Дата

Предмет

Тема

уроку

Прізвище та ініціали учителя

посилання

1 клас

Казавчинська філія

1 клас .

12.03.2020

Я досліджую світ

Грунт.

Маркітан Т.В.

https://drive.google.c
om/file/d/1WQi41VMa_
wxERn1PMJolYDEaNAeVc
UgG/view?usp=sharing

Мистецтво

Музична мова: динаміка, темп, ритм. СМ: В. Сильвестров Марш.

ХТД:«Фізкультхвилинка» муз. В.Дем’янчука, сл. Л. Кондрацької – розучування; гра на ДМІ М/ф «Як козаки у футбол грали».

Сарданова Л.М.

https://docs.google.co
m/document/d/1MRf5h
Q19UjIV7W_XcleT9kdA2
zFNnG6y/edit

фізична культура

Вправи для розвитку гнучкості викрути рук зі скакалкою, пружинні похитування у положенні випаду, прогинання тулуба у положенні лежачи на животі

Сарданова Л.М.

https://www.youtube.c
om/watch?v=BNNYiqTH
0hM

трудове навчання

Ми різні, але дружні! Гірлянда «Візьмемось за руки» Практична робота: колективне виготовлення гірлянди із паперу у техніці «витинанка».

Бондар О.О.

https://docs.google.co
m/document/d/1nyuRU
zP13Tr4PQyRJGv8ZIaqd
BpOLmOD/edit

13.03.2020

Англійська мова

Повторення лексичного матеріалу (День народження)

Долинська В.В.

https://www.youtube.c
om/watch?v=KjRvM17A
ENE

https://www.youtube.c
om/watch?v=E9zel0Pt6Y
Q

математика

Віднімаємо числа другої п’ятірки. Обчислення виразів.

Творча робота над задачею.

Маркітан Т.В.

https://drive.google.c
om/file/d/1aQvoPTMu2
njBZIIUTupIqQEjh-B4x
tHS/view?usp=sharing

навчання грамоти

Загальні відомості про І.Я. Франка. Розповідь — продовження твору. Визначення персонажів.

Маркітан Т.В.

https://drive.google.c
om/file/d/1CsgjPD0M7
KtcYyn7jK0Ak0lGAYV_
0BDo/view?usp=sharing

навчання грамоти

Закріплення уміння писати великі літери з похилою лінією із заокругленням угорі та внизу. Письмо слів і речень із ними.

Маркітан Т.В.

https://drive.google.c
om/file/d/1zb74Em9O
K-5g_8b4oxU5jjraloAi
e7gp/view?usp=sharing

16.03.2020

Я досліджую світ

Грунт.

Маркітан Т.В.

https://drive.google.co
m/file/d/1RfIWk1q3gyT
1dTZm-pKOWgi_EAB-cs
jZ/view?usp=sharing

математика

Порівнюємо математичний вираз і число. Розвۥ язування і порівняння задач.

Маркітан Т.В.

https://drive.google.co
m/file/d/1EZQEPFJWaeF
4VRaat6HhmhZ0BlkOx0k
w/view?usp=sharing

навчання грамоти

Іван Франко «Ріпка».

Маркітан Т,В.

https://drive.google.c
om/file/d/1aaf-iX_wXC
3PC7UtKL_q_7Ks5Sal5
SMc/view?usp=sharing

навчання грамоти

Закріплення уміння писати великі літери з похилою лінією із заокругленням унизу ліворуч і верхнім елементом – Г,П,Т,Г,Р,Ф. Письмо слів і речень із ними.

Маркітан Т.В.

https://drive.google.co
m/file/d/17M86K07FKB
cwjvaDZlWobpTz9wYtSr
B1/view?usp=sharing

фізична культура.

Вправи з великим м’ячем. Ведення м’яча з одночасними кроками правою та лівою рукою.

Сарданова Л.М.

https://www.youtube.co
m/watch?v=BNNYiqTH0h
M

17. 03.20.20

Англійська мова

Фрукти.Овочі

Долинська В.В.

https://www.youtube.c
om/watch?v=vIykMpFJ
Oks

https://www.youtube.c
om/watch?v=EoTSpIk0
PCE

математика

Досліджуємо таблиці віднімання чисел другої п’ятірки.

Маркітан Т.В.

https://drive.google.com
/file/d/1RXV4R8N3SH8D
YD3kWCJlyVGpM9lub3gX
/view?usp=sharing

навчання грамоти

Загальні відомості про В.О. Сухомлинського. Персонажі твору, оцінка їхніх дій.

Маркітан Т.В.

https://drive.google.com
/file/d/1nyis4Am6mbPPFm
sJYzFhDRSIAiVSWH2V/vie
w?usp=sharing

навчання грамоти

Закріплення уміння писати великі літери з прогнутим плавним елементом. Письмо слів і речень із ними.

Маркітан Т.В.

https://drive.google.com
/file/d/17qqw2DkRw0_r9
noUA3FdLH-7lGbh911X/v
iew?usp=sharing

Мистецтво

Великдень, писанка, візерунки, знаки.

СМ: Фото писанок, зображення знаків.

ХТД: Зображення писанки із прадавніми візерунками, знаками (тонований папір, олівці,

фломастери).

Сарданова Л.М.

https://docs.google.com/d
ocument/d/1UpbFmr6IYF91
acPj34UxFYT4zIiDWXOO/edit

18.03.2020

Я досліджую світ

Досліджуємо земну поверхню.

Маркітан Т.В.

https://drive.google.com/fi
le/d/1MfWX_JGyOIoNwD0b
1mr1lghEcFHPdeM8/view?us
p=sharing

Математика

Порівнюємо число та математичний вираз.

Складання і розвۥ язування задач.

Маркітан Т.В.

https://drive.google.com/f
ile/d/1aTDzFsXs7vV2XJlYO
01VUa4S6lefb1x3/view?us
p=sharing

Навчання грамоти

Василь Сухомлинський «Яблуко в осінньому саду»

Маркітан Т.В.

https://drive.google.com
/file/d/1tGcsaVLrnt9wPkF
vxt5Pf-1pNmQxgjDs/view
?usp=sharing

Навчання грамоти

Закріплення уміння писати великі літери з похилою лінією із заокругленням унизу ліворуч складної конфігурації – І,Ї,Н,К,Ю,К.. Письмо слів і речень із ними.

Маркітан Т.В.

https://drive.google.com
/file/d/1jXw3PHu9jJfzTs6l
UH3PqjBGDqw8eNKI/view
?usp=sharing

фізкультура

Вправи з великим м’ячем. Кидки м’яча знизу з положення сидячи та стоячи.

Сарданова Л.М.

https://www.youtube.c
om/watch?v=BNNYiqTH0hM

19.03.2020

Я досліджую світ

Які ознаки живих організмів..

Маркітан Т.В.

https://drive.google.co
m/file/d/1MfKpiMT-ojizor1
xj1CDPki6vSg3hGIh/view?u
sp=sharing

мистецтво

Музична мова: мелодія, динаміка, темп, ритм

М/ф «Грицеві писанки».

СМ: «Писанка» муз. М.Бурмаки, сл. К.Перелісної.

ХТД: «Фізкультхвилинка» муз. В. Дем’янчука, сл. Л. Кондрацької – виконання; «Веселкові писанки» муз. і сл. В. Качан, О. Качан – розучування.

Сарданова Л.М.

https://docs.google.com/
document/d/1DMon5F2_R
haHeLNPuDBNrAcQ8UU4L
9Ue/edit

фізична культура

Вправи з великим м’ячем передавання і ловіння м’яча двома руками від грудей (у колі, парах, трійках).

