7 клас

12.03.2020

Алгебра

Демченко О.О.

Фізкульт

БЖ. на уроках футболу. Стройові прийоми. Вправи для формування постави та запобіганню плоскостопості. Ходьба, біг, стрибки. Загально розвивальні вправи з предметами..

Повторне про бігання відрізків 10.20.30 м з різних стартових положень.. Контрольний норматив : Вкидання м’яча з місця, розбігу на точність та дальність. Вивчити : Ведення м’яча внутрішньою та зовнішньою частинами підйому по колу та вісімкою.

Спортивні ігри за спрощеними правилами.

Різновиди видів стрибків , бігу.

Різновиди стрибків з імітацією ударів ногою.

Удосконалення :Жонглювання м’ячем ногою, стегном..

Шадурський В.А.

https://football24.ua/
zhonglyuvannya_my
achem_vid_havi_iny
esti_i_busketsa_moz
he_pretenduvati_na_
rekord_video_n237690/

https://www.youtu
be.com/watch?v=d
H6znbruTic

Біологія

Поведінка тварин у природі та методи її вивчення

Кузнєцова Н.В.

https://drive.google.
com/file/d/1ZXRRQrU
J78nf0gw-ayWQNtidc
v5R1gDA/view?usp=s
haring

Заруб.літ

О. Генрі Новела «Останній листок» - гімн людині, здатній на самопожертву заради ближнього

Криленко О.О.

https://drive.google.c
om/drive/folders/1Eq
AigBq69vtJ1MrEaxZ8l
VcxW8AvBzVv?usp=s
haring

Всесв.істор.

Архітектура і мистецтво. Раннє Відродження і гуманізм.

Думанська С.П.

https://drive.google
.com/open?id=1Wm
ZQQZE2lnkOQDuiZr
PZxg7mJ4awqvag

Фізика

Демченко О.О.

13.03.2020

Географія

Води суходолу

Думанська С.П.

https://drive.google.
com/open?id=1aADS
Qx-zsGiaE6MVdUxi0a
N8WIC6zPS9

Геометрія

Демченко О.О.

Муз.мистец.

Мюзикл Муз. Ріккардо Коччіанте, вірші Люка Пламондона мюзикл «Собор Паризької Богоматері» (фрагменти на вибір вчителя» «Лебеді» муз. Г. Улиуької вірші М. Ярошенко

Сарданова Л.М.

https://www.youtube
.com/watch?v=buZVw
lORyas

https://www.youtub
e.com/watch?v=99F
E2nl64Zg

фізика

Демченко О.О.

Основи здор.

Вплив засобів масової інформації на здоров’я. Найближче оточення дитини. Вплив родини і друзів.

Лукіянчук В.А.

https://sites.google.c
om/site/osvitkontento
z/7-klas/socialna-skla
dova-zdorov-a

Фізкульт.

БЖ. на уроках футболу. Стройові прийоми (шикування та перешикування). Вправи для формування постави та запобіганню плоскостопості. Загально розвивальні вправи з предметами.

Повторне про бігання відрізків 10 . 20. 30 м.

Рухливі ігри та естафети з м’ячем. Спортивні ігри за спрощеними правилами. Різновиди бігу. Стрибків.

Засвоїти : Ведіння м’яча внутрішньою та зовнішньою частинами підйому по колу, вісімкою.

Стрибки з імітацією ударів ногою.

Удосконалення :Жонглювання м’ячем ногою та стегном..

Маневрування на полі. Взаємодія з партнерами під час гри..

Шадурський В.А.

https://www.matchd
ay.ua/blog/uvaga-uva
ga/7-najkrashih-vprav
-dlya-pidgotovki-futbo
listiv-do-sezonu-234/

https://www.youtu
be.com/watch?v=Y
bSluq1T-jg

16.03.2020

Обр. мистец.

Дизайн одягу. Мода й культура

Ескіз костюму для власного гардеробу (графіка)

Бондар О.О.

https://docs.googl
e.com/document/d/
1o3efNLCdZLRiQ-2d
crmdi0VoHzUd0GTZ
/edit

Укр.мова

Ступені порівняння прислівників

Шадурська М.І.

Опрацювати таблиці за
посиланням

Анг.мова

Кіно і театр

ДолинськакВ.В.

https://uk.duolingo.com/

Укр.літ

Марина Павленко. Казка-повість “Русалонька із 7-В”. Роздуми про сенс людського життя, моральний вибір кожного.

Шадурська М.І.

https://drive.google.com
/file/d/1VLEzgCcp17grl_F
tP2qrp2qHXdF0UlC8/view
?usp=sharing

Інформат.

Поняття про розв'язування
задач в різних галузях діяльності
людини

Шкрабак Т.М.

https://drive.google.com
/file/d/1cpNFhfL0hxRStxf
8TrdtTMUhHt8uY_XV/vie
w?usp=sharing

Історія Укр.

Культура Королівства Руського

Думанська С.П.

https://drive.google.com/
open?id=19098Ah0zfqtYF
IZCis_s4FELdtsljZnd

17.03.2020

Хімія

Вода, склад и молекули, поширеність у природі, фізичні властивості. Вода — розчинник

Мацібора А.І.

https://drive.google.com/
open?id=1npRu89etxpSbL
3HMQb0H5DLGpuhFLv95

Алгебра

Демченко О.О.

Заруб.літ

РМ. Твір-роздум «Чи здійснилася мрія старого Бермана?» (за новелою О.Генрі

Криленко Л.А.

https://drive.google.com/
drive/folders/1EqAigBq69
vtJ1MrEaxZ8lVcxW8AvBzV
v?usp=sharing

Фізкультура

БЖ. на уроках футболу. Стройові прийоми. Вправи для формування постави та запобіганню плоскостопості. Ходьба, біг, стрибки. Загально розвивальні вправи. Біг з різних стартових положень на відстань 10 м. Біг на витривалість 200. 400. 500 м.

Рухливі ігри та естафети з м’ячем.

Спортивні ігри (гандбол, баскетбол з елементами футболу).

Удосконалення : Ведіння м’яча внутрішньою та зовнішньою частинами підйому по колу, вісімкою.

Контрольний норматив : 5 ударів по нерухомому м’ячу на точність одним із вивчених способів у гандбольні або задану половину футбольних воріт з відстані 11 м.

Шадурський В.А.

https://www.matchday
.ua/blog/uvaga-uvaga/7
-najkrashih-vprav-dlya-p
idgotovki-futbolistiv-do-
sezonu-234/

https://www.youtube.
com/watch?v=dH6znbr
uTic

Географія

Природні зони

Думанська С.П.

https://drive.google.co
m/open?id=1VYEZgevz
1wItFaZlLc0qSQ-N7urm
c_Pn

Анг.мова

Перегляд фільмів у кінотеатрі

Долинська В.В.

https://miyklas.com.u
a/p/english-language/
grammar/past-continu
ous-17114

18.03.2020

Укр. мова

Творення і правопис прислівників

Шадурська М.І.

Перегляд презентації за
посиланням

Геометрія

Демченко О.О.

Анг.мова

Відгук про фільм «Матриця»

Долинська В.В.

https://miyklas.com.ua/
p/english-language/gra
mmar/past-continuous-
17114

Укр.літ

Марина Павленко. Казка-повість “Русалонька із 7-В”, або “Прокляття роду Кулаківських”. Добро і зло у творі

Шадурська М.І.

https://drive.google.co
m/file/d/17741qPbn69
PuJVkenpnLWSMuhArU
Cvln/view?usp=sharing

Біологія

Поведінкові реакції тварин . Практична робота № 7 . Визначення форм поведінки тварин.

Кузнєцова Н.В.

https://drive.google.c
om/file/d/17gzngOyXO
RcBgxvLIKXLTMgInkLS
51x8/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/

Укр.м/хімія

Розчин і його компоненти: розчинник, розчинена речовина.

Шадурська М.І.

https://drive.google
.com/file/d/1VLKzaB
uv7CE0i650IoRR9ut
OAp7OSQjn/view?us
p=sharing

Труд.навчан.

