Організація навчального процесу

з використанням технологій дистанційного навчання

з 25.04. по 29.05. 2020 року

вчителя англійської мови Казавчинської філії КЗ «Хащуватський »

Долинської Валентини Василівни

Долинська В.В

6

Онлайн-консультація

Контроль читання

https://naurok.co
m.ua/biblioteka/an
gliyska-mova/klas-
6/typ-6

25.05.2020

08.30 – 09.15

Долинська В.В

2

Онлайн-консультація

Повторення лексичного матеріалу

https://www.youtu
be.com/watch?v=p
y2IX0zTXiA

25.05.2020

09.25 – 10.05

Долинська В.В

7

Онлайн-консультація

Контроль читання

https://naurok.co
m.ua/biblioteka/an
gliyska-mova/klas-
7/typ-6

25.05.2020

10.30 – 11.15

Долинська В.В

9

Онлайн-консультація

Розвиток навичок читання

https://naurok.com
.ua/biblioteka/angliy
ska-mova/klas-9/typ-6

25.05.2020

11.35 – 12.20

Долинська В.В

5

Онлайн-консультація

Контроль читання

https://naurok.com.
ua/biblioteka/angliys
ka-mova/klas-5/typ-6

25.05.2020

12.30 – 13.15

Долинська В.В

8

Онлайн-консультація

Контроль читання

https://naurok.com.ua
/biblioteka/angliyska-m
ova/klas-8/typ-6

25.05.2020

13.25 – 14.10

Долинська В.В

1

Онлайн-консультація

Повторення лексичного матеріалу

http://mysunnyclass
.com.ua/mini-urok-
ihrashky/

26.05.2020

08.30 – 09.05

Долинська В.В

9

Онлайн-консультація

Контроль аудіювання

https://www.youtube
.com/watch?v=rvvbW
e4p8IQ

26.05.2020

09.25 – 10.10

Долинська В.В

5

Онлайн-консультація

Контроль аудіювання

https://www.youtub
e.com/watch?v=ZEV
4LLHorwc

26.05.2020

10.30 – 11.15

Долинська В.В

6

Онлайн-консультація

Контроль аудіювання

https://www.youtub
e.com/watch?v=JxH
z5jPOWvo

26.05.2020

11.35 – 12.20

Долинська В.В

4

Онлайн-консультація

Контроль аудіювання

https://www.youtube
.com/watch?v=I3YkO
I-URqk

26.05.2020

12.30 -13.10

Долинська В.В

7

Онлайн-консультація

Контроль аудіювання

https://www.youtub
e.com/watch?v=Ijfk
gOmCYYw

26.05.2020

13.25 – 14.10

Долинська В.В

3

Онлайн-консультація

Контроль аудіювання

https://www.youtube.
com/watch?v=kzHlLg
PTUHA

27.05.2020

08.30 – 09.10

Долинська В.В

2

Онлайн-консультація

Повторення лексичного матеріалу

https://www.youtub
e.com/watch?v=py2I
X0zTXiA

27.05.2020

09.25 – 10.05

Долинська В.В

7

Онлайн-консультація

Контроль письма

https://naurok.com.u
a/biblioteka/angliyska
-mova/klas-7/typ-6

27.05.2020

10.30 – 11.15

Долинська В.В

4

Онлайн-консультація

Контроль аудіювання

https://www.youtube.
com/watch?v=I3YkOI-
URqk

27.05.2020

11.35 – 12.15

Долинська В.В

5

Онлайн-консультація

Контроль аудіювання

https://www.youtube
.com/watch?v=ZEV4
LLHorwc

27.05.2020

12.30 – 13.15

Долинська В.В

8

Онлайн-консультація

Контроль аудіювання

https://www.youtube
.com/watch?v=fAX1m
GxuqYA

27.05.2020

13.25 – 14.10

Долинська В.В

1

Онлайн-консультація

Підсумковий урок

https://www.youtube
.com/watch?v=jpYdR
YpS6bU

29.05.2020

08.30 – 09.10

Долинська В.В

6

Онлайн-консультація

Підсумковий урок

https://www.youtub
e.com/watch?v=jpYd
RYpS6bU

29.05.2020

09.25 – 10.05

Долинська В.В

2

Онлайн-консультація

Підсумковий урок

https://www.youtub
e.com/watch?v=jpY
dRYpS6bU

29.05.2020

10.30 – 11.15

Долинська В.В

3

Онлайн-консультація

Підсумковий урок

https://www.youtub
e.com/watch?v=jpYd
RYpS6bU

29.05.2020

11.35 – 12.15

Долинська В.В

9

Онлайн-консультація

Підсумковий урок

https://www.youtub
e.com/watch?v=jpYd
RYpS6bU

29.05.2020

12.30 -13.15

Долинська В.В

8

Онлайн-консультація

Підсумковий урок

https://www.youtu
be.com/watch?v=jp
YdRYpS6bU

29.05.2020

13.25 – 14.10

Організація навчального процесу

з використанням технологій дистанційного навчання

з 12.05. по 22.05. 2020 року

вчителя англійської мови Казавчинської філії КЗ «Хащуватський »

Долинської Валентини Василівни

ПІП учителя

Клас

Види онлайн-спілкування

Тема

Посилання

Дата

Час

Долинська В.В

1

Онлайн-консультація,

презентація

Заняття дітей. Питальні речення

https://www.you
tube.com/watch
?v=IdA_p6XU
WDY

12.05.
2020

08.30 – 09.05

Долинська В.В

9

Онлайн-консультація,

презентація

Львів

https://svitppt.c
om.ua/angliyska
-mova/lviv-nati
onal-art-gallery-
.html

12.05.
2020

09.25 – 10.10

Долинська В.В

5

Онлайн-консультація,

презентація

Мої враження від подорожі

https://vseosvit
a.ua/library/prez
entacia-do-uroki
v-anglijskoi-mov
i-anglijska-mova
-tema-travelling-
travelling-by-trai
nprezentacia-do-
uroku-anglijskoi-
movi-za-temou-p
odorozimistit-f-7
1784.html

