Затверджую

Директор____________ Запорожець О.П.

«_____»______________2016р.

ПОРТФОЛІО

БІБЛІОТЕКАРЯ

ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ

І-ІІІ ст. с. КАЗАВЧИН

Лукіянчук Людмили Василівни

Прізвище Лукіянчук

Ім'я Людмила

По батькові Василівна

1. Дата народження – 23.01.1961р.

2. Освіта, кваліфікація за дипломом – бібліотекар, бібліограф.

3. Посада, дата призначення – бібліотекар, 01.02.1979р.

4. Загальний стаж роботи – 38 років.

5. Стаж роботи за спеціальністю – 38 років.

6. Стаж роботи у даній школі – 37 років.

7. Кваліфікаційна категорія, дата призначення

– вища, провідний бібліотекар.

8. Домашня адреса, телефон – 26322 вул. Центральна, 106.

с. Казавчин

Гайворонський р-н. Кіровоградська обл.

9. Email, сайт

ПРОБЛЕМА, НАД ЯКОЮ ПРАЦЮЄ БІБЛІОТЕКА

НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ ВСЕБІЧНО РОЗВИНЕНОЇ ОСОБИСТОСТІ ЗАСОБАМИ ПРОПАГАНДИ КНИГИ

ЯК НАЙГУМАННІШОГО ТВОРІННЯ ЛЮДСТВА

ПРОБЛЕМА, НАД ЯКОЮ ПРАЦЮЄ ШКОЛА:

ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ГУМАНІЗАЦІЇ ШКОЛИ

ПРОФЕСІЙНЕ КРЕДО:

З щедро розсіяних зерен любові до книги виросте плідний сад мудрості та добра

Я - бібліотекар

Не престижна робота – інколи доводиться чути про професію бібліотекаря. Але тим, хто так говорить заперечить істинний цінитель друкованого слова, бо ж він глибоко переконаний, що це чи не найцікавіша сфера діяльності людини… Життя щоденно ставить перед нами безліч запитань. Де знайти учневі чи студенту відповіді до заліку або написати реферат, лікарю - дізнатися про нові чи давні лікувальні технології, або хліборобу та садівнику, як досягти високих врожаїв, а підприємцю-початківцю не розгубитись у світі бізнесу. Цей перелік людей найрізноманітніших професій, уподобань та соціальних потреб можна продовжити до нескінченності. І всіх їх об’єднує в одну величезну армію потреба в інформації, яка неминуче приведе їх у храм віковічної людської пам'яті, думки, мудрості і знань про найновіші винаходи та відкриття. Скажете – зручніше скористатися Інтернетом? Так, безперечно, новітні технології мають величезні можливості. Але не завжди, скориставшись Інтернетом, можна отримати очікуваний результат, він не замінить живого досвіду поколінь людського існування, який сконцентрований в книзі. До того ж, сучасні бібліотеки все більше й більше в свою роботу впроваджують новітні інформаційні комп’ютерні технології. Отож, саме в бібліотеці з цією великою армією споживачів інформації, зустрінемося ми, бібліотекарі – люди, що вибрали свою професію за покликом серця. І професія наша аж ніяк не нудна, навіть більше того – надзвичайно багатогранна і цікава. Нам, в деякій мірі, доводиться бути і психологом, і критиком, знавцем соціальних, психологічних і вікових особливостей читачів, досконало знати різногалузевий фонд бібліотеки і вміти розкрити його перед користувачем. Я – шкільний бібліотекар. І це вимагає від мене особливої відповідальності, вміння спілкуватися відповідно до вікової категорії дитини, володіти тактом і емоційною витримкою, делікатністю й увічливістю. Від спілкування з читачами – учнями дістаю задоволення. В індивідуальних бесідах з ними відкривається так багато цікавих дитячих захоплень, особливостей, поглядів, відношень до світу, до життя. Приємно відчути себе педагогом, в руках якого могутня зброя впливу – книга, яка при вірно вибраному напрямку роботи з нею, виховає в учня гарний смак, навчить відрізняти високохудожню літературу від низькопробної, взагалі допоможе знайти відповідь на найрізноманітніші запитання.

Пропрацювавши роки в шкільній бібліотеці, не перестаю захоплюватися своєю професією. І нехай державні чиновники з їх політичними амбіціями, в гонитві за високими посадами і тугими гаманцями, створили таку ситуацію в країні, коли така високогуманна, найпотрібніша поряд з хлібом річ, як книга, відходить на задній план, а у працівників книгозбірень принизлива, наймізерніша заробітна платня, я не втрачаю оптимізму і надалі пропагуватиму серед своїх учнів і їх наставників мудре друковане слово. І врешті-решт, в новому суспільстві, побудованому ними – гідним, сильним поколінням українців, вони доведуть до свідомості кожного необхідність цінувати, берегти та примножувати духовні надбання людства, що закладені в найнадійніше джерело збереженої інформації – книгу та поставлять бібліотеки на значно вищий рівень.

/Files/images/Фото-0036.jpg

РОЛЬ І МІСЦЕ БІБЛІОТЕКИ

В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ

ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

З ДОСВІДУ РОБОТИ БІБЛІОТЕКАРЯ

ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ

І-ІІІ ст. с. КАЗАВЧИН

ЛУКІЯНЧУК Л.В.

