12.03.2020

Я досліджую світ

Індіанська культура

Безносюк А.М.

https://www.face
book.com/newvsimppt/

фізична культура

1.Організовуючі вправи. 3.Різновиди бігу, ходьби, стрибків. 4.ЗРВ: в русі (з м’ячем). 5.Вправи з великим м’ячем: ведення м’яча внутрішньою та зовнішньою частинами підйому ( по прямій, по дузі, між стойок). 6.Рухливі ігри «Вибивний», «Влучно в ціль».

Безносюк А.М.

https://www.yout
ube.com/watch?v=7pGnVGCLSsk&li
st=PLElG6fwk_0UnUQzb9Y5mM
3p0TJ_Tu2Oe2&index=10&t=0s
&fbclid=IwAR0yOA9cBhe3MU9r
bu2d1pP_Xt9enp-qK6H_g4zmFAkAMC
Yfis8bsEDS7Nk
https://www.yo
utube.com/watch?v=O0VbSEMllNA

трудове навчання

Ідеї,винаходи, відкриття. Пришиваємо ґудзики. Аплікація «Машина»

Бондар О.О.

https://docs.google.com/docu
ment/d/1LXccVavfenUtL7amEA
YxD4qaBio_6mQf/edit

інформатика

Поняття команди й виконавця.

Шкрабак Т.М.

https://drive.google.co
m/file/d/1j630Xpq2N_S
51GYyYWb81XBwW4wrX
Hbk/view?usp=sharing

мистецтво

Тембр, регістр, симфонічна казка. «Зацвіла в долині…» муз. Я.Степового, сл. Т. Шевченка.

Безносюк А.М.

http://mus5.ru/downloa
d/-28965891_456243738/T
-Shevchenko---Zatsvila-v-do
lini-1849-Trans-Former.html

13.03.2020

Читання

Котики вербові – весняне диво природи.

Надія Кирʼян «Котики».

Безносюк А.М.

https://drive.google.com/file/
d/1XtC_JJcVPy-gv0A-A3P0jl_w9
Id0osDR/view?usp=sharing

Математика

Розв’язуємо задачі на знаходження третього числа за сумою двох чисел

Безносюк А.М.

https://drive.google.com/ope
n?id=1M96AEYAoqt_2wphFKkn
PWUK_sLCtuADM

Анг.мова

Дитяче меню.

Долинська В.В.

https://naurok.com.ua/preze
ntaciya-do-uroku-angl-movi-v-
2-kl-z-temi-zha-97646.html

Укр.мова

Текст. Навчаюся розпізнавати текст за його основними ознаками.

Безносюк А.М.

https://docs.google.com/doc
ument/d/11LRCOcwudA6lS4bM
A4V0n6Xlup2OFqOu/edit

16.03.2020

Читання

Тарас Григорович Шевченко – народний поет і художник.

Тарас Шевченко «Встала весна…».

Безносюк А.М.

https://drive.google.com/fil
e/d/1XtC_JJcVPy-gv0A-A3P0j
l_w9Id0osDR/view?usp=sharing

Англійська мова

Купую овочі у магазині

Долинська В.В.

https://www.youtube.com/
watch?v=cUzWCiZBH_I&app=
desktop

математика

Розв’язуємо задачі на знаходження суми.

Безносюк А.М.

https://drive.google.com/op
en?id=1M96AEYAoqt_2wphFK
knPWUK_sLCtuADM

Укр. мова

Навчаюся визначати частини тексту.

Безносюк А.М.

https://docs.google.com/d
ocument/d/1YCFkvvhO8KS
LCnDmToBerjwyt_JYXnnI/edit

Фізична культура

.Олімпійська слава нашого міста: ПІП (волейбол). 2.Організовуючі вправи. 3.Різновиди бігу, ходьби, стрибків. 4.ЗРВ: в русі (з м’ячем). 5.Вправи з великим м’ячем: ведення м’яча внутрішньою та зовнішньою частинами підйому ( по прямій, по дузі, між стойок). 6.Рухливі ігри «Вибивний», «Влучно в ціль».

Безносюк А.М.

https://www.youtube.com/
watch?v=7pGnVGCLSsk&list=PLElG6
fwk_0UnUQzb9Y5mM3p0TJ_Tu
2Oe2&index=10&t=0s&fbclid=I
wAR0yOA9cBhe3MU9rbu2d1pP
_Xt9enp-qK6H_g4zmFAkAMCYfis8b
sEDS7Nk

17.03.20202

Я досліджую світ

Яка їжа родом з Мексики.

Безносюк А.М.

https://www.facebook.
com/newvsimppt/https:
//vsimpptx.com/urokpoch2kl

математика

Досліджуємо задачі

Безносюк А.М.

https://drive.google.co
m/open?id=1M96AEYAoq
t_2wphFKknPWUK_sLCtuADM

укр.мова

Навчаюся знаходити в текстах виражальні засоби мови, відновлювати деформований текст.

Безносюк А.М.

https://docs.google.co
m/document/d/1wlYOgF
lcQjQr2rV7XeQwbZ9c2jlz
1Yhs/edit

читання

Свято Пасхи недалечко.

Ніна Куфко «Свято Пасхи недалечко».

Безносюк А.М.

https://drive.google.com/fi
le/d/1CH4Nuh2n2kBsMbTAT
ZRN72xpE-qrKV17/view?usp
=sharing

фізична культура

1.Організовуючі вправи. 2.Різновиди ходьби, бігу, стрибків. 3.ЗРВ: в парах (з м’ячем). 4.Вправи з великим м’ячем: повторення раніше вивчених вправ. 5.Рухливі ігри «М’яч сусідові», «Вибивний».

Безносюк А.М.

https://www.youtube.com
/watch?v=7pGnVGCLSsk&list=PLEl
G6fwk_0UnUQzb9Y5mM3p
0TJ_Tu2Oe2&index=10&t=
0s&fbclid=IwAR0yOA9cBhe
3MU9rbu2d1pP_Xt9enp-qK6
H_g4zmFAkAMCYfis8bsEDS7N
k
https://www.youtube.com/
watch?v=1Gk-AEEs3qU

18.03.20220

Я досліджую світ

Давня Мексика.

Безносюк А.М.

https://drive.google.com/
open
https://www.faceb
ook.com/newvsimppt/

анг.мова

Мені подобаються банани

Долинська В.В.

https://www.y
outube.com/watch?v
=dyWYsvubNLc

математика

Додаємо і віднімаємо двоцифрові числа порозрядно

Безносюк А.М.

https://drive.google.co
m/open?id=1M96AEYA
oqt_2wphFKknPWUK_sLCtuADM

чит \укр.мова

Навчаюся розрізняти текст-розповідь.

Безносюк А.М.

https://drive.google.com
/file/d/1fbOmoH_42rl_Tg
Wr4t6h2aJ2NXzZ-_Cf/view
?usp=sharing

мистецтво

Основні поняття: повторення поняття «декоративне мистецтво» . Зображення качечки.

Безносюк А.М.

https://drive.google.com/f
ile/d/1pWc18kv15MeQrV-m
Im_CMBL6lS7r6jm-/view?us
p=sharing

19.03.20202

Я досліджую світ

Інформація закодована в малюнках.

Безносюк А.М

https://vsimpptx.com/urokpoc
h2kl
https://www.facebook.co
m/newvsimppt/

фізична культура

1.Організовуючі вправи. 2.Різновиди ходьби, бігу, стрибків. 3.ЗРВ: в парах (з м’ячем). 4.Вправи з великим м’ячем: повторення раніше вивчених вправ. 5.Рухлива гра «Гонка м’ячів».

Безносюк А.М.

https://www.youtube.com/watch
?v=7pGnVGCLSsk&list=PLElG6fw
k_0UnUQzb9Y5mM3p0TJ_Tu2Oe
2&index=10&t=0s&fbclid=IwAR0y
OA9cBhe3MU9rbu2d1pP_Xt9enp-q
K6H_g4zmFAkAMCYfis8bsEDS7Nk
ht
tps://www.youtube.com/watch?v=O
0VbSEMllNA

трудове навчання

Ідеї,винаходи, відкриття. Об’ємна аплікація «Жоржини»

Бондар О.О.

https://docs.google.com/docume
nt/d/1v8w5a2TNthnVGRtj9kyI5IY
wMG7jC0VI/edit

інформатика

Послідовність дій.

Шкрабак Т.М.

https://drive.google.com/file/d/1I
yFEyb9uqqKFRqXRRiWMXe49mpI
QBkIj/view?usp=sharing

мистецтво

Тембр, регістр, симфонічна казка. «Зацвіла в долині…» муз. Я.Степового, сл. Т. Шевченка.

Безносюк А.М.

http://mus5.ru/download/-2896589
1_456243738/T-Shevchenko---Zatsvi
la-v-dolini-1849-Trans-Former.html

20.03.2020

Читання

Узагальнення за розділом.