Саданова Л.М.

https://www.youtube.co
m/watch?v=BNNYiqTH0hM

трудове навання

Ми вдячні. Янголятко-оберіг. Практична робота: виготовлення янгола із тканини і стрічок.

Бондар О.О.

https://docs.google.com/
document/d/13iHSouxTpa
3qfeAUJ58V2ze8nfeVbs4G/
edit

20.03.2020

Анг.мова

Мій сніданок

Долинська В.В.

https://www.youtube.com/
watch?v=vIykMpFJOks

математика

Порівнюємо математичні вирази. Творча робота над задачею.

Марнітан Т.В.

https://drive.google.com/fil
e/d/18OtZa9TD4KgP4C4h8
pjPe_tDOe_UzihC/view?usp
=sharing

навчання грамоти

Загальні відомості про В. Нестайка. Характеристика персонажів. Висловлення свого враження від прочитаного. Розповідь на основі прочитаного твору

Маркітан Т.В.

https://drive.google.com/file/
d/1a4y-Vmz28U3u_YZ6wTOm
Wc3nhbZJQaNX/view?usp=sh
aring

навчання грамоти

Розповідь на основі власних спостережень. Закріплення уміння писати велику букву Ота літери з півовалами. Письмо слів і речень із ними.

МаркітанТ.В.

https://drive.google.com/file
/d/1GHSnAUSznr6BXDm_Qw
YMQfjr94cfoA3e/view?usp=s
haring

23.03.2020

Я досліджую світ

Акваріум.

Маркітан Т.В.

https://drive.google.com/fil
e/d/1FMoQr8EPVfkWfiTZpq
HBHxCuoHsz4mgN/view?us
p=sharing

математика

Вимірюємо маси предметів. Кілограм.

Маркітан Т.В.

https://drive.google.com/fil
e/d/1Ywrg5gvxhDqLccXB9_t
QMBoC2nwRA0ow/view?usp
=sharing

навчання грамоти

Всеволод Нестайко «Пробудження»

Маркітан Т.В.

https://drive.google.com/file
/d/1B-PXAlYx3MSgjMswvHmK
47QJFybmCVq_/view?usp=sh
aring

навчання грамоти

Закріплення уміння писати схожі великі букви Е — З, В — Б та літеру Д. Письмо слів і речень із ними.

Маркітан Т.В.

https://drive.google.com
/file/d/17eDSsV0NgNjRxK
wekC5jTX-WmshfcJMX/vie
w?usp=sharing

фізична культура.

Вправи з великим м’ячем. Ведення м’яча ногою у кроці; зупинка м’яча, що котиться, підошвою; ведення м’яча передньою частиною ступні.

Сарданова Л.М.

https://www.youtube.co
m/watch?v=BNNYiqTH0hM

24. 03.20.20

Англійська мова

Мої улюблені страви

Долинська В.В.

https://naurok.com.ua/
prezentaciya-food-z-angli
ysko-movi-60761.html

математика

Вимірюємо місткості посудин . Літр.Розвۥ язування задач.

Маркітан Т.В.

https://drive.google.com
/file/d/1I4s7Q_bsNwuHc
RRrqo0D883RlXF2qhzP/vie
w?usp=sharing

навчання грамоти

Загальні відомості про А. Костецького. Виразне читання віршів. Узагальнення знань і умінь учнів із розділу

Маркітан Т.В.

https://drive.google.com
/file/d/15nzHf_04Tb339p
1McU25l35sxHmk1g_8/vie
w?usp=sharing

навчання грамоти

Удосконалення навички письма. Виконання фонетико-графічних завдань. Формування орфографічної навички — вживання великої літери.

Маркітан Т.В.

https://drive.google.com/
file/d/1JsO9qnuF-iiITkn5g
CoHNvBKkUnzQLt5/view?us
p=sharing

мистецтво

Композиція.

СМ: Ілюстрації до казки Ш.Перро

«Кіт у чоботях».

ХТД: Створення ілюстрації до української казки (олівці,

фломастери).

ГР: Складання намальованих

ілюстрацій до певної казки в одну книжку.

Сарданова Л.М.

https://docs.google.com
/document/d/1vRgunGpyZ
upm7geoGZG18YKIBb5R6ydK/edit

25.03.2020

Я досліджую світ

Різноманітний світ рослин.

Маркітан Т.В.

https://drive.google.com/
file/d/1FYLr-RRCVvH5xAAP
42EL0GlviVi-Xlqu/view?usp
=sharing

Математика

Записуємо задачу коротко. Підбір опорної схеми до задачі.

Маркітан Т.В.

https://drive.google.com/f
ile/d/10mRAwI2rizuO0tJE-
dDKih_94uad5teu/view?usp
=sharing

Навчання грамоти

Анатолій Костецький «Сонечкова мама», «Косички». Виразне читання віршів. Узагальнення знань і умінь учнів з розділу.

Маркітан Т.В.

https://drive.google.com/fi
le/d/1N95qgVCYrq4GXCH3F
Ug1S_BH0LguuSEK/view?us
p=sharing

Навчання грамоти

Удосконалення навички письма. Виконання фонетико-графічних завдань. Формування орфографічної навички — звукове значення букв г, ґ. Вибіркове списування.

Маркітан Т.В.

https://drive.google.com/f
ile/d/1KXoQVdE02SY7tdVY
ytnt3imzZhGy2ejd/view?usp
=sharing

фізкультура

Вправи з великим м’ячем . Рухливі ігри.

Сарданова Л.М.

https://www.youtube.com/
watch?v=BNNYiqTH0hM

26.03.2020

Я досліджую світ

Що потрібно рослинам.

Маркітан Т.В.

https://drive.google.com/file
/d/1Q8Wiju9A0N_wKwL-9Qt
-S7CS1eDHw3Q_/view?usp=s
haring

мистецтво

Балет.

СМ: П. Чайковський. Балет «Спляча красуня» (3 дія), фрагменти («Вовк і

Червона шапочка»; «Кіт у чоботях і біла кішечка»; «Попелюшка і принц Фортюне»; «Хлопчик-мізинчик, його

брати і Людожер»). М/ф «Спляча красуня».

ХТД: «Веселкові писанки» муз. і сл. В.Качан, О.Качан – виконання

Сарданова Л.М.

https://drive.google.com/drive
/folders/1vQfn8sLcCcxjZ-evDI
5Xq57juKkNAXo8

фізична культура

Біг із високого старту до 30 м. Ходьба з різними положеннями рук.

Саданова Л.М.

https://www.youtube.com
/watch?v=BNNYiqTH0hM

трудове навання

Ми підприємливі. Іграшки з паперових склянок. Практична робота: виготовлення театральних ляльок із викидних матеріалів.

Бондар О.О.

https://docs.google.com/
document/d/1eW2DCTso
AoORfDFfC5QQVrEPnC_I0eFv/edit

27.03.2020

Анг.мова

Приготування страв

Долинська В.В.

http://easy-english.com.
ua/cooking-vocabulary/

математика

Досліджуємо властивості величин. Ціле і частина. Визначення довжини ламаної. Розвۥ язування задач.

Марнітан Т.В.

https://drive.google.com
/file/d/1YNKmxL3TbitIN15
WHCyuEWd52smWg-6Z/v
iew?usp=sharing

навчання грамоти

Світ навколо тебе. Вадим Левін «Ранкові роси». В’ячеслав Шахненко «Яблуко». Спостереження за особливостями зображення картин природи. Роль образних слів.

Маркітан Т.В.

https://drive.google.co
m/file/d/1M73pv7CPZeCt
jvscIFIZljawEK8SJMu2/vi
ew?usp=sharing

навчання грамоти

Удосконалення навички письма. Виконання фонетико-графічних завдань. Формування орфографічної навички — звукове значення букви щ. Списування з доповненням речень словами.