12.05.
2020

10.30 – 11.15

Долинська В.В

6

Онлайн-консультація,

презентація

Подорож визначними місцями України

https://gdz4you.
com/prezentaciyi
/anglijska-mova/
ukraine-9503/

12.05.
2020

11.35 – 12.20

Долинська В.В

4

Онлайн-консультація,

презентація

Контроль аудіювання

https://www.youtu
be.com/watch?v=
gAbkSAsn-8s

12.05.
2020

12.30 -13.10

Долинська В.В

7

Онлайн-к презентація консультація,

Написання поштової листівки про місто

http://www.vsisu
my.com/users/33
82/notes/poshtov
i-listivki-angliysk
oyu-z

12.05.
2020

13.25 – 14.10

Долинська В.В

2 (інд.)

Онлайн-консультація

Одяг

https://www.youtu
be.com/watch?v=p
y2IX0zTXiA

12.05.
2020

14.20 – 15.00

Долинська В.В

3

Онлайн-консультація,

відеоурок

Природа та навколишнє середовище

https://www.youtub
e.com/watch?v=Ue
WHQVUw5h8

13.05.
2020

08.30 – 09.10

Долинська В.В

2

Онлайн-консультація,

відеоурок

Одяг

https://www.youtub
e.com/watch?v=py2
IX0zTXiA

13.05.
2020

09.25 – 10.05

Долинська В.В

7

Онлайн-консультація,

презентація

Лондон.

https://vseosvita.u
a/library/prezentac
ia-z-anglijskoi-mo
vi-na-temu-the-land
marks-of-london-
115307.html

13.05.
2020

10.30 – 11.15

Долинська В.В

4

Онлайн-консультація,

відеоурок

Контроль письма

https://www.youtu
be.com/watch?v=pv
XtzkzwQWk

13.05.
2020

11.35 – 12.15

Долинська В.В

5

Онлайн-консультація

Подорож до України

https://gdz4you.com
/prezentaciyi/anglijs
ka-mova/ukraine-95
03/

13.05.
2020

12.30 – 13.15

Долинська В.В

8

Онлайн-консультація

Подорож до Великобританії

https://vseosvita.u
a/library/podoroz-d
o-velikoi-britanii-a-
visit-to-great-britain
-prezentacia-dla-poz
aklasnogo-zahidu-dla
-ucniv-5-klasiv-9131.
html

13.05.
2020

13.25 – 14.10

Долинська В.В

1

Онлайн-консультація

Ігри та забави

https://www.youtu
be.com/watch?v=S
nwqaAC3wGY

15.05.
2020

08.30 – 09.10

Долинська В.В

6

Онлайн-консультація

Подорож Великобританією

https://vseosvita.ua/
library/podoroz-do-v
elikoi-britanii-a-visit
-to-great-britain-pre
zentacia-dla-pozakla
snogo-zahidu-dla-ucn
iv-5-klasiv-9131.html

15.05.
2020

09.25 – 10.05

Долинська В.В

2

Онлайн-консультація

Дитячі ігри

https://www.youtu
be.com/watch?v=S
nwqaAC3wGY

15.05.
2020

10.30 – 11.15

Долинська В.В

3

Онлайн-консультація

Контроль письма

https://www.yout
ube.com/watch?v
=pvXtzkzwQWk

15.05.
2020

11.35 – 12.15

Долинська В.В

9

Онлайн-консультація

Що ти знаєш про Україну?

https://gdz4you.
com/prezentaciyi
/anglijska-mova/
ukraine-9503/

15.05.
2020

12.30 -13.15

Долинська В.В

8

Онлайн-консультація

Клімат України

https://gdz4you.c
om/prezentaciyi/
anglijska-mova/u
kraine-9503/

15.05.
2020

13.25 – 14.10

Долинська В.В

6

Онлайн-консультація, презентація

Літні канікули

https://gdz4you.co
m/prezentaciyi/ang
lijska-mova/summ
er-holiday-19282/

18.05.
2020

08.30 – 09.15

Долинська В.В

2

Онлайн-консультація

Одяг

https://www.youtu
be.com/watch?v=
py2IX0zTXiA

18.05.
2020

09.25 – 10.05

Долинська В.В

7

Онлайн-консультація

Канада

https://svitppt.c
om.ua/angliyska
-mova/elcome-to
-canada.html

18.05.
2020

10.30 – 11.15

Долинська В.В

9

Онлайн-консультація,

презентація

Розвиток граматичних навичок

https://vseosvita
.ua/library/preze
ntacia-welcome-t
o-ukraine-11153
0.html

18.05.
2020

11.35 – 12.20

Долинська В.В

5

Онлайн-консультація

Моя країна - Україна

https://vseosvita.u
a/library/prezentac
ia-welcome-to-ukra
ine-111530.html

18.05.
2020

12.30 – 13.15

Долинська В.В

8

Онлайн-консультація

Країни, з якими межує Україна

https://vseosvita.u
a/library/prezentac
ia-welcome-to-ukr
aine-111530.html

18.05.
2020

13.25 – 14.10

Долинська В.В

1

Онлайн-консультація,

презентація

Дитячі ігри

https://www.youtu
be.com/watch?v=S
nwqaAC3wGY

19.05.
2020

08.30 – 09.05

Долинська В.В

9

Онлайн-консультація,

презентація

Населення України

https://gdz4you.c
om/prezentaciyi/a
nglijska-mova/uk
raine-9503/

19.05.
2020

09.25 – 10.10

Долинська В.В

5

Онлайн-консультація,

презентація

Подорож

https://vseosvita.u
a/library/prezenta
cia-do-urokiv-ang
lijskoi-movi-anglijs
ka-mova-tema-tra
velling-travelling-
by-trainprezentaci
a-do-uroku-anglij
skoi-movi-za-tem
ou-podorozimistit
-f-71784.html

