Дистанційне навчання

(6 клас) ІН Безносюк Артем

Українська мова

Дата

Предмет

Вчитель

Тема уроку

Посилання

13.05

Укр. мова

Закордонець О.П.

Створення діалогу відповідно до ситуації спілкування, пов’язаної із життєвим досвідом учнів: ”У магазині”.

https://drive.google.com/file
/d/1wIFagOjhQvH6UP00xV
mLDHb4a5m8EOy-/view?us
p=sharing

14.05

Укр. мова

Закордонець О.П.

Створення діалогу відповідно до ситуації спілкування, пов’язаної із життєвим досвідом учнів: ”У магазині”.

https://drive.google.com/file
/d/1VtsuZs5VxKCblMfozGO
zozZda8uDl97N/view?usp=sharing

18.05

Укр. мова

Закордонець О.П.

Створення діалогу відповідно до ситуації спілкування, пов’язаної із життєвим досвідом учнів: ”В гостях”.

https://drive.google.com/file/
d/1vJv_U3GGcB62xi4jScCVB
QHtZDYHQDSE/view?usp=sharing

20.05

Укр. мова

Закордонець О.П.

Створення діалогу відповідно до ситуації спілкування, пов’язаної із життєвим досвідом учнів: ”У лікаря”.

https://drive.google.com/file/
d/1BVcoTaOd72NXB3ZIJHLp
yAhhYW9YYo7Q/view?usp=sharing

21.05

Укр. мова

Закордонець О.П.

Створення діалогу відповідно до ситуації спілкування, пов’язаної із життєвим досвідом учнів: ”У школі”.

https://drive.google.com/file/d
/1cbhONt8c-ECB9MZJ5VvbQ9
vd3r8YuilL/view?usp=sharing

21.05

Укр. мова

Закордонець О.П.

Створення діалогу відповідно до ситуації спілкування, пов’язаної із життєвим досвідом учнів: ”У школі”.

https://drive.google.com/file/d
/1BVYoBEI5Ga3nLgieM0EBM
ycutPhI5pYX/view?usp=sharing

25.05

Укр. мова

Закордонець О.П.

Підпис листівки.

https://drive.google.com/file/d
/1CREU1FYRlEuE-YvZhMF
XDKu6bef9bFkP/view?usp=s
haring

27.05

Укр. мова

Закордонець О.П.

Написання листа рідним.

https://drive.google.com/file/d/
1lQKXgWmYgzhgPdPjZfT6C
ZALb_4acPp2/view?usp=sharing

28.05

Укр. мова

Закордонець О.П.

Підсумки за рік

https://drive.google.com/file/d/1
LOPjS59FcyCfSYsV5vED1VwG
PlStXM3j/view?usp=sharing

Дистанційне навчання Безносюк Артем

з 06.05.20. по 29.05. 20 р.

Казавчинська філія КЗ «Хащуватський ліцей»

Учитель Кузнєцова Н.В. (предмет – природознавство 0.5 год )

№п.п

Дата проведення

Предмет

Вчитель

Тема

Веб – посилання

1

06.05.

Природ

Кузнєцова Н.В.

Органи чуття

https://drive.google.com/file/d/1Y8cyBEthNO40i_alfhkyiAxu2BUxIM9f/view?usp=sharing

2

20.05.

Природ

Кузнєцова Н.В.

Узагальнення. Організм людини – єдине ціле

https://drive.google.com/file/d/1H9kLw3rUoZE-VlmUFlv5gZXYsRLk0_Qr/view?usp=sharing