МаркітанТ.В.

https://drive.google.co
m/file/d/1PQdizTOPdYr
FRc7-uWn18L4am7CR1
7iH/v
iew?usp=sharing

Дистанційне навчання з 06.04.20 по 24.04.20р.

Казавчинська філія КЗ «Хащуватський ліцей

Дата

проведе

ння

заняття

Предмет

Клас

ПІБ

вчителя

Тема уроку

Посилання на веб-ресурс

06.04.

2020

Я досліджую світ

1

Маркітан

Т.В.

Кімнатні рослини.

https://drive.google.co
m/file/d/1K2PDHRUkGczJ
aqFQRp_PM0RwfhNEZbrR/
view?usp=sharing

06.04.

2020

Матемаика

1

Маркітан

Т.В.

Досліджуємо лічильну одиницю — десяток. Лічба десятками. Сотня.

https://drive.google.com
/file/d/17a8wqdTks7Ivyb
9jjWKqVJzYTuROnBT-/vi
ew?usp=sharing

06.04.

2020

Укр.мова.

Читання

1

Маркітан

Т.В.

Борис Вовк «Чиї квіти найгарніші» (скорочено).

Вибіркове читання тексту. З’ясування ролі порівнянь і образних слів.

https://drive.google.co
m/file/d/1g34Rwf6ypZ_K
3mgeSQcGfaev6P5MJOZ
X/view?usp=sharing

06.04.

2020

Укр.мова.

Письмо

1

Маркітан

Т.В.

Удосконалення навички письма. Виконання фонетико-графічних завдань. Формування орфографічної навички — буквосполучення дж,дз, їх звукове значення. Списування із заміною малюнків відповідними словами.

https://drive.google.co
m/file/d/1AA5azLhJFTHK
JQSWzHBYwlFF4vxdH0RG/
view?usp=sharing

06.04.

2020

Фізична культура

1

Сарданова

Л.М.

Ходьба «змійкою». Біг до 500 м . Фітбол-аеробіка. Ігри

https://docs.google.co
m/document/d/1vcbxTDCR
Yw2cBo2km4P-23iWVJatRu
juIp6nLETUfXM/edit

07.04.

2020

Англійська мова

1

Долинська В.В

«Святкові страви»

https://naurok.com.ua/pre
zentaciya-do-uroku-angl-mo
vi-v-2-kl-z-temi-zha-97646.html

07.04.

2020

Укр.мова.

Читання

1

Маркітан

Т.В.

Юрій Ярмиш «Джерельце». Анатолій Качан «Джерельце».

Характеристики персонажів і їхніх вчинків. Вибіркове читання на доведення власних думок, висновків.

https://drive.google.com
/file/d/1VynMGU0hK10_1
pxm2g07K-oJ8_9VoFLj/vie
w?usp=sharing

07.04.

2020

Укр.мова.

Письмо

1

Маркітан

Т.В

Удосконалення навички письма. Виконання лексико-граматичних завдань. Формування орфографічної навички — вживання букв я, ю, є, ї у їх звукових значеннях. Списування з пропущеними буквами. Вибірковий диктант.

https://drive.google.com/
file/d/1e5UsBFm0eVYqoZ
CDYoLMQbUFU1cBkrD5/vi
ew?usp=sharing

07.04.

2020

Матема

тика

1

Маркітан

Т.В

Порівнюємо, додаємо і віднімаємо десятки. Робота з математичними матеріалами.

https://drive.google.com/fi
le/d/1CLj_2welVxARwgWgK
1PQLYMiKHvJVFl9/view?usp=
sharing

07.04.

2020

Мистецтво

1

Сарданова Л.М.

Розміщення зображення вертикально чи горизонтально відповідно до задуму. Зображення будинку, де живе родина (кольорові або воскові олівці, крейда).

https://docs.google.com/doc
ument/d/1PBZaGrLPEj7HcJeL
c-DG8-p5XGQqiOiLFfDpfCMYX
Aw/edit

08.04.

2020

Я досліджую світ

1

Маркітан

Т.В

Зима чи весна?

https://drive.google.com/fi
le/d/1f6XRuWQeVWUP2l7B
-O6nn1ChUEweaXzw/view?
usp=sharing

08.04.

2020

Математика

1

Маркітан

Т.В

Одержуємо круглі числа. Додаємо і віднімаємо круглі числа. Порівняння чисел.

https://drive.google.com/f
ile/d/1BR0-4upZQb5SECUl_
hIhn_XSdceVE50u/view?usp
=sharing

08.04

2020

Укр.мова.

Читання

1

Маркітан

Т.В

Наталка Бабенко «Хмарки».

https://drive.google.com/file
/d/155NRJCnPsx8SvAzhtk0S-f
3TrZfynnDw/view?usp=sharing

08.04.

2020

Укр.мова.

Письмо

1

Маркітан

Т.В

Удосконалення навички письма. Виконання фонетико-графічних завдань. Формування орфографічної навички — вживання апострофа. Списування із заміною малюнків відповідними словами.

https://drive.google.com/file/
d/1wEfNvvFOv6o6d1pJztdYPX
wL7SCZRxj2/view?usp=sharing

08.04.

2020

Фізична

культура

1

Сарданова Л.М.

ЗРВ імітаційного характеру.

Чергування ходьби та бігу до 1000 м. Рухливі ігри

Біг спиною уперед. Вправи з малим м’ячем. Рухливі ігри

https://docs.google.com/doc
ument/d/1vcbxTDCRYw2cBo2
km4P-23iWVJatRujuIp6nLETU
fXM/edit

09.04

2020

Я дослі

джую світ

1

Маркітан

Т.В

Весняна екскурсія.

https://drive.google.com/fi
le/d/1qoS7ZXAyf9uIAShKKu
S1rouA0aWUMWvu/view?usp
=sharing

09.04.

20 20

Мистецтво

1

Сарданова Л.М.

ЗРВ імітаційного характеру.

Чергування ходьби та бігу до 1000 м. Рухливі ігри

Біг спиною уперед. Вправи з малим м’ячем. Рухливі ігри

https://docs.google.com/doc
ument/d/1vcbxTDCRYw2cBo2
km4P-23iWVJatRujuIp6nLETUf
XM/edit

09.04.

2020

Фізична

культура

1

Сарданова Л.М.

Музичний супровід.

«Вишиванка» муз. В. Верменича сл. М. Сингаївського – розучування.

https://docs.google.com/d
ocument/d/1XhXw6RzR3rQ
aWt2sh-Ux4yHNpXaMmzQaA
KPweC8GSUU/edit

09.04. 2020

Трудове навчання

1

Бондар О.О.

Старовинні іграшки-забавки. Виготовлення паперових іграшок

https://docs.google.com/doc
ument/d/1BvbYmZoa7WXblTj
u_jttksYGSh2qogms/edit

10.04.

2020

Англійська мова

1

Долинська В.В

«Мої улюблені страви»

https://naurok.com.ua/pre
zentaciya-do-uroku
-za-temoyu-stravi-ukra-nsko
-kuhni-102449.html

10.04

2020

Математика

1

Маркітан

Т.В

Досліджуємо одиницю вимірювання довжини — дециметр . Вимірювання довжини відрізків. Перетворення одиниць вимірювання довжини.

https://drive.google.com
/file/d/1HgfaXVK3z
GE0m7mQIsyku5LgIB2B4
T6k/view?usp=sharing

10.04

2020

Укр.мова.

Читання

1

Маркітан

Т.В

Закличка.Н.Свойкіна . Хмаринки. Загадки. Ознайомлення із закличками, скоромовками. Читання у відповідному темпі.

https://drive.google.com/
file/d/10m9dzXPpK7I
eXXVxe2EfsL4CiEJFO2Tq/
view?usp=sharing

10.04.

