль амінокислот і білків.

https://drive.google.com/file/d/1eMnA4gsMqqFY4REPjcplPizIKryAIRYf/view?usp=sharing

14.04 2020

10.30-11.15

Мацібора А.І

9

Онлайн-консультація

Значення природних і синтетичних органічних сполук. Захист довкілля від стійких органічних забруднювачів.

https://drive.google.com/file/d/1KNLUGJ9MBLgJpfXbxbo3jRtNuvNRpr9d/view?usp=sharing

17.04 2020

08.30-09.15

Мацібора А.І

8

Онлайн-консультація

Розрахунки за хімічними рівняннями. Обчислення об’єму одного реагенту за відомою кількістю речовини іншого реагенту

https://drive.google.com/file/d/1iOKwhGGIfR605jNZUGITCJ1NXIH7zf2v/view?usp=sharing

17.04 2020

09.25-10.10

Мацібора А.І

7

Онлайн-консультація,

презентація

Значення води і водних розчинів у природі та житті людини. Кислотні дощі. Представлення результатів

https://drive.google.com/file/d/16EHb4NE4g6B2xdU3WmUVxxN6TwfhUB4B/view?usp=sharing

21.04.

2020

08.30-09.15

Мацібора А.І

8

Онлайн-консультація

Розрахунки за хімічними рівняннями. Визначення маси однієї речовини за відомою масою іншої речовини

https://drive.google.com/file/d/1hh-21fc8IgO1KfmPUXj_ExD5i1nkTfbD/view?usp=sharing

21.04 2020

09.25-10.10

Мацібора А.І

9

Онлайн-консультація

Повторення.Розв'язування розрахункових задач.

https://drive.google.com/file/d/13L098xBv-tL5m9smD2li-me_EFR9EwHd/view?usp=sharing

21.04 2020

10.30-11.15

Мацібора А.І

7

Онлайн-консультація,

презентація

Проблема чистої води. Охорона водойм від забруднення.

https://drive.google.com/file/d/1eg9hU6tLDewrhtWsHJJua7CHicl40-eZ/view?usp=sharing

22.04.

2020

13.25 – 14.10

Мацібора А.І

9

Онлайн-консультація,

презентація

Багатоманітність речовин та хімічних реакцій. Взаємозв’язки між речовинами та їхні взаємоперетворення.

https://drive.google.com/file/d/1udtH6UpwFUx7oW-dZGH6RPb0sc-vEo3n/view?usp=sharing

24.04 2020

08.30-09.15

Мацібора А.І

8

Онлайн-консультація

Розрахунки за хімічними рівняннями. Обчислення об’єму одного реагенту за відомим об’ємом іншого реагенту або продукту реакції

https://drive.google.com/file/d/1N8NBP-l7jvmOczpi6r32tUe_VGJDflqZ/view?usp=sharing

24.04 2020

09.25-10.10

Організація навчального процесу

з використанням технологій дистанційного навчання

з 27.04. по 08 .05. 2020 року

вчителя хімії Казавчинської філії КЗ «Хащуватський »

Мацібори Асі Іванівни

ПІП учителя

Клас

Види онлайн-спілкуван-ня

Тема

Посилання

Дата

Час

Мацібора А.І.

7

Онлайн-консультація

Очищення води на водоочисних станціях та в домашніх умовах.

https://drive.google.com/file/d/1qTkDSM7xG14JSKhRDcjiQK1ofGsvHFlE/view?usp=sharing

28.04.2020

08.30-09.15

Мацібора А.І

8

Онлайн-консультація

Робота над проектом «Неорганічні речовини – представники основних класів у будівництві та побуті».

https://drive.google.com/file/d/1qRAoPdo-8df5r43kQ5yTUoTovRGoqzhc/view?usp=sharing

28.04.2020

09.25 – 10.10

Мацібора А.І

9

Онлайн-консультація,

Контрольна робота з теми «Початкові поняття про органічні сполуки»

https://drive.google.com/open?id=1jm1i9GfM2VHdhspxKZm4yJEPPbTLd72p

28.04.2020

10.30-11.15

Мацібора А.І

7

Онлайн-консультація, презентація

Узагальнення знань з тем: «Кисень», «Вода».

https://drive.google.com/file/d/1FfYn-XrdqJVmi8434fqes14xgszTWO0q/view?usp=sharing

05.05.2020

08.30-09.15

Мацібора А.І

8

Онлайн-консультація, презентація

Узагальнення з теми « Основні класи неорганічних сполук»

https://drive.google.com/file/d/1Vo55kIzikypvBhN5uVXX5MK6l8Fo39Kv/view?usp=sharing

05.05.2020

09.25 – 10.10

Мацібора А.І

9

Онлайн-консультація

Місце хімії серед наук про природу,її значення для розуміння наукової картини світу.

