Організація навчального процесу

з використанням технологій дистанційного навчання

3 клас

12.03.2020

трудове навчання

Декорування виробів. Писанка як один із символів України. Оздоблення великодніх яєць.

Бондар О.О.

https://docs.google.com/docum
ent/d/1DDbzh_LS82hDrngSHyXT
OuWofLNncv0Z/edit

основи здоров’я

Безпека велосипедиста

Коваль Л.Я

https://docs.google.com/docume
nt/d/1nX-e_-EGoXfzh_i6WKfvdvC
PJh6v48w3/edit

муз. мистецтво

Танцювальний карнавал. Російський нар. танець «Бариня». «»Матусю рідненька» муз. В. Гребенюка сл.. Л.Височин

Коваль Л.Я.

https://docs.google.com/docu
ment/d/1msy24BnaTexboD4hp
5kyqoHifpLZqStX/edit

Я у світі

ЄС – співтовариство народів Європи

Думанська С.П.

https://drive.google.com/ope
n?id=1iQu_WL1uffRqjoszOzIi
GTRgGPm5tgTE

інформатика

Основні команди редагування

Шкрабак Т.М.

https://drive.google.com/file
/d/1Re-TA5G8LEsAI2G6RicVF
CRwyeD6KjeT/view?usp=sharing

13.03.2020

Літ. читання

Олександр Копиленко «Розбишака Чив» (скорочено)

Коваль Л.Я.

https://drive.google.com/drive/
u/1/my-drive

Математика

Ділення круглого числа на одноцифрове (120:3). Задачі на розкриття змісту ділення.

Коваль Л.Я.

https://docs.google.com/d
ocument/d/1jBosNwU3rNSn
VBGPObV5Er3zKXCFUXee/edit

Укр. мова

Аналіз контрольної роботи. Прикметник як частина мови.

Коваль Л.Я.

https://docs.google.com/
document/d/1GVN4IaJAgyAc
We7PZOlnpSEINuuApDKz/edit

Анг.мова

Чим ти займався на вихідних?

Долинська В.В.

https://www.youtube.com
/watch?v=L-3rNMxwfzA

Фізична культура

Організовуючі вправи, ЗРВ. Різновиди ходьби та бігу. Стрибки у висоту, застрибування на м'які перешкоди.

Сарданова Л.М.

https://www.youtube.co
m/watch?v=BNNYiqTH0hM

16.03.2020

фізична культура

Організовуючі вправи, ЗРВ. Різновиди ходьби та бігу. Стрибки у висоту, застрибування на м'які перешкоди.

Сарданова Л.М.

https://www.youtube.c
om/watch?v=BNNYiqTH0hM

математика

Ділення круглого числа на кругле (420:20). Задачі на ділення суми на число. Задачі з даними, які перебувають у пропорційній залежності: вартість,ціна, кількість.

Коваль Л.Я.

https://docs.google.com/d
ocument/d/1myr9pXvSvKjh
NPf19-k72Z31OmmTPmrm/edit

літ. читання

Юрій Старостенко «Хто це такий?»

Коваль Л.Я.

https://docs.google.com/doc
ument/d/17GEiN1eCkNgHuqV
Mts_6ZQiLfHU5ETNe/edit

природознавство

Заповідні території рідного краю

Думанська С.П.

https://ru.calameo.com/read
/0030637105e8dec7aa8ad

образ.мистецтво

Краса побуту. Відтворення з натури композиції з неживих предметів (квіти у вазі, овочі,фрукти, шкільне приладдя тощо) «У туристичному поході», «Завзяті музиканти», «Тріо»,»Вечірнє чаювання» (пластилін)

Коваль Л. Я.

https://docs.google.com/pr
esentation/d/14vm4Q_zYst
i4VdpFIuv41DlRFqR0dPa5/edit
#slide=id.p1

17.03.2020

Фізична культура

Організовуючі вправи, ЗРВ. Різновиди ходьби та бігу. Стрибки вгору поштовхом однієї та двох ніг з діставанням підвішених предметів; застрибування на м’які перешкоди.

Сарданова Л.М.

https://www.youtube.com
/watch?v=BNNYiqTH0hM

математика

Ділення круглого числа на кругле способом добору (90:30). Розв’язання задач вивчених видів

Коваль Л.Я.

https://docs.google.com/do
cument/d/1myr9pXvSvKjhNPf
19-k72Z31OmmTPmrm/edit

укр.мова

Зв’язок прикметників з іменниками

Коваль Л.Я.

https://docs.google.com/doc
ument/d/1mWFu7GXgJJ4XjzqIT
Utzz7uswPvzaurt/edit

літ. читання

Юрій Старостенко «І трапиться ж таке…»

Коваль Л.Я.

https://docs.google.com/d
ocument/d/1II8FEAq9YJ4KkQ
FJZLVU_l_WtWJ4XA_g/edit#b
ookmark=id.gjdgxs

18.03 2020

Анг.мова

Чим ми вчора займалися?

Долинська В.В.

https://english-online.in.ua/
past-simple/

Математика

Ділення круглого числа на кругле способом добору (800:200). Задачі на знаходження четвертого пропорційного.

Коваль Л.Я.

https://docs.google.com/do
cument/d/1myr9pXvSvKjhNPf
19-k72Z31OmmTPmrm/edit#
heading=h.gjdgxs

Укр.мова

Уживання прикметників у прямому і переносному значеннях

Коваль Л.Я

https://docs.google.com/prese
ntation/d/1J1HGzAZZSDmvDac
Y3SF-8kSPBnzffmTo/edit#slide
=id.p1

Природознавство

Державні заповідники. Ботанічні сади

Думанська С.П.

https://drive.google.com/open?
id=1KC9MlPS7jWqP2Rc3MU9RyF
xmSMKNr17G

Літ. читання

Григір Тютюнник «Бушля»

Коваль Л.Я.

https://docs.google.com/docum
ent/d/1bR0xVpusQbKtlbg_dpIP3
IT7NVLFanP8/edit#heading=h.g
jdgxs

19.03.2020

Труд.навчання

Декорування виробів. Види декорування пасхальних яєць

Бондар О.О.

https://docs.google.com/doc
ument/d/10i62jv227ZEs3ZGS
7-WFJ126s2O6AEcO/edit

Основи здоровя

Оздоровче значення відпочинку на природі. Речі та одяг для прогулянки на природі

Коваль Л.Я.

https://docs.google.com/do
cument/d/1P1_5HvlATJJNVrZ
WHC-1FQCf2-RVyrqY/edit#heading=h.gjdgxs

музичне мистецтво

Музичний калейдоскоп. Виконання комплексу «Десять завдань для перевірки знань». Слухання музичних творів за вибором учителя. Виконання по співок та пісень за вибором.

Коваль Л.Я.

https://docs.google.com/d
ocument/d/1msy24BnaTexb
oD4hp5kyqoHifpLZqStX/edit

Я у світі

Україна – європейська держава

Думанська С.П.

https://drive.google.com/op
en?id=1vf3i8wTWwbGyDsky
sQGImv79n3CICkyJ

Інформатика

Доповнення текстів зображеннями

Шкрабак Т.М.

https://drive.google.com/fi
le/d/1tGDmcw4z2MwG7p29
DBbKfXJbp8V0anzp/view?usp
=sharing

20.03.2020

Літ. читання

Всеволод Нестайко «Просто Олег друг» (скорочено; початок)

Коваль Л.Я.

https://docs.google.com/d
ocument/d/16DHLYtbEEtJ
MQsh9kAgkGxYXr56BdZEt/edit

Математика

Ділення круглого числа на кругле способом добору (180:60). Задачі на знаходження четвертого пропорційного.

Коваль Л.Я.

https://docs.google.com/d
ocument/d/1mf9CZzW4Yi3w
1EtAj7kG7aIXxgMaEJdc/edit

Укр.мова

Прикметники-антоніми. Прикметники-синоніми.