2020

Укр.мова.

Письмо

1

Маркітан

Т.В

Удосконалення навички письма. Формування орфографічної навички — вживання в словах знака м’якшення. Списування з доповненням речень словами.

https://drive.google.com/fil
e/d/19TUeqWO
kNQxaKkuQV1lKQlQLmgaQ1
1Hu/view?usp=sharing

13.04

2020

Я досліджую світ

1

Маркітан

Т.В

Що змінюється навесні?

https://drive.google.com/fi
le/d/1V_GQjdqng
vkAMTXIWWAbA7MP4waTK
_Xp/view?usp=sharing

13.04

2020

Математика

1

Маркітан

Т.В

Утворюємо числа другого десятка. Одноцифрові і двоцифрові числа.

https://drive.google.com/fil
e/d/1kB2O1j7Ym
CS_SIb3z7hp6d73vwDz2J6d
/view?usp=sharing

13.04

2020

Укр.мова.

Читання

1

Маркітан

Т.В

Платон Воронько «Не будь козою». Володимир Орлов «Що не можна купити». Виразне читання віршів. З’ясування головної думки (про що хотів повідомити письменник, з якою метою).

https://drive.google.com/
file/d/1iHUH6YhKq
woFQd19Bi900d_eHm0N5
Me0/view?usp=sharing

13.04.

2020

Укр.мова.

Письмо

1

Маркітан

Т.В

Закріплення уміння писати схожі великі букви Е — З, В — Бта літеру Д. Письмо слів і речень із ними. Розвиток писемного мовлення

https://drive.google.com/f
ile/d/1BYmAVFV4HF
jKm8adD7VaMkDMF2a2bk-
J/view?usp=sharing

13.04

2020

Фізична

культура

1

Сарданова Л.М.

Пересування приставними кроками правим, лівим боком. Фізичні вправи для формування постави, профілактики плоскостопості та відновлення організму.

https://docs.google.com/d
ocument/d/1vcbxTDCRYw2
cBo2km4P-23iWVJatRujuIp
6nLETUfXM/edit

14.04

2020

Англійська мова

1

Долинська В.В

Мої улюблені фрукти та овочі

https://www.youtube.com/
watch?v=2vYw7hfMmN0

14.04

2020

Укр.мова.

Письмо

1

Маркітан

Т.В

Систематизація знань і умінь учнів. Удосконалення навички письма. Виконання фонетико-графічних завдань. Коментоване списування.

https://drive.google.com/
file/d/1gOChrkus8KGYT
P4GG7TMs5xDbFDNSjwL/
view?usp=sharing

14.04

2020

Укр.мова.

Читання

1

Маркітан

Т.В

Узагальнення знань і умінь учнів із розділу. Робота з дитячою книжкою: читаю казки про тварин.

https://drive.google.com/f
ile/d/1q7fBDjroDPoSRh8S
nNfz9drJQN4E4saI/view?usp
=sharing

14.04

2020

Математика

1

Маркітан

Т.В

Записуємо числа другого десятка. Читання і записування чисел у таблицю розрядів.

https://drive.google.com/
file/d/1w1-G8H71ypA6CP4J
TCm_Fy81zRN93aHU/view?
usp=sharing

14.04

2020

Мистецтво

1

Сарданова

Л.М.

Вишиванка, рушник.

Зображення козака – хороброго воїна (матеріали на вибір).

https://docs.google.com/do
cument/d/10GotrLJF0tREzu
TNRX_KwjROUMzP50BU0qM
dHydD3Gw/edit

15.04.

2020

Я досліджую світ

1

Маркітан

Т.В

Що змінюється навесні?

https://drive.google.com/
file/d/1-YwRtyD1S0eSu0rV
jnRZfNS0BE0649l9/view?us
p=sharing

15.04

2020

Математика

1

Маркітан

Т.В

Записуємо числа другого десятка. Розв’язування задач.

https://drive.google.com/f
ile/d/1fm-OtpRliRX84Xy8nF
NcQ2kkCZ071x5I/view?usp
=sharing

15.04.

2020

Укр.мова.

Читання

1

Маркітан

Т.В

Уввічливі слова. Варвара Гринько «Рідна мова». Анатолій Костецький «Як зробити день веселим».

https://drive.google.com/file
/d/1lH86zl90mKceDvtJyNbZYd
6fiRkZH76p/view?usp=sharing

15.04.

2020

Укр.мова.

Письмо

1

Маркітан

Т.В

Систематизація знань і умінь учнів. Удосконалення навички письма.Виконання лексико-граматичних завдань. Вибіркове списування. Письмо по пам’яті (самодиктант).

https://drive.google.com/file
/d/1ZusA2qXGwnFb4s7dOXE2
fY76VWe33_BP/view?usp=sh
aring

15.04.

2020

Фізична

культура

1

Сарданова Л.М.

Ознаки втоми під час виконання фізичних навантажень та засоби її уникнення. Метання м’яча у вертикальну ціль з відстані 8-10 м.

Загартування як засіб зміцнення здоров’я та покращення фізичного розвитку. “Повторний” біг 3 х 10 м.

https://docs.google.com/docu
ment/d/1vcbxTDCRYw2cBo2k
m4P-23iWVJatRujuIp6nLETUfX
M/edit

16.04

2020

Я дослі

джую світ

1

Маркітан

Т.В

Які бувають тварини?

https://drive.google.com/f
ile/d/1uhgcNjsr8HLKFahUJuzU
uDUSJAyVcMVT/view?usp=sha
ring

16.04

2020

Мистецтво

1

Сарданова Л.М.

Маршова музика (повторення).

«Вишиванка» муз. В. Верменича сл. М.Сингаївського – виконання; «Будем козаками» муз. і сл. А. Загрудного - розучування; ритмічна імпровізація М/ф «Слово української дитини».

https://docs.google.com/doc
ument/d/14z567W8vljCFuex3
F0G-iyldfo7073J576akqw9F8l
Y/edit

16.04

2020

Фізична

культура

1

Сарданова Л.М.

Різновиди “човникового” бігу 4 х 9 м. Метання малого м’яча у щит. Рухливі ігри

https://docs.google.com/do
cument/d/1vcbxTDCRYw2cB
o2km4P-23iWVJatRujuIp6nLE
TUfXM/edit

16.04

2020

Трудове навчання

1

Бондар О.О.

Вітальна листівка «Великодні курчата» https://docs.google.com/docume
nt/d/1vJbLsQ0tzaZ_pTrfrpqcK4pXE
Y_IMnTC/edit

17.04.

2020

Англійська мова

1

Долинська В.В

Тепер ти можеш…

https://www.youtube.co
m/watch?v=2vYw7hfMmN0

17.04.

2020

Математика

1

Маркітан

Т.В

Записуємо числа першої сотні. Обчислення ланцюжка дій. Читання і записування чисел у таблицю розрядів.

https://drive.google.com
/file/d/1OvIabLqZB0KrnprTC
s54Te6UNXWYRgaI/view?us
p=sharing

17.04.

2020

Укр.мова.

Читання

1

Маркітан

Т.В

Алла Потапова «“Чемний” Миколка».

https://drive.google.com/fil
e/d/1KxDFLxZJ3Pc_-Oma5b
wSYB0893Z-U_Uo/view?usp
=sharing

17.04.

2020

Укр.мова.

Письмо

1

Маркітан

Т.В

Систематизація знань і умінь учнів. Удосконалення навички письма. Виконання фонетико-графічних завдань. Списування з додатковим завданням. Пояснювальний диктант.

https://drive.google.com/fil
e/d/1U92bhgx3VjsDVnnU4-a
37AwnnvVOEeli/view?usp=sh
aring

21.04.