Безносюк Артем

Географія 6 клас

Вчитель Думанська Світлана Павлівна

Дата

Тема уроку

Посилання

80/4

12.05

Родючість – основна властивість ґрунту

https://drive.google.com/open?id=13BU4_TaOw4yA3k6QiST
KftAs7k1CBgW4

81/1

13.05

Поняття про природний комплекс

https://drive.google.com/open?id=1DQIvefWwx2BzdLJs3HO
7iUGafKP4rvrY

82/2

15.05

Кругообіг речовин та енергії

https://drive.google.com/open?id=1k59qvhViIo7PtQXbU2oRcp
dATzs8TUZg

83/3

19.05

Природні зони Землі

https://drive.google.com/open?id=1PNgmzFA5sstCArabyGhFjD
Ox1ijc-qa0

84/1

22.05

Кількість і розміщення населення Землі

https://drive.google.com/open?id=1HOzklgRP52_ukqZD0kgKf
b8q0WUtvDSJ

85/2

26.05

Раси і народи світу

https://drive.google.com/open?id=1zh5F8aJEtylv-Fv0RZ9mtw
D9dX-E9yES

86/3

27.05

Вплив людини на природу

https://drive.google.com/open?id=1xIAt6S82YZS5qWupLH24
a9WznlDq0Dbt

Дистанційне навчання

(12.05.20р.-29.05.20р.)

Безносюк Артем

Вчитель: Безносюк А.М.

Число

Предмет

Тема уроку

Прізвище учителя

Посилання

13.05.20р.

Українська література

Василь Чухліб «Зашифрований хитрюга»

Безносюк А.М.

https://drive.google.com/file/d/1bql9xP1oLgxdObJha5jEUUiGs7nnf1fZ/view?usp=sharing

14.05.20р.

Українська література

Шарль Перро «Попелюшка»

Безносюк А.М.

https://drive.google.com/file/d/1DJAmxneJMg5p7RC3e1053CxWJlqrAFNq/view?usp=sharing

20.05.20р.

Українська література

Шарль Перро «Попелюшка»

Безносюк А.М.

https://drive.google.com/file/d/1ThtL7Pon08tDwVXHkHNJrXPk3I75_3z-/view?usp=sharing

27.05.20р.

Українська література

Урок позакласного читання. «Зроби світ прекрасним»

Безносюк А.М.

https://drive.google.com/file/d/1ycwtfX_Rk9pGpRb9I_53imcRnJ-ji53j/view?usp=sharing

28.05.20р.

Українська література

Підсумковий урок за рік.

Безносюк А.М.

https://drive.google.com/file/d/19qTgfxW33lAumcLOCqSInExKg2IQt_n_/view?usp=sharing

Дистанційне навчання

(27.04.20р.- 08.05.20р.)

Безносюк Артем

Вчитель: Безносюк А.М.

Число

Предмет

Тема уроку

Прізвище учителя

Посилання

29.04.20р.

Українська література

Юрій Ярмиш «Та сама Мишка»

Безносюк А.М.

https://drive.google.com/file/d/1wop8HmMzqZsIx9URKAjbaJQ5t3rPgei2/view?usp=sharing

30.04.20р.

Українська література

Юрій Ярмиш «Казка про Ріпку та Внучку»

Безносюк А.М.

https://drive.google.com/file/d/1UaDszKn0eG202PritX_3tZvF7SqPGDsx/view?usp=sharing

06.05.20р.

Українська література

ВасильЧухліб «Заячий холодок»

Безносюк А.М.

https://drive.google.com/file/d/1xmTz-20qIgjoNH6uBvik3YfvgKlVEn88/view?usp=sharing

Дистанційне навчання

Безносюк Артем

Математика

Дата

Предмет

Тема уроку

Вчитель

Посилання

на веб-ресурс

04.05.2020

Математика

Розв’язування прикладів в межах 10

Таблиця додавання і віднімання числа 1

Шкрабак Т.М.

https://drive.goo
gle.com/file/d/18FG
2nfc_K0SDuqdKeoIe
fAXGSy5cFcXN/view?
usp=sharing

05.05.2020

Математика

Розв’язування прикладів в межах 10

Таблиця додавання і віднімання числа 2

Шкрабак Т.М.

https://drive.googl
e.com/file/d/18FG2
nfc_K0SDuqdKeoIef
AXGSy5cFcXN/view?
usp=sharing

07.05.2020

Математика

Розв’язування прикладів в межах 10

Таблиця додавання і віднімання числа3

Шкрабак Т.М.

https://drive.googl
e.com/file/d/18FG2
nfc_K0SDuqdKeoIe
fAXGSy5cFcXN/view
?usp=sharing

