Організація навчального процесу

з використанням технологій дистанційного навчання

з 25.05 по 29 .05 2020 року

вчителя початкових класів Казавчинської філії КЗ «Хащуватський ліцей»

Кот Валентини Олександрівни

Кот В.О.

4

Онлайн-конференція

Літературне читання

Роальд Дал. Чарлі і шоколадна фабрика (уривки)

https://drive.google.
com/file/d/1rGaXgyw
5VMVLVvOSv0EBPuY
QfMUHIfUI/view?usp
=sharing

25.05.20

08.30 – 09.10

Кот В.О.

4

Онлайн-конференція

Математика

Аналіз контрольної роботи. Узагальнення і систематиза­ція знань учнів

https://drive.google
.com/file/d/18km1M
zr0UJYkwKJg2_e0__
y_tY_4lG0c/view?us
p=sharing

25.05.20

09.25 – 10.05

Кот В.О.

4

Аудіодиктант

Українська мова

Диктант.

https://drive.google.
com/file/d/100JBvQv
LyI5nuVOQWjMq2Xar
VhKl5-ft/view?usp=sh
aring

25.05.20

10.30 – 11.10

Кот В.О.

4

Онлайн-конференція

Фізична культура

Вправи для розвитку координації. Комплекс вправ з малим м'ячем для розвитку координації рухів. Вправи з м’ячем.

https://drive.google.c
om/file/d/1CYhOE4Ck
WjAcumza1FqmFQels
wxm0uEV/view?usp=
sharing

25.05.20

11.35 – 12.15

Кот В.О.

2

Онлайн-консультація

ІН Читання

Заклички, скоромовки.

https://drive.google.co
m/file/d/1dYn601uY-b
B_dZTAPCat9IXKyc3V
Mc_o/view?usp=sharing

25.05.20

12.30 – 13.10

Кот В.О.

2

Онлайн-консультація

ІН Математика

Додавання і віднімання чисел.

https://drive.google.c
om/file/d/1OlDU2R-xv
5kR6fLAZPGR-CT6yYX
Hf-dA/view?usp=sha
ring

25.05.20

13.25 – 14.05

Кот В.О.

4

Онлайн-конференція

Літературне читання

Пауль Маар. Машина для здійснення бажань, або Суботик повертається в суботу (уривки)

https://drive.google.co
m/file/d/1yA9K3ld4U9S
0IIhDx-FDW1QC9ujoo
Qzq/view?usp=sharing

26.05.20

08.30 – 09.10

Кот В.О.

4

Онлайн-конференція

Математика

Додавання і віднімання. Закони додавання і властивості різниці

https://drive.google.com
/file/d/1yTq5OhYocUDFP
qE40uL5yCjDRKbN8v0Q/v
iew?usp=sharing

26.05.20

09.25 – 10.05

Кот В.О.

4

Онлайн-конференція

Українська мова

Повторення вивченого про прислівник.

https://drive.google.co
m/file/d/1Cr4laBgtBI4yz
qIIhFYH16g_AgS7d7o6/
view?usp=sharing

26.05.20

10.30 – 11.10

Кот В.О.

4

Онлайн-конференція

Основи здоров’я

Узагальнення і систематизація знань учнів. Підсумок за рік.

https://drive.google.co
m/file/d/1lkwLFu0ORn
RHmIIF3glovCxhYTmO
fQdi/view?usp=sharing

26.05.20

11.35 – 12.15

Кот В.О.

2

Онлайн-консультація

ІН Укр мова

Вибіркове списування.

https://drive.google.c
om/file/d/1v5n7lKuNm
cR3V89tly3-8M7X9tZ7
RPtz/view?usp=sharing

26.05.20

12.30 – 13.10

Кот В.О.

2

Онлайн-консультація

ІН Математика

Додавання і віднімання чисел.

https://drive.google.c
om/file/d/1fWUl3y3bHa
3HDXDZGFujcau-IYCNS
svV/view?usp=sharing

26.05.20

13.25 – 14.05

Кот В.О.

4

Онлайн-конференція

Літературне читання

Урок позакласного читання. Без верби й калини нема України (Українські казки та легенди про вербу і калину)

https://drive.google.com
/file/d/1IlvcIlVGCI256Hd
qdbwLVEG52q6TQaWf/vi
ew?usp=sharing

27.05.20

08.30 – 09.10

Кот В.О.

4

Онлайн-конференція

Математика

Множення і ділення. Закони множення і властивості част­ки.

https://drive.google.co
m/file/d/1ig5evbpluIWx
N3tzZahJ3tjHv53ZdWT
b/view?usp=sharing

27.05.20

09.25 – 10.05

Кот В.О.

2

Онлайн-консультація

ІН Читання

Алла Свашенко «Літо».

https://drive.google.co
m/file/d/1kjPcZLsuzUEb
GDXTP7e20wPNuzwQW
FM7/view?usp=sharing

27.05.20

10.30 – 11.10

Кот В.О.

2

Онлайн-консультація

ІН Математика

Додавання і віднімання чисел.

https://drive.google.co
m/file/d/1Ap6rYFq6aiF
LNI33AQO0u_xMo-s-cW
Si/view?usp=sharing

27.05.20

11.35 – 12.15

Кот В.О.

4

Онлайн-конференція

Фізична культура

Вправи для розвитку координації. Комплекс вправ з малим м'ячем для розвитку координації рухів. Вправи з м’ячем.

https://drive.google.co
m/file/d/1wYWExgWraw
ZocTdKv4pg0U9IRseg4
WY8/view?usp=sharing

28.05.20

08.30 – 09.10

Кот В.О.

2

Онлайн-консультація

ІН Я досліджую світ

Первоцвіти мого краю.

https://drive.google.c
om/file/d/1T-xghCPVD
fQP-FKdn-img0jXZEUX1
S_s/view?usp=sharing

28.05.20

09.25 – 10.05

Кот В.О.

2

Онлайн-консультація

ІН Мистецтво

Зображення веселки.

https://drive.google.c
om/file/d/1f4Wm49z
mNu5FXTQIHtnCPTh
wWEEYnCTY/view?usp
=sharing

28.05.20

10.30 – 11.10

Кот В.О.

4

Онлайн-конференція

Фізична культура

Вправи для розвитку координації. Підсумок за рік.

https://drive.google.co
m/file/d/1xVgGekJFrqw
3u3QEK6zT1gIheLB1XF
7m/view?usp=sharing

29.05.20

08.30 – 09.10

Кот В.О.

4

Онлайн-конференція

Математика

Узагальнення і систематиза­ція знань учнів.

https://drive.google.com
/file/d/1jSBzuYCq8qJZmB
qSoOc5LX5GdEUNcE44/v
iew?usp=sharing

29.05.20

09.25 – 10.05

Кот В.О.

4

Онлайн-конференція

Українська мова

Узагальнення знань учнів. Складання усної розповіді про літні канікули. Підсумок за рік.

https://drive.google.co
m/file/d/1_oyxB8zPKvlI
WUU3ibqj7VP65AJ0UO
uZ/view?usp=sharing

29.05.20

10.30 – 11.10

Кот В.О.