2020

Англійська мова

1

Долинська В.В

Повторення лексичного матеріалу (Овочі та фрукти) https://www.youtube.com/w
atch?v=z1tdJn0S_wQ

21.04.

2020

Математика

1

Маркітан

Т.В

Порівнюємо числа в межах 100. Порівняння чисел за числовим променем.

https://drive.google.com
/file/d/1S8PfvMU8qwos7J
L56VNH1lczuMnqhGY6/vie
w?usp=sharing

21.04.

2020

Укр.мова.

Читання

1

Маркітан

Т.В

Олександр Богемський «Уклоніться квіточці»

Виразне читання в особах (з відповідною інтонацією: лагідно, з докором тощо). Узагальнення знань і умінь учнів із розділу.

https://drive.google.com/fi
le/d/1MU0bO1aY3mEUqVh4
6KkkLjjJRQj0bZQZ/view?usp
=sharing

21.04.

2020

Укр.мова.

Письмо

1

Маркітан

Т.В

Систематизація знань і умінь учнів. Удосконалення навички письма. Виконання фонетико-графічних завдань.Коментоване списування.

https://drive.google.com
/file/d/10b8M9__7i0lTS8
7UHZxbJct9xmkHaGeq/vi
ew?usp=sharing

21.04.

2020

Мистецтво

1

Сарданова Л.М.

Послідовність кольорів веселки. Зображення веселки (на

вибір: олівці, крейди, фломастери, акварель, гуаш).

https://docs.google.com
/document/d/1h9r739YIj
lVDN0BZDi0W-TzFs-7nJd9
Spu5QoQr-Q1s/edit

22.04.

2020

Я дослі

джую світ

1

Маркітан

Т.В

Свійські тварини.

https://drive.google.co
m/file/d/1sdz4qabUWoIC
XVVYC1ZGd_Z8_aTYrTkf
/view?usp=sharing

22.04.

2020

Матема

тика

1

Маркітан

Т.В

Додаємо і віднімаємо на основі складу чисел другого десятка. Робота з математичними матеріалами.

https://drive.google.com/
file/d/1lfbUkHgwe2mUeq5
dOFRw7XLhw-TQ4prj/view?
usp=sharing

22.04.

2020

Укр.мова.

Читання

1

Маркітан

Т.В

Про маму. Василь Сухомлинський «Найласкавіші руки».Спостереження за особливостями зображення персонажа. Розповідь за аналогією до прочитаного.

https://drive.google.com/
file/d/1nIPD6oA9piBWDgva
xVcAVNpxc9q-rttF/view?usp
=sharing

22.04.

2020

Укр.мова.

Письмо

1

Маркітан

Т.В

Систематизація знань і умінь учнів. Удосконалення навички письма. Виконання фонетико-графічних завдань. Пояснювальний диктант.

https://drive.google.com/f
ile/d/1GeAPD-lIBmMxChYUD
Be9a0Z5St-3ZTJ9/view?usp=
sharing

22.04.

2020

Фізична

культура

1

Сарданова Л.М.

ЗРВ нахили та повороти. Біг до 30 м із високого старту. Метання малого м’яча в горизонтальну ціль з відстані 6-8 м.

https://docs.google.com/doc
ument/d/1vcbxTDCRYw2cBo2
km4P-23iWVJatRujuIp6nLETU
fXM/edit

23.04.

2020

Я досліджую світ

1

Маркітан

Т.В

Домашні улюбленці.

https://drive.google.com/fil
e/d/1xuAPJwCUEM32zBDXW
5Nw3oXSmb3u16wy/view?us
p=sharing

23.04.

2020

Мистецтво

1

Сарданова Л.М.

Музична мова.

«Будем козаками» муз. муз. і сл. А.Загрудного – виконання

https://docs.google.com/doc
ument/d/1epIDhkEpGdO9f8N
KGIF2IoX528iqkarquBNZXGW
LdCs/edit

23.04.

2020

Фізична

Культура

1

Сарданова Л.М.

ЗРВ зі скакалкою. Метання малого м’яча із-за голови на дальність. Рухливі ігри

https://docs.google.com/docu
ment/d/1vcbxTDCRYw2cBo2k
m4P-23iWVJatRujuIp6nLETUf
XM/edit

23.04.

2020

Трудове навчання

1

Бондар О.О.

Сувенір «Трав’янчик».

Виготовлення екосувеніра
https://docs.google.com/document/
d/1a8kkn4FxGnNNPYcIZs_1pZXgs9D5
JcVc/edit

24.04.

2020

Англійська мова

1

Долинська В.В

Ігри та забави https://vseosvita.ua/library/prezen
tacia-do-uro
ku-rozvagi-z-anglijskoi-movi-shape
s-in-the-circus - 214636.html

24.04.

2020

Математика

1

Маркітан

Т.В

Додаємо і віднімаємо на основі складу чисел першої сотні. Обчислення виразів за схемами.

https://drive.google.com/fi
le/d/1Bacv6MuXdg5JJt1lgM
ri_36Hq_w1my2M/view?usp
=sharing

24.04.

2020

Укр.мова.

Читання

1

Маркітан

Т.В

Юрій Ярмиш «Дрібний дощик»

https://drive.google.com/file/d
/19jOgG6-9qVUe1G-9nHACd8vC1G1ojncz/view?us
p=sharing

24.04.

2020

Укр.мова.

Письмо

1

Маркітан

Т.В

Систематизація знань і умінь учнів. Удосконалення навички письма. Виконання фонетико-графічних завдань

https://drive.google.com/file/d
/1H1It59jS-lOtXCYqkna5gzbFyjA_jWKT/view?usp=sharing

Дистанційне навчання з 27.04.20 по 08.05.2020р

1 клас.

Казавчинська філія КЗ «Хащуватський ліцей»

Дата

проведення

заняття

Предмет

Клас

ПІБ

вчителя

Тема уроку

Посилання на веб-ресурс

27.04.

2020

Я дослі

джую світ

1

Маркітан

Т.В.

Спостерігаємо за домашніми улюбленцями.

https://drive.google.com/
file/d/1BUKRWWdJo2SfOQd
GhD5OvU2LY7Nphzei/view?usp=sharing

27.04.

2020

Матема

тика

1

Маркітан

Т.В.

Додаємо і віднімаємо на основі складу чисел першої сотні. Творча робота над задачею.

https://drive.google.co
m/file/d/1lTVcfvni5icpP
dp74f0fUlPZqoojoRiH/vi
ew?usp=sharing

27.04.

2020

Укр.мова.

Читання

1

Маркітан

Т.В.

Микола Сулима «Змалювати маму».Вибіркове читання. Читання в особах. Самостійний висновок із прочитаного. Узагальнення знань і умінь із розділу.

https://drive.google.com
/file/d/13ScjMhVo3YWse4
yX8HRkGcp78kMY5BHJ/vi
ew?usp=sharing

27.04.

2020

Укр.мова.

Письмо

1

Маркітан

Т.В.

Тема: Удосконалення навички письма. Виконання лексико-граматичних завдань. Формування орфографічної навички — вживання букв я, ю, є, ї у їхніх звукових значеннях. Списування з пропущеними буквами.

https://drive.google.com/fil
e/d/15prVQsVaWStJ0STfIFJ5GQ
v6f-3EXIW2/view?usp=sharing

27.04.

2020

Фізична культура

1

Сарданова

Л.М.

28.04.

2020

Англійська мова

1

Долинська В.В

Дитячі ігри https://enguide.ua/ua/
magazine/13-luchsih-dets
kih-pesen-dlya-izucheniya-a
nglijskogo-yazyka

28.04.