12.05.2020

Математика

Розв’язування прикладів в межах 10

Таблиця додавання і віднімання числа 4

Шкрабак Т.М.

https://drive.goog
le.com/file/d/18FG2
nfc_K0SDuqdKeoIef
AXGSy5cFcXN/view?
usp=sharing

14.05.2020

Математика

Розв’язування прикладів в межах 10

Таблиця додавання і віднімання числа 5

Шкрабак Т.М.

https://drive.google
.com/file/d/18FG2nf
c_K0SDuqdKeoIefAXG
Sy5cFcXN/view?usp=sh
aring

18.05.2020

Математика

Розв’язування прикладів в межах 10

Таблиця додавання і віднімання числа 6

Шкрабак Т.М.

https://drive.google.
com/file/d/18FG2nfc
_K0SDuqdKeoIefAXGS
y5cFcXN/view?usp=sh
aring

19.05.2020

Математика

Розв’язування прикладів в межах 10

Таблиця додавання і віднімання числа 7

Шкрабак Т.М.

https://drive.google.c
om/file/d/18FG2nfc_K
0SDuqdKeoIefAXGSy5
cFcXN/view?usp=shar
ing

21.05.2020

Математика

Розв’язування прикладів в межах 10

Таблиця додавання і віднімання числа 8

Шкрабак Т.М.

https://drive.google.
com/file/d/18FG2nfc_
K0SDuqdKeoIefAXGS
y5cFcXN/view?usp=sharing

25.05.2020

26.05.2020

28.05.2020

Дистанційне навчання

Безносюк Артем

Трудове навчання

Дата

Предмет

ПІБ

Вчитель

Тема уроку

Посилання

16.03.2020

Трудове навчання

Шкрабак Т.М.

Аплікація тварин

https://drive.google.
com/file/d/1QWVpPScKjjIl
daB4UZx9fKW3n04Ub
dTW/view?usp=sharing

06.04.2020

Трудове навчання

Шкрабак Т.М.

Аплікація квітів

https://drive.google.com/file/d/
1MTZJtGP6j-iJcRQFsYk_cv7I6V4
uUyVL/view?usp=sharing

04.05.2020

Трудове навчання

Шкрабак Т.М.

Аплікація квітів

https://drive.google.com/
file/d/1MTZJtGP6j-iJcRQFs
Yk_cv7I6V4uUyVL/view?us
p=sharing

18.05.2020

Трудове навчання

Шкрабак Т.М.

Аплікація собачки

https://drive.google.co
m/file/d/1DdM4K69wHj
9uEOgSzj1iwBYd2PMuj9TP
/view?usp=sharing

Дистанційне навчання

Безносюк Артем

Інформатика

Дата

проведення

заняття

Предмет

Клас

ПІБ

вчителя

Тема

Уроку

Посилання

на веб-ресурс

20.03.2020

Інформатика

6

Шкрабак Т.М.

Доповнення зображення підписами чи коментарями у вигляді кількох слів

https://drive.google.com
/file/d/1EmOjBk1tasNwi4
a6X675wOZCs5XBr7-w
/view?usp=sharing

10.04.2020

Інформатика

6

Шкрабак Т.М.

Створення зображень за зразком

https://drive.google.co
m/file/d/1ZQvoR4GWkT9
RJoE1Q0Ao34HbqKwhpctI/view?usp=sharing

24.04.2020

Інформатика

6

Шкрабак Т.М.

Сервіси для перегляду зображень картин художників. Віртуальні мистецькі галереї, екскурсії до музеїв.

https://drive.google.com/fil
e/d/1odamM3tSgrhOFvCOE
YRsVeKmTUQWX9nL/view
?usp=sharing

08.05.2020

Інформатика

6

Шкрабак Т.М.

Пристрої для створення та опрацювання графічних зображень.

https://drive.google.com/file/
d/1MQqal3iCVi-yx5_lqouP0u
tc3s4LEt13/view?usp=sharing

22.05.2020

Інформатика

6

Шкрабак Т.М.