Добір матеріалів та інструментів. Моделі-аналоги. Добір та складання схеми в’язання.

Бондар О.О.

https://docs.google.c
om/document/d/1Zb
ig4-HvB-_gANYme2u
EqUqi3vrRmPRK/edit

19.03.2020

Алгебра

Демченко О.О.

Фізкульт

БЖ. на уроках з футболу. Стройові прийоми. Вправи для формування постави та профілактики плоскостопості . Ходьба, біг, стрибки. Загально розвивальні вправи з предметами..

Біг на витривалість 200. 400. 500 м.

Рухливі ігри та естафети з м’ячем.

Спортивні ігри (гандбол, баскетбол з елементами футболу).

Повторне про бігання відрізків 10 – 30 м. з різних вихідних положень. Контрольний норматив : 4 спроби ведення м’яча одним із вивчених способів на швидкість.

Шадурський В.А.

https://www.match
day.ua/blog/uvaga-
uvaga/7-najkrashih-
vprav-dlya-pidgotovk
i-futbolistiv-do-sezon
u-234/

https://www.youtube
.com/watch?v=dH6zn
bruTic

Біологія

Вроджена поведінка тварин

Кузнєцова Н.В.

https://drive.google
.com/file/d/1hR4QfC
MojoQkrSEtKb6sL_lcfm
_LoNMz/view?usp=sharing

Заруб.літ

Образи дівчат, їхня динаміка (Сью, Джонсі)

Криленко О.О.

https://drive.google.
com/drive/folders/1E
qAigBq69vtJ1MrEaxZ8
lVcxW8AvBzVv?usp=
sharing

Всесв.істор.

Практична робота: «Середньовічні школи та університети»

Думанська С.П.

https://drive.google
.com/open?id=1hKV
cmdBYLynSLk9vXjj6
JNF7tVLZFaoh

Фізика

Демченко О.О.

20.03.2020

Географія

Природні зони (продовження)

Думанська С.П.

https://drive.google
.com/open?id=1sd7
NX5T5lJsWzDFhMeM
pdPHLxGxeka6P

Геометрія

Демченко О.О.

Муз.мистец.

Мюзикл Фр. З мюзиклів «Король лев», «Русалонька» (на вибір вчителя), муз. М. Мінкова «Сюрприз» фр. З х/ф-мюзиклу «Незнайка з нашого двору» «Лебеді» муз. Г. Улиуької вірші М. Ярошенко

Сарданова Л.М.

https://www.youtu
be.com/watch?v=6
as5TltLa3U

https://www.youtu
be.com/watch?v=ol
oXvbqN11w

https://www.youtu
be.com/watch?v=99
FE2nl64Zg

фізика

Демченко О.О.

Основи здор.

Принципи формування міжособистісних відносин.

Види підліткових компаній. Ознаки небезпечних компаній.

Лукіянчук В.А.

https://sites.google
.com/site/osvitkont
entoz/7-klas/socialn
a-skladova-zdorov-a

Фізкульт.

БЖ. на уроках по футболу. Стройові прийоми. Вправи для формування постави та профілактики плоскостопості. Поєднання бігу зі стрибками, зупинками, поворотами. Поєднання пересування

з володінням м’ячем. Рухливі Ігри та естафети з м’ячем. Спортивна гра (Гандбол, баскетбол. З елементами футболу). Удари по м’ячу ногою: удар зовнішньою частиною підйому по нерухомому м’ячу; удари середньою та внутрішньою частинами підйому по м’ячу, що котиться.

Шадурський В.А.

https://football24.ua
/zhonglyuvannya_my
achem_vid_havi_inye
sti_i_busketsa_mozh
e_pretenduvati_na_re
kord_video_n237690/

23.03.2020

Обр. мистец.

Національні традиції в одязі

Ескіз сучасного костюму в народному стилі (графіка)

Бондар О.О.

https://docs.google.c
om/document/d/1oFT
Ejdc3g4MwLn4JRSpgj
aSmRm2iZN9E/edit

Укр.мова

НЕ, НІ з прислівниками

Шадурська М.І.

https://drive.google.c
om/file/d/1IcxuAL5S1z
Z2u_2j0L8z5Zx441HGil
1e/view?usp=sharing

Анг.мова

Опис головних героїв фільму «Сутінки»

ДолинськакВ.В.

https://www.youtube.c
om/watch?v=tNvgOwfzstI

Укр.літ

УЗМ. Марина Павленко «Русалонька із 7-В, або Прокляття роду Кулаківських»

Шадурська М.І.

https://drive.google
.com/file/d/19ZOo8r
6Apb6pO_HooEupN
GhdhVtb0SgT/view?
usp=sharing

Інформат.

Карти знань, їх призначення. Редактор карт знань

Шкрабак Т.М.

https://drive.google.
com/file/d/1sMaskM
piouvm7Vyf2khvL41x
-NzysWLp/view?usp
=sharing

Історія Укр.

Архітектура і образотворче мистецтво

Думанська С.П.

https://drive.google
.com/open?id=1909
8Ah0zfqtYFIZCis_s4F
ELdtsljZnd

24.03.2020

Хімія

Взаємодія води з оксидами. Поняття про кислоти й основи. Поняття про індикатори

Мацібора А.І.

https://drive.googl
e.com/file/d/1afExV
P5WZHw8LN-c9ky9
QqF-U1Cw1oqR/vie
w?usp=sharing

Алгебра

Демченко О.О.

Заруб.літ

Герберт Уеллс –

«Чарівна крамниця»

Криленко Л.А.

https://drive.google
.com/drive/folders/1
EqAigBq69vtJ1MrEax
Z8lVcxW8AvBzVv?us
p=sharing

Фізкультура

БЖ на уроках по футболу. Стройові прийоми. Вправи для формування постави та профілактики плоскостопості. Поєднання прийомів пересування з володінням м’ячем. Удари головою по м’ячу зменшуваної ваги, удари по м’ячу середньою частиною лоба. Ведення м’яча : ведення м’яча середньою, внутрішньою та зовнішньою частинами підйому. Вкидання м’яча : вкидання м’яча вивченими способами на дальність. Рухливі ігри та естафети .

Шадурський В.А.

https://football24.ua
/zhonglyuvannya_my
achem_vid_havi_inye
sti_i_busketsa_mozhe
_pretenduvati_na_re
kord_video_n237690/

Географія

Вертикальна поясність

Думанська С.П.

https://drive.google
.com/open?id=1AoO
U36QZjJ3M2UIMkNE
YeCmuJX6J-4qX

Анг.мова

Похід до театру

Долинська В.В.

https://miyklas.
com.ua/p/english
-language?fbclid=
IwAR3N0U
R26ogTBvKAvFrZP
ja0Oq3F7x7PraRp
tbPYIVQlGqhmc4
rgGeuMJDA

25.03.2020

Укр. мова

Букви -н- і -нн- у прислівниках

Шадурська М.І.

https://drive.google
.com/file/d/1ZzIjGZ
5r9IYUrVk25hoTdeA
qo_fWVyaL/view?usp
=sharing

Геометрія

Демченко О.О.

Анг.мова

Розповідь про відомих акторів

Долинська В.В.

https://miyklas.com
.ua/p/english-langua
ge?fbclid=IwAR3N0UR2
6ogTBvKAvFrZPja0O
q3F7x7PraRptbPYIVQ
lGqhmc4rgGeuMJDA

Укр.літ

Марина Павленко «Русалонька із 7-В, або Прокляття роду Кулаківських» Казкове й реалістичне в повісті-казці, час теперішній і минулий у ній. Урок виразного читання

Шадурська М.І.

https://drive.google.
com/file/d/1l58nMhAN
z2uTNheTbQv5tvphK1
ptpAE5/view?usp=sha
ring

Біологія

Набута поведінка тварин

Кузнєцова Н.В.

https://drive.google.
com/file/d/1hh0Wym
6LreQzkF9pYZKJWX
WBVnNeIpP7/view?us
p=sharing

Укр.м/хімія

Букви -н- і -нн- у прислівниках

Шадурська М.І.

https://drive.google.
com/file/d/1ZzIjGZ5r
9IYUrVk25hoTdeAqo_
fWVyaL/view?usp=sha
ring

Труд.навчан.