2020

Укр.мова.

Читання

1

Маркітан

Т.В.

Про тебе і твоїх друзів. В’ячеслав Шахненко «Мій друг». Наталка Бабенко «Федько-фокусник». Грицько Бойко «Побіг і прибіг».

Виразне читання текстів. Розповідь на основі власного досвіду.

https://drive.google.com
/file/d/1eLgQ76wjmZQlqVL
lintirpJUb6WNp71i/view?usp
=sharing

28.04.

2020

Укр.мова.

Письмо

1

Маркітан

Т.В

Списування із заміною малюнків відповідними словами.

https://drive.google.com/file/d
/1JWoIhtoZ64uHfjIKjHrF79YAW
FTyU1IJ/view?usp=sharing

28.04.

2020

Матема

тика

1

Маркітан

Т.В

Додаємо і віднімаємо число 1. Складене іменоване число. Визначення довжини відрізків. Розв’язування задач.

https://drive.google.com/file
/d/1c1ycU8zvktQz5SKZu-uuNl
B_8I41SZk_/view?usp=sharing

28.04.

2020

Мистецтво

1

Сарданова Л.М.

29.04.

2020

Я дослі

джую світ

1

Маркітан

Т.В

Спостерігаємо за домашніми улюбленцями.

https://drive.google.com/f
ile/d/179hf-5j1qJUrpm5om
QcPgtMV571YpXgJ/view?us
p=sharing

29.04.

2020

Матема

тика

1

Маркітан

Т.В

Додаємо і віднімаємо числа на основі нумерації. Творча робота над задачею.

https://drive.google.com
/file/d/1Qo2C2TwolG7g
6n2viL6buwX7exkCoDjf/vi
ew?usp=sharing

29.04

2020

Укр.мова.

Читання

1

Маркітан

Т.В

Олег Буцень «У новій школі».

Читання в особах. Характеристика персонажів. Головна думка твору

https://drive.google.com/f
ile/d/14r3IRjY6OkKU_eAsVaJ
PglZHQ2Np5wwt/view?usp=sharing

29.04.

2020

Укр.мова.

Письмо

1

Маркітан

Т.В

Списування з пропущеними буквами. Вибірковий диктант

https://drive.google.c
om/file/d/12h3zAEWiE5V
Iz6-WLeUa9NMZFmwHbR-
y/view?usp=sharing

29.04.

2020

Фізична

культура

1

Сарданова Л.М.

30.04

2020

Я дослі

джую світ

1

Маркітан

Т.В

Я покажу цікавий світ тварин.

https://drive.googl
e.com/file/d/1ACOG
p0F79et3JYEvaH4jm
5mqJ4GKKqF9/view
?usp=sharing

30.04.

20 20

Мистецтво

1

Сарданова Л.М.

30.04.

2020

Фізична

культура

1

Сарданова Л.М.

30.04. 2020

Трудове навчання

1

Бондар О.О.

Аплікація з відрізків ниток. Виготовлення весняної листівки.

https://docs.google.
com/document/d/1mr
uVllyLqQo82LjwFe_HA
wwsKGRAYof0/edit

04.05

2020

Я дослі

джую світ

1

Маркітан

Т.В

Я покажу цікавий світ тварин.

https://drive.goo
gle.com/file/d/1m
2H33GkPIydm8Hj
87koGoWdEHxCI0
aQv/view?usp=sharing

04.05

2020

Матема

тика

1

Маркітан

Т.В

Узагальнюємо розуміння нумерації чисел першої сотні. Обчислення виразів. Розв’язування задач.

https://drive.goo
gle.com/file/d/15wf
-k6ZgOscw6LZEnW
hIX34jKew59b_F/vie
w?usp=sharing

04.05

2020

Укр.мова.

Читання

1

Маркітан

Т.В

Два ледарі (татарська народна казка).Висловлення власного враження від прочитаного. Характеристика персонажів. Розповідь за малюнками.

https://drive.googl
e.com/file/d/1uy9tIz
JRfoqta67f33iEJFClm
JH953_9/view?usp=s
haring

04.05.

2020

Укр.мова.

Письмо

1

Маркітан

Т.В

Списування із заміною малюнків відповідними словами.

https://drive.goo
gle.com/file/d/1T
gcFTnOj4FEZPz4k
0CqHz_Eft66fYLdK/
view?usp=sharing

04.05.

2020

Фізична

культура

1

Сарданова Л.М.

05.05

2020

Англійська мова

1

Долинська В.В

Улюблені заняття дітей http://mysunnyclass.com.ua
/mini-urok-ihrashky/

05.05

2020

Укр.мова.

Письмо

1

Маркітан

Т.В

Удосконалення навички письма. Виконання фонетико-графічних завдань. Списування з додатковим завданням. Попереджувальний диктант.

https://drive.goo
gle.com/file/d/1ju
97tNAzkQR5ZpVIz
ZvAX3FkBaQ3MPZo
/view?usp=sharing

05.05

2020

Укр.мова.

Читання

1

Маркітан

Т.В

Узагальнення знань і умінь учнів із розділу.

https://drive.google.
com/file/d/1X9ZM61u
MPKWyzwDQveFX-dS
QDg_fHlvZ/view?usp=s
haring

05.05

2020

Матема

тика

1

Маркітан

Т.В

Додаємо і віднімаємо одноцифрове число. Обчислення виразів.

https://drive.google.c
om/file/d/1kXkQTGj5P
JTgPuAE3zpdvEpySjMI
NR1P/view?usp=sharing

05.05

2020

Мистецтво

1

Сарданова

Л.М.

06.05.

2020

Я дослі

джую світ

1

Маркітан

Т.В

Яке значення має природа для життя?

https://drive.google
.com/file/d/1wpspY-
_lZj3XV0yFa3eG7y0M
ssTH4IQ_/view?usp=sharing

06.05

2020

Матема

тика

1

Маркітан

Т.В

Додаємо і віднімаємо числа. Перетворення одиниць вимірювання довжини

https://drive.google
.com/file/d/1CuqNJQ
RGX2jnlvJocCTDu63
EOCcVKSoY/view?usp=sharing

06.05.

2020

Укр.мова.

Читання

1

Маркітан

Т.В

Вадим Скомаровський «Колобок». Поняття про народну і авторську казку.

https://drive.google
.com/file/d/1Q1hh_q
_uUMS7upH5sknrrxxB
e_sU_I8h/view?usp=s
haring

06.05.

2020

Укр.мова.

Письмо

1

Маркітан

Т.В

Удосконалення навички письма. Списування .

https://drive.google
.com/file/d/1kaL4Rc
DlOfIRrA-aIcu4PQ2ifL
pqIM41/view?usp=sharing

06.05.

2020

Фізична

культура

1

Сарданова Л.М.

07.05

2020

Я дослі

джую світ

1

Маркітан

Т.В

Людина і природа.

https://drive.google.com
/file/d/1JOgmZ-Fyxefrp5
xa4SjtXt6C5zijPbOk/view
?usp=sharing

07.05

2020

Фізична

культура

1

Сарданова Л.М.

07.05

2020

Мистецтво

1

Сарданова Л.М.

07.05

2020

Трудове навчання

1

Бондар О.О.

Виготовлення листівки-запрошення.

https://docs.goo
gle.com/documen
t/d/1lrrHwB9UxPm
d1ChHlWGEuS8PY
MGu-hq7/edit

08.05.

2020

Англійська мова

1

Долинська В.В

Дієслово can https://www.youtube.co
m/watch?v=e5lrNyd47AU

08.05.