Пошук зображень в інтернеті для природознавства. Право на зображення.

https://drive.google.com/fil
e/d/1j5WUQPezLHW7YRo
v5sXDodGREI8YxMJs/view?usp=sharing

Дистанційне навчання

Безносюк Артем

Образотворче мистецтво

Дата

Предмет

Вчитель

Тема уроку

Посилання

13.03.2020

Образотворче мистецтво

Шкрабак Т.М.

Великодні писанки

https://drive.google.com/file/
d/1wp9XE_SMJnB2f_SI28qkL
MXakPLJKrbM/view?usp=sh
aring

27.03.2020

Образотворче мистецтво

Шкрабак Т.М.

Великодні писанки

https://drive.google.com/fi
le/d/1wp9XE_SMJnB2f_SI
28qkLMXakPLJKrbM/view
?usp=sharing

17.04.2020

Образотворче мистецтво

Шкрабак Т.М.

Секрети орнаменту

https://drive.google.co
m/file/d/1njYR9iTvGSr
NQEH-c15BZz15qNBy
1WyD/view?usp=sharing

15.05.2020

Образотворче мистецтво

Шкрабак Т.М.

Квіткова галявина

https://drive.google.c
om/file/d/1Nm-66wm9
Ex7UDUF0aK
OJqbvYvsiuh_J0/view?
usp=sharing

29.05.2020

Образотворче мистецтво

Шкрабак Т.М.

Зустрічаємося з літом

https://drive.google.co
m/file/d/1QTLwEFv2A
bOmQ-ZZJUrFkPaYdvML34tx
/view?usp=sharing

Дистанційне навчання

Безносюк Артем

Фізкультура

Дата

Предмет

Вчитель

Тема уроку

Посилання на веб-ресурс

23.03.2020

Фізкультура

Шкрабак Т.М.

Гра в настільний теніс

https://drive.google.c
om/file/d/1r4X_7k0sV
I1XLaDN3QsnbQqX
DOXnvOCT/view?usp
=sharing

13.04.2020

Фізкультура

Шкрабак Т.М.

Гра в настільний теніс

https://drive.google.c
om/file/d/1Ng6XBvLE
BHX011RXSype55FV
pMHFjxv6/view?usp=s
haring

27.04.2020

Фізкультура

Шкрабак Т.М.

Гра в настільний теніс

https://drive.google.
com/file/d/10PGtgoQ
uqhrAlbYBug2qDlfcn
WUnQBmd/view?usp=
sharing

25.05.2020

Фізкультура

Шкрабак Т.М.

Гра в настільний теніс

https://drive.google.
com/file/d/10PGtgoQ
uqhrAlbYBug2qDlfc
nWUnQBmd/view?usp=sharing

Безносюк Артем

Географія 6 клас

Вчитель Думанська Світлана Павлівна

Дата

Тема уроку

Посилання

76/23

28.04

Підземні води

https://drive.goog
le.com/open?id=1T
M96BYMA
897LlNPpxywTcFz
wjPSwK21o

77/1

29.04

Біосфера та її складові

https://drive.googl
e.com/open?id=1kn
-qaiG1GmSqO9GQ
3v6QMEd9nuE0gNYf

78/2

05.05

Різноманітність і поширення організмів на Землі

https://drive.google.c
om/open?id=1os3Vu0
dLFOaTrh
3qC7EBRk06Pkotw9dK

79/3

08.05

Грунт та його утворення

https://drive.google.c
om/open?id=1xuE5w
Gkpk3K_
foufa9kmdfFY5JCwcz5c

Дистанційне навчання (6 клас) ІН Безносюк Артем

Українська мова

Дата

Предмет

Вчитель

Тема уроку

Посилання

27.04

Укр. мова

Закордонець О.П.

Виразне читання текстів описового і розповідного характеру.

https://drive.google.com/file/
d/1fd2-6qWm_3re59s7m_hA
u7I7HqmMHQn6/view?usp=s
haring

29.04

Укр. мова

Закордонець О.П.

Переказ (усний) тексту за даним планом.

https://drive.google.com/fil
e/d/1WFsvMXbd8VzI3ijJxnb
SBuwrrc8uO7zl/view?usp=sha
ring

30.04

Укр. мова

Закордонець О.П.