4

Онлайн-конференція

Літературне читання

Узагальнення і систематизація знань учнів. Підсумковий урок за рік.

https://drive.google.co
m/file/d/1psBEZXTKrvA
CN_-fWff1-6BnSOqzygH
h/view?usp=sharing

29.05.20

11.35 – 12.15

Кот В.О.

2

Онлайн-консультація

ІН Укр мова

Вибіркове списування.

https://drive.google.co
m/file/d/1zdzmbt3lNGoA
SxuWlHijJSSvYFDAspie/
view?usp=sharing

29.05.20

12.30 – 13.10

Організація навчального процесу

з використанням технологій дистанційного навчання

з 18.05 по 22 .05 2020 року

вчителя початкових класів Казавчинської філії КЗ «Хащуватський ліцей»

Кот Валентини Олександрівни

Кот В.О.

4

Онлайн-конференція

Літературне читання

Цікавий світ казки. Добір учнями улюблених казок . Візьму перо і спробую...Складання римівок.

https://drive.google.c
om/file/d/1TrPk7pHEx
C269RRoP_NJc5xKgQ
rLxGdx/view?usp=sharing

18.05.20

08.30 – 09.10

Кот В.О.

4

Онлайн-конференція

Математика

Знаходження значень виразів на сумісні дії з багатоцифровими числами. Дії з іменованими числами. Складання і розв’язування рівнянь.

https://drive.google.com
/file/d/1NyRxC9QjZDH
2ApvH3k6cblRpgLyrPQ
24/view?usp=sharing

18.05.20

09.25 – 10.05

Кот В.О.

4

Онлайн-конференція

Українська мова

Урок розвитку зв’язного мовлення.

https://drive.google.com
/file/d/18fzCU4rKAO63
4mmNdFWD1ynZgL51w
2x4/view?usp=sharing

18.05.20

10.30 – 11.10

Кот В.О.

4

відеоурок

Фізична культура

Вправи для розвитку координації. Футбол. Вправи з м’ячем.

https://drive.google.co
m/file/d/1vPlr96w1R98
4ROv5xr0xDcjbXHrJu
K06/view?usp=sharing

18.05.20

11.35 – 12.15

Кот В.О.

2

Онлайн-консультація

відеоурок

ІН Читання

Ірина Прокопенко «Сонце, сонечко і соняшник».

https://drive.google.com
/file/d/188-yCOh7fU2v
wI4HPTxMDVil4K6lB
Q69/view?usp=sharing

18.05.20

12.30 – 13.10

Кот В.О.

2

Онлайн-консультація

відеоурок

ІН Математика

Додавання і віднімання числа на основі нумерації

https://drive.google.co
m/file/d/1_SjBAS3VW
Olx9Zm-gHoKnX6TW
Ltqhp_o/view?usp=sharing

18.05.20

13.25 – 14.05

Кот В.О.

4

відеоурок

Літературне читання

Контрольна робота. Навички читання вголос.

https://drive.google.co
m/file/d/17wYivLP0m
AGCOvsgrn1xBZh_2R
vp9ciX/view?usp=sharing

19.05.20

08.30 – 09.10

Кот В.О.

4

Онлайн-конференція

Математика

Письмове ділення багатоцифрових чисел на трицифрові чи­сла. Задачі на зустрічний рух.

https://drive.google.com/f
ile/d/1OaUKNWaCi6sZ-
ogkJ8JvWO1d7U2Gp77
W/view?usp=sharing

19.05.20

09.25 – 10.05

Кот В.О.

4

Онлайн-конференція

Українська мова

Повторення вивченого про функціональне значення в мовленні різних частин мови.

https://drive.google.co
m/file/d/1ZD8LOnWNsi9
tPy2A6_IOR2LuciyC1nH_
/view?usp=sharing

19.05.20

10.30 – 11.10

Кот В.О.

4

Онлайн-конференція

Основи здоров’я

Практична робота. Виконання проекту «Прагнемо бути здоровими!»

https://drive.google.com/
file/d/1MVm8Zag5lBbjQd
SY480OBQwQt5jmZLJS/v
iew?usp=sharing

19.05.20

11.35 – 12.15

Кот В.О.

2

Онлайн-консультація

ІН Укр мова

Списування

https://drive.google.com/f
ile/d/1UtZUkO_w-xEBSlZ
IrcjIoai2or0mmMJ6/view?u
sp=sharing

19.05.20

12.30 – 13.10

Кот В.О.

2

Онлайн-консультація

відеоурок

ІН Математика

Додавання і віднімання чисел

https://drive.google.com/fil
e/d/1c0LgSGlNpH4bJqjPZi-
xUc8dUE9mHsU3/view?us
p=sharing

19.05.20

13.25 – 14.05

Кот В.О.

4

Онлайн-конференція

Літературне читання

Українські народні прислів’я. Прислів’я народів світу.

https://drive.google.com/file/
d/1lYZwWahW6XZjfudwBY
9xk7pVWYGOqOsC/view?us
p=sharing

20.05.20

08.30 – 09.10

Кот В.О.

4

Онлайн-конференція

відеоурок

Математика

Письмове ділення багатоцифрових чисел на трицифрові. Складання і розв’язування задач.

https://drive.google.com/fil
e/d/1Z9m3dBxSEzDniD_Z
0-bINO9xcXzvmd1S/view?
usp=sharing

20.05.20

09.25 – 10.05

Кот В.О.

2

Онлайн-консультація

ІН Читання

Загадки. Заклички.

https://docs.google.com/d
ocument/d/1-bXmxcpSyC5
beztEyADyN5_JKYAAb0C
B/edit

20.05.20

10.30 – 11.10

Кот В.О.

2

Онлайн-консультація

ІН Математика

Додавання і віднімання чисел.

https://drive.google.com/f
ile/d/1uyf0W7zaaZf2nH6j
1FixCoEma1smpdnF/view
?usp=sharing

20.05.20

11.35 – 12.15

Кот В.О.

4

відеоурок

Фізична культура

Вправи для розвитку координації. Футбол. Вправи з м’ячем.

https://drive.google.com/
file/d/10Iv_vysRc-koWs_
mjPndgN7TpzeiGgPA/vie
w?usp=sharing

21.05.20

08.30 – 09.10

Кот В.О.

2

Онлайн-консультація

ІН Я досліджую світ

Комахи та птахи мого краю, занесені до Червоної книги.

https://drive.google.com/fi
le/d/1BAy3aY9qberEhngJ
z9sTnRSlom4Ax-VV/view
?usp=sharing

21.05.20

09.25 – 10.05

Кот В.О.

2

Онлайн-консультація

відео

ІН Фізична культура

Вправи для розвитку швидкості. Стрибки зі скакалкою

https://drive.google.co
m/file/d/1_R3xGMVHC
Vqi7DehrN-1jzIbwycmE
vbz/view?usp=sharing

21.05.20

10.30 – 11.10

Кот В.О.

4

відеоурок

Фізична культура

Вправи для розвитку координації. Футбол. Вправи з м’ячем.

https://drive.google.co
m/file/d/1-e4086Xsyv23
UMUOWC3R-CsTSK-t
GwMm/view?usp=sharing

22.05.20

08.30 – 09.10

Кот В.О.