2020

Матема

тика

1

Маркітан

Т.В

Додаємо і віднімаємо числа. Побудова відрізків заданої довжини.

https://drive.google.
com/file/d/1J37nr3yB
W2HaaS5GzPnRpZx7F_
ZuXFw3/view?usp=sharing

08.05.

2020

Укр.мова.

Читання

1

Маркітан

Т.В

Олександр Саєнко «Рукавиця».

https://drive.google.com
/file/d/12v94HIsMpWHxpx
6_-89-5ZwaADKN_pPw/vie
w?usp=sharing

08.05.

2020

Укр.мова.

Письмо

1

Маркітан

Т.В

Удосконалення навички письма. Виконання граматико-орфоепічних завдань. Вибіркове списування. Письмо по пам’яті (самодиктант).

https://drive.google.com
/file/d/1S_oQrMFC7x4Oc
D6HiRzQMPq5uV3yhkth/vie
w?usp=sharing

Дистанційне навчання з 12.05.20 по 29.05.2020 р.

1 клас.

з/

п

Дата

проведення

заняття

Предмет

Клас

ПІБ

вчителя

Тема уроку

Посилання на веб-ресурс

1.

12.05.

2020

Англійська мова

1

Долинська В.В

Заняття дітей. Питальні речення https://www.youtube.com/watch?v
=IdA_p6XUWDY

2.

12.05.

2020

Укр.мова.

Читання

1

Маркітан

Т.В.

Наталка Завальська
«Яєчко золоте, та не те».
Порівняння змісту народної
та авторської казок.

https://drive.google.com/
file/d/1rnp7Mf5RcfdkCON
Oi2aaOHHOVw1rSiTi/view
?usp=sharing

3.

12.05.

2020

Укр.мова.

Письмо

1

Маркітан

Т.В

Удосконалення навички письма.
Виконання фонетико-графічних
завдань. Списування з додатковим
завданням.

https://drive.google.com/fi
le/d/10etX09l3ppEP9kR7co
yz-0ZlsT0LPYa8/view?usp=s
haring

4.

12.05.

2020

Матема

тика

1

Маркітан

Т.В

Додаємо і віднімаємо одноцифрове
числа. Ровۥ язування задач.

https://drive.google.com/fi
le/d/1ysJa4i9qkjJ905HdsD0
tvBsCm-6k96Xj/view?usp=s
haring

5.

12.05.

2020

Мистецтво

1

Сарданова Л.М.

6.

13.05.

2020

Я дослі

джую світ

1

Маркітан

Т.В

Земля – наш дім.

https://drive.google.com/file/
d/1348bQQzHROfb-tAFc82fyvy
X8MOO3rML/view?usp=sharing

7.

13.05.

2020

Матема

тика

1

Маркітан

Т.В

Досліджуємо задачі

https://drive.google.com/file/d/
1xAUIWjeu1bnuOSXCYizuvaKQ
Az8dWWXg/view?usp=sharing

8.

13.05

2020

Укр.мова.

Читання

1

Маркітан

Т.В

Узагальнення знань учнів із розділу.

https://drive.google.com/file/d
/1M-JbZIMEGF4R_2wIIIdLxSez
Rsdyvqkv/view?usp=sharing

9.

13.05.

2020

Укр.мова.

Письмо

1

Маркітан

Т.В

Удосконалення навички письма.
Виконання граматико-орфоепічних
завдань. Вибіркове списування
.Письмо по пам’яті.

https://drive.google.com/file/
d/1mn6riAUXr0U87cZNqcUzGU
C13qgtSaCr/view?usp=sharing

10.

13.05.

2020

Фізична

культура

1

Сарданова Л.М.

11

14.05

2020

Я дослі

джую світ

1

Маркітан

Т.В

Земля – наш дім.

https://drive.google.com/file/d
/1mWp_kQsZA1DwIjC5iy6CEyk
4w00b02N-/view?usp=sharing

12

14.05.

2020

Мистецтво

1

Сарданова Л.М.

13

14.05.

2020

Фізична

культура

1

Сарданова Л.М.

14

14.05. 2020

Трудове навчання

1

Бондар О.О.

Захист проекту

https://docs.google.com/docum
ent/d/1ZTHLvnH2tODjodb6WCEr
Ag2PR-2FJ384/edit

15

15.05

2020

Англійська мова

1

Долинська В.В

Ігри та забави https://www.youtube.com/watch?
v=SnwqaAC3wGY

16

15.05

2020

Матема

тика

1

Маркітан

Т.В

Тема: Знаходимо невідомий від’ємник і зменшуване.Розвۥ язування і складання задач.

https://drive.google.com/file/d/1
hA0C1qEhJrsB3QCVKkVWEt9Svrye
vAqV/view?usp=sharing

17

15.05

2020

Укр.мова.

Читання

1

Маркітан

Т.В

Прочитай, усміхнись. «Слова-втікачі». Вадим Левін «У крамниці». «Кумкання жаб» (з народного). Поняття про звуконаслідування. Виразне читання діалогів

https://drive.google.com/file/d/1-
iqog8gYkB4mhkDLkmO53IwHBF
NuG0Lo/view?usp=sharing

18

15.05

2020

Укр.мова.

Письмо

1

Маркітан

Т.В

Удосконалення навички письма. Виконання фонетико-графічних завдань. Коментоване списування.

https://drive.google.com/file/d/1
B347maykZ8-_DE5ceobh96otrFze
ndkY/view?usp=sharing

19

18.05

2020

Я дослі

джую світ

1

Маркітан

Т.В

Природа мого краю.

https://drive.google.com/file/
d/1_FpF_wopR-KaSQ77VOepP
kRUkC-ZPJzp/view?usp=sharing

20

18.05

2020

Матема

тика

1

Маркітан

Т.В

Знайомимося із задачами на знаходження невідомого зменшуваного або відۥ ємника.

https://drive.google.com/file/
d/1x3c0Lyn1tFAJu7-9-sJlFyu2I
GZlO9pD/view?usp=sharing

21

18.05

2020

Укр.мова.

Читання

1

Маркітан

Т.В

Смішинки-веселинки. «Ми з тобою йшли» (з народного). Ярослава Павлюк «Будиночок, у якому ніхто не спить». Поняття про безконечники, читання їх «ланцюжком».

https://drive.google.com/file/
d/13rKVqwU76YjAdF2VtLjv_1e
FJGD0U83Y/view?usp=sharing

22

18.05.

2020

Укр.мова.

Письмо

1

Маркітан

Т.В

Удосконалення навички письма. Виконання фонетико-графічних завдань. Списування.

https://drive.google.com/file/d
/1i2glAKp6l-mOFfMiNgcnkqxKS
RMd2hGf/view?usp=sharing

23

18.05.

2020

Фізична

культура

1

Сарданова Л.М.

24

19.05

2020

Англійська мова

1

Долинська В.В

Дитячі ігри https://www.youtube.com/watch
?v=SnwqaAC3wGY

25

19.05

2020

Матема

тика

1

Маркітан

Т.В

Розв ۥязуємо задачі. Досліджуємо складові задач

https://drive.google.com/file
/d/1SCuZf9xAh8_G1pafQYTu
Z5-O6PSNJDik/view?usp=sha
ring

26

19.05

2020

Укр.мова.

Читання

1

Маркітан

Т.В

Узагальнення знань учнів із розділу.

https://drive.google.com/file
/d/1FglIudyxIGgxI5lVzIXFZM
gE3AFJauAr/view?usp=sharing

27

19.05

2020

Укр.мова.

Письмо

1

Маркітан

Т.В

Перевірка рівня сформованості навички письма учнів: списування.

https://drive.google.com/file
/d/1YwuW1C1DMKEj1FtqJpJ8
3eRI27LR6pPu/view?usp=sh
aring

28

19.05

2020

Мистецтво

1

Сарданова

Л.М.