Безносюк А.М.

https://drive.google.com/file/d/15S
xkhqtn2UDWwGKs_Vnz71zHgXOBe4l
6/view?usp=sharing

математика

Додаємо і віднімаємо числа різними способами

Безносюк А.М.

https://drive.google.com/file/d/1T2M
YdI3xmY2yyk94buTZV-9pm0bhzgvz/vie
w?usp=sharing

анг.мова

Макс і Тім - друзі

Долинська В.В.

https://naurok.com.ua/prezentaciya-d
o-uroku-angliysko-movi-moe-hobi-4-kl
as-pidruchnik-a-nesvit-106.html

укр. мова

Навчаюся розрізняти текст-розповідь

Безносюк А.М.

https://drive.google.com/file/d/1T
2MYdI3xmY2yyk94buTZV-9pm0bhz
gvz/view?usp=sharing

23.03.2020

Читання

Добре тому жити, хто вміє дружити.

Євген Гуцало «Під веселкою».

Безносюк А.М.

https://drive.google.com/file/d/1zq_
hgKV2Hp7lhxjL_-19Knc-5n3UqXN8/v
iew?usp=sharing

Англійська мова

Уподобання друзів

Долинська В.В.

https://vseosvita.ua/library/preze
ntacia-z-anglijskoi-movi-na-temu-o
ur-food-2-klas-karpuk-o-d-180183.
html

математика

Досліджуємо задачі

Безносюк А.М.

https://drive.google.com/open?id=1
M96AEYAoqt_2wphFKknPWUK_sLCt
uADM

Укр. мова

Навчаюся складати текст за ілюстраціями.

Безносюк А.М.

https://docs.google.com/document/
d/1wlYOgFlcQjQr2rV7XeQwbZ9c2jlz1
Yhs/edit

Фізична культура

1.Організовуючі вправи. 2.Різновиди ходьби, бігу, стрибків. 3.ЗРВ: в парах (з м’ячем). 4.Вправи з великим м’ячем: повторення раніше вивчених вправ. 5.Рухливі ігри «Влучно в обруч», «Вибивний».

Безносюк А.М.

https://www.youtube.com/watch?v
=7pGnVGCLSsk&list=PLElG6fwk_0
UnUQzb9Y5mM3p0TJ_Tu2Oe2&inde
x=10&t=0s&fbclid=IwAR0yOA9cBhe3
MU9rbu2d1pP_Xt9enp-qK6H_g4zmFAk
AMCYfis8bsEDS7Nk
https://www.youtu
be.com/watch?v=gdaXalrITng

24.03.20202

Я досліджую світ

Винаходи в медицині та електрики.

Безносюк А.М.

https://youtu.be/Senlv67unRE
https://www.facebook.com/new
vsimppt/

математика

Досліджуємо задачі

Безносюк А.М.

https://drive.google.com/open?id=
1M96AEYAoqt_2wphFKknPWUK_sL
CtuADM

укр.мова

Урок розвитку зв̓ язного мовлення. Колективне складання тексту- опису на тему: «Мій котик».

Безносюк А.М.

https://drive.google.com/file/d/1prS
qw2SwTpkKwIGQdGMWGC0jqGBYN_
jk/view?usp=sharing

читання

Добре тому жити, хто вміє дружити.

Євген Гуцало «Під веселкою».

Безносюк А.М.

https://drive.google.com/file/d/1jQ
rPVt24rpPp0UQ1FojQ5Iz21juuKKv0/
view?usp=sharing

фізична культура

1.Організовуючі вправи. 2.Різновиди ходьби, бігу, стрибків. 3.ЗРВ: в парах (з м’ячем). 4.Вправи з великим м’ячем: зупинка м’яча, що котиться, підошвою із 5 спроб. 5.Рухливі ігри за бажанням дітей.

Безносюк А.М.

https://www.youtube.com/watch?v
=7pGnVGCLSsk&list=PLElG6fwk_
0UnUQzb9Y5mM3p0TJ_Tu2Oe2&in
dex=10&t=0s&fbclid=IwAR0yOA9c
Bhe3MU9rbu2d1pP_Xt9enp-qK6H_g4
zmFAkAMCYfis8bsEDS7Nk
https://ww
w.youtube.com/watch?v=1Gk-AEEs3qU

25.03.20220

Я досліджую світ

Винайдення комп'ютерів.

Безносюк А.М.

https://youtu.be/Senlv67unRE
https://www.facebook.com/ne
wvsimppt/

анг.мова

Мої друзі

Долинська В.В.

https://www.youtube.com/watch?
v=XgWwSH4-n5o

математика

Порівнюємо математичні вирази

Безносюк А.М.

https://drive.google.com/file/d
/1BvGu_CMC99fmIlaFmHq4VGXm
wC692UXR/view?usp=sharing

чит \укр.мова

Найдорожче – чесність.

Аліна Туз «Про Михася та Люка Скайуокера».

Безносюк А.М.

https://drive.google.com/file/d/1
2QDhql2tAWRochJeruLoTGgUt2xa1
HIq/view?usp=sharing

мистецтво

Основні поняття: оригамі Складання кумедного вовченяти з паперу.

Безносюк А.М.

https://www.youtube.com/watch
?v=JLV8_RZ-WEA

26.03.20202

Я досліджую світ

Транспортні винаходи.

Безносюк А.М

https://drive.google.com/open
https://www.facebook.com/newvsimppt/

фізична культура

1.Організовуючі вправи. 2.Різновиди ходьби, бігу, стрибків. 3.ЗРВ: в парах (з м’ячем). 4.Вправи з великим м’ячем: повторення раніше вивчених вправ. 5.Рухливі ігри за бажанням дітей.

Безносюк А.М.

https://www.youtube.com/watch?
v=7pGnVGCLSsk&list=PLElG6fwk_
0UnUQzb9Y5mM3p0TJ_Tu2Oe2&in
dex=10&t=0s&fbclid=IwAR0yOA9c
Bhe3MU9rbu2d1pP_Xt9enp-qK6H_
g4zmFAkAMCYfis8bsEDS7Nk
https://www.youtube.com/watch?v
=O0VbSEMllNA

трудове навчання

Весняна композиція «Котики - воркотики – це вербовий цвіт»

Бондар О.О.

https://docs.google.com/docume
nt/d/1El1ywGEUE0bgg5P70ZmNe
Zzsh6D3MqSm/edit

інформатика

Ігрові вправи з надання команд виконавцям у середовищах програмування.

Шкрабак Т.М.

https://drive.google.com/file/d/
1p6uOcfmIts5X5vCPAkGsJ-OFJb
IH7Xd6/view?usp=sharing

мистецтво

Тембр, регістр, симфонічна казка. «Ой на горі жито» українська народна пісня.

Безносюк А.М.

http://muzikand.ru/download
/8489441_331512507/Ukrayi
nska-narodna-Oy-na-gori-jito-
sidit-zaychik.html

27.03.2020

Читання

Добре ім’я краще багатства.

Зірка Мензатюк «Золоте серце».

Безносюк А.М.

https://drive.google.com/f
ile/d/1RVxMaNbqHeQRPl4U
KLGbRN8x4C5Z-XfH/view?usp
=sharing

математика

Використовуємо прийом округлення

Безносюк А.М.

https://drive.google.com/open?id=1M96AEYAoqt_2wphFKknPW
UK_sLCtuADM

анг.мова

Мої мрії у спекотні дні

Долинська В.В.

https://sites.google.com/site/div
osvit11/metodicna-skrinka/d-recept-prigotuvanna-horosogo-uroku?tmpl=%2Fsystem%2Fapp

укр. мова

Навчаюся складати текст за серією малюнків.

Безносюк А.М.

https://drive.google.com/file/d/
13OPvgVu-hCZbGsdowv81OhBmRSKx14PK
/view?usp=sharing

Дистанційне навчання з 06.04.20р. -24.04.20р.)

2клас.

Дата
проведення
заняття

Предмет

Тема
уроку

Вчитель

Посилання на веб – ресурс.

06.04.20р.

Читання

Катерина
Василенко
«НЛО».

Безносюк А.М.

https://drive.google.com/file
/d/1vkfdvMro7HynS4vmtWelFi
VcwPn5tLlq/view?usp=sharing

06.04.20р.

Англ.мова

«Моя
тарілка»

Долинсь

ка В.В.

https://opentalk.org.ua/langstory/%D1
%81%D0%B5
%D1%80%D0%B2%D1%96%D1%80
%D1%83%D0
%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1
%8F-%D1%
81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8
3-%D1%82%
D0%B5%D1%81%D1%82/

06.04.20р.

Математика

Додаємо і віднімаємо
різними
способами

Безносюк А.М.

https://drive.google.com/fi
le/d/1JNXYkCwb_AKEuQKyii
1wMflL1Ilp5Bp1/view?usp=s
haring

06.04.20р.

укр.мова

Навчаюся
складати
текст про
події із
власного життя.

Безносюк А.М.

https://drive.google.com/file
/d/1y9-Q6AOcmkYLsajsqhEDg
2-MX5fLs2ww/view?usp=sharing

06.04.20р.