ПЛАН:

1. Вступ.

2. Опис досвіду роботи шкільного бібліотекаря ЗШ І-ІІІ ступенів c. Казавчин Лукіянук Л.В.:

- Основні напрямки та завдання бібліотеки;

- Популяризація бібліотечно-бібліографічних знань;

- Використання інноваційних технологій у виховній роботі з учнями;

- Організація роботи по збереженню книги.

3. Висновок.

4. Використані Інформаційні джерела.

5. Додатки

ВСТУП:

Упровадження нового Державного стандарту з початкової загальної освіти, нових програм та підручників, введення в початкових класах предмету інформатики, використання комп’ютерів, електронних планшетів в навчальному процесі, в майбутньому – рідерів і айпадів для читання електронних книжок, розроблення технічних і педагогічних вимог до підручників в електронному вигляді та пристроїв для їх відображення не може залишитись поза увагою всіх учасників навчального процесу. Від шкільної бібліотеки, зокрема, це вимагає вдосконалення всіх ланок своєї діяльності та творчого інноваційного підходу до роботи з популяризації книги та читання.[№1]

З розумінням вищевказаного шкільна бібліотека, насамперед, залишається шкільним інформаційно-культурним центром. Власне, не важливо, яку книжку – паперову або електронну – читатимуть в майбутньому, прищеплювати інтерес до хорошої літератури та виховувати компетентного читача потрібно з дитинства. В.О.Сухомлинський влучно дає визначення, що «школа - це перш за все книга» [№2]. І це вимагає від шкільного бібліотекаря особливого вміння спілкуватися відповідно до вікової категорії дитини, володіти тактом і емоціональною витримкою, делікатністю і ввічливістю (Додаток № 1). Таким чином, з часу свого заснування й донині, бібліотека загальноосвітньої школи с. Казавчин спільно з педагогічним колективом, сільською бібліотекою продовжує наполегливу роботу по пропаганді книги, як джерела знань, інтелектуальних надбань українського народу та народів світу. Працює над вирішенням основної проблеми школи «Особистісно орієнтоване навчання і виховання як ефективний засіб гуманізації школи» та шкільної бібліотеки «Навчання та виховання всебічно розвиненої особистості засобами пропаганди книги як найгуманнішого творіння людства». Як бібліотека опорної школи з екологічного виховання акцентує свою роботу на пропаганду книг природозахисної тематики.

ОПИС ДОСВІДУ РОБОТИ:

У вирішені глобальних проблем ХХ століття ми не розгледіли, як було втрачене першочергове значення слова екологія: наука про дім, про нашу сферу існування. Ніколи перед людством не стояли так гостро проблеми охорони навколишнього середовища, як в наш час. Не лише для України, Японії, на теренах яких сталися найбільші природні катастрофи століття – аварії на атомних електростанціях, а й для всієї світової спільноти проблеми охорони навколишнього середовища залишатимуться актуальними впродовж ще багатьох віків. І сучасній молоді доводиться вступати в життя в епоху не тільки бурхливого розвитку науки і техніки, а й негативних наслідків науково-технічної революції та демографічних проблем. Дедалі більше забруднення атмосфери, гідросфери та літосфери, накопичення величезних об’ємів відходів людської діяльності при одночасному виснажені майже всіх видів природних ресурсів призвели до розвитку глобальної екологічної кризи, яка загрожує перерости в екологічну катастрофу. Людству загрожує загибель найближчими десятиліттями, якщо воно терміново не змінить свого ставлення до природи, не змінить стилю своєї діяльності та існування, не переоцінить життєвих цінностей. Отже, нам конче потрібна нова філософія життя, висока екологічна культура і свідомість. [№3]

Збереження життя на землі і його безпека залежить безпосередньо від рівня і темпів формування екологічної культури. Чим скоріше буде проходити цей комплексний і багатогранний процес, тим ефективнішими будуть його результати. Підростаюче покоління має знати шляхи і засоби бережливого використання природи, поліпшення навколишнього середовища, можливості відновлення його ресурсів.

Виховання в людині дбайливого ставлення до природи розпочинається з дошкільного навчання, а шкільні роки – найбільш активний період формування світогляду людини, характеру, звичок, ставлення до навколишнього середовища. Формування морального відношення до природи пов’язано насамперед з вихованням у підростаючого покоління любові до своєї «малої батьківщини» - до дому, в якому народився, де пройшло дитинство. Над проблемами збереження рідного краю і взагалі навколишнього середовища зможуть подумати читачі-учні під час зустрічей із прославленими жителями рідного села. Розширити знання учнів про своє село, про його людський потенціал, про природу рідного краю, дослідити його минуле і перспективи збереження та подальшого розвитку, такі пріоритетні завдання ставились перед колективом школи як опорної з екологічного виховання. З цією ж метою розроблявся проект «Історія рідного села». Багато нових відомостей учні – дослідники знайшли в запропонованих бібліотекарем книгах «Іван Сірко» із серії «Кошові Запорізької Січі», «Казавчин – моя колиска і надія» Аніконової Г., «Знову над Бугом зорі» Павличука А., інших.