Коваль Л.Я.

https://docs.google.com/pre
sentation/d/1J1HGzAZZSDm
vDacY3SF-8kSPBnzffmTo/edit
#slide=id.p1

Анг.мова

Як ти провів вчорашній день

Долинська В.В..

https://www.google.com/sea
rch?q=%D0%BC%D0%B8%D0%
BD%D1%83%D0%BB%D0%
B8%D0%B9+%D0%BD%D0%
B5%D0%BE%D0%B7%D0%BD%
D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%
B
D%D0%B8%D0%B9+%D1%87%
D0
%B0%D1%81+%D1%82%D0%B
0%D
0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%8
6%D1
%8F&rlz=1C1GCEA_enUA892UA8
93&sour
ce=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=
2ahUKEw
jx1retsKjoAhVOr4sKHZoxDukQ_A
UoAXoEC
AwQAw

фізична культура

Організовуючі вправи, ЗРВ. Різновиди ходьби та бігу. Стрибки вгору поштовхом однієї та двох ніг з діставанням підвішених предметів; застрибування на м’які перешкоди (гімнастичні мати, висотою до 80 см.)

Сарданова Л.М.

https://www.youtube.com/wa
tch?v=BNNYiqTH0hM

23..03.2020

фізична культура

Організаційні вправи, ЗРВ. Різновиди ходьби та бігу. Стрибки у довжину з місця.

Сарданова Л.М.

https://www.youtube.com/wat
ch?v=BNNYiqTH0hM

математика

Вивчені випадки ділення круглого числа на кругле способом добору. Складені задачі на 2-4 дії, які є комбінацією вивчених видів задач

Коваль Л.Я.

https://docs.google.com/doc
ument/d/1myr9pXvSvKjhNPf1
9-k72Z31OmmTPmrm/edit#hea
ding=h.gjdgxs

літ. читання

Всеволод Нестайко «ПростоОлесь друг» (скорочено; продовження

Коваль Л.Я.

https://docs.google.com/docu
ment/d/16DHLYtbEEtJMQsh9kA
gkGxYXr56BdZEt/edit

природознавство

Екскурсія: «Культурні рослини на шкільному квітнику»

Думанська С.П.

https://drive.google.com/open?
id=1Ie4OxDXDI5cR5W2veE1H8
mXrXsU0qJyY

24.03.2020

образ.мистецтво

Світ казок в ілюстраціях. Побутові теми в творах мистецтва. Поглиблення умінь у створенні багатофігурної композиції. Зображення тварин і людей в ілюстраціях до казок. Передача індивідуальної характеристики казкового персонажа. Ілюстрація до улюбленої української казки. (матеріали за вибором)

Коваль Л.Я.

https://docs.google.com/d
ocument/d/1RDNk3-mzgl7g1
Oh2N1Z6HHC1_j3hOqtd/edit#bo
okmark=id.gjdgxs

Фізична культура

Організаційні вправи, ЗРВ. Різновиди ходьби та бігу. Стрибки у довжину з розбігу 5—7 кроків способом «зігнувши ноги».

Сарданова Л.М.

https://www.youtube.com/w
atch?v=BNNYiqTH0hM

математика

Ділення на двоцифрове число способом добору (51:17). Задачі на знаходження четвертого пропорційного

Коваль Л.Я.

https://docs.google.com/do
cument/d/1KzxifPE6alsnvL_LV
HR9DZRV8ZJwO31I/edit

укр.мова

Урок розвитку писемного мовлення. Складання тексту-опису «Соняшник»

Коваль Л.Я.

https://docs.google.com/docum
ent/d/1R8-5d0NPzKIxv2Fjhb8A
aGvQ52giZytR/edit

літ. читання

Урок позакласного читання. А вже весна красна.

Коваль Л.Я.

https://docs.google.com/docu
ment/d/1bR0xVpusQbKtlbg_dp
IP3IT7NVLFanP8/edit#heading
=h.gjdgxs

25.03 2020

Анг.мова

Як ми розважаємося?

Долинська В.В.

https://www.youtube.com/wat
ch?v=3i_b0n8fSvw
https://www
.youtube.com/watch?v=3i_b0n
8fSvw

Математика

Ділення на двоцифрове число способом добору. Задачі на знаходження суми двох доданків з даними, позначеними буквами..

Коваль Л.Я.

https://docs.google.com/docu
ment/d/1myr9pXvSvKjhNPf19-
k72Z31OmmTPmrm/edit

Укр.мова

Уживання прикметників у загадках

Коваль Л.Я

https://docs.google.com/docum
ent/d/1usty1nuYpAdEBBlBzyRvu
fxCqFyT37Ay/edit

Природознавство

Узагальнення за темою: «Живі організми»

Думанська С.П.

https://drive.google.com/open
?id=1EupDh5mQ6hKMNGJyski
36AOMcTHiASYJ

Літ. читання

Микола Трублаїні «Яшка і Машка»

Коваль Л.Я.

https://docs.google.com/pre
sentation/d/1sdNv4QbazGofd
a7XZcLMqBq4yS_ZRrs-/edit#
slide=id.p1

https://docs.google.com/d
ocument/d/1oUNfxbGNuglc
13XvFW9nbbMw8apQyvMN/
edit#bookmark=id.gjdgxs

26.03.2020

Труд.навчання

Самообслуговування. Культура харчування. Правила поведінки за столом. Сервірування святкового столу. Складання серветок.

Бондар О.О.

https://docs.google.com/
document/d/1QW-qlA0-n
3LK1xGOeNyOqDvyuYFV1
QkV/edit

Основи здоровя

Коваль Л.Я.

музичне мистецтво

Без словника і перекладача. Народні танці. Чардаш Угорський народний танець. Й.Брамс «Угорські танці». Муз. Р. Паулса, сл.. І. Резніка «Золоте весілля»

Коваль Л.Я.

https://docs.google.com/d
ocument/d/11HFa8QnZFv_
YzhvRGXMxd1sAFINUvKe-/edit

Я у світі

Я – член європейської спільноти

Думанська С.П.

https://youtu.be/P1QKlNwXYh0

Інформатика

Таблиці в тексті: орієнтування в клітинках. Доповнення таблиць.

Шкрабак Т.М.

https://drive.google.com/fil
e/d/16t3IxFyXOeN9owIl5fnLU1
r7ovbebPWd/view?usp=sharing

27.03.2020

Літ. читання

Микола Трублаїні «Омар»

Коваль Л.Я.

https://docs.google.com/pre
sentation/d/1sdNv4QbazGofda
7XZcLMqBq4yS_ZRrs-/edit#sl
ide=id.p1

Математика

Правило ділення числа на добуток двох чисел. Складені задачі на 2-4 дії першого і другого ступенів

Коваль Л.Я.

https://docs.google.com/do
cument/d/1KzxifPE6alsnvL_L
VHR9DZRV8ZJwO31I/edit

Укр.мова

Уживання прикметників в описах

Коваль Л.Я.

https://docs.google.com/doc
ument/d/1mWFu7GXgJJ4Xjz
qIT
Utzz7uswPvzaurt/edit

Анг.мова

Узагальнення матеріалу (Відпочинок та дозвілля

Долинська В,В.

https://naurok.com.ua/prez
entaciya-do-uroku-angliysko
-movi-dlya-5-klasu-na-temu-v
idpochinok-ta-dozvillya-9391.h
tml

фізична культура

Організаційні вправи, ЗРВ. Різновиди ходьби та бігу. Стрибки у довжину з розбігу 5-7 кроків способом «зігнувши ноги».

Сарданова Л.М.

https://www.youtube.com
/watch?v=BNNYiqTH0hM

Організація навчального процесу

з використанням технологій дистанційного навчання 3 клас.

(06.04.20р.-10.04.20р.)

Класний керівник Коваль Л.Я.

Предмет

Тема

Прізвище. ім’я, по батькові вчителя

Посилання

06.04.20р.

Фізична культура

Організаційні вправи, ЗРВ.
Різновиди ходьби та
бігу. Стрибки у
довжину з розбігу 5-
7 кроків способом
«зігнувши ноги».
Рухлива гра «Пень»

Сарданова Л. М.

https://docs.google.com/documen
t/d/1vcbxTDCRYw2cBo2km4P-23iWVJatRujuIp6nLETUfXM/edit

06.04.20р.

Математика

Ділення на двоцифрове число способом послідовного
ділення (64:16). Задачі на ділення суми на число.

Коваль Л. Я.

https://drive.google.com/file/d/1c
YkcgIaXAeYIReU2EbxyU3McT0n8j
VgN/view?usp=sharing

06.04.20р.