фізкуль-тура

1.Олімпійська слава нашого міста: ПІП (десятиборство: стрибки). 2.Організовуючі вправи. 3.Різновиди ходьби, бігу, стрибків. 4. ЗРВ: в русі. 5.Стрибки у висоту: через гімнастичну палицю, гумову мотузку з місця, із прямого розбігу; стрибки через перешкоди висотою до 50 см поштовхом однієї та двома ногами. 6.Рухлива гра «Грибок».

Безносюк А.М.

https://www.youtube.com/w
atch?v=
7pGnVGCLSsk&list=PLElG6fw
k_
0UnUQzb9Y5mM3p0TJ_Tu2O
e2&inde
x=10&t=0s&fbclid=IwAR0yO
A9cBhe3
MU9rbu2d1pP_Xt9enp-qK6H_
g4zmFA
kAMCYfis8bsEDS7Nk

07.04.20р.

Я досліджую світ

Тварини Канади.

Безносюк А.М.

https://drive.google.com/file/
d/12S
wAEwWTbxMr9kZcCkSVTMZC
JRBjN
TNR/view?usp=sharing

07.04.20р.

Математика

Додаємо і віднімаємо двоцифрові числа. Досліджуємо величини

Безносюк А.М.

https://drive.google.com/file/d/1e
lU2OH8Chn5b-Q_UvB9XvhYdiIEAv
U2U/view?usp=sharing

07.04.20р.

укр.мова

Навчаюся складати висловлювання на відому тему.

Безносюк А.М.

https://drive.google.com/file/d/1I
kKTWd2F13P1zEEDT-L_4ZuZg38L
vf8M/view?usp=sharing

07.04.20р.

Читання

Леонід Нечаєв «Про жовті грушки і червоні вушка».

Безносюк А.М.

https://drive.google.com/file/d/1UO
jD6BBMvHE3Qgjwy-l5PwZslj3icmmt/
view?usp=sharing

07.04.20р.

фізкультура

1.Організовуючі вправи. 2.Різновиди ходьби, бігу, стрибків. 3.ЗРВ: в русі. 4.Стрибки у висоту: застрибування на підвищену опору (3-4 мати, складені один на одний) і зістрибування вигнувшись; застрибування на підвищену опору поштовхом однієї та двох ніг. 5.Рухлива гра «Через купини та пеньки».

Безносюк А.М.

https://www.youtube.com/watch?v
=7pGnVGCLSsk&list=PLElG6fwk_0
UnUQzb9Y5mM3p0TJ_Tu2Oe2&inde
x=10&t=0s&fbclid=IwAR0yOA9cBhe
3MU9rbu2d1pP_Xt9enp-qK6H_g4zmF
AkAMCYfis8bsEDS7Nk
https://www.yo
utube.com/watch?v=gdaXalrITng

08.04.20р.

я досліджую світ

Цукровий клен.

Безносюк А.М.

https://drive.google.com/file/d/1Q
6iD05ouV6KXBMuFN_qnG9qNz7BhO
RlH/view?usp=sharing

08.04.20р.

Англ.мова

«Як ми знаємо
наших друзів»

Долинсь

ка В.В.

https://www.youtube.com/watch?v=
XgWwSH4-n5o
08.04.20р.

Мате-матика

Перевіряємо додавання і віднімання

Безносюк А.М.

https://drive.google.com/file/d/11E
kyqXVrNsz65BsE8TtDC5lmXA0qWi6
5/view?usp=sharing

08.04.20р.

Укр.мова

Перевірна робота з мовної теми «речення. Текст».

Безносюк А.М.

https://drive.google.com/file/d/1HV
6tjz86BG7Xp0w84ujXIcByLzx5O5QY
/view?usp=sharing

08.04.20р.

Мисте-цтво

Основні поняття: колорит. Поділ аркуша на чотири частини, щоб у кожній підібрати колорит певної пори року.

Безносюк А.М.

https://drive.google.com/file/d/1mFV
eHfSWwnS76LCqhWozizVNa2iE9950/v
iew?usp=sharing

09.04.20р.

Я досліджую світ

Українська діаспора.

Безносюк А.М.

https://drive.google.com/file/d/1VP
3944sUd1wkOGrzz1ouvLTHVF-FN6u
4/view?usp=sharing

09.04.20р.

Фізкультура

1.Організовуючі вправи. 2.Різновиди ходьби, бігу, стрибків. 3.ЗРВ: в русі. 4.Стрибки в глибину: з висоти до 40 см, до 80 см із м’яким приземленням. 5.Рухлива гра «Вовк у канаві».

Безносюк А.М.

Ранкова зарядка https://www.yout
ube.com/watch?v=7pGnVGCLSsk&list
=PLElG6fwk_0
UnUQzb9Y5mM3p0TJ_Tu2Oe2&index
=10&t=0s&fbclid=IwAR0yOA9cBhe3M
U9rbu2d1pP_Xt9enp-qK6H_g4zmFAk
AMCYfis8bsEDS7Nk
https://www.yout
ube.com/watch?v=1Gk-AEEs3qU

09.04.20р.

Дизайн і технології

Об’ємна аплікація
«Планер»

Бондар О.О.

https://docs.google.com/document/d/16
yQvOovpqQhnEq7vyylswUxmuuTXYd0U/edit

09.04.20р.

Інформатика

Порівняння двох або більше предметів.

Шкрабак Т.М.

https://drive.google.com/file/d/1k
4R7_qf_iyTBAbB
p8eEvz7Z5EdQka7wl/view?usp=sh
aring

09.04.20р.

Мистецтво

Філармонія, концерт, нота «сі». «Ой на горі жито» українська народна пісня – виконання з рухами.

Безносюк А.М.

https://drive.google.com/file/d/1SG
M0TlgyG9InhJahgXmQWdMB0ied87
UZ/view?usp=sharing

10.04.20р.

Читання

Оксана Кротюк «Пластиліновий песик».

Безносюк А.М.

https://drive.google.com/file/d/1w
riRNtPtCP1P-IdpydZRtjy0gxw2k5_R
/view?usp=sharing

10.04.20р.

Англ.мова

«Мої уподобання в їжі»

Долинсь

ка В.В.

https://www.youtube.com/watch?v=z
1tdJn0S_wQ

10.04.20р.

Математика

Перевіряємо свої досягнення. Тематична робота №5

Безносюк А.М.

https://drive.google.com/file/d/1cS
gPpTLV9DlF9B0akGFpBTjlZhRMDsm
t/view?usp=sharing

10.04.20р.

Укр .мова

Розвиток зв̓язного мовлення.

Безносюк А.М.

https://drive.google.com/file/d/1Q
pvMEXpR6THseRP70W3wTHVzyRYW
J763/view?usp=sharing

13.04.20р.

Читання

За Дженніфер Мур-Маллінос «Я все зможу!».

Безносюк А.М.

https://drive.google.com/file/d/1eK
qR1qCEBGSfQPFpXwWtiXuR9SPEj33k
/view?usp=sharing

13.04.20р.

Англ . мова

Мої вподобання в їжі

Долинсь

ка В.В.

https://www.youtube.com/watch?v=NBYGZKjL0qU

13.04.20р.

Матема тика

Досліджуємо суму однакових доданків

Безносюк А.М.

https://drive.google.com/file/d/16_
65RdD48AgRxvI--_bYJmIvDCNaMu
uo/view?usp=sharing

13.04.20р.

Укр.мова

Навчаюся перевіряти і вдосконалювати текст.

Безносюк А.М.

https://drive.google.com/file/d/1Nti
1GnGnrpygIX9pgEhfYkfFl9hzbXyA/vi
ew?usp=sharing

13.04.20р.

фізкультура

1.Організовуючі вправи. 2.Різновиди ходьби, бігу, стрибків. 3.ЗРВ: в русі. 4.Стрибки в глибину: зіскок із гімнастичної лави вигнувшись; різко вигнувшись із висоти 60-80 см. 5.Рухлива гра «Зайці в городі».

Безносюк А.М.

Ранкова зарядка https://www.you
tube.com/watch?v=7pGnVGCLSsk&li
st=PLElG6fwk_0
UnUQzb9Y5mM3p0TJ_Tu2Oe2&index
=10&t=0s&fbclid=IwAR0yOA9cBhe3M
U9rbu2d1pP_Xt9enp-qK6H_g4zmFAkA
MCYfis8bsEDS7Nk
https://www.youtube
.com/watch?v=O0VbSEMllNA

14.04.20р.

Ядосл. світ

Рекорди Австралії.

Безносюк А.М.

https://drive.google.com/file/d/1G15
ou_46phLhiIwemhQPegvJn0Mksf0J/vie
w?usp=sharing

14.04.20р.

Математика

Досліджуємо різницю кількох однакових чисел

Безносюк А.М.

https://drive.google.com/file/d/1hjTY
aZd0GeyGTX9CvBNEz3YUpizYqWlY/vie
w?usp=sharing

14.04.20р.