Переказ (усний) тексту за даним планом.

https://drive.google.com/file/
d/19dHnO4PXpAFaVjeESvdcb
a9gTTeXMuoP/view?usp=sharing

04.05

Укр. мова

Закордонець О.П.

Вибірковий (усний) переказ художнього тексту.

https://drive.google.com/file/
d/1Xm0FJ0D4WQpuNYTy5_
Xtt29CGH0TUg76/view?usp
=sharing

06.05

Укр. мова

Закордонець О.П.

Вибірковий (усний) переказ художнього тексту.

https://drive.google.com/file
/d/14a59k3HikPHRP4ZA6Gjk
fy9uHFZ-bg_p/view?usp=sharing

07.05

Укр. мова

Закордонець О.П.

Переказ (письмовий) з допомогою учителя невеличких художніх творів за простим планом (тексти розповідного характеру).

https://drive.google.com/file
/d/1kbIe4d_kg8CJ8IYxloFpcn
ReYYjitLtK/view?usp=sharing

07.05

Укр. мова

Закордонець О.П.

Переказ (письмовий) з допомогою учителя невеличких художніх творів за простим планом (тексти розповідного характеру).

https://drive.google.com/fil
e/d/1Z4m7HtwzlTcouxYzxj
vk8M4hOmF2z718/view?us
p=sharing

Дистанційне навчання Безносюк Артем

з 06.04.20. по 24.04. 20 р.

Казавчинська філія КЗ «Хащуватський ліцей»

Учитель Кузнєцова Н.В. (предмет – природознавство 0.5 год )

№п.п

Дата проведення

Предмет

Вчитель

Тема

Веб – посилання

1

08.04.20.

Природ

Кузнєцова Н.В.

Гриби – живі організми. Будова грибів.

https://drive.google.com/file/d/1QxpiUsW07y4Jgp49GrVncAa_d2cSsNGW/view?usp=sharing

2

22.04.20

Природ

Кузнєцова Н.В.

Організм людини. Системи органів та їхнє значення.

https://drive.google.com/file/d/1ukZmqlMAAM8XNZUHTh_T9mXpX0sEQCA5/view?usp=sharing

Дистанційне навчання (06.04.20р.-24.04.20р.)

Індивідуальне навчання - Безносюк Артем

Вчитель: Безносюк А.М.

Дата проведення заняття

Предмет

Вчитель

Тема уроку

Посилання

08.04.20р.

Українська література

Безносюк А.М.

Віра Артамонова «Ясенок»

https://drive.google.com/file/d/1vupyrPNZ8X8A6WMU4eDthvmOsk4VwVXC/view?usp=sharing

15.04.20р.

Українська література

Безносюк А.М.

В.Сенцовський «Бабусин внучок»,

https://drive.google.com/file/d/1_rA7akXqYz9r_F0G3lMzCoyS_6ckiBKm/view?usp=sharing

16.04.20р.

Українська література

Безносюк А.М.

В.Сенцовський «Бабусин внучок»,

https://drive.google.com/file/d/1A3NyiBIXrrrtTuGmRORHKCJoBHWH9Z29/view?usp=sharing

22.04.20р.

Українська література

Безносюк А.М.

Іван Франко «Лис Микита»

https://drive.google.com/file/d/1Lyui7jevK2XzIZZdvaLDrclb8MFeSWg6/view?usp=sharing

Українська мова

Дата

Предмет

Вчитель

Тема уроку

Посилання

06.04

Укр. мова

Закордонець О.П.

Типи мовлення: розповідь, опис, міркування

https://drive.google.com/file/d/1pXnozqCmpfOsQqDXpgEXduwVQit-smWa/view?usp=sharing

08.04

Укр. мова

Закордонець О.П.

Складання тексту розповідного характеру.

https://drive.google.com/file/d/1L4D-mJsoSQ6n2j1OC_S4IwxBZaf1C9uR/view?usp=sharing

09.04

Укр. мова

Закордонець О.П.