4

Онлайн-конференція

Математика

Підсумкова контрольна робота

https://drive.google.com
/file/d/1EkRTvjnGcPj2g
T61cW7B4cWZY9cFmM
yc/view?usp=sharing

22.05.20

09.25 – 10.05

Кот В.О.

4

Онлайн-конференція

Українська мова

Повторення вивченого про дієслово.

https://drive.google.com/
file/d/12z-hiq9meDJKUdq
OP6WxpQrlQJJuBfr9/view
?usp=sharing

22.05.20

10.30 – 11.10

Кот В.О.

4

відеоурок

Літературне читання

Сторінками народної творчості. Загадки. Скоромовки.

https://drive.google.com/f
ile/d/1nBGKYpbVm8pdB7
FIX4OCFgmKf9rY0X2S/
view?usp=sharing

22.05.20

11.35 – 12.15

Кот В.О.

2

Онлайн-консультація

ІН Укр мова

Вибіркове списування.

https://drive.google.com/fil
e/d/1oEgvteE7MBDy4E9Eh
VfQCnRUqAXH1VAG/view?usp=sharing

22.05.20

12.30 – 13.10

Організація навчального процесу

з використанням технологій дистанційного навчання

з 12.05 по 15.05. 2020 року

вчителя початкових класів Казавчинської філії КЗ «Хащуватський ліцей»

Кот Валентини Олександрівни

Кот В.О.

4

Онлайн-конференція

Літературне читання

В.Скомаровський «З чого починається весна»

https://drive.google.com
/file/d/1TEOhTAaRDpU_
cRqbblf62yuYqMkn5cBp/
view?usp=sharing

12.05.
20

08.30 – 09.10

Кот В.О.

4

Онлайн-конференція

Математика

Знаходження значень виразів на сумісні дії з багатоцифровими числами. Розв’язування рівнянь. Задачі на спільну роботу(№№ 1059-1066).

https://drive.google.com
/file/d/1lW1YR_kuqNsLb
BeOtkG9n0kmkDwIFC8Y
/view?usp=sharing

12.05.
20

09.25 – 10.05

Кот В.О.

4

Онлайн-конференція

Українська мова

Повторення вивченого про частини мови. Розбір речень за частинами мови (впр. 363-366).

https://drive.google.com
/file/d/1jh47R2wYTVAIi
yJ0NIhLDhM_6uXV2DP
5/view?usp=sharing

12.05.
20

10.30 – 11.10

Кот В.О.

4

Онлайн-конференція

Основи здоров’я

Заохочення однолітків до здорового способу життя.

https://drive.google.com
/file/d/1Nw1LiSXI3uyPv
izZ1GIQNrrV2U4Hqkjr/v
iew?usp=sharing

12.05.
20

11.35 – 12.15

Кот В.О.

2

Онлайн-консультація

ІН Укр мова

Списування

https://drive.google.com/
file/d/1z0VMkgYvF4yYb
hZiacwr36Q2LkYy3VFz/v
iew?usp=sharing

12.05.
20

12.30 – 13.10

Кот В.О.

2

Онлайн-консультація

ІН Математика

Додавання і віднімання числа на основі нумерації

https://drive.google.com/fi
le/d/1QiydZkMkiTEjqfML
wTXXS4L1AYF6nfXm/vi
ew?usp=sharing

12.05.
20

13.25 – 14.05

Кот В.О.

4

Онлайн-конференція

Літературне читання

Урок позакласного читання. Ганна Чубач «Повернулися гусоньки рано».

https://drive.google.com
/file/d/1heMdqcXHIllKa
uA1Ti6SQLwGZbFOEjK
q/view?usp=sharing

13.05.
20

08.30 – 09.10

Кот В.О.

4

Онлайн-конференція

Математика

Знаходження значень виразів на сумісні дії з багатоцифровими числами. Розв’язування рівнянь.

https://drive.google.co
m/file/d/18I646TbY4U
WYOwkShVjSR5tFXe
MBbFQm/view?usp=sh
aring

13.05.
20

09.25 – 10.05

Кот В.О.

2

Онлайн-консультація

ІН Читання

Грицько Бойко «Побіг і прибіг».

https://drive.google.c
om/file/d/1Wr_HV5Vtc
mue7BErpQr24S7YfEgS
ZwWO/view?usp=sharing

13.05.
20

10.30 – 11.10

Кот В.О.

2

Онлайн-консультація

ІН Математика

Додавання і віднімання числа на основі нумерації

https://drive.google.co
m/file/d/1VFsqTsuFrwI
3meGHo99bulCEPE9Pv0
zS/view?usp=sharing

13.05.
20

11.35 – 12.15

Кот В.О.

4

Онлайн-консультація

відеоурок

Фізична культура

Вправи для розвитку координації. Метання малого м'яча «із-за спини через плече», на дальність із місця.

https://drive.google.co
m/file/d/1tZSWvnZL5M
ExGizrPhN7Pe18HaUW
01jn/view?usp=sharing

14.05.
20

08.30 – 09.10

Кот В.О.

2

Онлайн-консультація

ІН Я досліджую світ

Тварини мого краю, занесені до Червоної книги України.

https://drive.google.co
m/file/d/1IgyBHgEAM4
28MS2SQH8DVt9BRU
UwTSGA/view?usp
=sharing

14.05.
20

09.25 – 10.05

Кот В.О.

2

Онлайн-консультація

ІН Мистецтво

Зображення різнокольорового метелика.

https://drive.google.com
/file/d/1CqNnK0BIiguo
K7eu2RBUQnVRE_NZ
cl6r/view?usp=sharing

14.05.
20

10.30 – 11.10

Кот В.О.

4

Онлайн-консультація,

відеоурок

Фізична культура

Вправи для розвитку координації. Метання малого м'яча «із-за спини через плече», на дальність із місця.

https://drive.google.com/
file/d/1JK5WXTUl-eX4m
6W8o7lBOIr6Cs23n5uJ/vi
ew?usp=sharing

15.05.
20

08.30 – 09.10

Кот В.О.

4

Онлайн-конференція

Математика

Знаходження значень виразів на сумісні дії з багатоцифровими числами. Ділення іменованих чисел. Розширені задачі на зведення до одиниці(№№ 1067-1075).

https://drive.google.com
/file/d/1azMUVw_BE-H
zy4gSOGyzxYuGQ4ZPZ
HPo/view?usp=sharing

15.05.
20

09.25 – 10.05

Кот В.О.

4

Онлайн-конференція

Українська мова

Повторення вивченого про види речень за метою висловлювання та інтонацією. Однорідні члени речення (впр. 367- 373).

https://drive.google.com
/file/d/1hctygFgcwLBU
NDp9k_5kS1XWOLkW
QdN_/view?usp=sharing

15.05.
20

10.30 – 11.10

Кот В.О.

4

Онлайн-конференція

Літературне читання

У весняному розмаї. Ф.Петров «Що починається з малого».

https://drive.google.com
/file/d/1gLxKVLKVvGj
vGN8fvEMqc7Nf5zF3-w
bz/view?usp=sharing

15.05.
20

11.35 – 12.15

Кот В.О.