19.05.
2020

10.30 – 11.15

Долинська В.В

6

Онлайн-консультація,

презентація

Мої майбутні літні канікули

https://gdz4you.c
om/prezentaciyi/a
nglijska-mova/sum
mer-holiday-19282/

19.05.
2020

11.35 – 12.20

Долинська В.В

4

Онлайн-консультація,

презентація

Контроль говоріння

https://www.yout
ube.com/watch?v
=pvXtzkzwQWk

19.05.
2020

12.30 -13.10

Долинська В.В

7

Онлайн-к презентація консультація,

В. Шекспір

http://zl.kiev.ua
/pereklad-z-angl
ijskoyi-movy-so
neta-153-vilyama
-shekspira/

19.05.
2020

13.25 – 14.10

Долинська В.В

3

Онлайн-консультація,

відеоурок

Контроль говоріння

https://www.you
tube.com/watch?
v=UeWHQVUw
5h8

20.05.
2020

08.30 – 09.10

Долинська В.В

2

Онлайн-консультація,

відеоурок

Що я одягаю весною?

https://greencoun
try.com.ua/ru/jou
rnal/read/anglijsk
a-z-batkami-clothes

20.05.
2020

09.25 – 10.05

Долинська В.В

7

Онлайн-консультація,

презентація

Контроль аудіювання

https://svitppt.com
.ua/angliyska-mov
a/elcome-to-canad
a.html

20.05.
2020

10.30 – 11.15

Долинська В.В

4

Онлайн-консультація,

відеоурок

Контроль читання

https://www.engli
shdom.com/blog/
tvir-my-trip-anglijs
koyu-z-perekladom/

20.05.
2020

11.35 – 12.15

Долинська В.В

5

Онлайн-консультація

Контроль аудіювання

https://gdz4you.co
m/prezentaciyi/ang
lijska-mova/ukrain
e-9503/

20.05.
2020

12.30 – 13.15

Долинська В.В

8

Онлайн-консультація

Київ – столиця України

https://naurok.com
.ua/prezentaciya-ky
iv-is-the-capital-of-
ukraine-82805.html

20.05.
2020

13.25 – 14.10

Долинська В.В

1

Онлайн-консультація

Дитячі ігри

https://osvitanova.c
om.ua/posts/3424-d
ynamichni-ihry-dlia
-ditei-na-urokakh-a
nhliiskoi-movy

22.05.
2020

08.30 – 09.10

Долинська В.В

6

Онлайн-консультація

Контроль читання

https://gdz4you.com
/prezentaciyi/anglij
ska-mova/summer-
holiday-19282/

22.05.
2020

09.25 – 10.05

Долинська В.В

2

Онлайн-консультація

Пори року та погода

https://www.yout
ube.com/watch?v
=gSi-xqNaBA0

22.05.
2020

10.30 – 11.15

Долинська В.В

3

Онлайн-консультація

Контроль читання

https://www.you
tube.com/watch?
v=pvXtzkzwQWk

22.05
.2020

11.35 – 12.15

Долинська В.В

9

Онлайн-консультація

Подорож містами України

https://gdz4you.co
m/prezentaciyi/an
glijska-mova/ukr
aine-9503/

22.05.
2020

12.30 -13.15

Долинська В.В

8

Онлайн-консультація

Визначні місця України

https://svitppt.com.
ua/angliyska-m
ova/lviv-national
-art-gallery-.html

22.05
.2020

13.25 – 14.10

Організація навчального процесу

з використанням технологій дистанційного навчання

з 04.05. по 08.05. 2020 року

вчителя англійської мови Казавчинської філії КЗ «Хащуватський »

Долинської Валентини Василівни

ПІП учителя

Клас

Види онлайн-спілкування

Тема

Посилання

Дата

Час

Долинська В.В

6

Онлайн-консультація,

презентація

Використання граматики на уроках англійської мови

https://www.google.
com/search?q=%D0
%B2%D0%B
6%D0%B8%D0%B2
%D0%B0%D0%BD%
D0%BD%D1%8F+%D
0%BE%D0%B7%D0%
BD%D0%B0%D1%87%
D0%B5%D0%BD%D0%
BE%D0%B3%D0%BE+%
D0%B0%D1%80%D1%8
2%D0%B8%D0%BA%D0
%BB%D1%8F&rlz=1C1GC
EA_enUA892UA893&source
=lnms&tbm=isch&sa=X&v
ed
=2ahUKEwiHo8qToYjpAhUr
yKYKHVODA84Q_AUoAXoE
CAwQAw&biw=1042&bih=6
16#imgrc=t6_J9FMT2Cn0YM