Особливості побудови розповіді про певну подію з власного життя.

https://drive.google.com/file/d/1ACGtf2OMLfbPxC7_djCSrmwG07Ytn-8y/view?usp=sharing

09.04

Укр. мова

Закордонець О.П.

Складання тексту описового характеру.

https://drive.google.com/file/d/1fErxvHo6n_-_bR00qpAMl-dInwyuDhdC/view?usp=sharing

Дистанційне навчання Безносюк Артем

Географія 6 клас

з 06.04.2020 по 24.04.2020

Вчитель Думанська С.П.

Дата

Тема уроку

Посилання

69/16

07.04

Характер течії річки

https://drive.google.com/open?id=1NUkFRDSgZM2usHXx2x0TNH0SRtIfljai

70/17

10.04

Пороги і водоспади

https://drive.google.com/open?id=1ouiWOykeo6kRmoO5FB4x7xqh6Q4iU_xa

71/18

14.04

Що таке озеро

https://drive.google.com/open?id=1vrEPJKPwvb2-44QGKd-wzh_OPWd6oFRh

72/19

15.04

Що таке болото

https://drive.google.com/open?id=1R5q0hXv_Ksh2P8XAfFZNDfChd-1jqbHT

73/20

17.04

Штучні водойми

https://drive.google.com/open?id=1G4m5-XJQu4SIkpWF403eB-m7yx_mrEAY

74/21

21.04

Льодовики

https://drive.google.com/open?id=1K_TjRpaO3Vl-LwYF-xZ4-znChsPW5egg

75/22

24.04

Багаторічна мерзлота

https://drive.google.com/open?id=1McHU6ypEdmXhkS3f6yxyNmj7-4srgSXk

Дистанційне навчання з 12.03.20 по 27.03.20р. на індивідуальну форму навчання на учня 6 класу Безносюка Артема

Казавчинська філія КЗ «Хащуватський ліцей»

Учитель Шкрабак Т.М. Фізкультура

з/п

Дата

проведення

заняття

Предмет

ПІБ

вчителя

Тема

Уроку

Посилання

на веб-ресурс

23.03.2020

Фізкультура

Шкрабак Т.М.

Гра в настільний теніс

https://drive.google.com/file/d/1r4X_7k0sVI1XLaDN3QsnbQqXDOXnvOCT/view?usp=sharing

Дистанційне навчання з 12.03.20 по 27.03.20р. на індивідуальну форму навчання на учня 6 класу Безносюка Артема

Казавчинська філія КЗ «Хащуватський ліцей»

Учитель Шкрабак Т.М. Інформатика

з/п

Дата

проведення

заняття

Предмет

ПІБ

вчителя

Тема

Уроку

Посилання

на веб-ресурс

20.03.2020

Інформатика

Шкрабак Т.М.

Доповнення зображення підписами чи коментарями у вигляді кількох слів

https://drive.google.com/file/d/1EmOjBk1tasNwi4a6X675wOZCs5XBr7-w/view?usp=sharing

Дистанційне навчання з 12.03.20 по 27.03.20р. на індивідуальну форму навчання на учня 6 класу Безносюка Артема

Казавчинська філія КЗ «Хащуватський ліцей»

Учитель Шкрабак Т.М. Трудове навчання

з/п

Дата

проведення

заняття

Предмет

ПІБ

вчителя

Тема

Уроку

Посилання

на веб-ресурс

16.03.2020

Трудове навчання

Шкрабак Т.М.

Аплікація тварин

https://drive.google.com/file/d/1QWVpPScKjjIldaB4UZx9fKW3n04UbdTW/view?usp=sharing

Дистанційне навчання з 12.03.20 по 27.03.20р. на індивідуальну форму навчання на учня 6 класу Безносюка Артема

Казавчинська філія КЗ «Хащуватський ліцей»

Учитель Шкрабак Т.М. Образотворче мистецтво

з/п

Дата

проведення

заняття

Предмет

ПІБ

вчителя

Тема

Уроку

Посилання

на веб-ресурс

13.03.2020

Образотворче мистецтво

Шкрабак Т.М.