Вся навчально-виховна робота в школі проводиться спільними зусиллями бібліотекаря, вчителів, класних керівників та керівників гуртків. Така співпраця позитивно впливає на підвищення рівня всього навчально-виховного процесу, на виховання в учнів екологічної культури та розвиток профільних читацьких інтересів. Велика робота була пророблена над створенням та реалізацією цілого ряду екологічних проектів: «Жива і нежива природа», «Вплив природних умов на життя рослин», «Поети рідного краю про природу», «Наш парк мовою математики». Юні дослідники відстежували маршрут екологічної стежки тощо (Додаток №2). Кожна творча група, працюючи над проектом, потребувала допомоги бібліотекаря. Його завдання як найширше використати потенціал шкільної бібліотеки у виховній роботі з учнями, розкрити можливості фонду. В цій роботі були задіяні книги екологічної тематики Ющенко О.К. «Заповідники України», А.Давидова «Знай, люби, бережи», «Заповідні куточки Кіровоградської землі», збірки поетів рідного краю та інші.

У користуванні читачів, поряд із старенькими, але надзвичайно цікавими книгами Верзиліна В.«Путешествия с домашними растениями» 1951 року видання, «Цветоводство в школе», з'явилися «Енциклопедія кімнатного квітникарства», «Природа. Екологія», «Дивосвіт». Вони допомогли реалізувати проект «Шкільний музей кімнатних рослин» і в день відкриття музею з вдячністю були представлені на книжковій виставці «Ніжні супутники» (Додаток №3). Важливу роль у виховній роботі з книгою відіграє оформлення бібліотечного середовища. Доречне розташування зелені не лише поряд з книгами в приміщенні бібліотеки школи, а й в оздобленні масових заходів таких, як: ранок «Зустрічі в школі під голубим небом» (за книгами В.О.Сухомлинського) [№4]; зустрічі з ветеранами Другої Світової війни, з учасниками АТО, з ліквідаторами наслідків Чорнобильської катастрофи; літературні ранки «Нам без книги ніяк не можна» (Додаток №4); ерудит-гра «Шлях до першого мільйону лежить через книгу» та інших (Додаток №5).

Аспект виховання екологічної культури не може діяти в тісних рамках обмеження. Як складові напрями цього процесу є трудове, моральне, громадсько-патріотичне, правове, естетичне, санітарно-оздоровче виховання. Застосування в роботі бібліотеки школи наочної інформації, що розміщується на стелажах, книжкових виставках, полицях, тематичних стендах стимулює пошукову діяльність вихованців за допомогою різноманітних друкованих джерел (Додаток №13). Сприяє розвитку естетичного смаку інтер’єр бібліотеки. Затишна кімната, обов’язковим елементом якої є кімнатні рослини, привертає увагу відвідувачів. А розміщені на її стінах стенди «Книга – результат великої колективної праці», «Книга – велика сила», «Як вибрати книгу?» (Додаток №6) інформують користувачів про видатних читачів минулого, про цікаві факти з історії книгодрукування, дають уявлення про те, як здійснювати розшук потрібної книги, як створити домашню бібліотеку і вести щоденник читання тощо. Суттєво доповнюють інформаційне забезпечення приміщення тематичні полиці «Читати – це круто!», «Сторінки з історії України», «Шедеври світової літератури для дітей», «Знай, люби, бережи», «Старшокласнику», «Ми – громадяни України», інші (Додаток №7).

Особистісно орієнтована модель навчання та виховання ставить у центр уваги учня як особистість, у формуванні якої надзвичайна роль відведена книзі.[№5] В цьому плані вирішальним є оволодіння школярами основ бібліотечно-бібліографічних знань, виховання творчого читача, який умів би орієнтуватися в безмежному просторі інформації, використовуючи при цьому сучасні інформаційно-комунікативні технології, не ігноруючи книгу. Для розв’язання цього питання, Міністерством освіти України педагогічним колективам та бібліотекарям шкіл був запропонований навчально-тематичний план занять з основ бібліотечно-бібліографічних знань. Роками слідуючи за цим планом, вносячи свої корективи, що відповідають вимогам часу, у бібліотеці школи розвинулись глибокі традиції з розвитку культури читання школярів. Він складений з урахуванням вікових особливостей учнів, вимог шкільних програм, позакласного читання та охоплює всі напрямки пропаганди бібліотечно-бібліографічних знань. План заходів з цього питання має орієнтовний характер, і керівники дитячого читання творчо підходять до поступового набуття учнями знань про книгу та бібліотеку. Їх зміст поглиблюється із класу в клас: від загального ознайомлення з бібліотекою до її окремих відділів; від вибору книг за допомогою багатотемної ілюстрованої картотеки «Що нам читати?» до практичного використання словників, довідників, енциклопедій, бібліографічних посібників, каталогів, електронних носіїв інформації. Кожне наступне заняття проходить на більш складному матеріалі. В молодших класах знання закріплюються в ігровій формі, в старших – в інтелектуальних іграх, конкурсах, бібліомарафонах тощо. (Додаток №8). Найвідповідальніше завдання, що ставлять перед собою бібліотекар та педагогічний колектив, - прищепити любов і шану до книги, розвинути інтерес, потребу в систематичному читанні у наймолодшого читача. Від того, як буде поставлена робота з книгою на початковому етапі, залежить все подальше навчання і виховання дитини. Тому із перших днів перебування учня в школі, бібліотекар діє в тісній співпраці з учителями початкових класів, направляючи свою діяльність на виховання творчого читача. Позитивний результат дає проведення в першому класі, коли діти лише вчаться читати, такого бібліотечного уроку як «Дитяча книжка», «Для чого людині книжка?» і послідуюча гра «З якої книжки (казки)?» (Додаток №9). В ході цих заходів діти роздумують над запитаннями, подумки шукають відповіді і це викликає в них потребу згадувати раніше почуті казки та розвиває, в свою чергу, живу цікавість до ще непрочитаного. З метою розвитку пізнавального інтересу, виховання навиків використання комп’ютера і книги як рівноцінних партнерів і помічників у навчанні для учнів молодших класів була представлена презентація проекту інтерактивного літературного ранку «В гостях у Казкозная».(Додаток № 10). Тут же була представлена прем’єра книги «Казки степової Кіровоградщини». Розмірковуючи, в ході заходу, діти прийшли до висновку, що книжка – це не іграшка, а невичерпне та надійне джерело знань і на робочому столі учня поруч з комп’ютером вона повинна займати чільне місце. Майже всі першокласники поступово стають користувачами шкільною бібліотекою задовго до завершення опрацювання ними букваря. До цього першокласників готують і в класі, і в бібліотеці заздалегідь. Для наймолодших в шкільній книгозбірні естетично оформлені тематичні полиці «У світі казок», «Українські письменники дітям», «Зарубіжні письменники дітям», «Пісні, загадки, ігри, забавлянки на всі смаки», «Ким ти будеш – вибирай!» тощо. Важливим фактором при відвідуванні дитиною бібліотеки є жива індивідуальна бесіда про прочитану книжку. Так, під час індивідуальних та групових бесід, виявилась зацікавленість учнів молодших класів до книг про домашніх улюбленців – кішок. Таким чином виникла потреба провести інтерактивний урок, темою якого стала кішка, суттєвим додатком до нього стала, створена бібліотекарем, віртуальна вікторина «Кішка з книжки».