04.05.2020

08.30 – 09.05

Долинська В.В

2

Онлайн-консультація,

презентація

Робота з аудіюванням

https://www.youtube.com/
watch?v=py2IX0zTXiA

04.05.2020

09.25 -10.10

Долинська В.В

7

Онлайн-консультація,

відеоурок

Відомі мости Лондона

https://vseosvita.ua/library
/viznacni-misca-londona-32
44.html

04.05.2020

10.30 – 11.10

Долинська В.В

9

Онлайн-консультація,

презентація

Міста України

https://gdz4you.com/prez
entaciyi/anglijska-mova/uk
raine-9503/

04.05.2020

11.35 – 12.15

Долинська В.В

5

Онлайн-консультація

Традиції Великобританії

http://prezentacii.com/an
gliiskii_yazik/7273-british-t
raditions.html

04.05.2020

12.30 – 13.15

Долинська В.В

8

Онлайн-консультація

Факти про Об’єднане Королівство

https://naurok.com.ua/pre
zentaciya-ob-ednane-koroli
vstvo-velikobritani-ta-pivnic
hno-irlandi-56259.html

04.05.2020

13.25 – 14.10

Долинська В.В

1

Онлайн-консультація

Улюблені заняття дітей

http://mysunnyclass.co
m.ua/mini-urok-ihrashky/

05.05.2020

8.30 – 09.15

Долинська В.В

9

Онлайн-консультація

Карта України

https://naurok.com.ua/pr
ezentaciya-do-uroku-z-ang
liysko-movi-na-temu-ukrain
e-is-our-motherland-13168.
html

05.05.2020

09.25 – 10.05

Долинська В.В

5

Онлайн-консультація

Дорогами Великобританії

https://vseosvita.ua/libra
ry/podoroz-do-velikoi-brit
anii-a-visit-to-great-britain
-prezentacia-dla-pozaklasn
ogo-zahidu-dla-ucniv-5-kl
asiv-9131.html

05.05.2020

10.30 – 11.15

Долинська В.В

6

Онлайн-консультація

Придбання квитків

https://uk.speaklanguag
es.com/%D0%B0%D0%
BD%D0%B3%D0%BB%
D1%96%D0%B9%D1%8
1%D1%8C%D0%BA%D0
%B0/%D1%84%D1%80
%D0%B0%D0%B7%D0%
B8/%D0%BA%D1%83%D
0%BF%D1%96%D0%B2%
D0%BB%D1%8F-%D0%BA
%D0%B2%D0%
B8%D1%82%D0%BA%D1
%96%D0%B2

05.05.2020

11.35 – 12.20

Долинська В.В

4

Онлайн-консультація

Мої враження від подорожі

https://www.youtube.c
om/watch?v=L3TlNJoy83Y

05.05.2020

12.30 -13.15

Долинська В.В

7

Онлайн-консультація

Визначні місця Лондона

https://vseosvita.ua/libr
ary/prezentacia-viznacni-
misca-londona-120865.html

05.05.2020

13.25 - 14.10

Долинська В.В

3

Онлайн-консультація

Скоро канікули

https://www.youtube.co
m/watch?v=jCvSEuHms5M

06.05.2020

08.30 – 09.05

Долинська В.В

2

Онлайн-консультація

Де його чоботи?

https://greencountry.co
m.ua/ru/journal/read/an
glijska-z-batkami-clothes

06.05.2020

09.25 – 10.10

Долинська В.В

7

Онлайн-консультація

Цікаві місця мого села

https://naurok.com.ua
/prezentaciya-viznachn
i-miscya-sela-popivka-15
5168.html

06.05.2020

10.30 – 11.15

Долинська В.В

4

Онлайн-консультація

Тепер ти можеш…

https://www.youtube.co
m/watch?v=L3TlNJoy83Y

06.05.2020

11.35 – 12.20

Долинська В.В

5

Онлайн-консультація

Ми - українці

https://svitppt.com.ua/an
gliyska-mova/elcome-to-u
kraine.html

06.05.2020

12.30 – 13.10

Долинська В.В

8

Онлайн-консультація

Уельс

https://svitppt.com.ua/a
ngliyska-mova/ales.html

06.05.2020

13.25 – 14.10

Долинська В.В

1

Онлайн-консультація

Дієслово can

https://www.youtube.com
/watch?v=e5lrNyd47AU

08.05.2020

08.30 – 09.10

Долинська В.В

6

Онлайн-консультація

Подорож

https://naurok.com.ua/pr
ezentaciya-na-temu-podor
ozhi-122677.html

08.05.2020

09.25 – 10.05

Долинська В.В

2

Онлайн-консультація

Одяг

https://www.youtube.com
/watch?v=8yOBbBfn-Zg

08.05.2020

10.30 – 11.15

Долинська В.В

3

Онлайн-консультація

Моє літо

https://www.youtube.com/
watch?v=ZSIT1bit6wI

08.05.2020

11.35 – 12.15

Долинська В.В

9

Онлайн-консультація

Київ- столиця України

https://vseosvita.ua/librar
y/prezentacia-z-anglijskoi-
movi-na-temu-viznacni-mis
ca-ukraini-dla-ucniv-5-klasu-14072.html

08.05.2020

12.30 -13.15

Долинська В.В

8

Онлайн-консультація

Шотландія

https://svitppt.com.ua/
angliyska-mova/scotland.html

08.05.2020

13.25 – 14.10

Організація навчального процесу

з використанням технологій дистанційного навчання

з 27.04. по 30.04. 2020 року

вчителя англійської мови Казавчинської філії КЗ «Хащуватський »

Долинської Валентини Василівни

ПІП учителя

Клас

Види онлайн-спілкування

Тема

Посилання

Дата

Час

Долинська В.В

6

Онлайн-консультація, презентація

Подорож Україною

https://www.ukrinform.ua/
rubric-tourism/2861496-ukr
ainer-opublikuvav-anglomov
nij-rolik-pro-ukrainu.html