Літературне читання

Микола Трублаїні «Шоколад боцмана»

Коваль Л. Я.

https://drive.google.com/file/d/
1xC1meQ-AVLm0ft6-u7WD4fIPA
U-ieFhX/view?usp=sharing

06.04.20р.

Природо

знавство

Організм людини

Думанська С. П.

https://drive.google.com/open?i
d=1h98hjDtd9TBWBHNqmSg0m
_C5h6tvPict

07.04.20р.

Фізична культура

Організаційні вправи, ЗРВ. Різновиди ходьби та бігу. Стрибки у висотуз прямого розбігу (через гумову мотузку) способом “зігнувши ноги” з 5-7 кроків розбігу.Рухлива гра «У річку, гоп!»

Сарданова Л. М.

https://docs.google.com/docume
nt/d/1vcbxTDCRYw2cBo2km4P-23
iWVJatRujuIp6nLETUfXM/edit

07.04.20р.

Математика

Ділення на двоцифрове число способом послідовного ділення. Задачі на знаходження
четвертого пропорційного.

Коваль Л. Я.

https://drive.google.com/file/d/1xtp
PypTNoRf2Ja7gp6hVDk6DmBt__KKY/
view?usp=sharing

07.04.20р.

Українсь

ка мова

Змінювання прикметників за родами і числами

Коваль Л.Я.

https://drive.google.com/file/d/1Y
MSVoKIVyYSGSA1sb-QXTkUacY_yUJ
20/view?usp=sharing

07.04.20р.

Літературне читання

Євген Гупало «Прелюдія весни» (початок)

Коваль Л. Я.

https://drive.google.com/file/d/1x
C1meQ-AVLm0ft6-u7WD4fIPAU-ieF
hX/view?usp=sharing

07.04.20р.

Образотворче мистецтво

Художник у театрі. Ознайомлення з роботою художників у театрі, з елементами театру (декорації, сцена тощо) та їхнім призначенням. Декорація до театральної вистави

Коваль Л. Я.

https://drive.google.com/file/d/1X-
iba9JPIUX4osN3Fr-sY2XRyUsnnqlp/v
iew?usp=sharing

08.04.20р.

Англійсь

ка мова

«Яка сьогодні погода?»

Долинська В. В.

https://www.youtube.com/watc
h?v=uf5UMU7UVM4

08.04.20р.

Математика

Вивчені випадки ділення на двоцифрове число. Побудова прямокутника за допомогою креслярських інструментів. Складені задачі на 2-4 дії, які є
комбінацією вивчених видів простих задач (арифметичні дії першого і другого ступенів)

Коваль Л. Я.

https://drive.google.com/file/d/
1ytjByiVqpIx6uloaNUUGDclSQEa
MBNoK/view?usp=sharing

08.04.20р.

Українсь

ка мова

Розбір прикметника як частини мови

Коваль Л. Я.

https://drive.google.com/file/d/1
cYA8FdVoMVE6riYg4cqXtWBNXm
BIMl7J/view?usp=sharing

08.04.20р.

Природо

знавство

Нервова система

Думанська С. П.

https://drive.google.com/open?
id=1P40RfyUfL-2k1uR58WOeQl
OYQs8vDNhM

08.04.20р.

Літ. читання

Євген Гуцало «Прелюдія весни» (продовження)

Коваль Л. Я.

https://drive.google.com/file/d/
1MYSvPMZV9sj6y5vlbYC0abLXE
yeJBWer/view?usp=sharing

09.04.20р.

Трудове навчання

Самообслуговування. Одяг і взуття. Оздоблення одягу і взуття. Вишивка. Мережка.

Бондар О. О.

https://docs.google.com/docu
ment/d/1vPpQf8e5iGifW3c_r0m
uuI98gSoNiPCM/edit

09.04.20р.

Основи здоров’я

Характер людини. ВЖР

Коваль Л. Я.

https://drive.google.com/file
/d/1QMO2_V6QdeWONZdUe
61qHGqgrwxaHaKK/view?usp=sharing

09.04.20р.

Музичне мистецтво

Музика мужніх людей. Виникнення маршу. Марш як основний жанр воєнної музики. Пісня-марш. «Гей. Розвивайся, дуб зелененький»,укр. нар. пісня.

Коваль Л. Я.

https://drive.google.com/file/
d/1Ge3vSTdLX7IV_LlZB1MwOP
u71z6NMFBv/view?usp=sharing

09.04.20р.

Я у світі

Земля – спільний дім для людей

Думанська С. П.

https://drive.google.com/ope
n?id=1Nigz3PWpqH5v4sMCfBl
oIDlOBX8aWp0h

09.04.20р.

Інформатика

Порівняння текстів з оманливою та правдивою інформацію. Пошук хибних висловлювань у текстах.

Шкрабак Т. М.

https://drive.google.com/fil
e/d/1n_JNx6sVpq98Xhc9d7B
-PWupzUGO8xeM/view?usp=sharing

10. 04.20

Літ. читання

Урок позакласного читання. Твій друг- книга.

Коваль Л. Я.

https://drive.google.com/f
ile/d/1xC1meQ-AVLm0ft6-u
7WD4fIPAU-ieFhX/view?usp
=sharing

10.04.20р.

Математика

Залежність результатів множення і ділення від зміни одного з компонентів дії. Складені задачі на 2-4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач (арифметичні дії першого і другого ступенів)

Коваль Л. Я.

https://drive.google.com/fil
e/d/1ytjByiVqpIx6uloaNUUGD
clSQEaMBNoK/view?usp=sharing

10.04.20р.

Укр. мова

Родові закінчення прикметників

Коваль Л. Я.

https://drive.google.com
/file/d/1IZqkm3_uLwoI-eA
7-6R4UQOSbkrgDg5V/view?
usp=sharing

10.04.20р

Англійсь

ка мова

«Пори року»

Долинська В. В.

https://naurok.com.ua/
prezentaciya-do-uroku-z
-angliysko-movi-u-4-klas
i-na-temu-pogoda-pori-ro
ku-do-pidruchnika-a-2767.html

10.04.20р.

Фізична культура

Організаційні вправи, ЗРВ. Різновиди ходьби та бігу. Стрибки у висотуз прямого розбігу (через гумову мотузку) способом “зігнувши ноги” з 5-7 кроків розбігу.Рухлива гра «У річку, гоп!»

Сарданова Л. М.

https://docs.google.c
om/document/d/1vcbxTD
CRYw2cBo2km4P-23iWVJ
atRujuIp6nLETUfXM/edit

Організація навчального процесу

з використанням технологій

дистанційного навчання

3 клас.

(13.04.20р.-17.04.20р.)

Класний керівник Коваль Л.Я.

Предмет

Тема

Прізвище. ім’я, по батькові вчителя

Посилання

13.04.20.

Фізична культура

Правила безпеки на заняттях із застосуванням м'ячів. Організаційні вправи, ЗРВ. Різновиди ходьби та бігу. Вправи з малим м'ячем: метання малого м'яча «із-за спини через плече», стоячи на одному, двох колінах. Рухлива гра «Влуч у ціль!»

Сарданова Л. М.

https://docs.google.
com/document/d/1v
cbxTDCRYw2cBo2km
4P-23iWVJatRujuIp6
nLETUfXM/edit

13.04.20р

Математика

Знаходження значень числових виразів, що містять кілька арифметичних дій одного чи різних ступенів без дужок і з дужками. Пропорційна залежність величин: загальна місткість, місткість однієї посудини, кількість посудин.

Коваль Л. Я.

https://drive.google
.com/file/d/1ytjByiVq
pIx6uloaNUUGDclS
QEaMBNoK/view?usp
=sharing

13.04.20р

Літ. читання

Юрій Збанацький Лелеки» (скорочено; початок)

Коваль Л. Я.

https://drive.google.com
/file/d/1xC1meQ-AVLm0
ft6-u7WD4fIPAU-ieFhX/v
iew?usp=sharing

13.04.20р

Природо

знавство

Опорно-рухова система

Думанська С. П.

https://drive.google.com/op
en?id=1wjCDa5di1ms3F-Lz
VMlMrXFnfUYa62GT

14.04.20р

Фізична культура

Організаційні вправи, ЗРВ. Різновиди ходьби та бігу. Вправи з малим м'ячем: метання малого м'яча «із-за спини через плече», стоячи на одному, двох колінах. Рухлива гра «Влуч у ціль!»