2

Онлайн-консультація

ІН Укр мова

Списування

https://drive.google.com
/file/d/1tO9RM0xiENhC
qXcFqG-m72RC76PI860F/view?usp=sharing

15.05.
20

12.30 – 13.10

Організація навчального процесу

з використанням технологій дистанційного навчання

з 04.05 по 08.05 2020 року

вчителя початкових класів Казавчинської філії КЗ «Хащуватський ліцей»

Кот Валентини Олександрівни

ПІП учителя

Клас

Види онлайн-спілкування

Тема

Посилання

Дата

Час

Кот В.О.

4

Онлайн-конференція

Літературне читання

Як римуються рядки. Володимир Рутківський “Як складають вірші».

https://docs.google
.com/document/d/
18gxP1bxuMJm7l
QxOyUwK-TnEV
wysH5qu/edit

04.05.20

08.30 – 09.10

Кот В.О.

4

Онлайн-конференція

Математика

Письмове ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові, якщо частка містить нулі в кінці. Задачі з буквеними да­ними.

https://docs.google.co
m/document/d/1rYKyO
fP0qzOAZEc7GQ6Sj8K
bUr5bO8N9/edit

04.05.20

09.25 – 10.05

Кот В.О.

4

Онлайн-конференція

Українська мова

Аналіз контрольної роботи. Повторення вивченого про текст, основну думку тексту, заголовок.

https://docs.google.com/
document/d/1AeaXwl6w
ji2d3dMgkZ1LlCvNu25Y
EvYE/edit

04.05.20

10.30 – 11.10

Кот В.О.

4

Онлайн-консультація

відеоурок

Фізична культура

Вправи для розвитку швидкості. Підкидання і ловіння малого м'яча після поворотів, присідань, оплесків

https://docs.google.com/d
ocument/d/172pWL8VfftQ
kmNdvr_f25sqt36KlGdq9/e
dit

04.05.20

11.35 – 12.15

Кот В.О.

2

Онлайн-консультація

ІН Читання

Василь Сухомлинський «Найласкавіші руки».

https://docs.google.com/d
ocument/d/15lP0cX1OxrjO
tleOS1_LmWjyDDHstfvx/e
dit

04.05.20

12.30 – 13.10

Кот В.О.

2

Онлайн-консультація

ІН Математика

Визначення часу за годинником

https://docs.google.com/
document/d/1frOgczUTYN
hdoo_eDTs0VhkqGTdbZyp
n/edit

04.05.20

13.25 – 14.05

Кот В.О.

4

Онлайн-конференція

Літературне читання

Як римуються рядки. Володимир Рутківський «Ганнусині вірші».

https://docs.google.com/doc
ument/d/1uJlOzQ8js5fjWQy
L-V2iagcMEhtjzSEu/edit

05.05.20

08.30 – 09.10

Кот В.О.

4

Онлайн-конференція

Математика.

Контрольна робота

https://docs.google.com/doc
ument/d/1Jw1ysXy0AeR8jwI
MhlyTRHN0d-7QwL5e/edit

05.05.20

09.25 – 10.05

Кот В.О.

4

Онлайн-конференція

Українська мова

Повторення вивченого про звуки мовлення, позначення їх буквами. Звуко-буквений аналіз слів. Усний переказ тексту.

https://docs.google.com/do
cument/d/1MIoDtQ4Ck7
leuf52o1P2179c63rEK-Kk/edit

05.05.20

10.30 – 11.10

Кот В.О.

4

Онлайн-конференція

Основи здоров’я.

Розвиток творчих здібностей.

https://docs.google.com
/document/d/1GBFrMIe5
sSxNg2By2Xkni-d5qFXu
_Da-/edit

05.05.20

11.35 – 12.15

Кот В.О.

2

Онлайн-консультація

ІН Укр мова

Списування

https://docs.google.com/do
cument/d/1whqawR9nqBCB
XPu6dJDl0nhZzxpd4NJM/edit

05.05.20

12.30 – 13.10

Кот В.О.

2

Онлайн-консультація

ІН Математика

Визначення часу за годинником

https://docs.google.com/doc
ument/d/1PsNhhek8wO7SLy4
FVG05i6md84qZ9ed_/edit

05.05.20

13.25 – 14.05

Кот В.О.

4

Онлайн-конференція

Літературне читання

Сторінками дитячих журналів і газет.

https://docs.google.com/docu
ment/d/1N1811u6AsCNu7ba
DwWmCnMd6i7x5EGXx/edit

06.05.20

08.30 – 09.10

Кот В.О.

4

Онлайн-конференція

Математика

Письмове ділення з остачею багатоцифрових чисел на двоцифрові, якщо частка містить нуль одиниць. Задачі на спільну роботу.

https://docs.google.com/docu
ment/d/1aQsSFnwwbYvjgB3r
f65JzpOozxyhNMHh/edit#

06.05.20

09.25 – 10.05

Кот В.О.

2

Онлайн-консультаціяаудіозапис

ІН Читання

В’ячеслав Шахненко «Мій друг».

https://docs.google.com/docume
nt/d/1d7IA7gOTR-Ljxp4VRfan
amcDa_15iJie/edit

06.05.20

10.30 – 11.10

Кот В.О.

2

Онлайн-консультація

ІН Математика

Додавання і віднімання числа на основі нумерації

https://docs.google.com/docu
ment/d/1YQXE643zisABqyGx
W7rm_8bPvpQhqifX/edit

06.05.20

11.35 – 12.15

Кот В.О.

4

Онлайн-конференція

відеоурок

Фізична культура

Вправи для розвитку швидкості. Підки¬дання і ловіння малого м'яча після поворотів, присідань, оплесків

https://docs.google.com/do
cument/d/1jGofw8Fmn-8nUm
oVrLotkBjdlVrN6Eqh/edit

07.05.20

08.30 – 09.10

Кот В.О.

2

Онлайн-консультація

ІН Я досліджую світ

Тварини мого краю.

https://docs.google.com/d
ocument/d/1u7WbCEVO-_
VZzLbmFAho1qF6KS_hm6p
h/edit

07.05.20

09.25 – 10.05

Кот В.О.

2

Онлайн-консультація

ІН Дизайн і технології

Закладка для книжки. Практична робота: виготовлення закладки.

https://docs.google.com/docu
ment/d/1hxqEx0IDOiqDxuawiJ
ShnCzlkZkru-kE/edit

07.05.20

10.30 – 11.10

Кот В.О.

4

Онлайн-конференція,

відеоурок

Фізична культура

Вправи для розвитку координації. Метання малого м'яча «із-за спини через плече», на дальність із місця.

https://docs.google.com/docu
ment/d/1J2poIxcOfrdsoK1O25
s0DtiCE0lAOXOh/edit

08.05.20

08.30 – 09.10

Кот В.О.

4

Онлайн-конференція

Літературне читання

Все починається з малого. Микола Сингаївський «Дощ із краплі починається» (напам’ять)

https://docs.google.com/do
cument/d/1V_Nn5GaDw4r
GzopKxl-ESFwzxf3hWqyZ/edit

08.05.20

09.25 – 10.05

Кот В.О.