Укр .мова

Підсумок за темою.

Безносюк А.М.

https://drive.google.com/file/d/11tnmz
M7paubHnq3BLusVe48A2HCdNdez/vie
w?usp=sharing

14.04.20р.

Читання

Робота з дитячою книжкою.

Безносюк А.М.

https://drive.google.com/file/d/1CTW
RjTUcYRMZ62KJ-2gULvMJazgpAKB_/vi
ew?usp=sharing

14.04.20р.

Фізкультура

1.Організовуючі вправи. 2.Різновиди бігу, ходьби, стрибків. 3. ЗРВ: зі скакалкою. 4.Стрибки зі скакалкою: стрибки парами через довгу скакалку, що гойдається, обертається вперед, назад. 5.Рухливі ігри «Вовк у канаві», «Грибок».

Безносюк А.М.

Ранкова зарядка https://www.youtube.c
om/watch?v=7pGnVGCLSsk&list=PLElG6f
wk_0UnUQ
zb9Y5mM3p0TJ_Tu2Oe2&index=10&t=0
s&fbclid=IwAR0yOA9cBhe3MU9rbu2d1pP_
Xt9enp-qK6H_g4zmFAkAMCYfis8bsEDS7Nk
https://www.youtube.com/watch?v=O0VbSEMllNA

15.04.20р.

Я досліджую світ

Тварини Австралії.

Безносюк А.М.

https://drive.google.com/file/d/1gEoat7
KkZJNwP3fdBGhNMW6eR-iyacz8/view?usp=sharing

15.04.20р.

Англ.мова

Пори року та погода

Долинсь

ка В.В.

https://naurok.com.ua/prezentaciya-uroku-z-ang
l-movi-u-5-kl-za-t-pori-roku-pogoda-1136.html

15.04.20р.

Математика

Додаємо і віднімаємо однакові числа

Безносюк А.М.

https://drive.google.com/file/d/1iXnF
_ceVLW3uVTtZUHvvgxyDPOOGTrZp/vi
ew?usp=sharing

15.04.20р.

Читання

За Оксаною

Радушинською «День народження!».

Безносюк А.М.

https://drive.google.com/file/d/16zoPSfD
U2MlIAIXdPVQXRaHzhkbacVLi/view?usp
=sharing

15.04.20р.

Мистецтво

Основні поняття: симетричні зображення. створення симетричного квітучого диво-дерева (кольорвий папір, картон). Аплікація.

Безносюк А.М.

https://docs.google.com/document/d/1
hClnoOXqf46OqoNyXKCuxaRpb5hZnopPN
3ayaFcrDwc/edit?usp=sharing

16.04.20р.

Я досліджую світ

Непрохані гості Австралії.

Безносюк А.М.

https://drive.google.com/file/d/1HneOm
xQE8sIR_aaamMC4JAR1Oi7Pgm6t/view?
usp=sharing

16.04.20р.

Фізкультура

1.Організовуючі вправи. 2.Різновиди ходьби, бігу, стрибків. 3.ЗРВ: зі скакалкою. 4.Стрибки зі скакалкою: поперемінно відштовхуючись ногами на місці, обертаючи скакалку вперед. 5.Рухливі ігри «Зайці в городі», «Через купини та пеньки».

Безносюк А.М.

Ранкова зарядка https://www.youtube
.com/watch?v=7pGnVGCLSsk&list=PLElG6fwk_0U
nUQzb9Y5mM3p0TJ_Tu2Oe2&index=10
&t=0s&fbclid=IwAR0yOA9cBhe3MU9rbu
2d1pP_Xt9enp-qK6H_g4zmFAkAMCYfis8b
sEDS7Nk
https://www.youtube.com/watch
?v=O0VbSEMllNA

16.04.20р.

Дизайн і технології

Вітальна листівка «Великодні курчата»

Бондар О.О.

https://do
cs.google.
com/do
cument/d/1
vJbLsQ0tzaZ
_pTrf
rpqcK4pXEY_
IMnTC/edit

16.04.20р.

Інформатика

Об’єднання предметів у групи за певними заданими ознаками.

Шкрабак Т.М.

https://drive.google
.com/file/d/1zx0O1
tmCm
vezNix7GjN1gBK8vv
W9y8Lc/view?usp=s
haring

16.04.20р.

Мистецтво

Концерт, музична партія. Українська народна пісня «Іди, іди, дощику…» – розучування; «Рушничок» муз. А. Олєйнікової сл. Є. Левченко – виконання; ритмічна імпровізація

Безносюк А.М.

https://drive.google.c
om/file/d/1lW9zlq
rr7alANhFmHjGzxJf0F
Z5ftITk/view?usp=sharing

17.04.20р.

Читання

За Оксаною Радушинською «День народження!».

Безносюк А.М.

https://drive.google
.com/file/d/1Agpq
70HLicNv0O2v99WH
qdmpp-urAN-N/vie
w?usp=sharing

17.04.20р.

Математика

Розв’язуємо задачі

Безносюк А.М.

https://docs.google.
com/document/d/1
k-Wl_gJzAS7n4y_Xb
kPfwmdZg58ujJWvjh
5vP59fzk0/edit?usp
=sharing

17.04.20р.

Англ.мова

Відгадай, яка пора року найкраща для мене

Долинсь

ка В.В.

https://naurok.com.ua/pre
zentaciya-ur
oku-z-angl-movi-u-5-kl-za-t
-pori-roku-pogoda-1136.html

17.04.20р.

Укр.мова

Контрольне списування.

Безносюк А.М.

https://drive.google
.com/file/d/1qLJU0cUr
dNzzPAP6zAnGnNJ3
YyqRuv4-/view?usp=s
haring

21.04.20р.

Я досл.світ

Уперед Австраліє!

Безносюк А.М.

https://drive.google.c
om/file/d/1lIgzXcRS
hqQYArQJUryVIrhzmp
n3dpPR/view?usp=
sharing

21.04.20р.

Математика

Знайомимось із арифметичною дією множення

Безносюк А.М.

https://drive.google.c
om/file/d/1iRD6H
GrBogRzB7NKqeMqnt
ueOeIKCa24/view
?usp=sharing

21.04.20р.

Укр.мова

Урок контролю навчальних досягнень учнів.

Безносюк А.М.

https://drive.google.co
m/file/d/1vDnDNv
7S8lam3mSM4wMtFvJ
3U_p6UfP6/view?
usp=sharing

21.04.20р.

Читання

За Дженніфер Мур-Маллінос «Безліч емоцій».

Безносюк А.М.

https://drive.google.c
om/file/d/1bkXtPk1
2F6Z_JwKwNG-0Jawj
pIvzLMh7/view?usp=sharing

21.04.20р.

фізкультура

1.Організовуючі вправи. 2.Різновиди ходьби, бігу, стрибків. 3.ЗРВ: зі скакалкою. 4.Стрибки зі скакалкою: стрибки на двох ногах, почергово, обертаючи скакалку вперед. 5.Рухливі ігри «Грибок», «Вовк у канаві».

Безносюк А.М.

Ранкова зарядка https://
www.youtu
be.com/watch?v=7pGnVG
CLSsk&list=P
LElG6fwk_0Un
UQzb9Y5mM3p0TJ_Tu2Oe2
&index=1
0&t=0s&fbclid=IwAR0yOA
9cBhe3MU9
rbu2d1pP_Xt9enp-qK6H_g
4zmFAkAMCY
fis8bsEDS7Nk
https://www
.youtube.com
/watch?v=O0VbSEMllNA

22.04.20р.

Я досл.світ

Алгоритм першої допомоги.

Безносюк А.М.

https://drive.google.com
/file/d/1kVozW
cbqqPK9hrX-CU3xUnXw
XRX4au97/view
?usp=sharing

22.04.20р.

Англ.мова

Влітку маємо канікули

Долинсь

ка В.В.

https://www.youtube.com/wat
ch?v=jCvSEuHms5M

22.04.20р.

Математика

Знайомимось із арифметичною дією ділення

Безносюк А.М.

https://drive.google.com
/file/d/18adFz
0gk42l-g9XkyNcArgYHax
rq-oZE/view?us
p=sharing

22.04.20р.

Укр.мова

Повторення вивченого за рік. «Звуки і букви»

Безносюк А.М.

https://drive.google.com
/file/d/1kLHtgC
I28ZvXTi8WWNAp52sQC
3Tdvgbp/view?u
sp=sharing

22.04.20р.

Мис тецтво

Основні поняття: місто, вулиці, площі, будинки. Зображення будиночка чарівниці Гармонії (фломастери, маркери).

Безносюк А.М.

https://drive.google.com
/file/d/1Ao6sq
9zgg2MkYRj2aYmf16R9C
RFy_eMi/view
?usp=sharing

23.04.20р.

Я досл.світ

Чому буває день і ніч.

Безносюк А.М.

https://drive.google.com
/file/d/1Ij1eBV
1pDCRKKhb-376VRCJgvw
6HpQKd/view?
usp=sharing

23.04.20р.