Сарданова Л. М.

https://docs.google.com/do
cument/d/1vcbxTDCRYw2cBo
2km4P-23iWVJatRujuIp6nLET
UfXM/edit

14.04.20р

Математика

Вивчені випадки множення і ділення. Знаходження значень числових виразів,що містять кілька арифметичних дій одного чи різних ступенів без дужок і з дужками. Складені задачі на 2-4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач (арифметичні дії першого і другого ступенів)

Коваль Л. Я.

https://drive.google.com/file
/d/1ytjByiVqpIx6uloaNUUG
DclSQEaMBNoK/view?usp=
sharing

14.04.20р

Укр. мова

Урок розвитку писемного мовлення . Написання переказу за колективно складеним планом.

Коваль Л. Я.

https://drive.google.com/
file/d/1j
xonU8Qm5fHQzCQ21HLMO
8Ug
TraEwZLZ/view?usp=shari
ng

14.04.20р

Літ. читання

Юрій Збанацький «Лелеки» (скорочено; продовження)

Коваль Л. Я.

https://drive.google.com
/file/d/1M
YSvPMZV9sj6y5vlbYC0abL
XEye
JBWer/view?usp=sharing

14.04.20р

Обратво

рче мистецтво

Магія бутафорії. Значення форми, кольору, декору в створенні виразних театральних масок. Зображення бутафорії для однієї з вистав «Царівна –жаба», «Попелюшка», «Рукавичка», «Котигорошко», «Курочка Ряба».

Коваль Л. Я.

https://drive.google.com/
file/d/1sL
dZEOULWoMvu8kaBbGSQ
0a17y2
UeNJ3/view?usp=sharing

15.04.20р

Англійсь

ка мова

Календар

Долинська В. В.

https://www.youtube.
com/watch?v
=AaUfZVV4jsM

15.04.20р

Математика

Поняття «частини» Утворення частин способом ділення цілого числа на рівні частини й виділення однієї з них. Поняття про дріб, чисельник, знаменник дробу. Знаходження частини від числа. Складені задачі на2-4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач (арифметичні дії першого і другого ступенів)

Коваль Л. Я.

https://drive.google.com
/file/d/1cY
kcgIaXAeYIReU2EbxyU3
McT0n8
jVgN/view?usp=sharing

15.04.20р

Українська мова

Змінювання прикметників за числами

Коваль Л. Я.

https://drive.google.c
om/file/d/1jxon
U8Qm5fHQzCQ21HLMO
8UgTraEw
ZLZ/view?usp=sharing

15.04.20р.

Природо

знавство

Травна система

Думанська С. П.

https://drive.google.co
m/open?id=1o2q
Y42sdhCYxT3d_x1GVW
boWqArM0ZEw

15.04.20р.

Літ читання

Галина Демченко «Лелеки» (скорочено)

Коваль Л. Я.

https://drive.google.c
om/file/d/1xC1m
eQ-AVLm0ft6-u7WD4f
IPAU-ieFhX/v
iew?usp=sharing

16.04.20р.

Трудове навчання

Виготовлення об’ємних виробів з коробок. Казковий будиночок

Бондар О. О.

https://docs.google.com/doc
ument/d/1VLiYYjDoU6z8f-d5G
2hNzVLsdsrKcq2b/edit

16.04.20р.

Основи здоров’я

Самооцінка характеру. Практична робота . Визначення рис власного характеру. ВЖР

Коваль Л. Я.

https://drive.google.com
/file/d/1xxDjd
UjFkwdb1sy0PEwkycyKq
cPaF6td/view
?usp=sharing

16.04.20р.

Музичне мистецтво

Марші української землі. Марші у народній і професійній музиці України. «Гей , там на горі Січ іде» стрілецька пісня.

Коваль Л. Я.

https://drive.google.com
/file/d/1Ge3vS
TdLX7IV_LlZB1MwOPu71
z6NMFBv/v
iew?usp=sharing

16.04.20р.

Я у світі

Охорона природи спільними зусиллями

Думанська С. П.

https://drive.google.com/open?id=1_hkx
x_KMI0QxWzlqYiigPJEvE5wv4x93

16.04.20р.

Інформатика

Доповідач/
доповідачка та презентація. Культура презентування.

Шкрабак Т. М.

https://drive.google.com/
file/d/1SRw92B
4FbphONvCR2nUUylSq35i
By1qP/view?u
sp=sharing

17.04.20

Літ. читання

Урок позакласного читання. Весну красну зустрічаймо.

Коваль Л. Я.

https://drive.google.com/fi
le/d/1xC1meQ-AV
Lm0ft6-u7WD4fIPAU-ieF
hX/view?usp=sharing

17.04.20р.

Математика

Утворення і запис частин. Визначення кількості частин у цілому. Скадені задачі на 2-4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач (арифметичні дії першого і другого ступенів)

Коваль Л. Я.

https://drive.google.com/fil
e/d/1cYkcgIaXA
eYIReU2EbxyU3McT0n8jVgN
/view?usp=sharing

17.04.20р.

Укр. мова

Закріплення знань учнів про прикметник як частину мови

Коваль Л. Я.

https://drive.google.com/fil
e/d/1YMSVoKIVyY
SGSA1sb-QXTkUacY_yUJ20/v
iew?usp=sharing

17.04.20р.

Англійсь

ка

У нас незабаром свято

Долинська В. В.

https://naurok.com.ua/prezen
taciya-z-angliysk
o-movi-na-temu-svyata-moe-ul
yublene-svyato-2463.html

17.04.20р

Фізична культура

Організаційні вправи, ЗРВ. Різновиди ходьби та бігу. Вправи з малим м'ячем: метання малого м'яча «із-за спини через плече», на дальність із місця. Рухлива гра «Мисливці і качки»

Сарданова Л. М.

https://docs.google.com/docum
ent/d/1vcbxTDCRYw2cBo2km4P-23iWVJatRujuIp6nLETUfXM/edit

Дистанційне навчання

під час карантину в 3 класі

(21.04.20р.-24.04.20р.)

Класний керівник Коваль Л.Я.

Предмет

Тема

Прізвище. ім’я, по батькові вчителя

Посилання

21.04.20р.

Фізична
культура

Організаційні вправи, ЗРВ. Різновиди ходьби та бігу. Вправи з малим м'ячем: метання малого м'яча «із-за спини через плече», у вертикальну ціль. Рухлива гра «Передав — сідай!»

Сарданова Л. М.

https://docs.google
.com/doc
ument/d/1vcbxTDC
RYw2cBo2km4P-23i
WVJatRujuIp6nLET
UfXM/edit

21.04.20р.

Математика

Поняття «чисельник « і «знаменник». Риска дробу як знак ділення. Розв’язування задач на 2-4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач (арифметичні дії першого і другого ступенів)

Коваль Л. Я.

https://drive.google.com
/file/d/1ytjByiVqpIx6uloa
NUUGDclSQEaMBNoK/view?
usp=sharing

21.04.20р.

Укр. мова

Дієслово як частина мови

Коваль Л. Я.

https://drive.google.
com/file/d/1Y
MSVoKIVyYSGSA1sb-
QXTkUa
cY_yUJ20/view?usp=
sharing

21.04.20р.

Літ. читання

Василь Чухліб «Равлик»

Коваль Л. Я.

https://drive.google.c
om/file/d/1xC
1meQ-AVLm0ft6-u7W
D4fIPAU-i
eFhX/view?usp=sharing

21.04. 20р.

Образотворче
мистецтво

Театральний костюм. Роль театрального костюма в розкритті образу театрального героя. Узгодження форми (деталей одягу) з декором. Театральні костюми до вистави за казкою.

Коваль Л. Я.

https://drive.google.co
m/file/d/
1aGnah_ooy0A_BCL1A
HLfDF
EWde69F0AG/view?usp
=sharing

22.04.20р.

Англійсь

ка мова

Наші мрії

Долинська В. В.

https://naurok.com.ua/urok-ta
-prezentaciya-za-temoyu-my-
dream-job-11-klas-91820.html

22.04.20р.

Математика

Порівняння частин. Побудова кола (круга) . Розв’язування складених задач, на 2-4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач (арифметичні дії першого і другого ступенів)

Коваль Л. Я.

https://drive.google.com/f
ile/d/1ytjByiVqpIx6uloaN
UUGDclSQEaMBNoK/view
?usp=sharing

22.04. 20р.