В кінці ІІ семестру першокласників традиційно урочисто посвячують в читачі на самостійно організованому бібліотекою заході «Посвята в читачі» або за розробленим разом з класоводом сценарієм на святі «Прощання з букварем» (Додаток №11). До цього свята бібліотекар готує яскраво ілюстровані виставки улюблених дитячих книжок. В ігровій цікавій формі Королева Книга та інші казкові герої вітають наймолодших з одержанням почесного звання та допомагають їм знайомитися з доступними їх віку бібліотечними термінами, з розстановкою книжкового фонду, з першим читацьким документом – формуляром. З радістю діти приймають в подарунок книжки, закладки до них та дізнаються, що в їх формулярах налічується кілька книг, самостійно ними прочитаних. Лікар Айболить пояснює, як і чому треба шанувати книжку, та нагадує правила користування нею, передає класу пам’ятки «Умій книгу берегти», «Книги – наші друзі», які стають наглядним матеріалом у куточках книги, що оформляються не лише в молодших, а й в старших класах. Протягом року молодші учні за мотивами прочитаних книжок виготовляють різні вироби з пластиліну й паперу, створюють сімейні малюнки на теми прочитаного. Цікаво згруповуються ці дитячі вироби з виставленими до них книжками (Додаток №12). Щоб розвинути у школярів творче мислення, бібліотекар спільно з педагогами проводить роботу по вивченню читацьких запитів, інтересів, починаючи з молодшого шкільного віку. Допомагають в цьому аналізи читацьких формулярів, індивідуальні та групові бесіди з читачами, спостереження при обговоренні прочитаних книжок, також ведеться «Зошит читацьких запитів». Особлива увага приділяється книгам, які викликають в учнів живий інтерес, справляють незабутнє враження, спонукають до обговорення в колі однокласників, друзів. За цими книгами готуються захисти читацьких формулярів, інтересів, пишуться відгуки. Так, неодноразово учні 4 та 5 класів писали відгуки на улюблену книгу «Паперовий янгол» Ольги Бусенко, ставали учасниками та діставали призи районного етапу конкурсу на кращий відгук на книгу із серії «Сучасна українська дитяча проза». Такі книги знаходять почесне місце і на стендах «Це ми прочитали в класі», «Моя улюблена книжка». Ці стенди не просто оформлені й забуті. Вони працюють протягом навчального року на уроках позакласного читання, бібліотечних уроках, на батьківських зборах (Додаток №13). В матеріалах стендів «Наша бібліотека», «Навкруг світу з книгою» учні знаходять багато цікавих повідомлень про історію розвитку бібліотек світу і своєї шкільної бібліотеки, про бібліотекарів, її працівників та випадки з життя читачів, інші відомості про книгу та бібліотеку. Важливу інформацію знаходять в них учні, які стоять на порозі вибору своєї дороги в житті. Ці та подібні дидактичні матеріали знайшли вдале застосування і при проведенні зустрічей з людьми різних професій, направлених на розвиток інтересу до майбутньої професії.