Виготовлення в’язаного виробу

Бондар О.О.

https://docs.google.c
om/document/d/1Zbi
g4-HvB-_gANYme2uE
qUqi3vrRmPRK/edit

26.03.2020

Алгебра

Демченко О.О.

Фізкульт

БЖ На уроках по футболу. Стройові прийоми. Вправи для формування постави та профілактики плоскостопості. Пересування : поєднання бігу зі стрибками, зупинками поворотами. Удари по м’ячу ногою : Удар зовнішньою частиною по нерухомому м’ячу. Удари середньою та внутрішньою частинами підйому по м’ячу, що котиться; удари в русі. Жонглювання м’ячем : жонглювання м’ячем ногою, стегном, головою. Зупинка м’яча : зупинка м’яча підошвою та внутрішньою стороною стопи. Навчальна гра у футбол.

Шадурський В.А.

https://www.youtube
.com/watch?v=YbSlu
q1T-jg

Біологія

Елементарна розумова діяльність тварин.

Кузнєцова Н.В.

https://drive.google
.com/file/d/1n8E-KT
LKs5XO-7NJCo_Tx5
_5qbC8EhAI/view?us
p=sharing

Заруб.літ

«Дива» та їхнє сприйняття персонажами. Оповідач твору (батько)

Криленко О.О.

https://drive.google.c
om/drive/folders/1EqA
igBq69vtJ1MrEaxZ8lVc
xW8AvBzVv?usp=sharin
g

Всесв.істор.

Узагальнення за темою: «Матеріальний і духовний світ середньовічної Європи»

Думанська С.П.

https://drive.google.com/ope
n?id=1GNLv23kPDVrecAwdRv
1kEM7zR_AaNpoP

Фізика

Демченко О.О.

27.03.2020

Географія

Населення

Думанська С.П.

https://drive.google.com/ope
n?id=1RWWTaJ8dXzthDidxqWt
9GHTefiUK7Wd8

Геометрія

Демченко О.О.

Муз.мистец.

Музика в мультиплікації.

Поль Дюк, Симфонічне скерцо «Учень чарівника» з м/ф «Фантазія»; І. Стравинський, «Весна священа» з м/ф «Фантазія»

Сарданова Л.М.

https://www.youtube
.com/watch?v=4BsQE
I-mzDg

https://www.youtube
.com/watch?v=JQ2jh
76JdkI

https://www.youtub
e.com/watch?v=c0e
gcErkap0

фізика

Демченко О.О.

Основи здор.

Соціальні чинники «хвороб цивілізації». Профілактика серцево-судинних, онкологічних захворювань, діабету, ожиріння.

Лукіянчук В.А.

https://www.youtube
.com/watch?v=GNoH
P8RNu5w

Фізкульт.

БЖ. на уроках по футболу. Стройові вправи. Вправи на формування постави та запобіганню плоскостопості. Стартовий розгін : з різних стартових положень. Елементи гри воротаря : ловля м’яча з боку, гра на виході; відбивання м’яча однією та двома руками. Відволікальні дії (фінти) : фінти в умовах виконання ігрових вправ. Індивідуальні дії в нападі : маневрування на полі; «відкривання» для прийому м’яча, відволікання суперника. Рухливі ігри та естафети.

Шадурський В.А.

https://www.yout
ube.com/watch?v=
YbSluq1T-jg

Дистанційне навчання з 06.04.2020 р. по 24 .04 2020 р.

7 клас.

Дата

проведення

заняття

Предмет

ПІБ

вчителя

Тема

уроку

Посилання

на веб-ресурс

06.04.20.

Обр. мистец.

Бондар. О.О.

Національні традиції в одязі. Ескіз сучасного костюму в народному стилі(графіка).

https://docs.google.com/presentation/d/1jEHS7rYz1o2au0n01t3QVsEC-voMRkZxAPgSLtwLo4o/edit#slide=id.p1

Укр.мова

Шадурська М.І.

И та І в кінці прислівників https://drive.google.com/drive/folders/16lVT4NdLHOzayRdfjUY7vx1wiXwddno3

Анг.мова

Долинська В.В.

«Готуємося до подорожі»

https://vseosvita.ua/library/prezentacia-do-urokiv-anglijskoi-movi-anglijska-mova-tema-travelling-travelling-by-trainprezentacia-do-uroku-anglijskoi-movi-za-temou-podorozimistit-f-71784.html

Укр.літ

Шадурська М.І.

Любов Пономаренко. «Гер переможений». Загальнолюдська ідея гуманізму й толерантності https://docs.google.com/document/d/1nCE5EJhfBUhYbyYoKRFJMoD5dpdSmiEJPKfMIR68BNM/edit

Інформат.

Шкрабак Т.М.

Розв’язування компетентнісних задач.

https://drive.google.com/file/d/1jR5FcHGfzE4SYMcKS9-3jtPezicqV3PU/view?usp=sharing

Історія Укр.

Думанська С. П.

Руські князівства у складі сусідніх держав

https://drive.google.com/open?id=102tLtLeFg2n9gU7TEEoS7TFzqsSKd1jP

07.04.20.

Хімія

Мацібора А.І.

Взаємодія води з оксидами. Поняття про основи. Поняття про індикатори.

https://drive.google.com/file/d/1i_mj7X5MYpEBhIAvH3hmNKxM7eoSj7ly/view?usp=sharing

Алгебра

Демченко О.О.

Лінійне рівняння з двома змінними.

https://www.youtube.com/watch?v=XHuZ04FmVtI&feature=youtu.be-

Заруб.літ

Криленко Л.А.

«Утілення ідеї про моральну справедливість у новелі Рюноске Акутаґава «Павутинка»»

https://drive.google.com/open?id=1z8X8XgdrsclPK0-hzSg7OzLmHhej-y3Y

Фізкультура

Шадурський В.А.

БЖ. на уроках по футболу. Стройові вправи. Вправи на формування постави та профілактики плоскостопості. Відбирання м’яча : вдосконалення вивчених прийомів, атакуючи суперника спереду, збоку, ззаду.

https://www.youtube.com/watch?v=ukoNh7uwnuc

https://osvita.diia.gov.ua/courses/digital-fizra

Географія

Думанська С. П.

Найбільші держави Європи та Азії

https://drive.google.com/open?id=1oizEv8RApcpg29wYOUM4KJeaoksKo_2x

Анг.мова

Долинська В.В.

«Визначні місця Лондона»

https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-angliysko-movi-dlya-6-go-klasu-na-temu-london-ta-yogo-viznachni-miscya-podorozh-londonom-10564.html

08.04.20.

Укр. мова

Шадурська М.І.

Правопис прислівників на – О, - Е https://docs.google.com/document/d/1gOuzQ1naSjSTYDDYcaTMknetFwR8uExJarwLWeiLEqQ/edit

Геометрія

Демченко О.О.

Коло. Круг

https://www.youtube.com/watch?v=lWHetRAkA2c&feature=youtu.be

Анг.мова

Долинська В.В.

«Визначні місця Києва»

https://naurok.com.ua/prezentaciya-kyiv-is-the-capital-of-ukraine-82805.html

Укр.літ

Шадурська М.І.

Любов Пономаренко «Гер переможений». Особливості художніх засобів новели https://docs.google.com/document/d/1UsGKLDmCZJpBHJLTSjz4fyhmZETKQzO0o__y8RnK7lI/edit

Біологія

Кузнєцова Н.В.

Індивідуальна поведінка тварин.

https://drive.google.com/file/d/1UL0PCRMjVH_ByZ1DPL6_2oGKQ2RWO6On/view?usp=sharing

Хімія

Мацібора А.І.

Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини.

https://drive.google.com/file/d/1g4I7T9A1ytctrf1mLMmFZtYcVHU1cKgT/view?usp=sharing

Труд.навчан.