Укр. мова

Зв’язок дієслова з іменником у реченні.

Коваль Л. Я.

https://drive.google.
com/file/d/
1jxonU8Qm5fHQzCQ2
1HLM
O8UgTraEwZLZ/view?
usp=sharing

22.04.20р.

Природо

знавство

Правила здорового харчування

Думанська С. П.

https://drive.google.
com/open?id
=1h4Z1D9zAg9z2iFg
MnmmKxT
WQRMyJ6xc1

22.04.20р.

Літ. читання

Дмитро Чередниченко «Хлопчик Івась і дідусь Тарасик» (початок)

Коваль Л. Я.

https://drive.google.
com/file/d/1x
C1meQ-AVLm0ft6-u7
WD4fIPAU-i
eFhX/view?usp=sharing

23.04.20р.

Трудове
навчання

Виготовлення об’ємних виробів з коробок. Виготовлення макету кімнати.

Бондар О. О.

https://docs.google
.com/document/d/1u
ZO_QQQULRMJjXNJA
_Nu8iAm7NK8rNrv/edit

23.04.20р.

Основи здоров’я

Ровиток пам’яті і уваги.

Коваль Л. Я.

https://drive.google
.com/file/d/1x
xDjdUjFkwdb1sy0PE
wkycyKqcP
aF6td/view?usp=sha
ring

23.04.20р.

Музичне мистецтво

Парад маршів. Основні види маршів. Маршовість. «Семеро гномів», муз. І сл.. А. Житкевича

Коваль Л. Я.

https://drive.google.
com/file/d/1LD
0NFS9l_t8qg2x5i4bl
laYY_YzO6wZ
Z/view?usp=sharing

23.04.20р.

Я у світі

Винаходи людства, що змінили світ

Думанська С. П.

https://drive.googl
e.com/open?id
=15Bj8JxQ6k6S0s9k
qI16bwB-0a
KLIgehb

23.04.20р.

Інформатика

Середовище створення презентацій

Шкрабак Т. М.

https://drive.google
.com/file/d/19
Vyo_Aw1tZ6dL-4F-T
SNwxyG91t
FPuC9/view?usp=sha
ring

24.04.20р.

Літ. читання

Дмитро Чередниченко «Хлопчик Івась і дідусь Тарасик» (продовження)

Коваль Л. Я.

https://drive.google.c
om/file/d/15
iem6LDNjpciCyJi7ZY1
y9RtST9
K3zxN/view?usp=sha
ring

24. 04. 20р.

Математика

Знаходження частини від числа. Одиниці вимірювання довжини, маси, часу. Задачі на знаходження частини від числа, які пов’язані з іменованими числами.

Коваль Л. Я.

https://drive.google.
com/file/d/1
ytjByiVqpIx6uloaNUU
GDclSQ
EaMBNoK/view?usp=
sharing

24.04.20р.

Укр. мова

Написання переказу за прочитаним твором без зачину і кінцівки.

Коваль Л. Я.

https://drive.google.c
om/file/d/1
YMSVoKIVyYSGSA1sb-Q
XT
kUacY_yUJ20/view?usp=
sharing

24.04.20р.

Англійсь

ка мова

Свята. Великдень

Долинська В.В.

https://naurok.com.ua/
prezentac
iya-z-angliysko-movi-na
-temu-s
vyata-moe-ulyublene-svy
ato-2463.html

24.04.20р.

Фізична культура

Історія українського футболу. Правила безпеки . Організаційні вправи, ЗРВ. Різновиди ходьби та бігу. Вправи з великим м'ячем:елементи футболу (удари внутрішньою та середньою частиною під йому по нерухомому м'ячу у вертикальну та горизонтальну ціль, ведення м'яча між стійок, жонглювання м'ячем (хл.), повітряною кулькою (дівч.)

Сарданова Л. М.

https://docs.google.com/
document/d/1vcbxTDCRY
w2cBo2km4P-23iWVJatRujuIp6nLETUfX
M/edit

План дистанційного

навчання

3 клас

(27.04.20р.-08.05.20р.)

Дата проведення уроку

Предмет

Тема уроку.

Прізвище. ім’я, по батькові вчителя

Посилання на веб – ресурс

27.04.20р.

Фізична культура

Організаційні вправи, ЗРВ. Різновиди ходьби та бігу. Вправи з великим м'ячем. Рухлива гра «Найкраща пара»

Сарданова Л. М.

https://docs.google.com
/document/d/12x2RxsDkI
WB_nbdCoD3XqtE874fNSfJ
r_X3R8JvT314/edit

https://www.youtube.
com/watch?v=tiZ7iRUdztQ

27.04.20р.

Математика

Знаходження частини від числа. Задачі на знаходження частини від числа

Коваль Л. Я.

https://drive.google.com
/file/d/1ytjByiVqpIx6uloa
NUUGDclSQEaMBNoK/vi
ew?usp=sharing

27.04.20р.

Літературне читання

Олег Буцень «Айстра»

Коваль Л. Я.

https://drive.google.co
m/file/d/1jJLPGqyCFAIX
ELKdF-ybU9SYwGIbOGlg
/view?usp=sharing

27.04.20р.

Природо

знавство

Дихальна система

Думанська С. П.

https://drive.google.com/open?id=1lHYwiXl08m6X0HU
_MY1M8FWVwrd9Ll5S

28.04.20р.

Фізична культура

ЗРВ з м'ячем. Ходьба “протиходом”. Ведення м'яча носком ноги і середньою частиною підйому, вкидання м’яча в ноги партнеру з місця.

Сарданова Л. М.

https://docs.google.
com/document/d/12x2RxsDkIWB
_nbdCoD3XqtE874fNSfJr_X3R8Jv
T314/edit

https://www.youtube.
com/watch?v=YD-JzPp9AVc

28.04.20р.

Математика

Знаходження числа за його частиною. Задачі на знаходження числа за його частиною.

Коваль Л. Я.

https://drive.google.co
m/file/d/1cYkcgIaXAeY
IReU2EbxyU3McT0n8jV
gN/view?usp=sharing

28.04.20р.

Українсь

ка мова

Дієслова-антоніми. Добір антонімів до дієслів.

Коваль Л.Я.

https://drive.google.co
m/file/d/1YMSVoKIVyYS
GSA1sb-QXTkUacY_yUJ2
0/view?usp=sharing

28.04.20р.

Літературне читання

Повість. Михайло Стельмах «Гуси-лебеді летять» (уривки; початок)

Коваль Л. Я.

https://drive.google.co
m/file/d/1xC1meQ-AVL
m0ft6-u7WD4fIPAU-ieF
hX/view?usp=sharing

28.04.20р.

Образотворче мистецтво

Лялька в театрі. Різновиди ляльок в театрі та мультиплікації. Конструювання лялькового персонажа. Виготовлення театральної ляльки.

Коваль Л. Я.

https://drive.google.co
m/file/d/1ItyjdlUm7ZCfu
YtPilsEGimeN1oU0iDZ/vie
w?usp=sharing

29.04.20р.

Англійська мова

Незабаром літо

Долинська В. В.

https://www.youtube.com/
watch?v=jCvSEuHms5M

29.04.20р.

Математика

Знаходження числа за його частиною. Задачі на знаходження числа за його частиною.

Коваль Л. Я.

https://drive.google.
com/file/d/1g3nHVE6j
doWT2ypK68Kr2QUOn
fr0FXzP/view?usp=shar
ing

29.04.20р.

Українська мова

Дієслова –синоніми.

Коваль Л. Я.

https://drive.google.co
m/file/d/1IZqkm3_uLw
oI-eA7-6R4UQOSbkrgD
g5V/view?usp=sharing

29.04.20р.

Природознавство

Кровоносна система

Думанська С. П.

https://drive.google.com
/open?id=1Bq0uN-9x2AVSXNgPSjlGp6H
FMAW_9-Wf

29.04.20р.

Літ. читання

Повість. Михайло Стельмах «Гуси-лебеді летять» (уривки; продовження).

Коваль Л. Я.

https://drive.google.c
om/file/d/1bHH6TY8P7
1tH8BaFOMgWrT3AMW
QLNtmm/view?usp=sharing

30.04.20р.

Трудове навчання

Бондар О. О.

30.04.20р.