У сучасних дітей падає інтерес до книги, вони надають перевагу отриманню інформації через Інтернет, з екрана телевізора. Тож, шкільною бібліотекою проводиться робота, яка передбачає розумне поєднання комп’ютера і книги [№6]. Вдалим поєднанням цих двох могутніх джерел інформації є: створення мультимедійних презентацій проектів захисту свого читацького інтересу «Наш улюблений автор Всеволод Нестайко» та за книгою Джеральда Даррелла «Моя сім'я та інші звірі», віртуальних виставок «Назви їм дали числа», «Дивовижні книги», вікторин «Кішка з книжки», подорожей «Книжкова мандрівка з кімнатними рослинами»(Додаток №14). Поряд із традиційними практикується впровадження нових форм популяризації та пропаганди книги з використанням інтерактивних, інноваційних технологій: інтелектуальна гра «Шлях до успіху лежить через книгу», презентації та бенефіси книг «Книги про «чари барвінкові, диво калинове» - мову» тощо (Додаток №15).

З першого по останній рік навчання вся робота по пропаганді друкованого джерела інформації передбачає і заходи виховання бережливого ставлення до книги взагалі, збереження фонду підручників, зокрема[№7]. З цією метою в кожному класі визначені відповідальні за збереження навчальної книги. Протягом року вони спостерігають за станом підручників свого класу. В кінці семестрів, за наказом директора, проводять рейд-перевірки «Твій підручник розповів…». Результати висвітлюються на стенді «Довговічність підручників – в наших руках», в розділі «Екран стану підручників», оголошуються на шкільній лінійці, робляться записи в щоденники учнів та повідомляються батькам. Суттєво доповнює цей стенд розділ «Практичні поради про те, як продовжити життя підручників» (Додаток №16), ведеться «Картотека підручників» та їх електронний облік, випускаються бюлетені «Знайомтесь: нові підручники».

Шкільний колектив щорічно підтримує Всеукраїнську акцію «Живи, книго!». В рамках цієї акції стало доброю традицією проведення шкільних тематичних тижнів: Місячника шкільної бібліотеки у жовтні місяці та Всеукраїнського Тижня дитячої та юнацької книги в березні. Згідно заздалегідь наміченого плану в ці дні організовуються виставки нової літератури, книжкових ілюстрацій «Я малюю книгу», « Мій улюблений герой», тематичні: виставка – портрет «Вінок Шевченку», виставка – кросворд «Бути ввічливим – це модно», виставка – роздум «Іспити шкільні – іспити вступні», виставка – реквієм «Жінки на дорогах війни», «Подвигу жити у віках», виставка – реклама «Ці книги читали ваші батьки», «Зелений дивосвіт природи» тощо (Додаток №17). Привертають увагу учнів молодших класів до книги інтерактивні ігри, книжкові подорожі «В країну дитячої книги», «В гостях у веселої книжки», «Нам без книг ніяк не можна», в яких популяризується твори українських авторів дитячої літератури Н. Забіли, В.Нестайка, Г.Тютюнника, О.Бердника, Д.Білоуса та багатьох інших (Додаток №18). В матеріалах стендів «Наша бібліотека», «Навкруг світу з книгою», «Книжкові скарбниці України» учні знаходять багато цікавих повідомлень про історію розвитку бібліотек світу і своєї шкільної бібліотеки (Додаток №19). Зацікавлено сприймається матеріал, представлений в масових заходах, організованих бібліотекою, таких як: літературна година «Книга завжди поруч»; інтерактивна подорож «Книжкова мандрівка з домашніми рослинами»; ерудит – гра «Слово книзі»; гумористичні твори П.Глазового, П.Сиволапа, О.Вишні, Д.Білоуса, С.Васильченка, І.Старицького вдало поєднуються в гуморині «Веселинки з літературної скриньки». (Додаток №20). Бібліотека практикує проведення літературних лотерей, вікторин «Україна літературна», «Продовж розповідь…», інших. Спільно з педколективом організовує конкурси на кращого декламатора віршів Т.Г.Шевченка, Л.Українки, П.Тичина, «Найкраща домашня бібліотека», бенефіси та презентації книг. Закріпленням предметних та бібліотечно-бібліографічних знань служить проведення різних видів бібліомарафонів – історичного «З глибини віків», біологічного «Зелений світ», бібліотечних тощо (Додаток №21).

Підтримкою інформаційного забезпечення школи є періодичні видання. Суттєво надає допомогу всім учасникам навчального процесу журнал - інновація «Шкільний інформаційно-бібліотечний центр». До друкованої частини, яка включає блок статей з питань інформаційного забезпечення навчального та виховного процесів, управління школою, бібліотечної роботи додаються: адресні бібліографічні списки, укладені за результатами моніторингу освітніх друкованих і електронних джерел; бібліографічні картки з описом публікацій журналу і згруповані в картотеці «Шкільний інформаційно-бібліотечний центр». Вчителі мають можливість користуватися новою формою інформаційно-методичних документів – інформаційними паспортами навчальних тем та компакт-дисками із комп’ютерною бібліотечно-інформаційною системою. На жаль за браком коштів передплата школою цього видання призупинена.