Бондар. О.О.

Виготовлення в’язаного виробу

https://docs.google.com/document/d/1Zbig4-HvB-_gANYme2uEqUqi3vrRmPRK/edit?dls=true

09.04.20.

Алгебра

Демченко О.О.

Графік лінійного рівняння з двома змінними https://www.youtube.com/watch?v=lWHetRAkA2c&feature=youtu.be

Фізкульт

Шадурський В.А.

На уроках футболу. Стройові вправи. Вправи на формування постави. Пересування : поєднання бігу зі стрибками, зупинка поворотами. Удари по м’ячу ногою : удар зовнішньою частиною підйому по нерухомому м’ячу.

https://www.youtube.com/watch?v=ukoNh7uwnuc

https://osvita.diia.gov.ua/courses/digital-fizra

Біологія

Кузнєцова Н.В.

Репродуктивна поведінка тварин.

https://drive.google.com/file/d/1t-7l4Rmgn_Z5Odk4Er6ffhSrWK2_GzWY/view?usp=sharing

Заруб.літ

Криленко Л.А.

Художні образи новели Будда і Кандата.

https://drive.google.com/open?id=1xwW2hhTi_1R3wcC86XCWNIM2vC7BWWOr

Всесв.істор.

Думанська С. П.

Країни Східної Європи у X-XV ст.

https://drive.google.com/open?id=1vMfWZLd5mQy-orSRR-cBESu1_3DeDJDs

Фізика

Демченко О.О.

Контрольна робота з теми «Тиск. Закон Архімеда. Плавання тіл.» https://drive.google.com/file/d/1SWVC6FAqrcpdKlRsEbMqBXGErqXKmF0J/view

10.04.20.

Географія

Думанська С. П.

Найвідоміші об’єкти Євразії, віднесені до Світової природної спадщини ЮНЕСКО

https://drive.google.com/open?id=1uUGdEJ3hgZiA18ULjHeEtt0xLngf8ZWo

Геометрія

Демченко О.О.

Дотична до кола та їївластивості https://www.youtube.com/watch?v=oYZFA11GGH4&feature=youtu.be

Муз.мистец.

Сарданова Л.М.

Музика в мультиплікації.

https://docs.google.com/document/d/1vRX6M__QJFKC5lxHLXJ18OgkEm5OuGw7w3jwL6u7Lyg/edit

Фізика

Демченко О.О.

Основи здор.

Лукіянчук В.А.

Вплив комерційної реклами на здоров’я.

http://lorapetrovaproektintel.blogspot.com/p/blog-page_4723.html

Фізкульт.

Шадурський В.А.

На уроках футболу. Стройові вправи. Вправи на формування постави. Поєднання бігу зі стрибками, зупинка поворотами. Удари по м’ячу ногою : удар зовнішньою частиною підйому по нерухомому м’ячу.

https://www.youtube.com/watch?v=ukoNh7uwnuc

https://osvita.diia.gov.ua/courses/digital-fizra

Дистанційне навчання з 13.04.2020 р. по 17.04. 2020 р.

7 клас.

Дата

проведення

заняття

Предмет

ПІБ

вчителя

Тема

уроку

Посилання

на веб-ресурс

13.04.20.

Обр. мистец.

Бондар. О.О.

Ландшафтний дизайн. Макет ландшафту із простим архітектурним об’єктом в обраному стилі.

https://docs.google.com/presentation/d/1Pjsy_u3_yRYx_gwVGwQaA-FBQi3kjlPt/edit#slide=id.p1

Укр.мова

Шадурська М.І.

Написання прислівників разом, через дефіс

https://docs.google.com/document/d/1enQbbz_7q04P5qVu46sCmXgqjQmmwpOEevSN2dRD8sE/edit

Анг.мова

Долинська В.В.

Київ

https://www.youtube.com/watch?v=pwQ6Nwj3OaY

Укр.літ

Шадурська М.І.

Контрольна робота

https://docs.google.com/document/d/1vO5K3ZWCQjeji2Bh0qUS6SdQxeJFdg2DSs7ZSpewuVo/edit

Інформат.

Шкрабак Т.М.

Захист проекту

https://drive.google.com/file/d/1KiynNkg93olWC9TFF_q_zo7FNz7_6DVt/view?usp=sharing

Історія Укр.

Думанська С. П.

Утворення Кримського ханства

https://drive.google.com/open?id=102tLtLeFg2n9gU7TEEoS7TFzqsSKd1jP

14.04.20.

Хімія

Мацібора А.І.

Виготовлення розчину.

https://drive.google.com/file/d/1pjW7IjUXllDlxnxdupKvIofw8eDcDW6M/view?usp=sharing

Алгебра

Демченко О.О.

Системи рівнянь з двома змінними

https://www.youtube.com/watch?v=tRM_W8oBFAI&feature=youtu.be

Заруб.літ

Криленко Л.А.

Айзек Азімов «Фах». Роздуми про майбутнє людини і людства.

https://drive.google.com/open?id=1l0LoMUS-Rd1uStsTBO6chw7w6mbWC6yb

Фізкультура

Шадурський В.А.

Футбол

https://www.youtube.com/watch?v=ukoNh7uwnuc

Географія

Думанська С. П.

Узагальнення за темою: Євразія

https://drive.google.com/open?id=1hwEDPIXpOfoVHsf7mjGWw_mP5_r2-RRq

Анг.мова

Долинська В.В.

Австралія

https://naurok.com.ua/prezentaciya-avstraliya---anglomovna-kra-na-43575.html

15.04.20.

Укр. мова

Шадурська М.І.

Написання прислівникових сполучень типу: раз у раз, з дня на день.

https://docs.google.com/document/d/1G9JFCmIbtbPGPiHIywnnFF6Sm-Ay92d5QMBK4csYtRo/edit

Геометрія

Демченко О.О.

Самостійна робота

join.naurok.ua

Анг.мова

Долинська В.В.

Англія

https://svitppt.com.ua/angliyska-mova/england.html

Укр.літ

Шадурська М.І.

Олег Ольжич "Захочеш - і будеш"

https://docs.google.com/document/d/16fbnaoeHQVmaLseb1i1boYNZT386_h_0XPIRkE_BlsA/edit

Біологія

Кузнєцова Н.В.

Соціальна поведінка тварин.

https://drive.google.com/file/d/1hmb68KaiVNEMFZAKv9Puk-xL823y_SUm/view?usp=sharing

Труд.навчан.

Бондар. О.О.

Технологічний процес виготовлення в’язаного виробу

https://docs.google.com/document/d/1Zbig4-HvB-_gANYme2uEqUqi3vrRmPRK/edit?dls=true

16.04.20.

Алгебра

Демченко О.О.

Фізкульт

Шадурський В.А.

Футбол

https://www.youtube.com/watch?v=uSbqB_y-gZs

Біологія

Кузнєцова Н.В.

Територіальна поведінки тварин.

https://drive.google.com/file/d/16Z3h9Ny2Mac5pFf5Vte8OZ0AGpHyfDSL/view?usp=sharing

Заруб.літ

Криленко Л.А.

Образ Джорджа Плейтена. Проблема духовної реалізації людини

https://drive.google.com/open?id=1sER0MvvehmHlnCQijJg4UTAhtUxOCtHZ

Всесв.істор.

Думанська С. П.

Гуситські війни у Чехії

https://drive.google.com/open?id=12-hwuO_UoNNrqAaynNVnLAVyjokVfIjR

Фізика

Демченко О.О.

Потужність. https://drive.google.com/file/d/1cJ6-MwgI8WmNxcLugZ-N-5RwOpujI_ot/view?usp=sharing

17.04.20.

Географія

Думанська С. П.

Тихий океан: географічне положення

https://drive.google.com/open?id=1C5FOH9ThsuM5pCxsf3SEEI5lzIrEnEQo

Геометрія

Демченко О.О.

Коло описане навколо трикутника join.naurok.ua. Код доступу 993149

Муз.мистец.

Сарданова Л.М.