Основи здоров’я

Доброзичливість і здоров’я людини. Профілактика емоційного перенапруження. Практична робота. Створення колажу «Що приносить мені радість»

Коваль Л. Я.

https://drive.google.com
/file/d/1BjC5URrgm8F5lS
o7hWT8JLHvAISkljhA/vie
w?usp=sharing

30.04.20р.

Музичне мистецтво

Марш на театральній сцені

Коваль Л. Я.

https://drive.google.co
m/file/d/16SraH4iVj1RN
H3hCeiur3PVPVWJIXY8t/
view?usp=sharing

30.04.20р.

Я у світі

Славетні українці минулого

Думанська С. П.

https://drive.google.com/open?id=16uWE2StbCBdygJo7Zi
WYBhfcLJjOo0tl

30.04.20р.

Інформатика

Етапи створення презентації

Та вимоги до її оформлення

Шкрабак Т. М.

https://drive.google.com/fil
e/d/15U_Dn7f2vh-aBY3U8jUqtMh4IFLvTI6
j/view?usp=sharing

04.05..20.

Фізична культура

Повороти на місці та в русі. ЗРВ. Різновиди ходьби. Різновиди бігу. Удари внутрішньою стороною стопи по нерухомому м'ячу, зупинка м'яча підошвою. Рухливі ігри.

Сарданова Л. М.

https://www.youtube.com
/watch?v=IZ0hxGNwW_4

04.05.20р

Математика

Повторення і закріплення вивченого про частини. Розв’язування складених задач на 2-4 дії,які єкомбінацією вивчених видів простих задач (арифметичні дії першого і другого ступенів)

Коваль Л. Я.

https://drive.google
.com/file/d/1ytjByiVqp
Ix6uloaNUUGDclSQEa
MBNoK/view?usp=sharing

04.05.20р

Літ. читання

Урок позакласного читання. До джерел народної творчості. Літературні казки. «У світі цікавої казки»

Коваль Л. Я.

https://drive.google.
com/file/d/18L6ITeCh
vV859I6bk1jG4nJvmvm
r9tC-/view?usp=sharing

04.05.20р

Природознавство

Шкіра

Думанська С. П.

https://drive.google
.com/open?id=1jHF
mR8vkMRU
PhaKZw1AYTEqe5
xpQ_m3v

05.05.20р

Фізична культура

Повороти на місці та в русі. ЗРВ. Різновиди ходьби. Різновиди бігу. Удари внутрішньою стороною стопи по нерухомому м'ячу, зупинка м'яча підошвою. Рухливі ігри.

Сарданова Л. М.

https://www.youtube.com/
watch?v=IZ0hxGNwW_4

05.05.20р

Математика

Повторення нумерації трицифрових чисел. Задачі на збільшення (зменшення) числа на кілька одиниць (на 2 дії). Порівняння іменованих чисел поданих в одиницях довжини.

Коваль Л. Я.

https://docs.google.co
m/document/d/1zoOOT
3O4XTv18ByZYUrpZDcV7
nXttO9hi2ZII55fUjY/edit?u
sp=sharing

05.05.20р

Укр. мова

Змінювання дієслів за часами

Коваль Л. Я.

https://drive.google.com/
file/d/1jxonU8Qm5fHQzCQ
21HLMO8UgTraEwZLZ/vie
w?usp=sharing

05.05.20р

Літ. читання

Повтори і пригадай. Систематизація й узагальнення знань учнів з теми «Світ прози. Оповідання. Повість».

Коваль Л. Я.

https://drive.google.com/fil
e/d/1xC1meQ-AVLm0ft6-u7
WD4fIPAU-ieFhX/view?usp=s
haring

05.05.20р

Обратво

рче мистецтво

Театральна афіша. Використання простої шрифтової композиції під час створення ескізу театральної афіші. Ескіз афіші до однієї з театральних казок.

Коваль Л. Я.

https://drive.google.com/fil
e/d/1t7PgcnnC2Z9wYP877Ox
bOh6V2DUiNkVr/view?usp=s
haring

06.05.20р

Англійсь

ка мова

Скоро канікули

Долинська В. В.

https://www.youtube.com/watch?
v=jCvSEuHms5M

06.05.20р

Математика

Читання і запис чисел у нумераційній таблиці. Розрядний склад числа. Запис числа у вигляді суми розрядних доданків. Загальна кількість одиниць, десятків, сотень у трицифровому числі. Задачі на 2-3 дії, які містять збільшення, зменшення числа на кілька одиниць.

Коваль Л. Я.

https://drive.google.com/fi
le/d/1ytjByiVqpIx6uloaNUUG
DclSQEaMBNoK/view?usp=s
haring

06.05.20р

Українська мова

Визначення часу дієслів.

Коваль Л. Я.

https://drive.google.com/f
ile/d/1MRlDPXmiJfEUxbOuS
SnewGk2cs_5eWU2/view?u
sp=sharing

06.05.20р.

Природо

знавство

Органи чуття

Думанська С. П.

https://drive.google.com/open?id=1DT7A6yQci0yY5315V4
qsOOT1y6WpRlPi

06.05.20р.

Літ читання

Вступ до теми. Грицько Бойко «Отакий й мене ніс» .

Коваль Л. Я.

https://drive.google.com/fil
e/d/15iem6LDNjpciCyJi7ZY1
y9RtST9K3zxN/view?usp=sh
aring

07.05.20р.

Трудове навчання

Бондар О. О.

07.05.20р.

Основи здоров’я

Способи самозаспокоєння

Коваль Л. Я.

https://drive.google.com
/file/d/1fphF9SbZEwgFQ
sXE6Uax3MpuhoSoB56s/
view?usp=sharing

07.05.20р.

Музичне мистецтво

Карта країни маршів

Коваль Л. Я.

https://drive.google.com/
file/d/1jOm2Z_WZ996aPa3
aqESP0SsV7qOOWzqP/view?
usp=sharing

07.05.20р.

Я у світі

Екологічна акція «Зазирни у майбутнє»

Думанська С. П.

https://drive.google.com/open?id=1sLDaHvqWK10E5WFeovd
Ci9_VvcIEbgYC

07.05.20р.

Інформатика

Переміщення текстових вікон/полів та зображень на слайдах.

Шкрабак Т. М.

https://drive.google.com/file
/d/11ulKn0cmqh_wQfAkcLQ
xWa887E5yPWqC/view?usp=sharing

08.05.20р.

Літ. читання

Микола Носов «Витівники»

Коваль Л. Я.

https://drive.google.com/fi
le/d/1xC1meQ-AVLm0ft6-u7
WD4fIPAU-ieFhX/view?usp=s
haring

08.05.20р.

Математика

Усне додавання і віднімання трицифрових чисел. Задачі на знаходження суми трьох доданків.

Коваль Л. Я.

https://drive.google.com/file
/d/1ytjByiVqpIx6uloaNUUGDc
lSQEaMBNoK/view?usp=sharing

08.05.20р.

Укр. мова

Урок розвитку писемного мовлення. Складання привітання до Дня Матері

Коваль Л. Я.

https://drive.google.com/f
ile/d/1YMSVoKIVyYSGSA1sb-QXTkUacY_yUJ20/view?usp=sharing

08.05.20р.

Англійсь

ка

Моє літо

Долинська В. В.

https://www.youtube.com/wa
tch?v=ZSIT1bit6wI

08.05.20р.

Фізична культура

ЗРВ із скакалкою. Різновиди ходьби. Різновиди бігу. Обведення перешкод, розташованих на різній відстані. Удари м'яча по нерухомому м'ячу, що котиться. Ведення м'яча. Індивідуальні дії без м'яча (відкривання й закривання). Рухливі ігри.

Сарданова Л. М.

https://www.youtube.com/
watch?v=5eie_sJTZ1Y

Дистанційне навчання

12.05.20р.-29.05.20р.

3 клас.

Дата проведення уроку

Предмет

Тема

Прізвище. ім’я, по батькові вчителя

Посилання

12.05.20р.

Фізична культура

Обведення перешкод,розташованих на різній відстані. Удари м'яча по нерухомому м'ячу,що котиться. Ведення м'яча носком ноги і середньою частиною підйому. Індивідуальні дії без м'яча (відкривання й закривання).

Сарданова Л.М.

https://www.youtube.
com/watch?v=igfh4tI0
Ke0

12.05.20р.