ВИСНОВОК

Коло читання школярів досить різноманітне. Інтерес до читання в учнів молодших класів жваво зростає. Проте в середньому шкільному віці він знижується. Книжковий фонд для вільного позакласного читання не задовольняє потреб та читацьких запитів через відсутність потрібних, улюблених книжок у шкільній бібліотеці. З 1991 року шкільна бібліотека не має бюджетного фінансування, поповнення фонду йде лише за рахунок спонсорських коштів, у вигляді акцій «Подаруй книгу бібліотеці» тощо. Якісне комплектування фонду – найновішою педагогічною, методичною літературою, новими виданнями класичної та сучасної як української так і світової літератури для програмового забезпечення та вільного позакласного читання – є головною турботою шкільної бібліотеки. Перехід на сучасну модель шкільного інформаційного центра бібліотека потребує також оснащення комп’ютерною технікою та достатнім надходженням періодичних видань для педагогів та школярів всіх вікових категорій. Пошук більш ефективних шляхів засвоєння інформації продовжується, проте ще багато десятиріч поряд з розвитком технічних засобів навчання головним джерелом інформації буде залишатися друковане слово, а наші видавництва будуть продовжувати збільшувати випуски книг, брошур, журналів і газет, якими нам доведеться користуватися все життя. Отже, аналізуючи свої вміння освоювати сучасні інформаційні багатства, бібліотекар повинен впроваджувати їх в практику поряд з пропагандою книги. Це дасть змогу довести до свідомості кожного необхідність цінувати, берегти і примножувати духовні надбання людства, що закладені в книгу та поставить бібліотеки на значно вищий рівень.

ВИКОРИСТАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА:

1. Красножон, В.М. Формування інформаційної культури дітей в електронну еру / В.М.Красножон // Шк. б-ка. – 2012. - № 3. – С.35-37.

2. Сухомлинський, В.О. Вибрані твори. В 5 т. Т. 1. / В.О.Сухомлинський – К.: Рад. школа. – 1976. – С.18.

3. Антонова, Н.М. Роль шкільних бібліотек в екологічній освіті школярів / Н.М.Антонова // Шк. б-ка. – 2011. - №9/10. – С. 66-72.

4. Борисовский А.М. В.А.Сухомлинский. / А.М.Борисовский – М.: Просвещение.- 1985. – С.90.

5. Білоусова, Т. Спільна робота бібліотекаря та педколективу: план дій / Тетяна Білоусова // Сучас. шк. України. – 2012. - №3. – С.40-42.

6. Садкіна В.І. 101 цікава педагогічна ідея / В.І.Садкіна – Х.: Вид. група «Основа». – 2008. – 88с.

Пономар, К.М. Спільними зусиллями виховуємо любов до книги / К.П.Пономар // Шк. бібл. Плюс. – 2012. - №2. –

/Files/images/5.jpg

/Files/images/4.jpg

/Files/images/6.jpg

/Files/images/б 2.jpg

/Files/images/P1010601.JPG

/Files/images/б3.jpg

/Files/images/біб.JPG

/Files/images/ап.jpg

/Files/images/мова початкові.png

/Files/images/роод.jpg

/Files/images/т.jpg

/Files/images/ук.jpg

/Files/images/уке.jpg

/Files/images/укеолддж.jpg

Додаток 1.

Знайди слово

КАШТАН

ДЕРЕВО – СИМВОЛ КИЄВА ? П

ГЕРБАРІЙ

КОЛЕКЦІЯ СВІЖОЗІРВАНИХ КВІТІВ?

П

БАНАН

ТРАВА

І

САКУРА

ЯПОНСЬКА ГРУША?

А

«ЧЕРВОНЕНЬКА КВІТОЧКА» Р

АВТОР АКСАКОВ?

АЛОЄ

БАТЬКІВЩИНА ПІВДЕННА АФРИКА?

У

ФІНІШ

ВІТАЄМО, ВИ ДІЙШЛИ ФІНІШУ.

ЗАПИШІТЬ СЛОВО: С

П

Книжкова мандрівка з кімнатними рослинами.

Мета: Розширення знань про природу, про кімнатні рослини, зокрема. Пропаганда книг природо захисної тематики та на допомогу квітникарям.

Обладнання: Велика мапа світу (півкуль або кліматичних поясів), кімнатні рослини, комп’ютерне забезпечення програма Pawer Point, проектор, книжкова виставка «Зелений дивосвіт природи», великий набір періодичних видань по темі заходу.

Під стишену мелодію учениця читає текст, на дошку відповідно до нього проектуються слайди.

Учениця.

Їх любили в давнину. Їх люблять тепер. Їх будуть любити завжди. Вони мають магічну силу, створену природою для втіхи людської душі. (Слайд 1: калейдоскоп квітів). Безмовні й прекрасні, часто беззахисні і залежні від людини квіти здатні підкорювати серця, зводити з розуму, вони залишають слід в історії і надихають поета. Невичерпні наукові дослідження та художні твори про зелене й квітуче розмаїття природи. Величезним багатотомником виявилася б антологія поетичних творів, присвячених йому. Хто не співає «чорнобривців насіяла мати…», якими так захоплювався Микола Сингаївський. (Слайд 2 : чорнобривці). І як велично звучить афоризм Максима Рильського «Троянди й виноград. Красиве і корисне».(Слайд 3: на фоні троянд портрет та книги М.Рильського). Є «квітка Гете» - бріофіллюм ( слайд 4: випливаюче фото бріофіллюму та Гете), хоча з іменем цього великого поета пов’язують не лише його: відомо, що Гете любив розсівати на окраїнах Веймара насіння фіалок (сенполій) (слайд 5: на фоні фіалок портрети Гете, Шекспіра, Тургенєва). Фіалки (сенполії) називали улюбленими квітами Тургенєв і Шекспір, який також оспівував примулу (слайд 6: примула). Про них писали Шеллі і Томас Мур.