Фізкультура

1.Організовуючі вправи. 2.Різновиди ходьби, бігу, стрибків. 3. ЗРВ: зі скакалкою. 4.Стрибки зі скакалкою: стрибки через довгу скакалку, яка обертається, вперед. 5.Рухливі ігри «Через купини та пеньки», «Зайці в городі».

Безносюк А.М.

Ранкова зарядка https://
www.youtube
.com/watch?v=7pGnVGCL
Ssk&list=P
LElG6fwk_0UnUQ
zb9Y5mM3p0TJ_Tu2Oe2&
index=10&t
=0s&fbclid=IwAR0yOA9cB
he3MU9rbu
2d1pP_Xt9enp-qK6H_g4zm
FAkAMCYfis
8bsEDS7Nk
htt
ps://www.youtube.com/wa
tch?v=O0Vb
SEMllNA

23.04.20р.

Дизайн і технології

Виконання
аплікації
«Пташине
гніздечко»

Бондар О.О.

https://d
ocs.google.
com/docu
ment/d/1
1hd5K5ov
NZaonMld
ol8GGfBP
QLAauNnH
/edit

23.04.20р.

Інформатика

Ігри на змінювання послідовності дій, пошук помилок в послідовностях

Шкрабак Т.М

https://drive.google.com/file/d/1J2e
7IGGFtJSd7IDZq__QuK9aLEm3zwcw/vi
ew?usp=sharing

23.04.20р.

Мистецтво

Українська народна пісня «Іди, іди, дощику…» – виконання з рухами; ритмічна імпровізація

Безносюк А.М.

https://drive.google.com/file/d/1iJi7
MNvtQ3nCuDBueJnswNfLJCdSuvab/v
iew?usp=sharingцювати

24.04.20р.

читання

За Дженніфер Мур-Маллінос «Безліч емоцій».

Безносюк А.М.

https://drive.google.com/file/d/1
ZkHjIrCY33-btJfhtDHr2Vs7r3zu1g
Sr/view?usp=sharing

24.04.20р.

Математика

Знайомимось із математичними виразами: добуток і частка

Безносюк А.М.

https://drive.google.com/file/d/1
FIhMjEzpw3OB157l_hHZZojmb
Vhy5i0m/view?usp=sharing

24.04.20р.

Англ.мова

Одяг Трейсі

Долинсь

ка В.В.

https://www.youtube.com/watch?v=py2IX0zTXiA

24.04.20р.

Укр .мова

Повторення. Слово.

Безносюк А.М.

https://drive.google.com/file/d
/192eUkIplEbL13dPKqYkblL5OzDoj3C3l/view?usp=sharing

План роботи дистанційного навчання

(27.04.20р. -08.05.20р.)

2клас

Дата проведення

Предмет

Тема

Вчитель

Посилання на веб –ресурс

27.04.20р.

Читання

Узагальнення за розділом.

Безносюк А.М.

https://drive.google.com/
file/d/1m8u813CdIUP268
aJnxJYHWbIhD4tbEFi/view
?usp=sharing

27.04.20р.

Англ.мова

Що одягає Люк?

Долинська В.В.

https://www.youtube.c
om/watch?v=RVmFXX51Gkg

27.04.20р.

Мате-

матика

Вивчаємо назви компонентів і результатів дій множення та ділення

Безносюк А.М.

https://drive.google.com/
file/d/1-0Pjoly_w3MyKAsA6
5zRSu4EKVqAhwjQ/view?u
sp=sharing

27.04.20р.

укр.

мова

Повторення. Іменник.

Безносюк А.М.

https://drive.google.com/fi
le/d/13TRLPAualZXAmg-HBK
vPBqIrMlkbEn6H/view?usp=sharing

27.04.20р.

фізкуль-тура

1.Організовуючі вправи. 2.Різновиди ходьби, бігу, стрибків. 3.ЗРВ: в русі. 4.Стрибки у довжину: з місця поштовхом однієї, двох ніг. 5.Рухливі ігри «Вовк у канаві», «Грибок».

Безносюк А.М.

https://www.youtube.com/w
atch?v=7pGnVGCLSsk&list=PLElG
6fwk_0UnUQzb9Y5mM3p0TJ_
Tu2Oe2&index=10&t=0s&fbcl
id=IwAR0yOA9cBhe3MU9rbu2
d1pP_Xt9enp-qK6H_g4zmFAkA
MCYfis8bsEDS7Nk
https://www
.youtube.com/watch?v=gdaXalrITng

28.04.20р.

Я дослі-

джую світ

Мешканці Океанії.

Безносюк А.М.

https://drive.google.com/file
/d/1iCChHvj0OSNes-g-d_cLan
UNKUg_0uup/view?usp=sharing

28.04.20р.

Матема

тика

Вивчаємо переставний закон множення; множення з нулем та одиницею

Безносюк А.М.

https://drive.google.com/file
/d/1tebLjh_IUMv6y3lOxGpG9
x2QIuc7Nrrx/view?usp=sharing

28.04.20р.

Укр.

мова

Повторення. Іменник.

Безносюк А.М.

https://drive.google.com/fil
e/d/11WCiCL84i7LS1fmxZB6
Oh3a1jAZZte9Y/view?usp=sh
aring

28.04.20р.

Читання

Оксана Павлова «Якби я мав такі кросівки…».

Безносюк А.М.

https://drive.google.com/file/
d/1YVgyz7GVsjdQOHha-Q1oK
ot0F_c6bnIn/view?usp=sharing

28.04.20р.

фізкуль-тура

1.Організовуючі вправи. 2.Різновиди ходьби, бігу, стрибків. 3.ЗРВ: в русі. 4.Стрибки у довжину: стрибки у довжину із присіду в присід. 5.Рухливі ігри за бажанням дітей.

Безносюк А.М.

https://www.youtube.com/watc
h?v=7pGnVGCLSsk&list=PLElG6fwk
_0UnUQzb9Y5mM3p0TJ_Tu2Oe2
&index=10&t=0s&fbclid=IwAR0y
OA9cBhe3MU9rbu2d1pP_Xt9enp-
qK6H_g4zmFAkAMCYfis8bsEDS7N
k
https://www.youtube.com/watch?v
=gdaXalrITng

29.04.20р.

Я дослі-

джую світ

Нова Зеландія.

Безносюк А.М.

https://drive.google.com/file/d/1F3
Fk7yIn-FRe9zFFyotdyXxl3KUS7kio/v
iew?usp=sharing

29.04.20р.

Англ.мова

Що одягаєш сьогодні?

Долинська В.В.

https://www.youtube.com
/watch?v=py2IX0zTXiA

29.04.20р.

Мате-

матика

Досліджуємо взаємозв’язок множення та ділення

Безносюк А.М.

https://drive.google.com/file/d/1
N_nBbunkb4Cw5pWgPRoFWx7Aga
SLRwIP/view?usp=sharing

29.04.20р.

Читання

Василь Чухліб «Заячий холодок», аудіо запис казки.

Безносюк А.М.

https://drive.google.com/file/d/1yE
_uiWeATMh5HxGTC0eDg_2DsNr0bG
r-/view?usp=sharing

29.04.20р.

Мистецтво

Основні поняття: центр композиції.СМ: О. Гостєв «Присвята Ван Гогу».ХТД: Створення аплікації «Сонце – господар неба».

Безносюк А.М.

https://drive.google.com/file/d/1X3
XbeV18z4JLhwLuZh6HBVL5Az8dQva
z/view?usp=sharing

30.04.20р.

Я дослі-

джую світ

Райські птахи Нової Гвінеї.

Безносюк А.М.

https://drive.google.com/file/d/1O
yYYtmzF3YQ3VTmOFJl1CDfBQijsHz
HT/view?usp=sharing

30.04.20р.

Фізкуль-тура

1.Організовуючі вправи. 2.Різновиди ходьби, бігу, стрибків. 3.ЗРВ: з м’ячем. 4.Комплекс фізкультурної паузи («пальчикова гімнастика»). 5.Вправи з малим м’ячем: метання малого м’ячика у щит (1×1 м) із відстані 8-10 м на висоті 2-3 м. 6.Рухлива гра «Гонка м’яча» №1-6.

Безносюк А.М.

https://www.youtube.com/watch?v
=7pGnVGCLSsk&list=PLElG6fwk_
0UnUQzb9Y5mM3p0TJ_Tu2Oe2&ind
ex=10&t=0s&fbclid=IwAR0yOA9cBh
e3MU9rbu2d1pP_Xt9enp-qK6H_g4z
mFAkAMCYfis8bsEDS7Nk
https://ww
w.youtube.com/watch?v=gdaXalrITng

30.04.20р.

Дизайн і технології

Бондар О.О.

30.04.20р.

Інформатика

Як комп'ютер

допомагає

у сучасному

житті

Шкрабак Т.М.

https://drive.google.
com/file/d/1JmTu
NACW8QYKcMQ
emyStykKd1RwpRo
q2/view?usp=sharing

30.04.20р.