https://drive.google.com/file/d/1i8MxqgyWhogZqJrYtQsNL03oEDupkVCb/view?usp=sharing

05.05.2020

10.30-11.15

Мацібора А.І

7

Онлайн-консультація

Контрольна робота з тем: «Кисень». «Вода».

https://drive.google.com/file/d/1pCzF9InoMaovQOJwaQt_53AoGNGSkob2/view?usp=sharing

06.05.2020

13.25 – 14.10

Мацібора А.І

9

Онлайн-консультація

Роль хімічної науки для забезпечення сталого розвитку суспільства

https://drive.google.com/file/d/16oDpn6qGab01dC17POtaSTijcrGIGfym/view?usp=sharing

08.05. 2020

08.30-09.15

Мацібора А.І

8

Онлайн-консультація, презентація

Повторення. Ковалентні та йонні зв’язки, їх утворення

https://drive.google.com/file/d/1bWeayOMaOLGHtlw0t6QKK2SFI3sze2oO/view?usp=sharing

08.05. 2020

09.25-10.10

Організація навчального процесу

з використанням технологій дистанційного навчання

з 12 .05. по 22.05. 2020 року

вчителя

Мацібори Асі Іванівни

ПІП учителя

Клас

Види онлайн-спілкуван-ня

Тема

Посилання

Дата

Час

Мацібора А.І.

7

Онлайн-консультація,

презентація

Повторення. Взаємодія кисню з простими та складними речовинами.

https://drive.google.com/file/d/1DxfrKv2CykRUWkjF5fQNu1rBqppywjXq/view?usp=sharing

12.05.2020

08.30-09.15

Мацібора А.І

8

Онлайн-консультація, презентація

Повторення. Генетичні звязки з осносновними класами неоганічних сполук.

https://drive.google.com/file/d/1s-FoyDIOCN_1r7WuG0mHsbls_NvjwvwJ/view?usp=sharing

12.05.2020

09.25 – 10.10

Мацібора А.І

9

Онлайн-консультація,

Хімічна наука і виробництво в Україні. Видатні вітчизняні вчені- творці хімічної науки.

https://drive.google.com/file/d/1rPd_OaafgQxE64jA0iwUoKgbxxgRsxk2/view?usp=sharing

12.05.2020

10.30-11.15

Мацібора А.І

8

Онлайн-консультація,

Контрольна робота по темі «Осносні класи неоганічних сполук.»

https://drive.google.com/file/d/1ekHTTmz8O1Fz9nfNaESdY1e43bmgvBI2/view?usp=sharing

15.05.2020

09.25 – 10.10

Мацібора А.І

9

Онлайн-консультація

Робота над навчальним проектом «Видатні вітчизняні хіміки як учені й особистості».

https://drive.google.com/file/d/1denmZ4YSxbRSx9tvPuoUua9xJ0WhvbfR/view?usp=sharing

15.05.2020

10.30-11.15

Мацібора А.І.

7

Онлайн-консультація, презентація

Повторення. Взаємодія води з оксидами.

https://drive.google.com/file/d/16bwinY_686mWtNMNwmDlpHL2iCHp7DhA/view?usp=sharing

19.05.2020

08.30-09.15

Мацібора А.І

8

Онлайн-консультація

презентація

Повторення. Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об'єму, кількості речовини реагентів та продуктів реакцій

https://drive.google.com/file/d/1a6YpZLzmb2dSl9HXFF02N0LOO-7uMPv3/view?usp=sharing

19.05.2020

09.25 – 10.10

Мацібора А.І

9

Онлайн-консультація

Повторення. Розв’язування розрахункових задач

https://drive.google.com/file/d/1Sh2Y-o3cS5QOGFxs2qg52dn5YbGjUjSg/view?usp=sharing

19.05.2020

10.30-11.15

Мацібора А.І.

7

Онлайн-консультація презентація

Повторення. Розв’язування розрахункових задач : «Обчислення масової частки елемента в складній речовині»

https://drive.google.com/file/d/1ItbIbL0GwaBHXB9F2jEsN6K0uUJyBCjH/view?usp=sharing

20.05.2020

13.25 – 14.10

Мацібора А.І.

9

Онлайн-консультація презентація

Повторення. Складання рівнянь окисно-відновних реакцій.

https://drive.google.com/file/d/1Iky4JyfT-uigyIgIVcUmIUjKD_PcWQtU/view?usp=sharing

22.05.2020

08.30-09.15

Мацібора А.І

8

Онлайн-консультація

презентація

Повторення. Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об'єму, кількості речовини реагентів та продуктів реакцій

https://drive.google.com/file/d/13vkrhG40refll9E9xHDj0ZX4mwN-Z_za/view?usp=sharing

22.05.2020

09.25 – 10.10

Кiлькiсть переглядiв: 32

Коментарi