Електронна музика.

https://docs.google.com/document/d/1rtmPu3AmJ0WtV1UwjA28Yu-KFAH_cfnYdlc5VRBfJuY/edit

Фізика

Демченко О.О.

Розв’язування задач

https://drive.google.com/file/d/1vyEvhMvwsAQY8HWATkoXB3K3d0LqG_kY/view?usp=sharing

Основи здор.

Лукіянчук В.А.

Наслідки вживання наркотиків.

https://www.youtube.com/watch?v=UDl0fXM9UCI

Фізкульт.

Шадурський В.А.

Футбол

https://www.youtube.com/watch?v=Ip4n5uS-daU

Дистанційне навчання з 21.04.2020 р. по 24 .04 2020 р.

7 клас.

Дата

проведення

заняття

Предмет

ПІБ

вчителя

Тема

уроку

Посилання

на веб-ресурс

21.04.20.

Хімія

Мацібора А.І.

Значення води і водних розчинів у природі та житті людини. Кислотні дощі. Представлення результатів

https://drive.google.com/file/d/16EHb4NE4g6B2xdU3WmUVxxN6TwfhUB4B/view?usp=sharing

Алгебра

Демченко О.О.

Алгебра.

Розв’язування систем лінійних рівнянь методом підстановки.

https://www.youtube.com/watch?v=IIupeEM-lKc&feature=youtu.be

Заруб.літ

Криленко Л.А.

А. Азімов «Фах». Розуміння сутності освіти, призначення людини в сучасному світі.

https://drive.google.com/open?id=11mAL7JK_jogFGuO70tPM1xEfDvrc4e4i

Фізкультура

Шадурський В.А.

Футбол

https://www.youtube.com/watch?v=uSbqB_y-gZs

Географія

Думанська С. П.

Тихий океан. Океанія

https://drive.google.com/open?id=1oryka_Uor4WnjbmKm0Z2C4IHcSkNB9Yh

Анг.мова

Долинська В.В.

Визначні місця Лондона та Києва

https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-angliysko-movi-dlya-6-go-klasu-na-temu-london-ta-yogo-viznachni-miscya-podorozh-londonom-10564.html

22.04.20.

Укр. мова

Шадурська М.І.

Узагальнення вивченого про прислівник

https://docs.google.com/document/d/13i0K2uGsUA9v8J-usbYC_JYzjHQQ1xXy2aVSSVGgHJ0/edit

Геометрія

Демченко О.О.

Геометрія.

Самостійна робота.

https://www.youtube.com/watch?v=iWAGuwRm5XQ&feature=youtu.be

Анг.мова

Долинська В.В.

Розвиток граматичних навичок. Минулі часи

https://helendoron.ua/english-tenses/

Укр.літ

Шадурська М.І.

Олена Теліга. Вірш "Сучасникам"

https://docs.google.com/document/d/1YWwdbEdiQngmQfLNWuJ6iyK6APUolDTG0U4MWSVkvNM/edit

Біологія

Кузнєцова Н.В.

Еволюція поведінки тварин

https://drive.google.com/file/d/1Q9d9_Ef9kSRE-jrxmSgdjQ9QsrHOqdvu/view?usp=sharing

Хімія

Мацібора А.І.

Проблема чистої води. Охорона водойм від забруднення.

https://drive.google.com/file/d/1eg9hU6tLDewrhtWsHJJua7CHicl40-eZ/view?usp=sharing

Труд.навчан.

Бондар. О.О.

Технологічний процес виготовлення в’язаного виробу. Оздоблення виробу.

https://docs.google.com/document/d/1b5mSiywR3hFPqNH_259v5nE38ZV6t3zlRqSHPKkn28Y/edit

23.04.20.

Алгебра

Демченко О.О.

Алгебра.

Розв’язування систем лінійних рівнянь методом підстановки

https://www.youtube.com/watch?v=IIupeEM-lKc&feature=youtu.be https://youtu.be/IIupeEM-lKc

Фізкульт

Шадурський В.А.

Футбол

https://youtu.be/Uuc6Sm6hPaA

Біологія

Кузнєцова Н.В.

Контрольна робота № 2 по темі «Поведінка тварин».

https://drive.google.com/file/d/144QQadIkQK4ui3UQtgxtMbltoPeRNuYv/view?usp=sharing

Заруб.літ

Криленко Л.А.

Утвердження сили людського інтелекту, самостійності мислення, творчої уяви, моральних цінностей

https://drive.google.com/open?id=1MfcRw55Ed1rT29B1uc8xB0A9-kFAIxwy

Всесв.істор.

Думанська С. П.

Монгольське панування. Новгород і Московське князівство

https://drive.google.com/open?id=1QUasoB4f4kygbm2MwXLgFOQ80BGZPkET

Фізика

Демченко О.О.

Фізика.

Енергія .Потенціальна енергія.

https://drive.google.com/file/d/14NYbpt9HfGVvge3-z4NLSgVixYMMk8XN/view?usp=sharing

24.04.20.

Географія

Думанська С. П.

Атлантичний океан

https://drive.google.com/open?id=1zuLaZxUxp6C8wnVtZoOzbKvEFv3FxvCo

Геометрія

Демченко О.О.

Геометрія.

Коло вписане в трикутник

https://youtu.be/IR3GckYSJx0

Муз.мистец.

Сарданова Л.М.

Електронна музика.

https://docs.google.com/document/d/1Iw9w8jtyXBBdb3i-XMqwS4cpH0Tt0f37RK4R5vXESf4/edit

Фізика

Демченко О.О.

Фізика.

Кінетична енергія. Повна механічна енергія.

https://drive.google.com/file/d/1D0c9hGX4eIzkWCmqMtTH-9da-PUPRpMQ/view?usp=sharing

Основи здор.

Лукіянчук В.А.

Положення кримінального законодавства у сфері боротьби з розповсюдженням наркотиків https://narodna-osvita.com.ua/5840-polozhennya-krimnalnogo-zakonodavstva-u-sfer-borotbi-z-rozpovsyudzhennyam-narkotikv-protidya-zaluchennyu-do-vzhivannya-narkotikv.html

Фізкульт.

Шадурський В.А.

Легка атлетика

https://www.youtube.com/watch?v=Ip4n5uS-daU

Дистанційне навчання з 27. 04. 2020 р. по 30.04. 2020 р.

7 клас.

Дата

проведення

заняття

Предмет

ПІБ

вчителя

Тема

уроку

Посилання

на веб-ресурс

27.04. 20.

Обр. мистец.

Бондар. О.О.

Живий простір. Міський дизайн. Колажно-графічна композиція. Створення єдиного за стилем міського простору «Вулиця мого села»

https://docs.google.com/document/d/1If3UtAHwCpArxs5f5B1cx9MZ_OKqyo46/edit

Укр.мова

Шадурська М.І.

Контрольна робота. Прислівник

https://docs.google.com/document/d/1DVHKm4-BHtpnyy6H-plIceqztIzD0Ay4GJqcEOD1NCA/edit

Анг.мова

Долинська В.В.

Це цікаво знати.

https://www.youtube.com/watch?v=YTUxTyIiHg0

Укр.літ

Шадурська М.І.

Інформат.

Шкрабак Т.М.

Як створюється проект

https://drive.google.com/file/d/1qSIruFCA4ofNhsd8_qJ0v8S9mXyic7t2/view?usp=sharing

Історія Укр.

Думанська С. П.

Суспільне життя на теренах України в 14-15 ст.

https://drive.google.com/open?id=1kkDER8CShVSNZdw5ge87uhpFCFrkvYbU

28.04. 20.

Хімія

Мацібора А.І.

Очищення води на водоочисних станціях та в домашніх умовах.

https://drive.google.com/file/d/1qTkDSM7xG14JSKhRDcjiQK1ofGsvHFlE/view?usp=sharing

Алгебра

Демченко О.О.

Лінійні рівняння та їхсистеми як математичні моделі текстових задач.

https://youtu.be/CaCGb_iIafw

Заруб.літ

Криленко Л.А.