Мистецтво

Ноти в межах І октави).ХТД: «Промінчик» муз. і сл. Н.Май – виконанняМ/ф «Маленький Моцарт».

Безносюк А.М.

https://drive.google.com/file
/d/1-0
OwY1pvlPFX-Say1zkjHbA5A6
h_6XSU/view?usp=sharing

04.05.20р.

Читання

Всеволод Нестайко «Кревет Вася».

Безносюк А.М.

https://drive.google.com/fil
e/d/1iAdIgTaXLekiS_AwUr6F
8TJQviwu8V9r/view?usp=sharing

04.05.20р.

Англ.мова

Робота з аудіюванням

Долинська В.В.

https://www.youtube.com/watch?v=
py2IX0zTXiA

04.05.20р.

Матема

тика

Вивчаємо ділення з нулем та одиницею

Безносюк А.М.

https://drive.google.com/file
/d/108C-B8rLVGz5RmsP9mTv
QpnYg9OQ3x-r/view?usp=sharing

04.05.20р.

Укр.

мова

Повторення. Прикметник.

Безносюк А.М.

https://drive.google.com/file/d
/1stmHfNbwwb-0k86UwL7ElD
ZPirs0vtfh/view?usp=sharing

04.05.20р.

Фізкультура

1.Організовуючі вправи. 2.Різновиди ходьби, бігу, стрибків. 3.ЗРВ: з м’ячем. 4.Комплекс фізкультурної паузи («пальчикова гімнастика»). 5.Вправи з малим м’ячем: метання малого м’яча у горизонтальну ціль шириною 2 м з відстані 6-8 м. 6.Рухлива гра «М’яч сусідові».

Безносюк А.М.

https://www.youtube.com/watch
?v=7pGnVGCLSsk&list=PLElG6fw
k_0UnUQzb9Y5mM3p0TJ_Tu2Oe2
&index=10&t=0s&fbclid=IwAR0yO
A9cBhe3MU9rbu2d1pP_Xt9enp-qK
6H_g4zmFAkAMCYfis8bsEDS7Nk
h
ttps://www.youtube.com/watch?v=
gdaXalrITng

05.05.20р.

Я досл. світ

Червона книга України.

Безносюк А.М.

https://drive.google.com/file/d/1
cOw6ssYJKI7J0VtlTHPfiS-nZTWU
Vk8-/view?usp=sharing

05.05.20р.

Математика

Відкриваємо спосіб множення та ділення на 10

Безносюк А.М.

https://drive.google.com/file/d/1
GrEyARgm6bcBcbRuYVsi-A6Igg1pIH
MM/view?usp=sharing

05.05.20р.

Укр.

мова

Повторення. Прикметник.

Безносюк А.М.

https://drive.google.com/file/d/1y
pv3b0EGNXSZMoPZb4X_Vkt1W4um8
z0P/view?usp=sharing

05.045.20р.

Читання

Урок позакласного читання на тему: «А дружити треба вміти»

Безносюк А.М.

https://drive.google.com/file/d/1styp5
b1xj5C17sJwV33VW2dQP_1SwZuk/view
?usp=sharing

05.05.20р.

Фізкультура

1.Організовуючі вправи. 2.Різновиди ходьби, бігу, стрибків. 3. ЗРВ: з м’ячем. 4.Комплекс фізкультурної паузи («пальчикова гімнастика»). 5.Вправи з малим м’ячем: метання малого м’яча з-за голови на дальність. 6.Рухлива гра «М’яч середньому».

Безносюк А.М.

https://www.youtube.com/watch?v=
7pGnVGCLSsk&list=PLElG6fwk_0U
nUQzb9Y5mM3p0TJ_Tu2Oe2&index=1
0&t=0s&fbclid=IwAR0yOA9cBhe3MU9r
bu2d1pP_Xt9enp-qK6H_g4zmFAkAMCY
fis8bsEDS7Nk
https://www.youtube.co
m/watch?v=gdaXalrITng

06.05.20р.

Я дослі

джую світ

Обережно: комахи.

Безносюк А.М.

https://drive.google.com/file/d/10bk6lN
w1tb8jROoFpMfOsWvBwwysQQyZ/view?
usp=sharing

06.05.20р.

Англ.мова

Де його чоботи?

Долинська В.В.

https://greencountry.com.ua/ru/journal/read/anglij
ska-z-batkami-clothes

06.05.20р.

Матема

тика

Вивчаємо ділення на рівні частини. Вивчаємо правила порядку виконання дій у виразах

Безносюк А.М.

https://drive.google.com/file/d/1pxdE
u78v7PpQau2vbjaKMUp-Bdz2pcYO/vie
w?usp=sharing

06.05.20р.

Укр.

мова

Повторення. Дієслово.

Безносюк А.М.

https://drive.google.com/file/d/11ow
BgyvLfxxzbjIUg8TAzLV86v1GQyES/vie
w?usp=sharing

06.05.20р.

Мистецтво

Підготовка дитячих робіт для експозиції на виставці.ХТД: Виготовлення рамок для кращих малюнків, аплікацій.

Безносюк А.М.

https://drive.google.com/file/d/1K7s2C8
qScw-22p7zH5JvGXM-8SBM9uX4/view?us
p=sharing

07.05.20р.

Я дослі

джую світ

Небезпечні знахідки.

Безносюк А.М.

https://drive.google.com/file/d/1l6x
OM5EN9aqPi_2jRQZLxgLdRxn2iZI9/v
iew?usp=sharing

07.05.20р.

Фізкультура

1.Організовуючі вправи. 2.Різновиди ходьби, бігу, стрибків. 3. ЗРВ: з м’ячем. 4.Комплекс фізкультурної паузи («пальчикова гімнастика»). 5.Вправи з великим м’ячем: кидки м’яча знизу із положення сидячи та стоячи. 6.Рухлива гра «Влучно в ціль».

Безносюк А.М.

https://www.youtube.com/watch?v=
7pGnVGCLSsk&list=PLElG6fwk_0
UnUQzb9Y5mM3p0TJ_Tu2Oe2&index
=10&t=0s&fbclid=IwAR0yOA9cBhe3
MU9rbu2d1pP_Xt9enp-qK6H_g4zmFA
kAMCYfis8bsEDS7Nk
h
ttps://www.youtube.com/watch?v=g
daXalrITng

07.05.20р.

Дизайн і технології

Бондар О.О.

07.05.20р.

Інформатика

Людина у світі інформації

Шкрабак Т.М.

https://drive.google.com/file/
d/1pSJLzP4cjMSikSuAWaMmk
NLIBZgowuWO/view?usp=sharing

07.05.20р.

Мисте

цтво

СМ: слухання музичних творів ХТД: створення програми уроку-концерту.

Безносюк А.М.

https://drive.google.com/file/d/1
rg447E1w0SKFIyM4BxXgo0Ljc5lp
3sCt/view?usp=sharing

08.05.20р.

Читання

Лідія Компанієць «У лісочку».

Безносюк А.М.

https://drive.google.com/
file/d/1t8rtGnA80PzN2XpejZ
O-x0Z0SxCGy-eJ/view?usp=
sharing

08.05.20р.

Математика

Перевіряємо свої досягнення. Тематична робота №6

Безносюк А.М.

https://drive.google.com/file
/d/1n5LmQGpUfJo2fbDadRN
aKsd-dV8Sy-a1/view?usp=sharing

08.05.20р.

Англ.мова

Одяг

Долинська В.В.

https://www.youtube.com/watch?v
=8yOBbBfn-Zg

08.05.20р.

Укр.мова

Повторення. Дієслово.

Безносюк А.М.

https://drive.google.com/file
/d/1fkN2rxqYKH112Nis856A-O
KjZa95EDzM/view?usp=sharing

Дистанційне навчання

З 12.05.20р. -29.05.20р.

2клас.

Дата

Предмет

Тема уроку

ПІП учителя

Посилання

12.05.20р.

Я досл.світ

Форми земної поверхні.

Безносюк А.М.

https://drive.google.com/file/d
/1kwGsRsDP2dqLWI4pOIDje1w
XT9RoplJP/view?usp=sharing

12.05.20р.

Математика

Досліджуємо таблицю множення числа 2; таблицю ділення на 2

Безносюк А.М.

https://drive.google.com/file/
d/1NpFRHXLh2_baabhZuadnj1
cANka1ExPy/view?usp=sharing

12.05.20р.

Укр.мова

Повторення.Числівник.

Безносюк А.М.

https://drive.google.com/file/d
/1nhsrJS6YwPb5EnfOlow3V-qz4
qwp0ORT/view?usp=sharing

12.05.20р.

Читання

Ніна Вернигора «Диво у долоньках».

Безносюк А.М.

https://drive.google.com/file/d
/1BlSAGdwWu7TYFtnsd5m6Fg
Mwr0nrKmA_/view?usp=sharing

12.05.20р.

