Дистанційне навчання з 25.05.2020 по 29.05.2020 на індивідуальну форму навчання

на ученицю 2 класу Алдошину Оксану

Казавчинська філія КЗ «Хащуватський ліцей» учитель Кот В.О.

(читання, українська мова, математика, я досліджую світ,

мистецтво, дизайн і технології, фізична культура)

Дата

Предмет

Тема уроку

Посилання

25.05.20

Читання

Заклички, скоромовки.

https://drive.google.co
m/file/d/1dYn601uY
-bB_dZTAPCat9IXK
yc3VMc_o/view?usp=
sharing

25.05.20

Математика

Додавання і віднімання чисел.

https://drive.google.c
om/file/d/1OlDU2R-x
v5kR6fLAZPGR-CT6
yYXHf-dA/view?usp=s
haring

26.05.20

Укр мова

Вибіркове списування

https://drive.google.co
m/file/d/1v5n7lKuNmc
R3V89tly3-8M7X9tZ7
RPtz/view?usp=sharing

26.05.20

Математика

Додавання і віднімання чисел

https://drive.google.co
m/file/d/1fWUl3y3bHa
3HDXDZGFujcau-IYC
NSsvV/view?usp=sharing

27.05.20

Читання

Алла Свашенко «Літо».

https://drive.google.co
m/file/d/1kjPcZLsuzU
EbGDXTP7e20wPNuz
wQWFM7/view?usp=s
haring

27.05.20

Математика

Додавання і віднімання чисел

https://drive.google.co
m/file/d/1Ap6rYFq6a
iFLNI33AQO0u_xMo
-s-cWSi/view?usp=sha
ring

28.05.20

Я досліджую світ

Первоцвіти мого краю.

https://drive.google.co
m/file/d/1T-xghCPVD
fQP-FKdn-img0jXZE
UX1S_s/view?usp=sharing

28.05.20

Мистецтво

Зображення веселки.

https://drive.google.co
m/file/d/1f4Wm49zm
Nu5FXTQIHtnCPThw
WEEYnCTY/view?usp
=sharing

29.05.20

Укр мова

Вибіркове списування

https://drive.google.co
m/file/d/1zdzmbt3lNGo
ASxuWlHijJSSvYFDAspi
e/view?usp=sharing

Дистанційне навчання з 18.05.2020 по 22.05.2020 на індивідуальну форму навчання

на ученицю 2 класу Алдошину Оксану

Казавчинська філія КЗ «Хащуватський ліцей» учитель Кот В.О.

(читання, українська мова, математика, я досліджую світ,

мистецтво, дизайн і технології, фізична культура)

Дата

Предмет

Тема уроку

Посилання

18.05.20

Читання

Ірина Прокопенко «Сонце, сонечко і соняшник».

https://drive.google.com
/file/d/188-yCOh7fU2v
wI4HPTxMDVil4K6lBQ
69/view?usp=sharing

18.05.20

Математика

Додавання і віднімання числа на основі нумерації.

https://drive.google.com/f
ile/d/1_SjBAS3VWOlx9Z
m-gHoKnX6TWLtqhp_o/
view?usp=sharing

19.05.20

Укр мова

Списування

https://drive.google.com
/file/d/1UtZUkO_w-xE
BSlZIrcjIoai2or0mmM
J6/view?usp=sharing

19.05.20

Математика

Додавання і віднімання чисел

https://drive.google.com
/file/d/1c0LgSGlNpH4bJ
qjPZi-xUc8dUE9mHsU3/
view?usp=sharing

20.05.20

Читання

Загадки. Заклички.

https://drive.google.com
/file/d/1-bXmxcpSyC5be
ztEyADyN5_JKYAAb0C
B/view?usp=sharing

20.05.20

Математика

Додавання і віднімання чисел

https://drive.google.com
/file/d/1uyf0W7zaaZf2nH
6j1FixCoEma1smpdnF/v
iew?usp=sharing

21.05.20

Я досліджую світ

Комахи та птахи мого краю.

https://drive.google.com/f
ile/d/1BAy3aY9qberEhn
gJz9sTnRSlom4Ax-VV/
view?usp=sharing

21.05.20

Фізична культура

Вправи для розвитку швидкості. Стрибки зі скакалкою

https://drive.google.co
m/file/d/1_R3xGMVH
CVqi7DehrN-1jzIbwyc
mEvbz/view?usp=shar
ing

22.05.20

Укр мова

Вибіркове списування.

https://drive.google.c
om/file/d/1oEgvteE7
MBDy4E9EhVfQCn
RUqAXH1VAG/view?usp=sharing

Дистанційне навчання з 12.05.2020 по 15.05.2020 на індивідуальну форму навчання

на ученицю 2 класу Алдошину Оксану

Казавчинська філія КЗ «Хащуватський ліцей» учитель Кот В.О.