Лілії були емблемою французьких королів, ними захоплювалась Леся Українка (слайд 7: лілії, портрет Л.Українки, книжка «Лілея»). Вони та маргаритки (слайд 8: маргаритки) часто оспівувались в піснях середньовіччя та у віршах Чосера і Монтгомері. На острові Кріт складали гімн мирту (слайд 9: мирт)

Тюльпанам присвятив цілу поему Буажолен (слайд 10: тюльпани). Гафіз порівнював жіночі коси з гіацинтом (слайд 11: гіацинт).

Квітку русалок – білу водяну лілію – описав німецький поет Шрейбер (слайд 12: водяна лілія). Лотос, до речі – культову квітку древніх єгиптян (слайд 13: лотос, краєвиди Єгипту, портрет Гейне), прославили в стародавніх літописах, на його честь створив поетичні рядки Гейне. В красі лотоса черпали також своє натхнення японські та китайські поети. В тій же Японії немало творів присвячено хризантемі (слайд 14: хризантема, краєвиди Японії).

«Глаза васильковые», «волошкові очі» - часто можна почути такі порівняння в росіян та українців, а німці, для яких скромна квітка волошка, до речі, як і лілія у Франції, була емблемою імператорської влади, й досі оспівують в своїх поетичних творах (слайд 15: волошки, емблема із зображенням волошки).

Проникливі рядки складали китайці про півонію (слайд 16: півонія, краєвиди Китаю), а незабудці (слайд 17: незабудка) подарував їх Теннісон.

Російський поет Володимир Маяковський захоплено склав поетичні рядки про кактус (слайд 18: портрет Маяковського, кактус).

Цей, далеко не повний перелік можна продовжити до нескінченності. Жоден літературний твір, вірш не обходиться без опису природи, порівнянь з її дивовижним розмаїттям…

Вдумаймось в слова Магомета, який возвеличував нарцис (слайд 19: портрет Магомета, нарцис та вислів): «У кого два хліба – хай продасть один, щоб купити нарцис, адже хліб – пожива для тіла, а нарцис – пожива для душі». Поживою для душі і розуму називають люди також і книгу (слайд 20: книги та квіти). Що може бути приємнішим, ніж відпочинок з книгою в руках серед зеленого кімнатного оазису, насолоджуючись цими двома довершеними витворами людини і природи (слайд 21: інтер’єр з кімнатними рослинами та відпочиваючий з книгою).

Мелодія звучить голосніше, потім стишується і затихає. Виходить стюардеса. (Слайд 22: літак на зльоті. Звук злітаючого літака).

Стюардеса.

Шановні гості, друзі! Екіпаж повітряного лайнера «Зелене підвіконня» вітає вас та бажає вам приємного відпочинку. Запрошуємо вас разом з нами здійснити мандрівку у світ знайомих незнайомців – у світ кімнатних рослин. Квітучий розмай нашого незвичайного салону та перегляд періодичних видань, гадаємо, додадуть вам приємних вражень, а «висококваліфіковані гіди», сподіваємось, зроблять цю подорож цікавою і незабутньою. Дозвольте запропонувати фруктові льодяники, які безперечно покращать ваше самопочуття під час польоту (пригощає льодяниками). (Слайд 23: мапа півкуль з відмітками батьківщин кімнатних рослин).

1-й гід. (В руках книга Сент-Екзюпері «Маленький принц»).

Французький письменник Антуан де Сент-Екзюпері в своїй книжці «Маленький принц» писав: «Ми відповідальні за тих, кого приручили» (слайд 24: портрет і вислів письменника).

… За вікном весна, природа тішить нас своїм різнобарв′ям кольорів. Минула весна, пролетіло тепле літечко, добігла кінця осінь… На зміну першоцвітам, проліскам, тюльпанам, нарцисам, прийдуть величні лілії, троянди, згодом – жоржини, айстри, хризантеми… А тут і перші заморозки… І замовкне квіткова рапсодія. Все засинає до наступної весни. Але зелено й затишно в наших оселях. Тут вічна весна завдяки кімнатним рослинам. Переважна їх більшість – вихідці із далеких країв. Схована в них неперевершена досконалість гармонії кольорів і форм спонукала людину складати легенди і навіть поклонятися їм, переселяти чарівних незнайомців із континенту на континент, щоб завжди бути в оточенні їх краси. Щоб нас не спіткало розчарування, потрібно знати й пам′ятати про рослини, які ми приручили головне – те, що вони є живими організмами. А живі організми повинні розвиватися, рости, розмножуватися. Для цього їм потрібно створити максимально природнє середовище. Отже, основна мета нашої мандрівки – побувати на їх батьківщинах та познайомитись з життям кімнатних рослин у звичному їм природному середовищі. Лише таким чином можна зрозуміти їх потреби. Мандрувати нам допоможуть книги.

(Слайд 25: Музей марципанів в Будапешті, «міні-сад кактусів»).

2-й гід.