Математика

Усне додавання і віднімання трицифрових чисел. Задачі на різницеве порівняння

Коваль Л. Я.

https://drive.google.
com/file/d/1ytjByiVq
pIx6uloaNUUGDclSQ
EaMBNoK/view?usp=
sharing

12.05.20р.

Укр. мова

Контрольна робота. Диктант.

Коваль Л. Я.

https://drive.google.
com/file/d/1YMSVoKI
VyYSGSA1sb-QXTkUa
cY_yUJ20/view?usp=
sharing

12.05.20р.

Літ. читання

Астрід Ліндгрен «Малий і Карлсон, що живе на даху» (початок)

Коваль Л. Я.

https://drive.google.
com/file/d/1xC1meQ-
AVLm0ft6-u7WD4fIP
AU-ieFhX/view?usp=s
haring

12.05.20р.

Обратворче мистецтво

Картинна галерея. Виготовлення рамок для робіт

Коваль Л. Я.

https://drive.google.
com/file/d/1YMSVoKI
VyYSGSA1sb-QXTkU
acY_yUJ20/view?usp=
sharing

13.05.20р.

Англійська мова

Природа та навколишнє середовище

Долинська В. В.

https://www.youtube
.com/watch?v=UeWH
QVUw5h8

13.05.20р.

Математика

Контрольна робота 6.

Коваль Л. Я.

https://drive.google.
com/file/d/1ytjByiVq
pIx6uloaNUUGDclSQE
aMBNoK/view?usp=sh
aring

13.05.20р.

Укр. мова

Дієслова завершеної і незавершеної дії.

Коваль Л. Я.

https://drive.google.c
om/file/d/1IZqkm3_u
LwoI-eA7-6R4UQOSb
krgDg5V/view?usp=sh
aring

13.05.20р.

Природознавство

Гігієна органів чуття

Думанська С. П.

https://drive.google.
com/open?id=1T9_b
4gX7TszHlDiGpfPz7k
agxOULttbs

13.05.20р.

Літ. читання

Астрід Ліндгрен «Малий і Карлсон, що живе на даху (продовження)

Коваль Л. Я.

https://drive.google.c
om/file/d/1xC1meQ-A
VLm0ft6-u7WD4fIPAU
-ieFhX/view?usp=shari
ng

14.05.20р.

Трудове навчання

Виготовлення обємних виробів з коробок. Підставка для ручок та олівців.

Бондар О.О.

https://docs.google.co
m/document/d/14IQfR
GpmqGHR_Yo6krBoVT
3onOViea7E/edit

14.05.20р.

Основи здоров’я

Творчі здібності дитини. Розвиток уяви.

Коваль Л. Я.

https://drive.google.co
m/file/d/1t3tT0gmgO9G
IzEwy1b7xyAJFOUO57
m-u/view?usp=sharing

14.05.20р.

Музичне мистецтво

Музичні кити відкривають кордони

Коваль Л. Я.

https://drive.google.co
m/file/d/1_-7mvw-OLcE
TvWeLCtE3RGrnZjb0P7
Q0/view?usp=sharing

14.05.20р.

Я у світі

Що я можу розказати своїм ровесникам за кордоном про Україну

Думанська С. П.

https://drive.google.co
m/open?id=1CkehHi3H
Hucd3p8deJevqs-YiDqt
bWgnг

14.05.20р.

Інформатика

Утворення нового слайду, текстового вікна/поля.

Шкрабак Т. М.

https://drive.google.co
m/file/d/1HktdTBhhfGX
njYl3YuJtG9Q3e8TFiYR
_/view?usp=sharing

15.05.20р.

Літ. читання

Повтори і пригадай. Систематизація й узагальнення знань учнів з теми «Світ гумористичних творів»

Коваль Л. Я.

https://drive.google.co
m/file/d/1xC1meQ-AVL
m0ft6-u7WD4fIPAU-ieF
hX/view?usp=sharing

15.05.20р.

Математика

Взаємозв’язок між додаванням і відніманням. Рівняння. Розв’язування задач за допомогою рівнянь

Коваль Л. Я.

https://drive.google.co
m/file/d/1ytjByiVqpIx6
uloaNUUGDclSQEaMBN
oK/view?usp=sharing

15.05.20р.

Укр. мова

Контрольна робота. Списування

Коваль Л. Я.

https://drive.google.co
m/file/d/1IZqkm3_uLw
oI-eA7-6R4UQOSbkrgD
g5V/view?usp=sharing

15.05.20р.

Англійська мова

Контроль письма

Долинська В. В.

https://www.youtube
.com/watch?v=pvXtzk
zwQWk

15.05.20р.

Фізична культура

Повороти на місці та в русі. ЗРВ. Різновиди ходьби. Різновиди бігу. Удари внутрішньою стороною стопи по нерухомомум'ячу, зупинка м'яча підошвою.

Сарданова Л. М.

https://www.youtube.c
om/watch?v=mXV-WS8
vsWw

18.05.20р.

Фізична культура

Повороти на місці та в русі. Удари внутрішньою стороною стопи по нерухомомум'ячу, зупинка м'яча підошвою.

Сарданова Л. М.

https://www.youtube.c
om/watch?v=eI9WYN1
ufno

18.05.20р.

Математика

Додавання і віднімання іменованих чисел. Задачі, які пов’язані з пропорційними величинами: загальна маса, маса одного предмета, кількість предметів. Задачі на зведення до одиниці.

Коваль Л. Я.

https://drive.google.c
om/file/d/1ytjByiVqpIx
6uloaNUUGDclSQEaMB
NoK/view?usp=sharing

18.05.20р.

Літ. читання

Контрольна робота 7. Робота з літературним твором (письмово)

Коваль Л. Я.

https://drive.google.co
m/file/d/1xC1meQ-AVL
m0ft6-u7WD4fIPAU-ieF
hX/view?usp=sharing

18.05.20р.

Природознавство

Різноманітність речовин та матеріалів і використання їх людиною

Думанська С. П.

https://drive.google.com/open?id=17sAy6CAQW_AWJiKrtbo8yQ
VOlQzRl7GJ

19.05.20р.

Фізична культура

Ходьба “протиходом”. Ведення м'яча носком ноги і середньою частиною підйому.

Сарданова Л. М.

https://www.youtube.
com/watch?v=S7bObc
_0kIE

19.05.20р.

Математика

Контрольна робота 7.

Коваль Л. Я.

https://drive.google.co
m/file/d/1ytjByiVqpIx6
uloaNUUGDclSQEaMBN
oK/view?usp=sharing

19.05.20р.

Укр. мова

Написання не з дієсловами

Коваль Л. Я.

https://drive.google.co
m/file/d/1jxonU8Qm5f
HQzCQ21HLMO8UgTra
EwZLZ/view?usp=sharing

19.05.20р.

Літ. читання

Василь Голобородько «Рукавичка), (напам’ять уривок) «Спека»

Коваль Л. Я.

https://drive.google.co
m/file/d/1xC1meQ-AV
Lm0ft6-u7WD4fIPAU-i
eFhX/view?usp=sharing

19.05.20р.

Обратворче мистецтво

Перевір свої досягнення

Коваль Л. Я.

https://drive.google.
com/file/d/1WdfQ_tyfZ
SXCQVizfE_ZMItybrlylI
Nk/view?usp=sharing

20.05.20р.

Англійська мова

Контроль говоріння

Долинська В. В.

https://www.youtube.com/watc
h?v=UeWHQVUw5h8

20.05.20р.

Математика

Додавання та віднімання вивчених видів. Задачі на знаходження трьох чисел за їх сумою та сумами двох доданків.

Коваль Л. Я.

https://drive.google.
com/file/d/1ytjByiVqp
Ix6uloaNUUGDclSQEa
MBNoK/view?usp=sha
ring

20.05.20р.

Укр. мова

Написання не з дієсловами

Коваль Л. Я.

https://drive.google
.com/file/d/1MRlDPX
miJfEUxbOuSSnewGk
2cs_5eWU2/view?usp
=sharing

20.05.20р.

Природознавство

Правила здорового способу життя

Думанська С. П.

https://drive.google.com/open?id=1g7MY3ZQ95UjLf4rFEpod4_o-LdI0VQor

20.05.20р.

Літ. читання

Василь Голобородько «Після дощу», «Великий дощ».