29

20.05.

2020

Я дослі

джую світ

1

Маркітан

Т.В

Природа мого краю.

https://drive.google.com/
file/d/1w0cr83TM32jL4rQk
Ljhszpjl5Piyf7gd/view?usp=
sharing

30

20.05

2020

Матема

тика

1

Маркітан

Т.В

Знайомимося з додаванням і відніманням двоцифрових чисел. Знайомимося з одиницею вимірювання «Доба»

https://drive.google.com/file
/d/1_keIvVmScSypS4_cgYsHy
6-MB9FnotcL/view?usp=sharing

31

20.05.

2020

Укр.мова.

Читання

1

Маркітан

Т.В

Перевірка сформованості навички читання.

https://drive.google.com/file/d
/1UUn28KKbnINjVs1GLCF08Fsr
2G9Rw-h-/view?usp=sharing

32

20.05.

2020

Укр.мова.

Письмо

1

Маркітан

Т.В

Списування тексту з пропущеними буквами.

https://drive.google.com/file/d/
1TZs1RYech475mGj1jxI2SVTG3
5nA6BUC/view?usp=sharing

33

20.05.

2020

Фізична

культура

1

Сарданова Л.М.

34

21.05

2020

Я дослі

джую світ

1

Маркітан

Т.В

Природні багатства мого краю.

https://drive.google.com/file/d/1
BufyM_dwzE5gYD_2SPwzuzuVu7
rCUJUO/view?usp=sharing

35

21.05

2020

Фізична

культура

1

Сарданова Л.М.

36

21.05

2020

Мистецтво

1

Сарданова Л.М.

37

21.05

2020

Трудове навчання

1

Бондар О.О.

38

22.05.

2020

Англійська мова

1

Долинська В.В

Дитячі ігри https://osvitanova.com.ua/posts/3424
-dynamichni-ihry-dlia-ditei-na-urokakh-a
nhliiskoi-movy

39

22.05.

2020

Матема

тика

1

Маркітан

Т.В

Визначаємо час за годинником. Дізнаємося про тривалість доби.

https://drive.google.com/file/
d/1kGl1Ph-Ts4qJ_gO9svJbpPe
viwQ2TC56/view?usp=sharing

40

22.05.

2020

Укр.мова.

Читання

1

Маркітан

Т.В

Василь Сухомлинський «Скільки ж ранків я проспав».

https://drive.google.com/file
/d/1bGM4hcFWKFzSbcX0SjIlNv
jDMQA5raMk/view?usp=sharing

41

22.05.

2020

Укр.мова.

Письмо

1

Маркітан

Т.В

Удосконалення навички письма. Виконання фонетико-графічних завдань. Списування.

https://drive.google.com/file/
d/1jk-K4e8fPLOgmmYViIvTfm
9hlrurUIGp/view?usp=sharing

42.

25.05.

2020

Я дослі

джую світ

1

Маркітан

Т.В.

Природні багатства мого краю.

https://drive.google.com/file
/d/1LUmBMQKfEg404zfMnkSZ
fD12fasd10Pf/view?usp=sharing

43.

25.05.

2020

Матема

тика

1

Маркітан

Т.В.

Додаємо і віднімаємо числа. Визначаємо вартість товару

https://drive.google.com/file/d
/1Y0vQnOeFZ-sTjIjg79VwvxMu
azVqP6jj/view?usp=sharing

44.

25.05.

2020

Укр.мова.

Читання

1

Маркітан

Т.В.

Здрастуй, літо! Вірші про літо Алли Свашенко, Анатолія Зарудного. Борис Харчук «Ромашка». Спостереження за вживанням у тексті образних слів під час опису картин природи.

https://drive.google.com/file/d
/1K-DLu1Ca-sgn1ea9JCVd7HiBR
rIN59fJ/view?usp=sharing

45.

25.05.

2020

Укр.мова.

Письмо

1

Маркітан

Т.В.

Удосконалення навички письма. Виконання фонетико-графічних завдань. Списування з додатковим завданням.

https://drive.google.com/file/d
/1Ujf7M50LfmszqOgLoQUGZm
x7uxuj-l25/view?usp=sharing

46.

25.05.

2020

Фізична культура

1

Сарданова

Л.М.

47.

26.05.

2020

Англійська мова

1

Долинська В.В

Повторення лексичного матеріалу http://mysunnyclass.com.ua/mini-uro
k-ihrashky/

48.

26.05.

2020

Матема

тика

1

Маркітан

Т.В.

Знайомимося з одиницею вимірювання довжини «метр». Додаємо і віднімаємо числа. Повторюємо вивчене.

https://drive.google.com/file/
d/1OaZb8IielLnM69hJXsBt0gJ
Brl7XL6Ij/view?usp=sharing

49.

26.05.

2020

Укр.мова.

Читання

1

Маркітан

Т.В

Ірина Прокопенко «Сонце, сонечко та соняшник».

https://drive.google.com/file
/d/165Nt0YIfK-mAUyQb2hgO
l-12QO4c6Jbw/view?usp=sharing

50.

26.05.

2020

Укр.мова.

Письмо

1

Маркітан

Т.В

Удосконалення навички письма. Виконання фонетико-графічних завдань. Списування. Письмо по памۥ яті.

https://drive.google.com/file/
d/1XkFrkou7ymmx403QQ7PYa
GdRUuz9lkh8/view?usp=sharing

51

26.05.

2020

Мистецтво

1

Сарданова Л.М.

52

27.05.

2020

Я дослі

джую світ

1

Маркітан

Т.В

Відпочинок на природі.

https://drive.google.com/file/d
/1bbo3Cmp0lrZ6YXIPNDs7RXV
vL9GdyOc8/view?usp=sharing

53

27.05.

2020

Матема

тика

1

Маркітан

Т.В

Додаємо і віднімаємо числа. Повторюємо вивчене. Перевіряємо свої досягнення.

https://drive.google.com/file
/d/1sbHQOCmksHiJnjW85_U
X6lvlyhkHSsVT/view?usp=sharing

54

27.05

2020

Укр.мова.

Читання

1

Маркітан

Т.В

Анатолій Костецький «Канікули».

https://drive.google.com/file/d
/1j7t11Hxc5spj1X4x9DZYIEbDs
BB5r2qc/view?usp=sharing

55

27.05.

2020

Укр.мова.

Письмо

1

Маркітан

Т.В

Удосконалення навички письма. Виконання фонетико-графічних завдань. Вибіркове списування.

https://drive.google.com/file/
d/1JH2VZDOmjb4YlYkZR6gZ_
J3tMDLRbENB/view?usp=sha
ring

56

27.05.

2020

Фізична

культура

1

Сарданова Л.М.

57

28.05

2020

Я дослі

джую світ

1

Маркітан

Т.В

Екскурсія в природу весною

https://drive.google.com/file/
d/1NqyXjJnJuZ99OOu-fbUOrMCG1JZqO4pp/view?usp=sharing

58

28.05.

20 20

Мистецтво

1

Сарданова Л.М.

59

28.05.

2020

Фізична

культура

1

Сарданова Л.М.

60

28.05. 2020

Трудове навчання

1

Бондар О.О.

61

29.05.

2020

Англійська мова

1

Долинська В.В

Підсумковий урок https://www.youtube.com/watch?v
=jpYdRYpS6bU

62

29.05.

2020

Матема

тика

1

Маркітан

Т.В

63

29.05.

2020

Укр.мова.

Читання

1

Маркітан

Т.В

64

29.05.

2020

Укр.мова.

Письмо

1

Маркітан

Т.В

Кiлькiсть переглядiв: 84

Коментарi