27.04.
2020

08.30 – 09.15

Долинська В.В

2

Онлайн-консультація

Що одягає Люк?

https://www.youtube.com/w
atch?v=RVmFXX51Gkg

27.04.
2020

09.25 – 10.05

Долинська В.В

7

Онлайн-консультація

Це цікаво знати.

https://www.youtube.com
/watch?v=YTUxTyIiHg0

27.04.
2020

10.30 – 11.15

Долинська В.В

9

Онлайн-консультація,

презентація

Манчестер

https://svitppt.com.ua/angl
iyska-mova/mancester.html

27.04.
2020

11.35 – 12.20

Долинська В.В

5

Онлайн-консультація

Відкриваємо Великобританію

https://vseosvita.ua/librar
y/podoroz-do-velikoi-brita
nii-a-visit-to-great-britain-
prezentacia-dla-pozaklasno
go-zahidu-dla-ucniv-5-klasiv
-9131.html

27.04.
2020

12.30 – 13.15

Долинська В.В

8

Онлайн-консультація

Клімат Великобританії

https://ppt-online.org/546298

27.04.
2020

13.25 – 14.10

Долинська В.В

1

Онлайн-консультація,

презентація

Дитячі ігри

https://enguide.ua/ua/ma
gazine/13-luchsih-detski
h-pesen-dlya-izucheniya
-anglijskogo-yazyka

28.04.
2020

08.30 – 09.05

Долинська В.В

9

Онлайн-консультація,

презентація

Об’єднане Королівство

https://naurok.com.ua/prez
entaciya-ob-ednane-koroliv
stvo-velikobritani-ta-pivnich
no-irlandi-56259.html

28.04.
2020

09.25 – 10.10

Долинська В.В

5

Онлайн-консультація,

презентація

Цікаві місця світу

https://vseosvita.ua/librar
y/prezentacia-viznacni-mis
ca-londona-120865.html

28.04.
2020

10.30 – 11.15

Долинська В.В

6

Онлайн-консультація,

презентація

Подорож Великобританією

https://vseosvita.ua/lib
rary/podoroz-do-veliko
i-britanii-a-visit-to-great
-britain-prezentacia-dla-p
ozaklasnogo-zahidu-dla-u
cniv-5-klasiv-9131.html

28.04.
2020

11.35 – 12.20

Долинська В.В

4

Онлайн-консультація,

презентація

Визначні місця Києва

https://vseosvita.ua/libr
ary/prezentacia-z-anglijs
koi-movi-na-temu-vizna
cni-misca-ukraini-dla-uc
niv-5-klasu-14072.html

28.04.
2020

12.30 -13.10

Долинська В.В

7

Онлайн-к презентація консультація,

Визначні місця Лондона

https://vseosvita.ua/libra
ry/prezentacia-viznacni-
misca-londona-120865.
html

28.04.
2020

13.25 – 14.10

Долинська В.В

2 (інд.)

Онлайн-консультація

Дитячі ігри

https://enguide.ua/ua
/magazine/13-luchsih
-detskih-pesen-dlya-iz
ucheniya-anglijskogo-y
azyka

28.04.
2020

14.20 – 15.00

Долинська В.В

3

Онлайн-консультація,

відеоурок

Незабаром літо

https://www.youtube.co
m/watch?v=jCvSEuHms
5M

29.04.
2020

08.30 – 09.10

Долинська В.В

2

Онлайн-консультація,

відеоурок

Що одягаєш сьогодні?

https://www.youtube.c
om/watch?v=py2IX0z
TXiA

29.04.
2020

09.25 – 10.05

Долинська В.В

7

Онлайн-консультація,

презентація

Вікторина про Лондон

https://vseosvita.ua/lib
rary/prezentacia-vizna
cni-misca-londona-120865.html

29.04.
2020

10.30 – 11.15

Долинська В.В

4

Онлайн-консультація,

відеоурок

Подорож до Києва

https://vseosvita.ua/libra
ry/prezentacia-z-anglijsko
i-movi-na-temu-viznacni-
misca-ukraini-dla-ucniv-5-k
lasu-14072.html

29.04.
2020

11.35 – 12.15

Долинська В.В

5

Онлайн-консультація

Вирушаємо в подорож

https://naurok.com.ua/preze
ntaciya-na-temu-podorozhi-
122677.html

29.04.
2020

12.30 – 13.15

Долинська В.В

8

Онлайн-консультація

Країни та річки

http://www.dinternal.co
m.ua/topics/seas-and-rive
rs-of-ukraine/

29.04.
2020

13.25 – 14.10

Організація навчального процесу

з використанням технологій дистанційного навчання

з 06.04. по 24 .04 2020 року

вчителя англійської мови Казавчинської філії

КЗ «Хащуватський »

Долинської Валентини Василівни

ПІП учителя

Клас

Види онлайн-спілку
вання

Тема

Посилання

Дата

Час

Долинська В.В

6

Онлайн-консуль
тація, презен
тація

«Подорож
країнами світу»

https://naurok.com.
ua/prezentac
iya-do-uroku-angliy
sko-mov
i-dlya-6-go-klasu-na
-temu-london
-ta-yogo-viznachni-m
iscya-
podorozh-londonom-
10564.html

06.04.
2020

08.30

09.15

Долинська В.В

2

Онлайн-консуль
тація

«Моя
тарілка»

https://opentalk.org.
ua/langstory/
%D1%81%D0%B5%
D1%
80%D0%B2%D1%96
%D1%80%
D1%83%D0%B2%D
0%B0
%D0%BD%D0%BD%
D1%8F-%D1%81%D1
%82%D
0%BE%D0
%BB%D1%83-%D1%
82%D0%B
5%D1%81%D1%82/