Анна Гавальда. Повість «35 кіло надії». Проблема вибору життєвого шляху і здійснення мрії в творі.

https://drive.google.com/open?id=1uiG6QyR2Rnk9WgLrfS2TAevvGKz-4wRs

Фізкультура

Шадурський В.А.

Легка атлетика

https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=UA5BQEEWpaQ&feature=emb_logo

Географія

Думанська С. П.

Індійський океан

https://drive.google.com/open?id=1ZotBcS0auYgrSh2aS-KidLQi2sud64E2

Анг.мова

Долинська В.В.

Визначні місця Лондона

https://vseosvita.ua/library/prezentacia-viznacni-misca-londona-120865.html

29.04. 20.

Укр. мова

Шадурська М.І.

Прийменник як службова частина мови

https://docs.google.com/document/d/1estrdXRgu5cXS6n-PKY4EgnbeaD5oF6BqBaUOc6zG0I/edit

Геометрія

Демченко О.О.

Анг.мова

Долинська В.В.

Вікторина про Лондон

https://vseosvita.ua/library/prezentacia-viznacni-misca-londona-120865.html

Укр.літ

Шадурська М.І.

Біологія

Кузнєцова Н.В.

Організм і середовище існування.

https://drive.google.com/file/d/1ChyMkgiKm3Js61ry3mvKs0KY7CqbQTjV/view?usp=sharing

Укр.мова

Шадурська М.І.

Похідні та непохідні прийменники

https://docs.google.com/document/d/1twGXh8s_vjQ1bzOTP_NseNXDsElaEsJRC7ihHr_VrWU/edit

Труд.навчан.

Бондар. О.О.

Виготовлення та оздоблення в’язаного виробу.

https://docs.google.com/document/d/1XWgG2jGYxoTL9Fpr7m-oDMKKXlaTztfu/edit#heading=h.gjdgxs

30.04. 20.

Алгебра

Демченко О.О.

Фізкульт

Шадурський В.А.

Легка атлетика

https://www.youtube.com/watch?v=KhQXV4rUo5k

Біологія

Кузнєцова Н.В.

Організми та чинники не живої природи .

https://drive.google.com/file/d/1dTvQiAHeHgb7oels-m5GuLD5M41BlLsY/view?usp=sharing

Заруб.літ

Криленко Л.А.

Анна Гавальда. Повість «35 кіло надії». Образ Грегуара. Сучасна школа та її проблеми у творі

https://drive.google.com/open?id=1J9SsRJJJHPX73cc6rHrHAHHFy-r-RgYK

Всесв.істор.

Думанська С. П.

Утворення Османської імперії

https://drive.google.com/open?id=1SQkgje6Z5IgXamQePqh76m8QLnHm0QrL

Фізика

Демченко О.О.

Дистанційне навчання з 04.05.2020 р. по 08.05. 2020 р.

7 клас.

Дата

проведення

заняття

Предмет

ПІБ

вчителя

Тема

уроку

Посилання

на веб-ресурс

04.05.20.

Обр. мистец.

Бондар. О.О.

Дизайн-проект. Створення фірмового стилю школи (ескіз герба, логотипу)

https://docs.google.com/document/d/1Xc20s2x5kFrMwQdioqGE9tHwQx-M2MPT/edit

Укр.мова

Шадурська М.І.

Похідні та непохідні прийменники

https://docs.google.com/document/d/1twGXh8s_vjQ1bzOTP_NseNXDsElaEsJRC7ihHr_VrWU/edit

Анг.мова

Долинська В.В.

Відомі мости Лондона

https://vseosvita.ua/library/viznacni-misca-londona-3244.html

Укр.літ

Шадурська М.І.

Іван Сила – утілення непереможного духу українського народу у повісті О.Гавроша «Неймовірні пригоди Івана Сили»

https://docs.google.com/document/d/12OXrE3vm_XzQoff9pYGf8Av3RgZ--W2sSNlTF2pDlyc/edit#heading=h.gjdgxs

Інформат.

Шкрабак Т.М.

Створення проектів

https://drive.google.com/file/d/1wF5Czhq6wZKHpq11_9oHxeXLCylMaZR2/view?usp=sharing

Історія Укр.

Думанська С. П.

Пам’ятки середньовічної культури 14-15 ст.

https://drive.google.com/open?id=1GrQg4fW8V4eBE93aBvatkYKZJk-6k1L5

05.05.20.

Хімія

Мацібора А.І.

Узагальнення знань з тем: «Кисень», «Вода».

https://drive.google.com/file/d/1FfYn-XrdqJVmi8434fqes14xgszTWO0q/view?usp=sharing

Алгебра

Демченко О.О.

Заруб.літ

Криленко Л.А.

Корнелія Функе. «Чорнильне серце». Тема «оживлення» книги в творі.

https://drive.google.com/open?id=1AY-_aoxhFQxIjgEeR4wWl3cLiNuEQ43h

Фізкультура

Шадурський В.А.

Легка атлетика

https://www.youtube.com/watch?v=M0xzmTMQw_4

Географія

Думанська С. П.

Північний Льодовитий океан

https://drive.google.com/open?id=1IQardj6dpDsygs-pqZNic4WTMqsoeBh4

Анг.мова

Долинська В.В.

Визначні місця Лондона

https://vseosvita.ua/library/prezentacia-viznacni-misca-londona-120865.html

06.05.20.

Укр. мова

Шадурська М.І.

Написання похідних прийменників

https://docs.google.com/document/d/1kKsTNZE5bhfgP4C8VBsP5JLu8oWtASaQHMuqH30hpBY/edit

Геометрія

Демченко О.О.

Анг.мова

Долинська В.В.

Цікаві місця мого села

https://naurok.com.ua/prezentaciya-viznachni-miscya-sela-popivka-155168.html

Укр.літ

Шадурська М.І.

Морально-етичні проблеми повісті О.Гавроша «Неймовірні пригоди Івана Сили»

https://docs.google.com/document/d/17F3UR4zwPFObuc1bnrIG4Pz4yZUlDAVI4PTu2WWTEdo/edit

Біологія

Кузнєцова Н.В.

Біологія Організми та чинники живої природи.

https://drive.google.com/file/d/1hBJ5pDUBfJN9kJjLvvLYFCMXDsK-zPLF/view?usp=sharing

Укр.мова/ хімія

Шадурська М.І. /Мацібора А.І.

Контрольна робота з тем: «Кисень». «Вода».

https://drive.google.com/file/d/1pCzF9InoMaovQOJwaQt_53AoGNGSkob2/view?usp=sharing

Труд.навчан.

Бондар. О.О.

Остаточна обробка в’язаного виробу.

https://docs.google.com/document/d/16_s2sn7nQBOX7e8yjSI5Tdh5A5AlB9f-/edit

07.05.20.

Алгебра

Демченко О.О.

Фізкульт

Шадурський В.А.

Легка атлетика

https://www.youtube.com/watch?v=NMm3qkpxoHQ

Біологія

Кузнєцова Н.В.

Організми й екосистеми.

https://drive.google.com/file/d/1gtW0YgKGQgiGSYxrOalm_JPLi9lDPlBT/view?usp=sharing

Заруб.літ

Криленко Л.А.

«Корнелія Функе «Чорнильне серце».

Образ Меґі – дівчинки,котра любить читати.

Її пригоди і духовне випробування»

https://drive.google.com/open?id=1qIQ7-pd5yyJSUQeboQ8w9L-kmLeOgSuX

Всесв.істор.

Думанська С. П.

Культура народів Центрально-Східної Європи

https://drive.google.com/open?id=1iWGadiuH8U778ChNq6eklM7KwlDLExoI

Фізика

Демченко О.О.

08.05.20.

Географія

Думанська С. П.

Використання природних ресурсів материків і океанів

https://drive.google.com/open?id=1tgZpEtYKSYmH1JPwW8JxTg47nUeTHnjn

Геометрія

Демченко О.О.

Муз.мистец.

Сарданова Л.М.