(читання, українська мова, математика, я досліджую світ, мистецтво)

Дата

Предмет

Тема уроку

Посилання

12.05.20

Укр мова

Списування

https://drive.google.com/file/d/1
z0VMkgYvF4yYbhZiacwr36Q
2LkYy3VFz/view?usp=sharing

12.05.20

Математика

Додавання і віднімання числа на основі нумерації

https://drive.google.com/file
/d/1QiydZkMkiTEjqfMLwT
XXS4L1AYF6nfXm/view?us
p=sharing

13.05.20

Читання

Грицько Бойко «Побіг і прибіг».

https://drive.google.com/file/
d/1Wr_HV5Vtcmue7BErpQr
24S7YfEgSZwWO/view?usp=
sharing

13.05.20

Математика

Додавання і віднімання числа на основі нумерації

https://drive.google.com/file/
d/1VFsqTsuFrwI3meGHo99b
ulCEPE9Pv0zS/view?usp=sh
aring

14.05.20

Я досліджую світ

Тварини мого краю, занесені до Червоної книги України.

https://drive.google.com/file
/d/1IgyBHgEAM428MS2SQ
H8DVt9BRUUwTSGA/view?
usp=sharing

14.05.20

Мистецтво

Зображення різнокольорового метелика.

https://drive.google.com/file/
d/1CqNnK0BIiguoK7eu2RB
UQnVRE_NZcl6r/view?usp
=sharing

15.05.20

Укр мова

Списування

https://drive.google.com/f
ile/d/1tO9RM0xiENhCqX
cFqG-m72RC76PI860F/vi
ew?usp=sharing


Дистанційне навчання

Алдошина Оксана

Інформатика

Дата

Предмет

Вчитель

Тема уроку

Посилання

17.03.2020

Інформатика

Шкрабак Т.М.

Доповнення зображень підписами чи коментарями у вигляді кількох слів

https://drive.goo
gle.com/file/d/1e
cp9VQFvzultQnR
F-Jb2oFfRYCVPe7
YX/view?usp=sharing

07.04.2020

Інформатика

Шкрабак Т.М.

Створення зображень за зразком

https://drive.googl
e.com/file/d/1ozPM
sixihCQ_taxl6jHXhq
M66nU6AIs0/view?u
sp=sharing

21.04.2020

Інформатика

Шкрабак Т.М.

Сервіси для перегляду зображень картин художників. Віртуальні мистецькі галереї, екскурсії до музеїв.

https://drive.google
.com/file/d/1g8Rkm
jFwcnDzgz_EwZD
07QqlUodJgngL/vie
w?usp=sharing

05.05.2020

Інформатика

Шкрабак Т.М.

Пристрої для створення та опрацювання графічних зображень.

https://drive.goo
gle.com/file/d/17
iTZamwO8ibc9m
eLAEdP17102jB
WzPOE/view?usp
=sharing

19.05.2020

Інформатика

Шкрабак Т.М.

Пошук зображень в інтернеті для природознавства. Право на зображення.

https://drive.goog
le.com/file/d/1sh
mIXL7rV6ujyLb
wAK1SL_QtIgEY
X6SY/view?usp=sharing

Дистанційне навчання з 04.05.2020 по 08.05.2020 на індивідуальну форму навчання

на ученицю 2 класу Алдошину Оксану

Казавчинська філія КЗ «Хащуватський ліцей» учитель Кот В.О.

(читання, українська мова, математика, я досліджую світ, мистецтво, дизайн і технології)

Дата

Предмет

Тема уроку

Посилання

04.05.20

Читання

Василь Сухомлинський «Найласкавіші руки».

https://docs.google.com
/document/d/15lP0cX1O
xrjOtleOS1_LmWjyDDHst
fvx/edit

04.05.20

Математика

Визначення часу за годинником

https://docs.google.co
m/document/d/1frOgczU
TYNhdoo_eDTs0VhkqGTd
bZypn/edit

05.05.20

Укр мова

Списування

https://docs.google.com
/document/d/1whqawR9
nqBCBXPu6dJDl0nhZzxpd
4NJM/edit

05.05.20

Математика

Визначення часу за годинником

https://docs.google.com
/document/d/1PsNhhek
8wO7SLy4FVG05i6md84
qZ9ed_/edit

06.05.20

Читання

В’ячеслав Шахненко «Мій друг».