Фізкультура

1.Організовуючі вправи. 2.Різновиди ходьби, бігу, стрибків. 3.ЗРВ: з м’ячем. 4.Комплекс фізкультурної паузи («пальчикова гімнастика»). 5.Вправи з великим м’ячем: передавання і ловіння м’яча двома руками від грудей (у колі, парах, трійках). 6.Рухлива гра «Найкраща пара».

Безносюк А.М.

https://www.youtube.com/watch
?v=7pGnVGCLSsk&list=PLElG6fwk
_0UnUQzb9Y5mM3p0TJ_Tu2Oe2
&index=10&t=0s&fbclid=IwAR0y
OA9cBhe3MU9rbu2d1pP_Xt9enp
-qK6H_g4zmFAkAMCYfis8bsEDS7
Nk
https://www.youtube.com/wa
tch?v=gdaXalrITng

13.05.20р.

Я досл.світ

Родючість грунтів.

Безносюк А.М.

https://drive.google.com/file/d
/1DzfHd75iQb7MKV9i7DrOhKIh
z0eOlhuv/view?usp=sharing

13.05.20р.

Англ.мова

Одяг

Долинська В.В.

https://www.youtube.com/watch?v=p
y2IX0zTXiA

13.05.20р.

Математика

Розв’язуємо складені задачі на знаходження остачі

Безносюк А.М.

https://drive.google.com/file/d
/1-mTL8aaE3Q_sgkWqFcyRYe0
43v8yam_4/view?usp=sharing

13.05.20р.

Читання

Валентина Бондаренко «Розумаха».

Безносюк А.М.

https://drive.google.com/file/d/1
MobdYtleQXqXo_X7sIZLizwB5No
iKUPQ/view?usp=sharing

13.05.20р.

Мистецтво

Узагальнення. Виставки художніх робіт учнів .

Безносюк А.М.

https://drive.google.com/file
/d/
1DaAwzQAKckZuaIEMGAfghv
ca7J9-dkg9/view?usp=sharing

14.05.20р.

Я досл.світ

Виробництво соняшникової олії.

Безносюк А.М.

https://drive.google.com/file/d
/1urVACn5FnfAi-GHRTvv9asbjc
bDFspJu/view?usp=sharing

14.05.20р.

фізкультура

1.Організовуючі вправи. 2.Різновиди ходьби, бігу, стрибків. 3.ЗРВ: з м’ячем. 4.Комплекс фізкультурної паузи («пальчикова гімнастика»). 5.Вправи з великим м’ячем: передачі м’яча двома руками з ударом об підлогу; ведення м’яча у кроці правою і лівою рукою. 6.Рухливі ігри за бажанням дітей.

Безносюк А.М.

https://www.youtube.com/wa
tch?v=7pGnVGCLSsk&list=PLEl
G6fw
k_0UnUQzb9Y5mM3p0TJ_Tu2Oe
2&index=10&t=0s&fbclid=IwAR0
yOA9cBhe3MU9rbu2d1pP_Xt9enp
-qK6H_g4zmFAkAMCYfis8bsEDS7Nk

14.05.20р.

Дизайн і технології

Бондар О.О.

14.05.20р.

інформатика

Робота з комп‘ютерними програмами на розвиток логічного мислення

Шкрабак Т.М

https://drive.google.com/file/d/1i_dNj0k
Wx6gLvyW0V9MN lSSax4Rjk1/view
?usp=sharing

14.05.20р.

мистецтво

Узагальнення. Урок-концерт: музичні твори на вибір учителя та учнів.

Безносюк А.М.

https://drive.google.com/file/
d/1FW2tz1DGWXpgesfwXS3c
5P4txFDytfTM/view?usp=sharing

15.05.20р.

читання

Ліна Біленька «Казка неба».

Безносюк А.М.

https://drive.google.com/file/
d/1NlmEWE0uGwZ1LatitP3Hkh
2fVDuxDV2Y/view?usp=sharing

15.05.20р.

Математика

Розв’язуємо складені задачі на знаходження суми

Безносюк А.М.

https://drive.google.com/file/d
/1ayAmItBHpyJ_59Tn7b4D98M
xd7TjCK9I/view?usp=sharing

15.05.20р.

Англ.мова

Дитячі ігри

Долинська В.В.

https://www.youtube.com/watch?v=Sn
wqaAC3wGY

15.05.20р.

укр.мова

Повторення. Службові слова.

Безносюк А.М.

https://drive.google.com/file/d
/1hIfEgxa7P5nZg0KYvfXgQD2u
CGEdBd_n/view?usp=sharing

18.05.20р.

Читання

Микола Возіянов «Сонечко».

Безносюк А.М.

https://drive.google.com/file/d
/1GaCP3i_3xIUB__U87AnmitBw
mgQO6t4w/view?usp=sharing

18.05.20р.
Англ.мова
Одяг

Долинська В.В.

https://www.youtube.com/watch?v=p
y2IX0zTXiA

18.05.20р.

Математика

Знаходимо невідомий множник; невідоме ділене або дільник.

Безносюк А.М.

https://drive.google.com/file/d
/1EV2i9UOqBslnrOUV9GZg2Fva
1pQuwrLm/view?usp=sharing

18.05.20р.

укр.мова

Навчаюся розрізняти слова зазначенням та питаннями.

Безносюк А.М.

https://drive.google.com/file/d
/15dVvxsmhtGIro4-7C1RrrYsK9
9xRA27b/view?usp=sharing

18.05.20р.

фізкультура

1.Олімпійська слава нашого міста: ПІП (велоспорт: шосе).2.Організовуючі вправи. 3.Різновиди бігу, ходьби, стрибків. 4.ЗРВ: в русі. 5.Біг 30 м з високого старту. 6.Естафети.

Безносюк А.М.

https://www.youtube.com/watch?
v=7pGnVGCLSsk&list=PLElG6fwk_
0UnUQzb9Y5mM3p0TJ_Tu2Oe2&in
dex=10&t=0s&fbclid=IwAR0yOA9c
Bhe3MU9rbu2d1pP_Xt9enp-qK6H_g
4zmFAkAMCYfis8bsEDS7Nk

19.05.20р.

Я досл.світ

Народне мистецтво

Безносюк А.М.

https://www.youtube.com/watc
h?v=9CSF6s2Vj8M

19.05.20р.

Математика

Досліджуємо таблицю множення числа 3; таблицю ділення на 3.

Безносюк А.М.

https://drive.google.com/file/d/1
ELdLwL9L2wKzPTBmWQZBBR619
4ULGqSE/view?usp=sharing

19.05.20р.

укр.мова

Повторення. Службові слова.

Безносюк А.М.

https://drive.google.com/file/d/1
SGi0LpdNkkO5EbVzvQL0QgxU_m
3Xb7GH/view?usp=sharing

19.05.20р.

Читання

Анна Рибалка «Вовчик і сонечка».

Безносюк А.М.

https://drive.google.com/file/d/1
bHtGbt6HV625xnbSDQBvkB7uuw
FQJONY/view?usp=sharing

19.05.20р.

фізкультура

1.Організовуючі вправи. 2.Різновиди бігу, ходьби, стрибків. 3.ЗРВ: в русі. 4.Естафети.

Безносюк А.М.

https://www.youtube.com/watch?v
=7pGnVGCLSsk&list=PLElG6fwk_
0UnUQzb9Y5mM3p0TJ_Tu2Oe2&in
dex=10&t=0s&fbclid=IwAR0yOA9cB
he3MU9rbu2d1pP_Xt9enp-qK6H_g4z
mFAkAMCYfis8bsEDS7Nk

20.05.20р.

Я досл.світ

Сорочинський ярмарок.

Безносюк А.М.

https://www.youtube.com/watch?v=
va4UEEhOEMQ

20.05.20р.

Англ.мова

Що я одягаю весною?

Долинська В.В.

https://greencountry.com.ua/ru/journa
l/read/anglijska-z-batkami-clothes

20.05.20р.

Математика

Досліджуємо таблицю множення числа 4; таблицю ділення на 4

Безносюк А.М.

https://drive.google.com/file/d/1tV2
acrjCX48ICGaz6-1qzSlRuQ7Mw3y9/vi
ew?usp=sharing

20.05.20р.

укр.мова

Повторення. Речення.

Безносюк А.М.

https://drive.google.com/file/d/1DM
41WofFalUUess6BwQGJG7BPJ2_Ma3
8/view?usp=sharing

20.05.20р.

мистецтво

Основні поняття: місто, вулиці, площі,будинки.

Зображення будиночка чарівниці Гармонії.

Безносюк А.М.

https://drive.google.com/file/d/1H8o
Tp10LRk5jWQCWKPJQPlZCT6F5EYmH
/view?usp=sharing

21.05.20р.

Я досл.світ

Петриківський розпис

Безносюк А.М.

https://www.youtube.com/watch?v=
7-S9G5mepMA

21.05.20р.