06.04.
2020

09.25 –
10.05

Долинська В.В

7

Онлайн-консультація

«Готуємося
до подорожі»

https://vseosvita.ua/li
brary/prezentacia
-do-urokiv-anglijskoi-mo
vi-anglijska-mov
a-tema-travelling-travell
ing-by-trainpre
zentacia-do-uroku-anglijs
koi-movi-za-temou
-podorozimistit
-f-71784.html

06.04.
2020

10.30 – 11.15

Долинська В.В

9

Онлайн-консультація,

презентація

«Лондон –
столиця Великобританії»

https://naurok.com.ua/
prezentaciya-do
-uroku-angliysko-movi-dl
ya-6-go-klasu-
na-temu-london-ta-yogo-
viznachni-miscya
-podorozh-londonom-105
64.html

06.04.
2020

11.35 – 12.20

Долинська В.В

5

Онлайн-консультація

«Поради
туристам»

https://naurok.com.ua/p
rezentaciya-vidi-
podorozhi-present-contin
uous-4-klas-1436.html

06.04.
2020

12.30 – 13.15

Долинська В.В

8

Онлайн-консультація

«Лист про
улюблений
журнал чи газету»

https://znanija.com/tas
k/28825511

06.04.
2020

13.25 – 14.10

Долинська В.В

1

Онлайн-консультація,

презентація

«Святкові
страви»

https://naurok.com.ua/pr
ezentaciya-do-
uroku-angl-movi-v-2-kl-z-
temi-zha-97646.html

07.04.
2020

08.30 – 09.05

Долинська В.В

9

Онлайн-консультація,

презентація

«Визначні
місця
Об’єднаного Королівства»

http://www.myshared.ru
/slide/1172760/

07.04.
2020

09.25 – 10.10

Долинська В.В

5

Онлайн-консультація,

презентація

«Містами
України»

https://naurok.com.ua/
prezentaciya-kyiv-
is-the-capital-of-ukraine-
82805.html

07.04.
2020

10.30 – 11.15

Долинська В.В

6

Онлайн-консультація,

презентація

«Способи подорожування
моїх друзів»

https://naurok.com.ua/p
rezentaciya-vidi-
podorozhi-present-contin
uous-4-klas-1436.html

07.04.
2020

11.35 – 12.20

Долинська В.В

4

Онлайн-консультація,

презентація

«Люблю подорожувати»

https://naurok.com.ua/
prezentaciya-tema-
ya-lyublyu-podorozhuvati-vvedennya-novih-
leksichnih-odinic-35570.html

07.04.
2020

12.30 -13.10

Долинська В.В

7

Онлайн-к презентація консультація,

«Визначні
місця Лондона»

https://naurok.com.ua/
prezentaciya-do-
uroku-angliysko-movi-dl
ya-6-go-klasu-na-
temu-london-ta-yogo-viz
nachni-miscya-
podorozh-londonom-1056
4.html

07.04.
2020

13.25 – 14.10

Долинська В.В

3

Онлайн-консультація,

відеоурок

«Яка сьогодні погода?»

https://www.youtube.co
m/watch?v=
uf5UMU7UVM4

08.04.
2020

08.30 – 09.10

Долинська В.В

2

Онлайн-консультація,

відеоурок

«Як ми знаємо
наших друзів»

https://www.youtube.co
m/watch?v=
XgWwSH4-n5o

08.04.
2020

09.25 – 10.05

Долинська В.В

7

Онлайн-консультація,

презентація

«Визначні
місця Києва»

https://naurok.com.
ua/prezentaciya-
kyiv-is-the-capital-
of-ukraine-82805.html

08.04.
2020

10.30 – 11.15

Долинська В.В

4

Онлайн-консультація,

відеоурок

« На вокзалі»

https://www.youtube
.com/watch?v=
RuoqB9uMtcc

08.04.
2020

11.35 – 12.15

Долинська В.В

5

Онлайн-консультація

«Плани на літо»

http://goodhouse.com
.ua/poradi/19086
-list-topik-na-temu-yak-
ya-proviv-lito-i-
yak-ya-planuyu-provest
i-lito-na-anglijskij
-movipriklad-z-perekladom
-na-rosijsku-
movu-topik-na-temuvidpo
chinok-vlitku-
bilya-morya-anglijskoyu-m
ovoyu-z.html

08.04.
2020

12.30 – 13.15

Долинська В.В

8

Онлайн-консультація

«Стаття для
журналу»

https://osvita.ua/school/
lessons_summary
/english/17133/

08.04.
2020

13.25 – 14.10

Долинська В.В

1

Онлайн-консультація,

презентація

«Мої улюблені
страви»

https://naurok.com.ua/p
rezentaciya-do-
uroku-za-temoyu-stravi-u
kra-nsko-kuhni-102449.html

10.04.
2020

08.30 – 09.05

Долинська В.В

6

Онлайн-консультація,

презентація

Урок домашнього читання

https://vseosvita.ua/libr
ary/prezentacia-
do-urokiv-anglijskoi-movi-a
nglijska-mova
-tema-travelling-travelling
-by-trainprezentacia
-do-uroku-anglijskoi-movi-za
-temou-
podorozimistit-f-71784.html

10.04.
2020

09.25 -10.10

Долинська В.В

2

Онлайн-консультація,

відеоурок

«Мої уподобання
в їжі»

https://www.youtube.com
/watch?v=
z1tdJn0S_wQ

10.04.
2020

10.30 – 11.10

Долинська В.В

3

Онлайн-консультація,

презентація

«Пори року»

https://naurok.com.ua/pr
ezentaciya-
do-uroku-z-angliysko-movi-
u-4-klasi-na-temu-pogoda-p
ori-roku-do-pidruchnika-a
-2767.html