https://docs.google.com
/document/d/1d7IA7gOT
R-Ljxp4VRfanamcDa_15iJie/edit

06.05.20

Математика

Додавання і віднімання числа на основі нумерації

https://docs.google.com/
document/d/1YQXE643zis
ABqyGxW7rm_8bPvpQhqif
X/edit

07.05.20

Я досліджую світ

Тварини мого краю.

https://docs.google.com
/document/d/1u7WbCEV
O-_VZzLbmFAho1qF6KS_
hm6ph/edit

07.05.20

Дизайн і технології

Закладка для книжки. Практична робота: виготовлення закладки.

https://docs.google.co
m/document/d/1hxqEx0
IDOiqDxuawiJShnCzlkZk
ru-kE/edit

08.05.20

Укр мова

Списування

https://docs.google.com
/document/d/1RlSQ-1KO
G_AuHlKjQ8pnSGcruQMb
5anP/edit

Дистанційне навчання з 27.04.2020 по 30.04.2020 на індивідуальну форму навчання

на ученицю 2 класу Алдошину Оксану

Казавчинська філія КЗ «Хащуватський ліцей» учитель Кот В.О.

(читання, українська мова, математика, я досліджую світ, мистецтво)

Дата

Предмет

Тема уроку

Посилання

27.04.20

Читання

Юрій Ярмиш «Джерельце».

https://docs.google.com/d
ocument/d/1wtjlMd9oiZ87
w8OAl6h97f3-89ljMadr/edit

27.04.20

Математика

Додавання і віднімання на основі складу чисел другого десятка.

https://docs.google.com/do
cument/d/1VJo6pMnXIfglT
OaELscItg5BiW_EKO73/edit

28.04.20

Укр мова

Формування орфографічної навички — буквосполучення дж, дз, їх звукове значення.

https://docs.google.com/d
ocument/d/1KoqFx0teCP_b
zIrbhnAnlMh8CzLEMwy_/edit

28.04.20

Математика

Додавання і віднімання на основі складу чисел другого десятка.

https://docs.google.com/do
cument/d/16LPSrWQNBIvu
QvNSlDsOLtH6Ybgfg7JT/edit

29.04.20

Читання

Микола Сулима «Змалювати маму».

https://docs.google.com/d
ocument/d/124ALiJY57_u
zVQZy9xNkN7SSN3aQCd
OO/edit

29.04.20

Математика

Додавання і віднімання на основі складу чисел другого десятка.

https://docs.google.com
/document/d/1Y4OpXN
ylN8inykacEpXwN9o3-m
lxACMw/edit

30.04.20

Я досліджую світ

Природа мого краю. Природні багатства мого краю.

https://docs.google.com/d
ocument/d/17u4q4_y4i9U6
LyXNMLMv9_Cc60vWXO
Qk/edit

30.04.20

Мистецтво

Зображення квітучої гілки яблуні.

https://docs.google.com
/document/d/1bXBNpz-d
sx9C43g8VHPLirzjmem
mu_np/edit

Дистанційне навчання з 13.04.2020 по 17.04.2020 на індивідуальну форму навчання

на ученицю 2 класу Алдошину Оксану

Казавчинська філія КЗ «Хащуватський ліцей» учитель Кот В.О.

(читання, українська мова, математика, я досліджую світ, мистецтво, дизайн і технології)

Дата

Предмет

Тема уроку

Посилання

13.04.20

Читання

Василь Сухомлинський «Яблуко в осінньому саду.

https://docs.google.com/document/d/1sftP7HkCiH9r8DgkJ7wCCkuJNoZflUFG/edit

13.04.20

Математика

Порівняння чисел в межах 100.

https://docs.google.com/document/d/1RALETNCHLC8Hgrw5bhK4tbKWDg4Z7Fjv/edit

14.04.20

Укр мова

Закріплення уміння писати великі літери з похилою лінією із заокругленням унизу ліворуч і верхнім елементом — Г, П, Т, Ґ, Р, Ф. Письмо складів і речень із ними.

https://docs.google.com/document/d/1jNx8S0kONHh6m-SC0ochO2rm1D6M2c6l/edit

14.04.20

Математика

Додавання на основі складу чисел другого десятка.

https://docs.google.com/document/d/1JbePi8hbGXLr-UAGN-K2xAC0jz-U2YJZ/edit

15.04.20

Читання

Анатолій Костецький «Косички», «Сонечкова мама».