4

Онлайн-конференція

Математика

Ділення складених іменованих чисел на двоцифрові чис­ла. Обчислення значень виразів на сумісні дії різного сту­пеня. Розв’язування задач.

https://docs.google.com/doc
ument/d/14bRpdw3VUEpz_
y0FvK5clnw1hXtHtX7D/edit

08.05.20

10.30 – 11.10

Кот В.О.

4

Онлайн-конференція

відеоурок

Українська мова

Повторення вивченого про спільнокореневі слова, будову слів. Складання розповіді за поданими словами

https://docs.google.com/doc
ument/d/1tpDzvKJJTXlbOe
9WXbrFPBZkW5RVPUA1/edit

08.05.20

11.35 – 12.15

Кот В.О.

2

Онлайн-консультація

ІН Укр мова

Списування

https://docs.google.com/doc
ument/d/1RlSQ-1KOG_AuH
lKjQ8pnSGcruQMb5anP/edit

08.05.20

12.30 – 13.10

Організація навчального процесу

з використанням технологій дистанційного навчання

з 27.04. по 30 .04. 2020 року

вчителя початкових класів Казавчинської філії КЗ «Хащуватський ліцей»

Кот Валентини Олександрівни

ПІП учителя

Клас

Види онлайн-спілкування

Тема

Посилання

Дата

Час

Кот В.О.

4

Онлайн-конференція

Літературне читання

Дива довкола нас. Олександр Єфімов «Тут усе є». Емілія Саталкіна «Кожний знає своє діло»

https://docs.google.com/
document/d/1p36W-U5
u5REUzBbWQi7fp0_fO
5lOfBIf/edit

27.04.20

08.30 – 09.10

Кот В.О.

4

Онлайн-конференція

Математика

Письмове ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові. Розв’язування задач.

https://docs.google.com
/document/d/1XSjGpaW
kq1HcU5NBI62J6zqOqk
GvITOK/edit

27.04.20

09.25 – 10.05

Кот В.О.

4

Онлайн-конференція

Українська мова

Урок розвитку зв’язного мовлення. Вибірковий переказ тексту. В гостях у весни.

https://docs.google.com
/document/d/1c5s5TzVBt
MoRbhXXuIyZ3z59shg1
crav/edit

27.04.20

10.30 – 11.10

Кот В.О.

4

Онлайн-консультація

відеоурок

Фізична культура

Загальнорозвивальні вправи на місці без предметів. Вправи для розвитку координації.

https://docs.google.com/d
ocument/d/1LprK00UZGY
NbZH-GZAmMKF17prOlP
WDJ/edit

27.04.20

11.35 – 12.15

Кот В.О.

2

Онлайн-консультація

ІН Читання

Юрій Ярмиш «Джерельце».

https://docs.google.com/docu
ment/d/1wtjlMd9oiZ87w8O
Al6h97f3-89ljMadr/edit

27.04.20

12.30 – 13.10

Кот В.О.

2

Онлайн-консультація

ІН Математика

Додавання і віднімання на основі складу чисел другого десятка.

https://docs.google.com/
document/d/1VJo6pMnXI
fglTOaELscItg5BiW_EKO
73/edit

27.04.20

13.25 – 14.05

Кот В.О.

4

Онлайн-конференція

Літературне читання

Урок позакласного читання. Вірші українських поетів для дітей.

https://docs.google.com/doc
ument/d/1bV3oEHd2fTeuBk
1Zea1_IWWxOY7jPHsZ/edit

28.04.20

08.30 – 09.10

Кот В.О.

4

Онлайн-конференція

Математика. Письмове ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові. Обчислення значень виразів із буквою. Задачі на знахо­дження середнього арифметичного.

https://docs.google.com/d
ocument/d/17-oQmcZNR
M8d5Nq5wpp-_a5DQTvgT
5VL/edit

28.04.20

09.25 – 10.05

Кот В.О.

4

Онлайн-конференція

Українська мова

Контрольна робота. Мовна тема «Прислівник»

https://docs.google.com/do
cument/d/1LroWh-PTmEc
CxqF8kZ4Flo1RUn4qt5-W/
edit

28.04.20

10.30 – 11.10

Кот В.О.

4

Онлайн-конференція

Основи здоров’я.

Звички і здоров’я. Формування звичок.

https://docs.google.com
/document/d/1_gi1StdGb
H-tCVUtOYRw92aLJV8
mNJw0/edit

28.04.20

11.35 – 12.15

Кот В.О.

2

Онлайн-консультація

ІН Укр мова

Формування орфографічної навички — буквосполучення дж, дз, їх звукове значення.

https://docs.google.com/d
ocument/d/1KoqFx0teCP_
bzIrbhnAnlMh8CzLEMwy_
/edit

28.04.20

12.30 – 13.10

Кот В.О.

2

Онлайн-консультація

ІН Математика

Додавання і віднімання на основі складу чисел другого десятка.

https://docs.google.com/d
ocument/d/16LPSrWQNB
IvuQvNSlDsOLtH6Ybgfg7
JT/edit

28.04.20

13.25 – 14.05

Кот В.О.

4

Онлайн-конференція

Літературне читання Контрольна робота.Читання мовчки

https://docs.google.com/
document/d/1s8UrJ04quUs
ac8zf9MH_DLihTzPgbBuI
/edit

29.04.20

08.30 – 09.10

Кот В.О.

4

Онлайн-конференція

Математика Письмове ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові числа, якщо частка містить нулі. Задачі на зведення до одиниці.

https://docs.google.com/do
cument/d/1VLdbkb8uQMs
wtTHsoxNLROMYNaiLN
X40/edit

29.04.20

09.25 – 10.05

Кот В.О.

2

Онлайн-консультація, аудіозапис

ІН Читання

Микола Сулима «Змалювати маму».

https://docs.google.com/do
cument/d/124ALiJY57_uz
VQZy9xNkN7SSN3aQCdO
O/edit

29.04.20

10.30 – 11.10

Кот В.О.

2

Онлайн-консультація

ІН Математика Додавання і віднімання на основі складу чисел другого десятка.

https://docs.google.com/d
ocument/d/1Y4OpXNylN8i
nykacEpXwN9o3-mlxACM
w/edit

29.04.20

11.35 – 12.15

Кот В.О.

4

Онлайн-конференція,

відеоурок

Фізична культура

Загальнорозвивальні вправи на місці без предметів. Вправи для розвитку координації.

https://docs.google.com/docu
ment/d/1xCF3w85IAMLXW
KzgWTCgMePPbmcD-25Q/edit

30.04.20

08.30 – 09.10

Кот В.О.

2

Онлайн-консультація

Я досліджую світ

Природа мого краю. Природні багатства мого краю.

https://docs.google.com/docu
ment/d/17u4q4_y4i9U6LyXNM
LMv9_Cc60vWXOQk/edit

30.04.20

09.25 – 10.05

Кот В.О.