10.04.
2020

11.35 – 12.15

Долинська В.В

9

Онлайн-консультація

«Деякі факти про столичні міста Об’єднаного Королівства»

https://albioneducation.com
/ua/queens-university-belfast/

10.04.
2020

12.30 – 13.15

Долинська В.В

8

Онлайн-консультація

Урок домашнього читання

https://etvir.blogspot.co
m/20
17/12/newspapers.html

10.04.
2020

13.25 – 14.10

Долинська В.В

6

Онлайн-консультація

Подорож

https://naurok.com.ua/prezentac
iya-na-temu-podorozhi-122677.html

13.04.
2020

8.30 – 09.15

Долинська В.В

2

Онлайн-консультація

Мої вподобання в їжі

https://www.youtube.com/watch?v
=NBYGZKjL0qU

13.04.
2020

09.25 – 10.05

Долинська В.В

7

Онлайн-консультація

Київ

https://www.youtube.com/watch? v=pwQ6Nwj3OaY

13.04.
2020

10.30 – 11.15

Долинська В.В

9

Онлайн-консультація

Великі міста Об’єднаного королівста

https://www.youtube.com/watch?v
=PtWeqZsuzpE

13.04.
2020

11.35 – 12.20

Долинська В.В

5

Онлайн-консультація

Відпочинок майбутнього

https://vseosvita.ua/library/prezen
tac
ia-do-uroku-anglijsk
oi-movi-5-klas-aktivnij-vidpocinok-12
4071.html

13.04.
2020

12.30 -13.15

Долинська В.В

8

Онлайн-консультація

Міста. Країни. Континенти

https://naurok.com.ua/prezentaciya
-avstraliya---anglomovna-kra-na-435
75.html

13.04.
2020

13.25 - 14.10

Долинська В.В

1

Онлайн-консультація

Мої улюблені фрукти та овочі

https://www.youtube.com/watch?v=2vYw7hfMmN0

14.04.
2020

08.30 – 09.05

Долинська В.В

9

Онлайн-консультація

Пасивний
стан. Розвиток
граматичних
навичок

https://grammarway.com/ua/passiv
e-voice

14.04.
2020

09.25 – 10.10

Долинська В.В

5

Онлайн-консультація

Планування
подорожі

https://www.youtube.com/watch?v=
lJXEVUSW3ls

14.04.
2020

10.30 – 11.15

Долинська В.В

6

Онлайн-консультація

Лондон

https://naurok.com.ua/prezentaciy
a-do-uroku-angliysk
o-movi-dlya-6-go-klasu-na-temu-lon
don-ta-yogo-viznac
hni-miscya-podorozh-londonom-105
64.html

14.04.
2020

11.35 – 12.20

Долинська В.В

4

Онлайн-консультація

Міські види
транспорту

https://www.youtube.com/watch?v
=-HREi5yfjMs

14.04.
2020

12.30 – 13.10

Долинська В.В

7

Онлайн-консультація

Австралія

https://naurok.com.ua/prezentaciya
-avstraliya---anglomovna-kra-na-435
75.html

14.04.
2020

13.25 – 14.10

Долинська В.В

2 (інд.)

Онлайн-консультація

Фрукти.Овочі

https://www.youtube.com/watch?v=2vYw7hfMmN0

14.04.
2020

14.20 – 15.00

Долинська В.В

3

Онлайн-консультація

Календар

https://www.youtube.com/watch?
v=AaUfZVV4jsM

15.04.
2020

08.30 – 09.10

Долинська В.В

2

Онлайн-консультація

Пори року та погода

https://naurok.com.ua/prezentac
iya-ur
oku-z-angl-movi-u-5-kl-za-t-pori-r
oku-pog
oda-1136.html

15.04.
2020

09.25 – 10.05

Долинська В.В

7

Онлайн-консультація

Англія

https://svitppt.com.ua/angliyska-mova/england.html

15.04.
2020

10.30 – 11.15

Долинська В.В

4

Онлайн-консультація

В аеропорту

https://engworld.com.ua/?p=152

15.04.
2020

11.35 – 12.15

Долинська В.В

5

Онлайн-консультація

У селі

https://naurok.com.ua/prezenta
ciya-do-poz
aklasnogo-zahodu-z-angliysko-
movi-dlya-
uchniv-7-9-klasiv-za-temoyu-m
oe-selo-moy
a-batkivschina-miy-svit-my-villa
ge-my-mothe
rland-my-world-1891.html

15.04.
2020

12.30 -13.15

Долинська В.В

8

Онлайн-консультація

Ірландія

https://prezentacii.info/

15.04.
2020

13.25 – 14.10

Долинська В.В

1

Онлайн-консультація

Тепер ти можеш…

https://www.youtube.com/watch?v=2vYw7hfMmN0

17.04.
2020

08.30 – 09.05

Долинська В.В

6

Онлайн-консультація

Визначні місця Києва

http://www.myshared.ru/slide/
1127343/

17.04.
2020

09.25 – 10.10

Долинська В.В

2

Онлайн-консультація

Відгадай, яка пора року найкраща для мене

https://naurok.com.ua/prezenta
ciya-u
roku-z-angl-movi-u-5-kl-za-t-por
i-rok
u-pogoda-1136.html

17.04.
2020

10.30 – 11.10

Долинська В.В

3

Онлайн-консультація

У нас незабаром свято

https://naurok.com.ua/prezentac
iya-z-a
ngliysko-movi-na-temu-svyata-mo
e-ulyub
lene-svyato-2463.html