Святкова й розважальна музика.

https://docs.google.com/document/d/1JjqOKQBrGPVSnPUd-RLCkVY-XgogrQ-egEsRP-KSmqY/edit

Фізика

Демченко О.О.

Основи здор.

Лукіянчук В.А.

Законодавство України у сфері протидії епідемії ВІЛ-інфекції.

https://www.youtube.com/watch?v=6bhhmEBrMPg

Фізкульт.

Шадурський В.А.

Легка атлетика

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=XJT5Tai7otY&feature=emb_logo

Дистанційне навчання з 12.05.2020 р. по 15.05. 2020 р.

7 клас.

Дата

проведення

заняття

Предмет

ПІБ

вчителя

Тема

уроку

Посилання

на веб-ресурс

12.05.20.

Хімія

Мацібора А.І.

Повторення. Взаємодія кисню з простими та складними речовинами.

https://drive.google.com/file/d/1DxfrKv2CykRUWkjF5fQNu1rBqppywjXq/view?usp=sharing

Алгебра

Демченко О.О.

Алгебра. Контрольна робота.

join.naurok.ua Код доступу 268287

Заруб.літ

Криленко Л.А.

ПЧ Бібліотечний урок. Сучасна зарубіжна поезія

https://drive.google.com/open?id=1pZXK12lNlycEd6_3oXshteYt5LVzD9z_

Фізкультура

Шадурський В.А.

Легка атлетика

https://www.youtube.com/watch?v=a7o-C7mg3pE

Географія

Думанська С. П.

Екологічні проблеми материків та океанів

https://drive.google.com/open?id=1L-I9p6XwE2i-R9vdrnG4Whf-h0EzL3Vp

Анг.мова

Долинська В.В.

Написання поштової листівки про місто

http://www.vsisumy.com/users/3382/notes/poshtovi-listivki-angliyskoyu-z

13.05.20.

Укр. мова

Шадурська М.І.

Сполучник як службова частина мови

https://docs.google.com/document/d/1cXRBOb4pGXDLejvr_UtZkyTvpcXWl70APSkVVY0MP_4/edit

Геометрія

Демченко О.О.

Анг.мова

Долинська В.В.

Лондон.

https://vseosvita.ua/library/prezentacia-z-anglijskoi-movi-na-temu-the-landmarks-of-london-115307.html

Укр.літ

Шадурська М.І.

УМР. Продовження повісті О.Гавроша «Неймовірні пригоди Івана Сили»

https://docs.google.com/document/d/16dyrBwjTARLA5PINnFadJeb8VOm4tvPi1HWmiKcn6wg/edit#heading=h.gjdgxs

Біологія

Кузнєцова Н.В.

Біологія Вплив людини та її діяльність на організми.

https://drive.google.com/file/d/1TN3l_wvKp_vThyu_vYgpy1QLW-E7Bf2i/view?usp=sharing

Укр.мова/ хімія

Шадурська М.І. /Мацібора А.І.

Сполучник як службова частина мови

https://docs.google.com/document/d/1cXRBOb4pGXDLejvr_UtZkyTvpcXWl70APSkVVY0MP_4/edit

Труд.навчан.

Бондар. О.О.

Захист проекту

https://docs.google.com/document/d/1ZTHLvnH2tODjodb6WCErAg2PR-2FJ384/edit

14.05.20.

Алгебра

Демченко О.О.

Фізкульт

Шадурський В.А.

Легка атлетика

https://www.youtube.com/watch?v=CZzQQXlxAxs

Біологія

Кузнєцова Н.В.

Основи охорони природи . Червона книга України.

https://drive.google.com/file/d/1eMaq-hpB9Qp09WTYFEr9ck8LzIQQFrMF/view?usp=sharing

Заруб.літ

Криленко Л.А.

Контрольна робота

Світова новела. Сучасна література

https://drive.google.com/open?id=1Qvb_ixbuh4Phzkgaul2Pgaf9JCamfnN2

Всесв.істор.

Думанська С. П.

Узагальнення знань за темою: «Країни Центральної та Східної Європи у 5-15 ст.»

https://drive.google.com/open?id=1zWXG2lbQGNAFa5-chkDwwjkiDToB7h6T

Фізика

Демченко О.О.

15.05.20.

Географія

Думанська С. П.

Шляхи розв’язання екологічних проблем

https://drive.google.com/open?id=1pIBz01PQRnfZ1xhNtea-4eLZgwPTYX0N

Геометрія

Демченко О.О.

Муз.мистец.

Сарданова Л.М.

Святкова й розважальна музика

https://docs.google.com/document/d/1XagNgXrg01L3tlliERCpzYdnGNtrUwqMEBNhkLsM4K4/edit

Фізика

Демченко О.О.

Основи здор.

Лукіянчук В.А.

Повторення. Побутова безпека.

https://www.youtube.com/watch?v=hsn5c-JlCqY

Фізкульт.

Шадурський В.А.

Легка атлетика

https://www.youtube.com/watch?v=9nbHrmHaYs0

Дистанційне навчання з 18.05.2020 р. по 22.05. 2020 р.

7 клас.

Дата

проведення

заняття

Предмет

ПІБ

вчителя

Тема

уроку

Посилання

на веб-ресурс

18.05.20

Образ.митс.

Бондар О.О.

Дизайн-проект. Створення фірмового стилю школи. Макети предметів з оздобленням елементами фірмового стилю.

https://docs.google.com/document/d/1RRjGhs15NsSibc0NaQdEVJKjzbObh-8w/edit

Укр.мова

Шадурська М.І.

Використання сполучників у реченнях

https://docs.google.com/document/d/19CaAM7ztS4A4tDLjt0jeP40LsZdGKgmi0AgdGJoRHh0/edit

Анг.мова

Долинська В.В.

Канада https://svitppt.com.ua/angliyska-mo
va/elcome-to-canada.html

Укр.літ

Шадурська М.І.

УПЧ. А.Дімаров. «Блакитна дитина»

https://docs.google.com/document/d/16dyrBwjTARLA5PINnFadJeb8VOm4tvPi1HWmiKcn6wg/edit#heading=h.gjdgxs

Інформат.

Шкрабак Т.М.

Захист проектів

https://drive.google.com/file/d/1IQogstUQDXbLSY3Z3_LcQg2mh2u4vGQH/view?usp=sharing

Історія України

Думанська С.П.

Узагальнення знань за темою: «Руські удільні князівства»

https://drive.google.com/open?id=1k2B15vK3njNyFOr5K-jsdZA8JJY-Q594

19.05.20.

Хімія

Мацібора А.І.

Повторення. Взаємодія води з оксидами.

https://drive.google.com/file/d/16bwinY_686mWtNMNwmDlpHL2iCHp7DhA/view?usp=sharing

Алгебра

Демченко О.О.

Цілі вирази.

Заруб.літ

Криленко Л.А.

Узагальнення і систематизація навчального матеріалу

https://drive.google.com/open?id=1xA3qg9XYtyubNo-YtymsEIFuqXIs1saM

Фізкультура

Шадурський В.А.

Легка атлетика

https://www.youtube.com/watch?v=Dsmx56Iw2Mw

Географія

Думанська С. П.

Узагальнення знань із теми: «Океани. Вплив людини на природу материків та океанів»

https://drive.google.com/open?id=1KrG8Vz2Qzi0hHSCkpv1p_Vg03sLDZ5fa

Анг.мова

Долинська В.В.

В. Шекспір http://zl.kiev.ua/pereklad-z-anglijskoyi-mo
vy-soneta-153-vilyama-shekspira/

20.05.20.

Укр. мова

Шадурська М.І.

Частка. Формотворчі та словотворчі частки

https://docs.google.com/document/d/1XTTBvEF60cjiGc-2OwhZkqWdmcFwVuOxQcTf9orR5-I/edit

Геометрія

Демченко О.О.

Взаємне розміщення прямих.

Анг.мова

Долинська В.В.

Укр.літ

Шадурська М.І.