https://docs.google.com/document/d/1XCgvBnyB4ln7ciiG4Q0NMaG84FiFMqJo/edit

15.04.20

Математика

Додавання на основі складу чисел другого десятка.

https://docs.google.com/document/d/1-rjCsHtc45W4WdDy4_m9OMS3jc77FVdP/edit

16.04.20

Мистецтво

Малювання або ліплення одного з героїв казки «Івасик-Телесик».

https://docs.google.com/document/d/109uaLBgHik82cbVncwSxpEtO6biZ6gxf/edit

17.04.20

Укр мова

Закріплення уміння писати великі літери з похилою лінією із заокругленням унизу ліворуч складної конфігурації — І, Ї, Н, Ю, К. Письмо складів і речень із ними.

https://docs.google.com/document/d/16-2kz_wwummn_Qqv3HlIwC0ekSM_Pm8A/edit

Дистанційне навчання з 06.04.2020 по 10.04.2020 на індивідуальну форму навчання

на ученицю 2 класу Алдошину Оксану

Казавчинська філія КЗ «Хащуватський ліцей» учитель Кот В.О.

(читання, українська мова, математика, я досліджую світ, дизайн і технології)

Дата

Предмет

Тема уроку

Посилання

06.04.20

Читання

Леся Українка «Три метелики».

https://docs.googl
e.com/document/
d/1JcChoNsKXi
B6sV3vSXfdU6P
Vf9DaWgVk/edit

06.04.20

Математика

Запис чисел першої сотні.

https://docs.google.com
/document/d/1076U68g
Ng2SnjVMKgK6-ClWI
SN_xad_c/edit

07.04.20

Укр мова

Закріплення уміння писати малі літери ч, н, ю, к. Письмо слів із ними.

https://docs.google.com
/document/d/1zb0DBB4
cRHVnOzECyfxJfH7MN
LiFZayX/edit#heading=h
.gjdgxs

07.04.20

Математика

Запис чисел першої сотні.

https://docs.google.com
/document/d/1uBz8Mug
YoG81O6i_esem7rlL6qt5
3snP/edit

08.04.20

Читання

Іван Франко «Ріпка».

https://docs.google.com/
document/d/19dBFaQ8Iv
AROH7JvVi6fidNCrO9-9
yZp/edit

08.04.20

Математика

Порівняння чисел в межах 100.

https://docs.google.com/d
ocument/d/1uuR_fnbrgu0
TVWPAT100SGrY5eSoIk
dg/edit

09.04.20

Я досліджую світ

Яке значення має природа для життя?

https://docs.google.com/d
ocument/d/1O20-c3XVfxP
wcwgNEVUYeinZvwSE96
o4/edit

09.04.20

Дизайн і технології

Пластилінові дива. Практична робота: виготовлення ріпки до казки «Ріпка» із пластиліну.

https://docs.google.com/d
ocument/d/1HfxQw_AMfV
oAXvXf-HEE7siVS9Kf8o
z4/edit

10.04.20

Укр мова

Закріплення уміння писати великі літери з похилою лінією із заокругленням угорі та внизу — У, Ч, И, Й, Ш, Ц, Щ. Письмо складів із ними.

https://docs.google.com/d
ocument/d/10s7Ov3T0AlD
bXwlq5UwbnM55xc3_k1gt/
edit

Дистанційне навчання з 12.03.20 по 27.03.20р. на індивідуальну форму навчання на ученицю 2 класу Алдошину Оксану

Казавчинська філія КЗ «Хащуватський ліцей»

Учитель Долинська В.В. Англійська мова

Дата

Предмет

Тема

Вчитель

Посилання

24.03

Англ.мова

Фрукти.Овочі

Долинська В.В

https://www.youtube.com/watch?v=vIykMpFJOks

Дистанційне навчання з 12.03.20 по 27.03.20р. на індивідуальну форму навчання на ученицю 2 класу Алдошину Оксану

Казавчинська філія КЗ «Хащуватський ліцей»

Учитель Кот В.О.(Я досліджую світ, Мистецтво, Укр.мова, Математика,Читання)

число

предмет

тема

прізвище

посилання

12.03.20

Я досліджую світ

Кімнатні рослини

Кот В.О.

https://docs.google.com/document/d/1hUkF1Gkh_puQMLvWZK5PgPmi0SXvk-GW/edit

12.03.20

Мистецтво

Малювання або ліплення одного з героїв казки «Івасик-Телесик»

Кот В.О.

https://docs.google.com/document/d/10hA5oI6t8diNJOIRpNsSA84ZjPfZWf_s/edit

13.03.20

Укр мова

Закріплення уміння писати малі літери з похилою лінією із заокругленнями вгорі та внизу — г, п, т, р.