17.04.
2020

11.35 – 12.15

Долинська В.В

9

Онлайн-консультація

Визначні місця Лондона

https://naurok.com.ua/p
rezentaciy
a-do-uro
ku-angliysko-movi-dlya-6-
go-klasu
-na-tem
u-london-ta-yogo-viznachni-
miscya-
podoroz
h-londonom-10564.html

17.04.
2020

12.30 -13.15

Долинська В.В

8

Онлайн-консультація

Населення та столиці Великої Британії

https://naurok.com.ua/preze
ntaciy
a-velika-
britaniya-124030.html

17.04.
2020

13.25 – 14.10

Долинська В.В

1

Онлайн-консультація

Повторення лексичного матеріалу (Овочі та фрукти)

https://www.youtube.com/watc
h?v=z1tdJn0S_wQ

21.04.
2020

08.30 – 09.05

Долинська В.В

9

Онлайн-консультація

Цікаві місця Великобританії

https://naurok.com.ua
/prezentaciya
-do-uroku-angliysko-movi-d
lya-6-g
o-klasu-na-temu-london-ta-y
ogo-vizn
achni-miscya-podorozh-londo
nom-105
64.html

21.04.
2020

09.25 – 10.10

Долинська В.В

5

Онлайн-консультація

Визначні місця у моєму селі

https://naurok.com.ua/prezen
taciya-do-
pozaklasnogo-zahodu-z-angliys
ko-movi-d
lya-uchniv-7-9-klasiv-za-temoy
u-moe-sel
o-moya-batkivschina-miy-svit-m
y-village
-my-motherland-my-world-1891
.html

21.04.
2020

10.30 – 11.15

Долинська В.В

6

Онлайн-консультація

Подорожуємо навколо світу

https://naurok.com.ua/prezenta
ciya-n
a-temu-podorozhi-122677.html

21.04.
2020

11.35 – 12.20

Долинська В.В

4

Онлайн-консультація

Визначні місця Лондона

https://naurok.com.ua/pr
ezentaciya-
do-uroku-angliysko-movi-d
lya-6-go-klas
u-na-temu-london-ta-yogo-v
iznachni-mi
scya-podorozh-londonom-10
564.html

21.04.
2020

12.30 – 13.10

Долинська В.В

7

Онлайн-консультація

Визначні місця Лондона та Києва

https://naurok.com.ua/pre
zentaciya-do-uroku-angliysko-movi-dlya-6-go-klasu-na-temu-london-ta-yogo-viznachni-miscya-pod
orozh-londonom-10564.html

21.04.
2020

13.25 – 14.10

Долинська В.В

3

Онлайн-консультація

Наші мрії

https://naurok.com.ua/urok-ta-preze
ntaciya-za-temoyu-my-dream-job-11-kl
as-91820.html

22.04.
2020

08.30 – 09.10

Долинська В.В

2

Онлайн-консультація

Влітку маємо канікули

https://www.youtube.com/watch?v=jCvSEuHms5M

22.04.
2020

09.25 – 10.05

Долинська В.В

7

Онлайн-консультація

Розвиток граматичних навичок. Минулі часи

https://helendoron.ua/english-tenses/

22.04.
2020

10.30 – 11.15

Долинська В.В

4

Онлайн-консультація

Мої враження від подорожі

https://www.youtube.com/watch?v=
V_BnhRJmxtA

22.04.
2020

11.35 – 12.15

Долинська В.В

5

Онлайн-консультація

Екскурсія по місту

https://vseosvita.ua/library
/prezent
acia-
do-urokiv-anglijskoi-movi-anglijska
-mova-te
ma-travelling-travelling-by-trainpr
ezentacia-
do-uroku-anglijskoi-movi-za-tem
ou-podorozi
mistit-f-71784.html

22.04.
2020

12.30 -13.15

Долинська В.В

8

Онлайн-консультація

Розвиток граматичних навичок. Пасивний стан

http://english21a.blogspot.com/
2014/10/blo
g-post.html

22.04.
2020

13.25 – 14.10

Долинська В.В

1

Онлайн-консультація

Ігри та забави

https://vseosvita.ua/libra
ry/prezen
tacia-do-uroku-rozvagi-z-a
nglijskoi-mo
vi-shapes-in-the-circus - 2
14636.html

24.04.
2020

08.30 – 09.05

Долинська В.В

6

Онлайн-консультація

Цікаві місця світу

https://naurok.com
.ua/prezentaciya-z-angli
ysko-movi-na-temu-anglo
movni-kra-ni-svitu
-6546.html

24.04.
2020

09.25 – 10.10

Долинська В.В

2

Онлайн-консультація,

Одяг Трейсі

https://www.youtube.com/
watch?v=py2IX0zTXiA

24.04.
2020

10.30 – 11.10

Долинська В.В

3

Онлайн-консультація

Свята. Великдень

https://naurok.com.ua/prezen
taciya-z-angliy
sko-movi-na-temu-svyata-moe
-ulyublene-svyat
o-2463.html

24.04.
2020

11.35 – 12.15

Долинська В.В

9

Онлайн-консультація

Кардіф

https://naurok.com.ua/multime
diyna-prez
entac
iya-z-angliysko-movi-na-temu-w
elcome-to
-the-uk-98289.html

24.04.
2020

12.30 -13.15

Долинська В.В

8

Онлайн-консультація

Географічнеположення Великої Британії

24.04.
2020

13.25 – 14.10

Кiлькiсть переглядiв: 53

Коментарi