2

Онлайн-консультація

Мистецтво

Зображення квітучої гілки яблуні.

https://docs.google.com/docu
ment/d/1bXBNpz-dsx9C43g8
VHPLirzjmemmu_np/edit

30.04.20

10.30 -11.10

Організація навчального процесу

з використанням технологій дистанційного навчання

з 06.04. по 24 .04 2020 року

вчителя початкових класів Казавчинської філії КЗ «Хащуватський ліцей»

Кот Валентини Олександрівни

ПІП учителя

Клас

Види онлайн-спілкування

Тема

Посилання

Дата

Час

Кот В.О.

4

Онлайн-конференція

Літературне читання

Життя і творчість Всеволода Нестайка.

Вірні друзі. В.Нестайко «Шура і Шурко».

https://docs.google.
com/document/
d/1EegpLBlXniFg9D
Mwv_5gmpoc05Q
KZGJ-/edit

06.04.20

08.30 – 09.10

Кот В.О.

4

Онлайн-конференція

Математика

Письмове множення двоци­фрових чисел на двоцифрові. Задачі на знаходження чи­сла за двома різницями.

https://docs.google.
com/document
/d/1MZ5-hc29MoTf-
CZwcxERFcL09afe
FvTm/edit#heading
=h.gjdgxs

06.04.20

09.25 – 10.05

Кот В.О.

4

Онлайн-конференція

Українська мова

Роль прислівників-синонімів у мовленні. Складання

пись­мової розповіді про веселку.

https://docs.google.
com/document
/d/1MX8r8-Um0j5kZ
50wHsHvvNBiZ
Xhghttq/edit

06.04.20

10.30 – 11.10

Кот В.О.

4

Онлайн-консультація,

відеоурок

Фізична культура

Загальнорозвивальні вправи в русі. Різновиди ходьби та бігу.

https://www.youtube
.com/watch?v
=pcLMi59Pqhw

06.04.20

11.35 – 12.15

Кот В.О.

2

Онлайн-консультація

ІН Читання

Леся Українка «Три метелики».

https://docs.google.
com/document/d/1JcC
hoNsKXiB6sV3vSXfdU
6PVf9DaWgVk/edit

06.04.20

12.30 – 13.10

Кот В.О.

2

Онлайн-консультація

ІН Математика

Запис чисел першої сотні.

https://docs.google.
com/document/d/1
076U68gNg2SnjVMK
gK6-ClWISN_xad_c/edit

06.04.20

13.25 – 14.05

Кот В.О.

4

Онлайн-конференція

Літературне читання

Вірні друзі. Всеволод Нестайко. Шура і Шурко(продовження).

https://docs.google.
com/document/d/1
4r6FUk8cjoEh21t5I
micboSi1IHZK8pT/edit

07.04.20

08.30 – 09.10

Кот В.О.

4

Онлайн-конференція

Математика.

Письмове множення трицифрових чисел на двоцифрові. Задачі на знаходження числа за двома різницями.

https://docs.google.
com/document/d/15
iKsMN6N4UiFq9aTSR
VJRsCjg78wvMpZ/edit

07.04.20

09.25 – 10.05

Кот В.О.

4

Онлайн-конференція

Українська мова

Роль прислівників-антонімів у мовленні.

https://docs.google.
com/document/d/1
2LpZ5yR-2vwHQGHi
LsKnwC2RS2-9eC1a
/edit

07.04.20

10.30 – 11.10

Кот В.О.

4

Онлайн-конференція

Основи здоров’я.

Упевненість і самовпевненість.

https://docs.google
.com/document/d
/1nm22Xl6eRc4Vma
e3fWiDQy8lDq06U03
e/edit

07.04.20

11.35 – 12.15

Кот В.О.

2

Онлайн-консультація

ІН Укр мова

Закріплення уміння писати малі літери ч, н, ю, к. Письмо слів із ними.

https://docs.google
.com/document/d/1
zb0DBB4cRHVnOzE
CyfxJfH7MNLiFZayX/
edit#heading=h.gjdgxs

07.04.20

12.30 – 13.10

Кот В.О.

2

Онлайн-консультація

ІН Математика

Запис чисел першої сотні.

https://docs.google.
com/document/d/
1uBz8MugYoG81O6i
_esem7rlL6qt53snP/edit

07.04.20

13.25 – 14.05

Кот В.О.

4

Онлайн-конференція

Літературне читання

Нових друзів наживай, а старих не забувай. Марія Чумарна «Казка про друга».

https://docs.google.c
om/document/d/1
KwAsWwiOdmh2YtSZ
14vvTyCi_VBcUxAH/edit

08.04.20

08.30 – 09.10

Кот В.О.

4

Онлайн-конференція

Математика

Письмове множення багатоцифрових чисел на двоцифро­ві. Задачі на знаходження числа за двома різницями.

https://docs.google
.com/document/d/1uc
qrMBt8g64mWaO8C
cxEoJStSFjpVdOf/edit

08.04.20

09.25 – 10.05

Кот В.О.

2

Онлайн-консультація, аудіозапис

ІН Читання

Іван Франко «Ріпка».

https://docs.google.
com/document/d/19d
BFaQ8IvAROH7JvVi6f
idNCrO9-9yZp/edit

08.04.20

10.30 – 11.10

Кот В.О.

2

Онлайн-консультація

ІН Математика

Порівняння чисел в межах 100.

https://docs.google.
com/document/d/1u
uR_
fnbrgu0TVWPAT100S
GrY5eSoIkdg/edit

08.04.20

11.35 – 12.15

Кот В.О.

4

Онлайн-конференція,

відеоурок

Фізична культура

Загальнорозвивальні вправи в русі. Різновиди ходьби та бігу.

https://www.youtube.
com/watc
h?v=HK41XBOx9LQ

09.04.20

08.30 – 09.10

Кот В.О.

2

Онлайн-консультація

Я досліджую світ

Яке значення має природа для життя?

https://docs.google.com/
document/d/1O20-c3XVfx
PwcwgNEVUYeinZvwSE96
o4/edit

09.04.20

09.25 – 10.05

Кот В.О.

4

Онлайн-конференція,

відеоурок

Фізична культура

Загальнорозвивальні вправи в русі. Різновиди ходьби та бігу.

https://www.youtube.com/watch?v
=HK41XBOx9LQ

10.04.20

08.30 – 09.10

Кот В.О.

4

Онлайн-конференція

Літературне читання

Нових друзів наживай, а старих не забувай

Марія Чумарна. Казка про друга (продовження).

https://docs.google.com/document/d/1oro
yGyops7FOdiEs6eKfb10xVno9b5FM/edit

10.04.20

09.25 – 10.05

Кот В.О.

4

Онлайн-конференція

Математика

Множення складених іменованих чисел на двоцифрові числа. Розв’язування і порівняння задач

https://docs.google.com/document/d/1vyMetzml6
wsLym2XYBX7TsmvboPuFcdr/edit

10.04.20

10.30 – 11.10

Кот В.О.

4

Онлайн-конференція

Українська мова

Однорідні другорядні члени речення, виражені прислівни­ками. Складання усного висловлювання за поданим почат­ком.

https://docs.google.com/document/d/1-OnDK
A7tWS9Lcw4VF9XhpPiBUaXEoOvw/edit

10.04.20

11.35 – 12.15

Кот В.О.