Кот В.О.

https://docs.google.com/document/d/17XrBzQMrYjTen7MVW9SMmhBGLC-8Exxt/edit

16.03.20

Математика

Додавання і віднімання десятків.

Кот В.О.

https://docs.google.com/document/d/1j11QBbTy2Cd_BmAqVM8_3LvTkXuktl12/edit

16.03.20

Читання

Алфавіт. Узагальнення і систематизація вивченого матеріалу.

Кот В.О.

https://docs.google.com/document/d/1bJCLZKA7NPSGD-9ld7GseyZIYl2u0V0T/edit

17.03.20

Математика

Додавання і віднімання десятків

Кот В.О.

https://docs.google.com/document/d/1mnf73UFUGADlfntO5nab7cxEQ3IZCkvD/edit

17.03.20

Укр мова

Закріплення уміння писати малі літери з прогнутим плавним елементом — л, м, я та малу літеру ґ.

Кот В.О.

https://docs.google.com/document/d/1VKJm497fkOdXGxl_xPahNwLNbPtj7X1f/edit

18.03.20

Читання

Анатолій Костецький «Батьківщина».

Кот В.О.

https://docs.google.com/document/d/1vBfhnWbE_yA2-69Z3cjamcM_E7wdPS-y/edit

18.03.20

Математика

Утворення чисел другого десятка.

Кот В.О.

https://docs.google.com/document/d/1KRoS-RhIUy-g__ts9vSXwIJpCGutYa6I/edit

19.03.20

Я досліджую світ

Зима чи весна?

Кот В.О.

https://docs.google.com/document/d/1gk6ckQHTDU5zIC-0DQSmH_xocjopqhuG/edit

20.03.20

Укр мова

Закріплення уміння писати малі літери з овалом — о, а, б, ф. Письмо слів із ними.

Кот В.О.

https://docs.google.com/document/d/1QSvcvF9OJSQ4N1k__TofRRfVt4emQr8c/edit

23.03.20

Читання

Зірка Мензатюк «Український прапор»

Кот В.О.

https://docs.google.com/document/d/1NSlPbSRkyEJkYTr8s7K4JBNdMY-MKy1o/edit

23.03.20

Математика

Записуємо числа другого десятка

Кот В.О.

https://docs.google.com/document/d/1WyBxBLZEcMrGmKMveJNTaZu3Xo2CplLJ/edit

24.03.20

Укр мова

Закріплення уміння писати малі літери з півовалами — с, є, е, х, ж. Письмо слів із ними.

Кот В.О.

https://docs.google.com/document/d/1di0q6jgRUw-BWA_faHW3ClUWPdJC3qtV/edit

24.03.20

Математика

Записуємо числа другого десятка

Кот В.О.

https://docs.google.com/document/d/1Ak90qsn4bIT6_UAqznwy-bOtc4Vfkrwt/edit

25.03.20

Читання

Тарас Шевченко «Тече вода з-під явора»

Кот В.О.

https://docs.google.com/document/d/16m9aqzHAJer8I1cN2Zt0XGNn4fNaHFmB/edit

25.03.20

Математика

Записуємо числа другого десятка

Кот В.О.

https://docs.google.com/document/d/1Ak90qsn4bIT6_UAqznwy-bOtc4Vfkrwt/edit

26.03.20

Я досліджую світ

Які бувають тварини? Свійські тварини. Домашні улюбленці.

Кот В.О.

https://docs.google.com/document/d/1DcXHy3PR59v8wtbJD7egztLpGjzUsjol/edit

27.03.20

Укр мова

Закріплення уміння писати малі літери з нижньою петлею — у, д, з. Письмо слів із ними.

Кот В.О.

https://docs.google.com/document/d/15BtjJol8CiTd-EmEDja3BIk2deL0jazS/edit

Дистанційне навчання з 12.03.20 по 27.03.20р. на індивідуальну форму навчання на ученицю 2 класу Алдошину Оксану

Казавчинська філія КЗ «Хащуватський ліцей»

Учитель Шкрабак Т.М. Інформатика

Дата

Предмет

Вчитель

Тема уроку

Посилання

17.03.2020

Інформатика

Шкрабак Т.М.

Доповнення зображень підписами чи коментарями у вигляді кількох слів

https://drive.google.com/file/d/1ecp9VQFvzultQnRF-Jb2oFfRYCVPe7YX/view?usp=sharing

Кiлькiсть переглядiв: 70

Коментарi