А.Малишко. Життєпис. «Пісня про рушник»

https://docs.google.com/document/d/1C1CB6Wszt_v2gC1cRYWjie56Ghd7E92N8AnT2azpAUg/edit

Біологія

Кузнєцова Н.В.

Узагальнення Подібність у будові та проявах життєдіяльності рослин, бактерій, грибів, тварин - свідчення єдності живої

https://drive.google.com/file/d/1fUAN1IFicMwGRJhJODw7ac9x79t-KKQi/view?usp=sharing

Укр.мова/ хімія

Шадурська М.І. /Мацібора А.І.

Повторення. Розв’язування розрахункових задач : «Обчислення масової частки елемента в складній речовині»

https://drive.google.com/file/d/1ItbIbL0GwaBHXB9F2jEsN6K0uUJyBCjH/view?usp=sharing

Труд.навчан.

Бондар. О.О.

Проект: «Я споживач»

Інформація про товари. Символіка та кодування товарів. Утилізація тари.

https://docs.google.com/presentation/d/1ooFhRfAe-NoV1fZpwbf6ecEgd2gSOiZV/edit#slide=id.p1

21.05.20.

Алгебра

Демченко О.О.

Цілі вирази і функції.

Фізкульт

Шадурський В.А.

Легка атлетика

https://www.youtube.com/watch?v=-lxS5ogKMJY

Біологія

Кузнєцова Н.В.

Узагальнення по темі «Організм і середовище»

https://drive.google.com/file/d/1sf0tpRf-4QZQ072oKGEqcP-UKVjaTluw/view?usp=sharing

Заруб.літ

Криленко Л.А.

Підсумки

https://drive.google.com/open?id=1J6m_0kBUkSKzfcWw3RhFGoGI_BHhMsBa

Всесв.істор.

Думанська С. П.

Середньовічний Китай

https://drive.google.com/open?id=13Uh02FlW3LOxJ14JYCxniG2-VYOgA375

Фізика

Демченко О.О.

Узагальнююче заняття.

22.05.20.

Географія

Думанська С. П.

Повторення теми: «Материки тропічних широт»

https://drive.google.com/open?id=1_kV2BNsPA7GlHIrW9NSXZg-vf0CPX6p_

Геометрія

Демченко О.О.

Муз.мистец.

Сарданова Л.М.

Урок узагальнення. Перевірте свої досягнення

https://docs.google.com/document/d/17T58eceGhYGi_Vpwxz3Z4iqd0mT_5f7x9RDAK-s7RP8/edit

Фізика

Демченко О.О.

Навчальний проект.

Основи здор.

Лукіянчук В.А.

Зрізи знань за ІІ семестр.

https://drive.google.com/file/d/1Y9wAhC_24wh4n6SUgk74AKoSRmYWRpxQ/view?usp=sharing

Фізкульт.

Шадурський В.А.

Легка атлетика

https://www.youtube.com/watch?v=Zd71yTJomKw

Дистанційне навчання з 25.05.2020 р. по 29.05. 2020 р.

7 клас.

Дата

проведення

заняття

Предмет

ПІБ

вчителя

Тема

уроку

Посилання

на веб-ресурс

25.05.20

Образ.митс.

Бондар О.О.

Дизайн-проект. Створення фірмового стилю школи. Захист проектів. Гра вікторина «Мистецтво дизайну»

https://docs.google.com/document/d/1MBS_SOLRWvXtNedI7pWfdO2kJHPQeB7W/edit?dls=true

Укр.мова

Шадурська М.І.

Написання часток

https://docs.google.com/document/d/1ugJnqisIw4-izxWEHJY0DAdlw0JEmnRvjxcLOHqv0l0/edit

Анг.мова

Долинська В.В.

Укр.літ

Шадурська М.І.

А.Малишко. «Чому, сказати, й сам не знаю»

https://docs.google.com/document/d/1vp9we4KT2CRJIibvVvz2HJf5jjTalKDgAE7Q_TsR8vY/edit#heading=h.gjdgxs

Інформат.

Шкрабак Т.М.

Підсумковий урок

https://drive.google.com/file/d/1PLMyNoqm4l__-dNDVLj2cYA6fnke-P_q/view?usp=sharing

Історія України

Думанська С.П.

Здобутки середньовічного русько-українського суспільства

https://drive.google.com/open?id=1fJSBRFO9wourg7dUD6bdFKmfUQ3umBOF

26.05.20.

Хімія

Мацібора А.І.

Повторення. Обчислення масової частки, маси розчиненої речовини, маси і об’єму води в розчині

https://drive.google.com/file/d/1srt6bNPnU5FKrE4aqARU0muo3r2f2ADC/view?usp=sharing

Алгебра

Демченко О.О.

Алгебра.Лінійні рівняння і їх системи.

Заруб.літ

Криленко Л.А.

Підсумковий урок

https://drive.google.com/open?id=12u7zuzWvY04Qa_0edYHctH1Wvj_5ulVc

Фізкультура

Шадурський В.А.

Легка атлетика

https://www.youtube.com/watch?v=NhU1aHvP-xg

Географія

Думанська С. П.

Повторення по темі: «Материки Північної півкулі»

https://drive.google.com/open?id=1t3TaSuVWA7aS7s7zg8Lwo7v5SJRfESar

Анг.мова

Долинська В.В.

27.05.20.

Укр. мова

Шадурська М.І.

Вигук як особлива частина мови. Розділові знаки при вигуках

https://docs.google.com/document/d/1LxQpUzjoTd97K9Sz01Xt7ZYEkYT2OQu1vewShilqutc/edit

Геометрія

Демченко О.О.

Геометрія. Контрольна робота.

Анг.мова

Долинська В.В.

Укр.літ

Шадурська М.І.

Контрольна робота. «Ми - українці»

https://docs.google.com/document/d/1F66BOivzK1t8VgPD0_chOEda98y9MX_8c_3eyGo782E/edit#heading=h.gjdgxs

Біологія

Кузнєцова Н.В.

Повторення вивченого матеріалу

https://drive.google.com/file/d/1gO80EbaU2rTcA59oD6ZLRDu551Q0bUoI/view?usp=sharing

Укр.мова/ хімія

Шадурська М.І. /Мацібора А.І.

Труд.навчан.

Бондар. О.О.

Проект «Малярні роботи в побуті власними руками»

Правила безпеки під час малярних робіт.

https://docs.google.com/document/d/1VOIGsLJqQn9iLXOLCQNVs5tIC0s-0SP2/edit

28.05.20.

Алгебра

Демченко О.О.

Алгебра. Контрольна робота.

Фізкульт

Шадурський В.А.

Легка атлетика

https://www.youtube.com/watch?v=SSE3grKUVNo

Біологія

Кузнєцова Н.В.

Підсумковий урок

https://drive.google.com/open?id=1sE9eWkuca4z2VVceEjA4j5JqU_p4jcdN

Заруб.літ

Криленко Л.А.

Підсумковий урок

https://drive.google.com/open?id=13W5c9WweHZAdJj3Og7LiD8Fo-bTQj3DV

Всесв.істор.

Думанська С. П.

Середньовічний Схід. Індія

https://drive.google.com/open?id=1v1awe2T7wFgqkyEq_-tFj5bQOYYkSpx7

Фізика

Демченко О.О.

Фізика. Контрольна робота.

29.05.20.

Географія

Думанська С. П.

Підсумковий урок

https://drive.google.com/open?id=1tVmyLbBtjQ4_BXs8KlJadtVchmy-eyXM

Геометрія

Демченко О.О.

Муз.мистец.

Сарданова Л.М.

Муз.мист.

Урок-концерт.

Підсумковий урок.

https://docs.google.com/document/d/17T58eceGhYGi_Vpwxz3Z4iqd0mT_5f7x9RDAK-s7RP8/edit

Фізика

Демченко О.О.

Фізика. Підсумковий урок.

Основи здор.

Лукіянчук В.А.

Фізкульт.

Шадурський В.А.

Легка атлетика

https://www.youtube.com/watch?v=cDvoRaqQzAQ

Кiлькiсть переглядiв: 73

Коментарi