2

Онлайн-консультація

ІН Укр мова

Закріплення уміння писати великі літери з похилою лінією із заокругленням угорі та внизу — У, Ч, И, Й, Ш, Ц, Щ. Письмо складів із ними.

https://docs.google.com/
document/d/10s7Ov3T0A
lDbXwlq5UwbnM55xc3_k1
gt/edit

10.04.20

12.30 – 13.10

Кот В.О.

4

Онлайн-конференція

Літературне читання

Урок позакласного читання. Творчість Івана Андрусюка. Іван Андрусюк. «Сорокопуди, або Як Ліза і Стефа втекли з дому».

https://docs.google.com/doc
ument/d/1R377ry2BEa6Au_SiZ
1mNnDxYu3WNMWR2/edit

13.04.20

08.30 – 09.10

Кот В.О.

4

Онлайн-конференція

Математика

Знаходження значень виразів на сумісні дії різного ступе­ня. Задачі на знаходження числа за двома різницями

https://docs.google.com/docum
ent/d/1P0LCPy46PBLsQn0cGam
Z-f-kzvZTkJtz/edit

13.04.20

09.25 – 10.05

Кот В.О.

4

Онлайн-конференція

Українська мова

Урок розвитку зв’язного мовлення.

https://docs.google.com/document/d/
1qXkgI8yVGVppHSeXQirbGQ_iG_M3FbF
G/edit

13.04.20

10.30 – 11.10

Кот В.О.

4

Онлайн-консультація, відеоурок

Фізична культура

Загальнорозвивальні вправи в русі. Різновиди ходьби та бігу.

https://docs.google.com/document/d/1uG
YUKrkOf6IMjRnh7co1o36BLTr5gjws/edit

13.04.20

11.35 – 12.15

Кот В.О.

2

Онлайн-консультація

ІН Читання

Василь Сухомлинський «Яблуко в осінньому саду.

https://docs.google.com/document/d/
1sftP7HkCiH9r8DgkJ7wCCkuJNoZflUFG/edit

13.04.20

12.30 – 13.10

Кот В.О.

2

Онлайн-консультація

ІН Математика

Порівняння чисел в межах 100.

https://docs.google.com/document/d
/1RALETNCHLC8Hgrw5bhK4tbKWDg4
Z7Fjv/edit

13.04.20

13.25 – 14.05

Кот В.О.

4

Онлайн-конференція

Літературне читання

Гумористичні твори. Всеволод Нестайко « Із сміхом треба бути обережним». Галина Малик

«Мавпині іменини».

https://docs.google.com/docume
nt/d/1G3Ugq58Cotyjfylf4Md5ioznQnbehZ_l/edit

14.04.20

08.30 – 09.10

Кот В.О.

4

Онлайн-конференція

Математика

Письмове множення багатоцифрових чисел на трицифрові. Складання і розв’язування задач на зустрічний рух

https://docs.google.com/document/d/1k
y5PrZ4mQ4x4iDWwdDaNizmjvZQrWDtm/e
dit#heading=h.gjdgxs

14.04.20

09.25 – 10.05

Кот В.О.

4

Онлайн-конференція

Українська мова

Роль однорідних членів речення, виражених прислівника­ми. Усне продовження казки.

https://docs.google.com/document/d/
1I7gDwU9u6gpaPevVmMcLMXPsIr40NZX
w/edit

14.04.20

10.30 – 11.10

Кот В.О.

4

Онлайн-конференція

Основи здоров’я

Повага і самоповага. Вибір і досягнення мети.

https://docs.google.com/docum
ent/d/1R8zEdgYsr7yJrT6lES8a6lSa5n
gD6DhS/edit

14.04.20

11.35 – 12.15

Кот В.О.

2

Онлайн-консультація

ІН Укр мова

Закріплення уміння писати великі літери з похилою лінією із заокругленням унизу ліворуч і верхнім елементом — Г, П, Т, Ґ, Р, Ф. Письмо складів і речень із ними.

https://docs.google.com/docume
nt/d/1jNx8S0kONHh6m-SC0ochO2rm1D6M2c6l/edit

14.04.20

12.30 – 13.10

Кот В.О.

2

Онлайн-консультація

ІН Математика

Додавання на основі складу чисел другого десятка.

https://docs.google.com/docum
ent/d/1JbePi8hbGXLr-UAGN-K2xAC0
jz-U2YJZ/edit

14.04.20

13.25 – 14.05

Кот В.О.

4

Онлайн-конференція

Літературне читання

Із гумором про серйозне. Грицько Бойко

« Консультант». Микола Сингаївський « Сміх для всіх».

https://docs.google.com/document
/d/1GpnD_ms09I_mLQUiuhfo3FtuYbs
OOvnw/edit

15.04.20

08.30 – 09.10

Кот В.О.

4

Онлайн-конференція

Математика

Письмове множення багатоцифрових чисел на трицифрові виду 1578 - 403. Задачі на рух і на знаходження площі

https://docs.google.com/document
/d/1sCWNUbOLr-ih1iz-GYqVfUHWbdSw
fJyV/edit

15.04.20

09.25 – 10.05

Кот В.О.

2

Онлайн-консультація

ІН Читання

Анатолій Костецький «Косички», «Сонечкова мама».

https://docs.google.com/document/d/1X
CgvBnyB4ln7ciiG4Q0NMaG84FiFMqJo/edit

15.04.20

10.30 – 11.10

Кот В.О.

2

Онлайн-консультація

ІН Математика

Додавання на основі складу чисел другого десятка.

https://docs.google.com/document/d/1-rjCsHtc45W4WdDy4_m9OMS3jc77FVdP/edit

15.04.20

11.35 – 12.15

Кот В.О.

4

Онлайн-консультація,

відеоурок

Фізична культура

Загальнорозвивальні вправи в русі. Різновиди ходьби та бігу.

https://docs.google.com/document
/d/1
uCdtBQ-1esUKQt3riu_WA3QjQDOY
zSDJ/edi

16.04.20

08.30 – 09.10

Кот В.О.

2

Онлайн-консультація

ІН Мистецтво

Малювання або ліплення одного з героїв казки «Івасик-Телесик».

https://docs.google.com/docum
ent/d/109uaLBgHik82cbVncwSxp
EtO6biZ6gxf/edit

16.04.20

09.25 – 10.05

Кот В.О.

4

Онлайн-консультація,

відеоурок

Фізична культура

Загальнорозвивальні вправи. Вправи для розвитку швидкості. Ловіння м'яча двома руками, передачі м'яча однією рукою на місці.

https://docs.google.com/docum
ent/d/16WJgStYCttVwrsnZAPOHt
xTIddYn5YJt/edit

17.04.20

08.30 – 09.10

Кот В.О.

4

Онлайн-конференція

Математика

Письмове ділення трицифрових чисел на двоцифрові числа без остачі та з остачею. Середнє арифметичне

https://docs.google.com/documen
t/d/1_fgaikGd8drbwhyI8crbzefaY0TtL
0Bb/edit

17.04.20

09.25 – 10.05

Кот В.О.