Коваль Л. Я.

https://drive.google.
com/file/d/1xC1meQ-
AVLm0ft6-u7WD4fIPA
U-ieFhX/view?usp=sh
aring

21.05.20р.

Трудове навчання

Бондар О. О.

21.05.20р.

Основи здоров’я

Практична робота. Вправи на тренування зорової та слухової пам’яті і концентрації уваги.

Коваль Л. Я.

https://drive.google.c
om/file/d/1RMPrfztk3
IBf3X8_ZdX27rwJfzeu
sNiS/view?usp=sharing

21.05.20р.

Музичне мистецтво

Де бували, що вивчали.

Коваль Л. Я.

https://drive.google.c
om/file/d/1GamRLXSrB
88jnHbyPkAEAhwO9JM
ddD9t/view?usp=sharing

21.05.20р.

Я у світі

Повторення теми: «Я _ європеєць»

Думанська С. П.

https://drive.google.com/open?id=1bCFbnwRJfJL7lV92C-vviAIiudDrW7F3

21.05.20р.

Інформатика

Доповнення презентації текстом, зображенням, схемою

Шкрабак Т. М.

https://drive.google.c
om/file/d/1xUh-fTiETo
jAmN-_zcTmiM05Sc71S
y14/view?usp=sharing

22.05.20р.

Літ. читання

Галина Вдовиченко «Найдовші вуса» (уривок)

Коваль Л. Я.

https://drive.google.c
om/file/d/1xC1meQ-A
VLm0ft6-u7WD4fIPAU
-ieFhX/view?usp=sharing

22.05.20р.

Математика

Письмове додавання і віднімання двоцифрових і трицифрових чисел (з переходом через розряд).

Коваль Л. Я.

https://drive.google.c
om/file/d/1ytjByiVqpIx
6uloaNUUGDclSQEaMB
NoK/view?usp=sharing

22.05.20р.

Укр. мова

Контрольна робота за темою «Дієслово», Мовна тема.

Коваль Л. Я.

https://drive.google.c
om/file/d/1IZqkm3_u
LwoI-eA7-6R4UQOSbk
rgDg5V/view?usp=sharing

22.05.20р.

Англійська мова

Контроль читання

Долинська В. В.

https://www.youtube.com/wa
tch?v=pvXtzkzwQWk

22.05.20р.

Фізична культура

Ходьба “протиходом”. Ведення м'яча носком ноги і середньою частиною підйому.

Сарданова Л. М.

https://www.youtub
e.com/watch?v=fitJie
07Ybk

25.05.20р.

Фізична культура

Ходьба “протиходом”. Ведення м'яча носком ноги і середньою частиною підйому, вкидання м’яча в ноги партнеру з місця.

Сарданова Л. М.

https://www.youtube
.com/watch?v=0Jpn6
UvraBo

25.05.20р.

Математика

Усне і письмове додавання двоцифрових і трицифрових чисел. Рівняння, в яких один із компонентів є числовим виразом

Коваль Л. Я.

https://drive.google.
com/file/d/1ytjByiVq
pIx6uloaNUUGDclSQ
EaMBNoK/view?usp=
sharing

25.05.20р.

Літ. читання

Дмитро Кузьменко «Чим корова не собака»

Коваль Л. Я.

https://drive.google.
com/file/d/1xC1meQ
-AVLm0ft6-u7WD4fIP
AU-ieFhX/view?usp=s
haring

25.05.20р.

Природознавство Узагальнення знань за темою: «Людина та її організм»

Думанська С. П.

https://drive.google.com/open?id=10MmHALn_EK0uXQoCaz
S62qJTNbUaUQbB

26.05.20р.

Фізична культура

Визначення показників динаміки змін розвитку фізичних якостей учнів. Рухлива гра

Сарданова Л. М.

https://www.youtube
.com/watch?v=-psLW
qgkQh0

26.05.20р.

Математика

Множення і ділення трицифрових чисел. Закони та властивості множення і ділення. Задачі на кратне порівняння двох добутків

Коваль Л. Я.

https://drive.google.c
om/file/d/1ytjByiVqpI
x6uloaNUUGDclSQEaM
BNoK/view?usp=sharing

26.05.20р.

Укр. мова

Контрольна робота. Диктант.

Коваль Л. Я.

https://drive.google.c
om/file/d/1MRlDPXmiJ
fEUxbOuSSnewGk2cs_
5eWU2/view?usp=sharing

26.05.20р.

Літ. читання

Анатолій Качан «Гойдалка біля Дунаю», «Рідні береги», «Після бурі»,

Коваль Л. Я.

https://drive.google.co
m/file/d/1xC1meQ-AVL
m0ft6-u7WD4fIPAU-ieF
hX/view?usp=sharing

26.05.20р.

Обратворче мистецтво

Художні загадки

Коваль Л. Я.

https://drive.google.c
om/file/d/1t7PgcnnC2
Z9wYP877OxbOh6V2D
UiNkVr/view?usp=shar
ing

27.05.20р.

Англійська мова

Контроль аудіювання

Долинська В. В.

https://www.youtube.com/wat
ch?v=kzHlLgPTUHA

27.05.20р.

Математика

Контрольна робота 8.

Коваль Л. Я.

https://drive.google.c
om/file/d/1ytjByiVqpIx
6uloaNUUGDclSQEaMB
NoK/view?usp=sharing

27.05.20р.

Укр. мова

Урок розвитку писемного мовлення. Складання висловлювання про прочитаний твір

Коваль Л. Я.

https://drive.google.
com/file/d/1jxonU8Q
m5fHQzCQ21HLMO8
UgTraEwZLZ/view?us
p=sharing

27.05.20р.

Природознавство

Підсумковий урок

Думанська С. П.

https://drive.google.com/open?id=11b8avg6MVulti9Cle3lTsR1
5ByslsTN527.05.20р.

Літ. читання

Катерина Бабкіна «Мсьє Жак та квітнева риба»

Коваль Л. Я.

https://drive.google.c
om/file/d/1Xe48HNlw
ThwhJbuYCSBy2h5Yl
mrf7_oM/view?usp=s
haring

28.05.20р.

Трудове навчання

Бондар О. О.

28.05.20р.

Основи здоров’я

Підсумковий урок за рік. Виконання проекту «Здоровим бути модно»

Коваль Л. Я.

https://drive.google.c
om/file/d/1OIy-vUnnR
7BruxG3dMA4GlmIKU5
PCbpY/view?usp=sharing

28.05.20р.

Музичне мистецтво

Музична мозаїка

Коваль Л. Я.

https://drive.google.c
om/file/d/1GamRLXSrB
88jnHbyPkAEAhwO9JM
ddD9t/view?usp=sharing

28.05.20р.

Я у світі

Підсумковий урок

Думанська С. П.

https://drive.google.com/open?id=1OhCi8QPHjGA9OIFpQQW
skUbHRJxOw0YV

28.05.20р.

Інформатика

Підсумковий урок

Шкрабак Т. М.

https://drive.google.c
om/file/d/1kt8R30Qt70
NDKRk04bDkU-CIqOrK
vlbE/view?usp=sharing

29.05.20р.

Літ. читання

Контрольна робота 8. Навички читання вголос (усно)

Коваль Л. Я.

https://drive.google.c
om/file/d/1GR1cb08xf
fLOSWu-qLIXh5pRUjtY
7NhV/view?usp=sharing

29.05.20р.

Математика

Ділення з остачею. Властивість остачі. Цікаві задачі.

Коваль Л. Я.

https://drive.google.co
m/file/d/1ytjByiVqpIx6
uloaNUUGDclSQEaMBN
oK/view?usp=sharing

29.05.20р.

Укр. мова

Що ми знаємо про текст, речення, будову слова.

Коваль Л. Я.

https://drive.google.co
m/file/d/1jxonU8Qm5fH
QzCQ21HLMO8UgTraEwZ
LZ/view?usp=sharing

29.05.20р.

Англійська мова

Підсумковий урок

Долинська В. В.

https://www.youtube.com/watc
h?v=jpYdRYpS6bU

29.05.20р.

Фізична культура

Визначення показників динаміки змін розвитку фізичних якостей учнів. Рухлива гра.

Сарданова Л. М.

https://www.youtube.
com/watch?v=B7mrNq
fQz4U

Кiлькiсть переглядiв: 83

Коментарi