Великодні писанки

https://drive.google.com/file/d/1wp9XE_SMJnB2f_SI28qkLMXakPLJKrbM/view?usp=sharing

27.03.2020

Образотворче мистецтво

Шкрабак Т.М.

Великодні писанки

https://drive.google.com/file/d/1wp9XE_SMJnB2f_SI28qkLMXakPLJKrbM/view?usp=sharing

Дистанційне навчання з 12.03.20 по 27.03.20р. на індивідуальну форму навчання на учня 6 класу Безносюка Артема

Казавчинська філія КЗ «Хащуватський ліцей»

Учитель Шкрабак Т.М. Математика

Дата

Предмет

Тема уроку

Вчитель

Посилання

на веб-ресурс

12.03.2020

Математика

Розв’язування прикладів в межах 10

Таблиця додавання і віднімання числа 1,2

Шкрабак Т.М.

https://drive.google.com/file/d/18FG2nfc_K0SDuqdKeoIefAXGSy5cFcXN/view?usp=sharing

16.03.2020

Математика

Розв’язування прикладів в межах 10

Таблиця додавання і віднімання числа3

Шкрабак Т.М.

https://drive.google.com/file/d/18FG2nfc_K0SDuqdKeoIefAXGSy5cFcXN/view?usp=sharing

17.03.2020

Математика

Розв’язування прикладів в межах 10

Таблиця додавання і віднімання числа 4

Шкрабак Т.М.

https://drive.google.com/file/d/18FG2nfc_K0SDuqdKeoIefAXGSy5cFcXN/view?usp=sharing

19.03.2020

Математика

Розв’язування прикладів в межах 10

Таблиця додавання і віднімання числа 5

Шкрабак Т.М.

https://drive.google.com/file/d/18FG2nfc_K0SDuqdKeoIefAXGSy5cFcXN/view?usp=sharing

23.03.2020

Математика

Розв’язування прикладів в межах 10

Таблиця додавання і віднімання числа 6

Шкрабак Т.М.

https://drive.google.com/file/d/18FG2nfc_K0SDuqdKeoIefAXGSy5cFcXN/view?usp=sharing

24.03.2020

Математика

Розв’язування прикладів в межах 10

Таблиця додавання і віднімання числа 7

Шкрабак Т.М.

https://drive.google.com/file/d/18FG2nfc_K0SDuqdKeoIefAXGSy5cFcXN/view?usp=sharing

26.03.2020

Математика

Розв’язування прикладів в межах 10

Таблиця додавання і віднімання числа 8

Шкрабак Т.М.

https://drive.google.com/file/d/18FG2nfc_K0SDuqdKeoIefAXGSy5cFcXN/view?usp=sharing

Дистанційне навчання з 12.03.20 по 27.03.20р. на індивідуальну форму навчання на учня 6 класу Безносюка Артема

Казавчинська філія КЗ «Хащуватський ліцей»

Учитель Думанська С.П. Географія, 6 клас

№ уроку

Дата

Тема уроку

Вчитель

Посилання

63/10

13.03

Життя в морях і океанах

Думанська С.П.

https://drive.google.com/open?id=1_IHftPVHwpl2mgWMsyDuOGUQuo0BCH8D

64/11

17.03

Океан та людина

Думанська С.П.

https://drive.google.com/open?id=1t7NNtA-KLl19wpGY6yA15g2-5jK-vF2y

65/12

20.03

Води суходолу

Думанська С.П.

https://drive.google.com/open?id=1IRgLGK8adQFRhux6BlPLM794j10rWkn-

66/13

24.03

Річка

Думанська С.П.

https://drive.google.com/open?id=1Sz_HBF6g34Q3fkUCwp_MLU5PqTD1spz5

67/14

25.03

Живлення річок

Думанська С.П.

https://drive.google.com/open?id=19DJxMwUPk-WIa1yc8sLvRh2USq1lG1vZ

68/15

27.03

Яку роботу виконує річка

Думанська С.П.

https://drive.google.com/open?id=1wCbtEd4vh6kpc11rA8v2TlkfGUO6r_re

Дистанційне навчання з 12.03.20 по 27.03.20р. на індивідуальну форму навчання на учня 6 класу Безносюка Артема

Казавчинська філія КЗ «Хащуватський ліцей»

Учитель Кузнєцова Н.В. Природознавство

з/п

Дата

проведення

заняття

Предмет

Клас

ПІБ

вчителя

Тема

уроку

Посилання

на веб-ресурс

1

18.03.20 р.