4

Онлайн-конференція

Українська мова

Роль прислівників у художніх та науково-популярних тек­стах. Складання письмового опису ранньоквітучої рослини

https://docs.google.com/document
/d/1OyfDWhZTwEYzW_TxA20M6Nr9x
Meh_pzj/edit

17.04.20

10.30 – 11.10

Кот В.О.

4

Онлайн-конференція

Літературне читання

Цікавий світ казки. Верхи на гусакові. (Уривки з повісті-казки «Чудесна мандрівка Нільсона Гольгерсона з дикими гусьми».

https://docs.google.com/docum
ent/d/1HG3qvqJ5V7dvQjOjiKppN
eGBPXDZ6bf5/edit

17.04.20

11.35 – 12.15

Кот В.О.

2

Онлайн-консультація

ІН Укр мова

Закріплення уміння писати великі літери з похилою лінією із заокругленням унизу ліворуч складної конфігурації — І, Ї, Н, Ю, К. Письмо складів і речень із ними.

https://docs.google.com/document/d/16-2kz_wwummn_Qqv3HlIwC0ekSM_Pm8A/edit

17.04.20

12.30 – 13.10

Кот В.О.

4

Онлайн-конференція

Літературне читання

В Сухомлинський «Співуча пірїнка» Степан Пушик «Новинкар». Леся Мовчун «Арфа для павучка.

https://docs.google.com/document/d/
1HkEQ8Ui9fuP2tdIum5jxz0NSubPqx-TA/edit

21.04.20

08.30 – 09.10

Кот В.О.

4

Онлайн-конференція

Математика

Письмове ділення з остачею трицифрових чисел на дво­цифрові, якщо частка двоцифрова. Задачі на знаходження середнього арифметичного

https://docs.google.com/document/
d/17EGDq9X3gvIIczjoqFdIpe6auUFJ3l
yR/edit

21.04.20

09.25 – 10.05

Кот В.О.

4

Онлайн-конференція

Українська мова

Правопис найуживаніших прислівників. Робота з афориз­мами і народними прикметами.

https://docs.google.com
/document/d/1VZPmDF3m
OhPK42jmEGnK9k--d1D_bZ_7/edit

21.04.20

10.30 – 11.10

Кот В.О.

4

Онлайн-конференція

Основи здоров’я

Бажання, можливості, обов’язки. Воля і здоров’я людини.

https://docs.google
.com/document/d/1q5nc
aM8A4rXFznn4REpkeNi-qiBaQFv-/edit

21.04.20

11.35 – 12.15

Кот В.О.

2

Онлайн-консультація

ІН Укр мова

Закріплення уміння писати велику букву О та літери з півовалами — С, Є, Х, Ж. Письмо слів і речень із ними.

https://docs.google.com/documen
t/d/1Z7KOpBcmX-bbutv6-D3xInmXIn
SnxI48/edit

21.04.20

12.30 – 13.10

Кот В.О.

2

Онлайн-консультація

ІН Математика

Віднімання на основі складу чисел другого десятка.

https://docs.google.com/docum
ent/d/1L76i6Gf3Hngotfq2IHDtzIl
1H05Zunsj/edit

21.04.20

13.25 – 14.05

Кот В.О.

4

Онлайн-конференція

Літературне читання

Образи юних художників у віршах поетів. Ганна Чубач. «Найрідніші голоси», Степан Жупанин « Намалюю вітер», Ліна Костенко « Якщо не можеш вітер змалювати».

https://docs.google.com/document/
d/1Jw_VkrH5XZDSvaEiBUVuUkXi1sIqM
7e5/edit

22.04.20

08.30 – 09.10

Кот В.О.

4

Онлайн-конференція

Математика

Письмове ділення трицифрових чисел на двоцифрові. Розв’язування рівнянь. Задачі на знаходження середнього арифметичного.

https://docs.google.com/docum
ent/d/1gPt2FxN3V13mHErqNr-t2SRX_gFe7Mtl/edit

22.04.20

09.25 – 10.05

Кот В.О.

2

Онлайн-консультація

ІН Читання

Борис Вовк «Чиї квіти найгарніші» (скорочено).

https://docs.google.com/document/
d/1Pk9efbYCJv1JUOx4jJ8bNvtKcMRqZ0
JG/edit

22.04.20

10.30 – 11.10

Кот В.О.

2

Онлайн-консультація

ІН Математика

Віднімання на основі складу чисел другого десятка.

https://docs.google.com/docum
ent/d/1MfiQ6xFICsRgJUezbyAHKIz
HWWfyvodV/edit

22.04.20

11.35 – 12.15

Кот В.О.

4

Онлайн-консультація,

відеоурок

Фізична культура

Загальнорозвивальні вправи в русі. Вправи для розвитку швидкості. Ловіння м'яча двома руками, передачі м'яча однією рукою на місці

https://docs.google.com/documen
t/d/11ZOID6dRzn1GmbmfOZ7wnqw
Wjvim5Q7I/edit

23.04.20

08.30 – 09.10

Кот В.О.

2

Онлайн-консультація

ІН Фізична культура

Стрибки зі скакалкою. Стрибки без використання предметів: на місці.

https://docs.google.com/docum
ent/d/1LKyFX9YRGj4poV5sG0ekP_-oHy5CUQUv/edit

23.04.20

09.25 – 10.05

Кот В.О.

4

Онлайн-консультація

Фізична культура

Загальнорозвивальні вправи в русі. Вправи для розвитку швидкості. Ловіння м'яча двома руками, передачі м'яча однією рукою на місці

https://docs.google.com/document/d/1bpX
eXFpwhepM3ySAkWXVn5w9I5w7jMAh/edit

24.04.20

08.30 – 09.10

Кот В.О.

4

Онлайн-конференція

Математика

Письмове ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові (загальний випадок). Задачі на знаходження середнього арифметичного

https://docs.google.com/docum
ent/d/1dujJyVvVwh6Ljhd5iRp_Fv
GT-9lA8r8Y/edit

24.04.20

09.25 – 10.05

Кот В.О.

4

Онлайн-конференція

Українська мова

Порівняльна характеристика прислівників з іншими час­тинами мови.

https://docs.google.com/document
/d/1A6AI8j9doXbdSGEiqkzYjRPM6AdBg
27Q/edit

24.04.20

10.30 – 11.10

Кот В.О.

4

Онлайн-конференція

Літературне читання

Дива довкола нас. Олександр Єфімов «Тут усе є». Емілія Саталкіна «Кожний знає своє діло»

https://docs.google.com/docu
ment/d/1w6NEme9uAgEbqYfdsNs0CI
As52p_1AVl/edit

24.04.20

11.35 – 12.15

Кот В.О.

2

Онлайн-консультація

ІН Укр мова

Закріплення уміння писати схожі великі букви Е З, В Б та літеру Д. Письмо слів і речень із ними.

https://docs.google.com/document/d
/1Zi7K8xnePPGm_UcOy4DvdfA3335PKt
kI/edit#

24.04.20

12.30 – 13.10

Кiлькiсть переглядiв: 50

Коментарi