фізкультура

1.Організовуючі вправи. 2.Різновиди бігу, ходьби, стрибків. 3.ЗРВ: в русі. 4.Біг почергово з ходьбою до 1000 м. 5.Естафети.

Безносюк А.М.

https://www.youtube.com/watch?v=
7pGnVGCLSsk&list=PLElG6fwk_0
UnUQzb9Y5mM3p0TJ_Tu2Oe2&index
=10&t=0s&fbclid=IwAR0yOA9cBhe3M
U9rbu2d1pP_Xt9enp-qK6H_g4zmFAkA
MCYfis8bsEDS7Nk

21.05.20р.

Дизайн і технології

Бондар О.О.

21.05.20р.

інформатика

Робота з комп‘ютерними програмами на підтримку вивчення різних предметів

Шкрабак Т.М

https://drive.google.com/file/d/1YDdLVz
8Bu4kqSV-SQmD8E9SOHleZscXC/view
?usp=sharing

21.05.20р.

мистецтво

Симфонія. Л. Моцарт — Е. Ангерер. Симфонія іграшок. «Промінчик» муз. і сл. Н.Май.

Безносюк А.М.

https://drive.google.com/file/d/17cqk
fityBtAc6-ANzbGQwbjJoA3J9mpK/view?usp=sharing

22.05.20р.

Читання

Микола Леденцов «Голка-риба».

Безносюк А.М.

https://drive.google.com/file/d/1Tab
wN2tBUWgwcHI1Kc3ScLxfJ15cFhQ
_/view?usp=sharing

22.05.20р.

Математика

Досліджуємо таблицю множення числа 5; таблицю ділення на 5.

Безносюк А.М.

https://drive.google.com/file/d/
1LdV1p6VxGB1rW46S8Pd4mgnOL
HASS0_1/view?usp=sharing

22.05.20р.

Англ.мова

Пори року та погода

Долинська В.В.

https://www.youtube.com/watch?v=
gSi-xqNaBA0

22.05.20р.

укр.мова

Повторення. Навчаюся правильно відтворювати інтонацію речень.

Безносюк А.М.

https://drive.google.com/file/d/
1cO_SEUGqziLj_LPAPc7BDQAazX
-Bp17g/view?usp=sharing

25.05.20р.

Читання

Микола Леденцов «Морський коник».

Безносюк А.М.

https://drive.google.com/file/d/1
7mrUtETZXiP-jqKwYymt6Kjpsuzyd
olJ/view?usp=sharing

25.05.20р.

Англ.мова

Повторення лексичного матеріалу

Долинська В.В.

https://www.youtube.com/watch?v=py2IX
0zTXiA

25.05.20р.

Математика

Досліджуємо таблицю множення числа 6,7; таблицю ділення на 6, 7.

Безносюк А.М.

https://drive.google.com/file/d/
1HIxHTKS28QGBLnvYPOC4Uucc
4JwLx4eQ/view?usp=sharing

25.05.20р.

укр.мова

Контрольна робота

Безносюк А.М.

https://www.youtube.com/watch?v
=7pGnVGCLSsk&list=PLElG6fwk_0
UnUQzb9Y5mM3p0TJ_Tu2Oe2&ind
ex=10&t=0s&fbclid=IwAR0yOA9cBh
e3MU9rbu2d1pP_Xt9enp-qK6H_g4zm
FAkAMCYfis8bsEDS7Nk

25.05.20р.

фізкультура

1.Організовуючі вправи. 2.Різновиди бігу, ходьби, стрибків. 3.ЗРВ: в русі. 4.Естафети.

Безносюк А.М.

https://www.youtube.com/watch?v=
7pGnVGCLSsk&list=PLElG6fwk_0U
nUQzb9Y5mM3p0TJ_Tu2Oe2&index
=10&t=0s&fbclid=IwAR0yOA9cBhe3M
U9rbu2d1pP_Xt9enp-qK6H_g4zmFAkA
MCYfis8bsEDS7Nk

26.05.20р.

Я досл.світ

Сам вдома і надворі.

Безносюк А.М.

https://www.youtube.com/watch?v=
mDDzgKQ9e0U
https://www.youtube
.com/watch?v=Dh_8PNxAjuo

26.05.20р.

Математика

Досліджуємо таблицю множення числа 8,9; таблицю ділення на 8,9.

Безносюк А.М.

https://drive.google.com/file/d/1FhA
WoRQP80WozUXst8UVcFtOomWyOC6
G/view?usp=sharing

26.05.20р.

укр.мова

Повторення. Текст.

Безносюк А.М.

https://drive.google.com/file/d/1enDM
GI1jm2wzlAvmSkrXWivDjVNlWywz/view
?usp=sharing

26.05.20р.

Читання

Робота з дитячою книжкою: «Зроби світ прекрасним»

Безносюк А.М.

https://drive.google.com/file/d/1yS_tl2u
W3x0QIcDLnWf9FT3SNzIBBgnN/view?u
sp=sharing

26.05.20р.

фізкультура

1.Організовуючі вправи. 2.Різновиди бігу, ходьби, стрибків. 3.ЗРВ: в русі. 4.Різновиди «човникового» бігу 4×9 м. 5.Естафети.

Безносюк А.М.

https://www.youtube.com/watch?v=7pG
nVGCLSsk&list=PLElG6fwk_0UnU
Qzb9Y5mM3p0TJ_Tu2Oe2&index=10&t=0
s&fbclid=IwAR0yOA9cBhe3MU9rbu2d1pP_
Xt9enp-qK6H_g4zmFAkAMCYfis8bsEDS7Nk

27.05.20р.

Я досл.світ

Небезпечні речовини.

Безносюк А.М.

https://drive.google.com/file/d/1coGvQlHy
7LBXDXsMK5JyqxAAaD9Yi_kV/view?usp=sh
aring

27.05.20р.

Англ.мова

Повторення лексичного матеріалу

Долинська В.В.

https://www.youtube.com/watch?v=py2IX0zTXiA

27.05.20р.

Математика

Контрольна робота

Безносюк А.М.

https://drive.google.com/file/d/1Zt
_vV66bSuDLmyq8OVNnUMcLp-EfkF
wn/view?usp=sharing

27.05.20р.

Читання

Олена Полянська «Щоб завжди був світ прекрасним».

Безносюк А.М.

https://drive.google.com/file/d/13E
sXLTQXyMGq2upzbbxOUOwbNaFFm
Hdx/view?usp=sharing

27.05.20р.

мистецтво

Основні поняття: симетричні зображення. СМ: М. Приймаченко «Червоні маки», створення симетричного квітучого диво-дерева

Безносюк А.М.

https://drive.google.com/file/d/1DH
rTr_AkX6pvs2Xfu1b2Am-oWJip0bxD/
view?usp=sharing

28.05.20р.

Я досл.світ

Підсумковий урок за рік.

Безносюк А.М.

https://docs.google.com/docume
nt/d/1wo_QlvJ-zDBgkJO1cmuNb
2LEdl3GILF2uMlWRYvEX7A/edit?us
p=sharing

28.05.20р.

фізкультура

1.Організовуючі вправи. 2.Різновиди бігу, ходьби, стрибків. 3.ЗРВ: в русі. 4.Рухливі ігри за бажанням дітей. Підсумковий урок за навчальний рік.

Безносюк А.М.

https://www.youtube.com/watch?
v=7pGnVGCLSsk&list=PLElG6fwk_0
UnUQzb9Y5mM3p0TJ_Tu2Oe2&ind
ex=10&t=0s&fbclid=IwAR0yOA9cBh
e3MU9rbu2d1pP_Xt9enp-qK6H_g4zm
FAkAMCYfis8bsEDS7Nk

28.05.20р.

Дизайн і технології

Бондар О.О.

28.05.20р.

інформатика

Підсумковий урок

Шкрабак Т.М

https://drive.google.com/file/d/
1cOYS_Ox03xmHlJt0sGQ_0w
BkPHC-67SR/view?usp=sharing

28.05.20р.

мистецтво

Підсумковий урок за рік.

Безносюк А.М.

https://drive.google.com/file/d/
1zUoGDaTkQmuT1g3b2LbXqnCZ
ekRVFpDX/view?usp=sharing

29.05.20р.

Читання

Підсумковий урок за рік.

Безносюк А.М.

https://drive.google.com/file/d
/1g9S7pfQipv0hEOzv-4eWxqho
4viFEckL/view?usp=sharing

29.05.20р.

Математика

Підсумковий урок за рік.

Безносюк А.М.

https://drive.google.com/file/d
/1AM61y53thIGDxAjxoL2Qs_im
Q-OM-7mz/view?usp=sharing

29.05.20р.

Англ.мова

Підсумковий урок

Долинська В.В.

https://www.youtube.com/watch?v=jpYd
RYpS6bU

29.05.20р.

укр.мова

Підсумковий урок за рік.

Безносюк А.М.

https://drive.google.com/file/d
/1XRHJt2Lgd07arN5alR5VcSGF
PoXP_qXC/view?usp=sharing


Кiлькiсть переглядiв: 94

Коментарi