природознавство.

9

Кузнєцова Н.В.

Звірі (Ссавці).

https://drive.google.com/file/d/1xE1j2J5PBCQqngoYrPAygUFx5Zv4HiM9/view?usp=sharing

Дистанційне навчання з 12.03.20 по 27.03.20р. на індивідуальну форму навчання на учня 6 класу Безносюка Артема

Казавчинська філія КЗ «Хащуватський ліцей»

Учитель Закордонець О.П. Українська мова

Дата

Предмет

Тема уроку

Вчитель

Посилання

12.03

Укр мова

Відновлення деформованого тексту

Закордонець О.П.

https://drive.google.com/file/d/1V5uzPV2WGJ8gaeUnwCsINVbpr8ziJ7XF/view?usp=sharing

16.03

Укр мова

Складання тексту з поданих частин

Закордонець О.П.

https://drive.google.com/file/d/1jvgEgODexPe44t_5JoeoPaLSw1UQalYu/view?usp=sharing

18.03

Укр мова

Складання тексту з поданих частин

Закордонець О.П.

https://drive.google.com/file/d/1joKwykkx-4xOHn6-f2JU4nbRHiG1yQ_q/view?usp=sharing

19.03

Укр мова

Складання тексту з зачином і основною частиною

Закордонець О.П.

https://drive.google.com/file/d/1H22HL4oUr48BPgcDpYLsuXmkEHjdtQnu/view?usp=sharing

19.03

Укр мова

Складання тексту з зачином і основною частиною

Закордонець О.П.

https://drive.google.com/file/d/1f2K48mqqSglE7-t1ooMKrvckE4M2bSwr/view?usp=sharing

23.03

Укр мова

Складання тексту за серією сюжетних малюнків

Закордонець О.П.

https://drive.google.com/file/d/1xQ0qr5RrLG8zMOGwaAUOU3QcZCaeNlDR/view?usp=sharing

25.03

Укр мова

Складання тексту за серією сюжетних малюнків

Закордонець О.П.

https://drive.google.com/file/d/1eifWFeQA6eahncScRBToq65BVDA2-Bem/view?usp=sharing

26.03

Укр мова

Складання тексту з поданих частин. Відновлення деформованого тексту

Закордонець О.П.

https://drive.google.com/file/d/17LCZF1mMqRDT_gtTAalhBXM-7G1m6LCB/view?usp=sharing

Дистанційне навчання з 12.03.20 по 27.03.20р. на індивідуальну форму навчання на учня 6 класу Безносюка Артема


Казавчинська філія КЗ «Хащуватський ліцей»

Учитель Безносюк А.М. Українська література

Дата

Предмет

Тема уроку

Вчитель

Посилання

12.03

Укр літ

Ігор Січовик «Хитра Киця»

Безносюк А.М.

https://drive.google.com/file/d/1nErJjJh32AGaG_gsots_4VWknI_b4Ju5/view?usp=sharing

18.03

Укр літ

Іван Світличний «Слухала Лисичка Солов’я»

Безносюк А.М.

https://drive.google.com/file/d/1qcYRzRvliB4vLn6ZVzQwi3cRhJMjlTab/view?usp=sharing

25.03

Укр літ

Олександр Копиленко «Хоробре Кошеня»

Безносюк А.М.

https://drive.google.com/file/d/1oEEtzJtM4PE5Em7Js7_6kZno8FT9mW4X/view?usp=sharing

26.03

Укр літ

Юрій старостенко «Смілива Зозулька»

Безносюк А.М.

https://drive.google.com/file/d/1T6vPQTMZFE8eF98eHZK8U_Cz7n2s-_7D/view?usp=sharing

Кiлькiсть переглядiв: 57

Коментарi