Чи не правда, цей міні-садочок чудових ніжних квітів тішить зір. Важко повірити, що така краса їстівна. На цих світлинах – частина експозиції Музею марципанів у Будапешті, де представлені солодкі витвори мистецтва. Погодьтесь, кондитер повинен бути справжнім чародієм, щоб із суміші цукру і мигдалю створити мініатюрні копії живих організмів!

Ми якраз пролітаємо над батьківщиною цієї рослини. Хто може показати на мапі цю країну та назвати рослину, про яку йде мова (дає можливість учасникам дати відповідь). (Слайд 26: Характерна особливість Мексики, кактуси).

Так, (показує на мапі) на Мексиканському плоскогір’ї, в пустелі Жорнадодель Муерто знаходиться країна кактусів та агав Мексика – в перекладі «Місце агав». Кактуси, утворені від одного роздутого від запасу води стебла і безлічі колючок родичі..., не повірите, гвоздики. Так-так, сімейство кактусових належить до порядку гвоздикових. В це так важко повірити, як і в те, що в пустелі (слайд 27: пустеля гола) – безмежному просторі пісків, на твердому, потрісканому від спеки червоному грунті щось може рости. Відкрийте книгу із серії «По материкам и странам» і ви на Африку та інші материки, по яких розкидані ті ж пустелі, поглянете зовсім іншим поглядом (при цьому демонструються книги вказаної серії).

(Слайд 28: квітка амарилісу (при наявності – демонструється на підвіконні) ).

АМАРИЛІС. В пустелі Карру на твердому червоному грунті не видно слідів життя, лише де-не-де зустрічаються химерні покручені алое, але і вони не схожі на живі рослини. Проте не завжди в пустелі стоїть така спека. В кінці зими, в липні – серпні, ідуть прохолодні дощі. Пам’ятайте, що в південній півкулі пори року протилежні нашим. Тому у вересні наступає весна і пустеля Карру оживає, на її просторі розцвітають тисячі гарних великих квітів. В квітучу долину спускаються стада зебр і антилоп, зграї довгоногих страусів. Сюди заходять навіть такі великі тварини як слон, носоріг, бегемот. Квіти в пустелі дуже гарні, але вони не пахнуть і не дають їстівних плодів. У населення, яке там проживає, існує таке прислів’я: «Наша країна з квітами без запаху, з ріками без води і з німими пташками». З пустелі Карру на наші підвіконня прийшла ось ця рослина – амариліс беладона. Амариліс – ім′я прекрасної пастушки, яка описана грецьким поетом Теокрітом 2300 тому, на її честь і названа ця квітка. Амариліс розцвітає восени, в той же час, що й у себе на батьківщині. З цибулини виростає стебло майже півметрової висоти, вінчає його зонтик із 4-6 рожевих квіток, схожих на лілію. Одночасно з′являється довге, витягнуте темно-зелене листя, яке в наших умовах розвивається протягом зими і весни, а влітку в’яне. Обрізати його не потрібно тому, що органічні речовини переходять в цибулину. Все літо цибулина перебуває в стані спокою, в цей час, як і в пустелі вона зовсім не потребує води.

3-й гід.

Отже, рослини пустелі пристосувались до дії прямих сонячних променів, засухостійкі, теплолюбові, але і звиклі до різких добових перепадів температури повітря. Вони світлолюбиві і не бояться прямих сонячних опіків. Цибулинні пустельні види (представник – амариліс) потребують довгого періоду спокою. Хто займається вирощуванням кімнатних рослин про це слід пам’ятати. У господарки нашого квітучого кімнатного розмаїття та її численних помічників – квітникарів «діти пустель»: кактуси – опунція, філокактус, епіфіллюм, агава, алое, гіпеаструм, аспарагус, і не лише вони, чудово себе почувають під їх дбайливим наглядом.

Господарка показує вищевказані кімнатні рослини та дає невеличкі поради по їх догляду.

Без книг наші квітникарі не обходяться жодного дня. Настільними стали: (демонструються з книжкової виставки «Ніжні супутники») «Енциклопедія кімнатного квітникарства», «Настільна книга любителя природи» Вінсона Брауна, «Декоративне садівництво» Вакуленко В.В., «Кімнатне квітникарство» Юхимчик Д.Ф., «Квіти», «Рослини – мандрівники» Протопопової В.В., інші.

4-й гід.

Араби говорять: «Цариця оазису купає свої ноги у воді, а прекрасну голову – у вогні сонячного проміння». Яку ж рослину араби називають царицею оазису? (Запитання до глядачів).

(Слайд 29: фінікова пальма (після відповіді) та показ кімнатної).

Фінікова пальма прийшла до нас із пустелі Сахара, яка в три рази більша від Середземного моря. Для арабів ця рослина була і залишається їх життям і радістю. Із стовбурів її вони робили стовпи, двері для своїх домівок, а дахи вкривали її величезним листям. Із листяних жилок і волокна кори виготовляли канати, мотузки, мішки, корзини та інші необхідні в побуті речі. Використовують араби фінікову пальму і в кулінарії. З бруньок та квітів пальм готують «пальмовий сир», споживають пальмовий сік…Найбільшу цінність мають плоди – фініки. Їх споживають у свіжому, вареному, сушеному вигляді. Підсмажені розмелені кісточки фініків замінюють каву. Із фініків араби готують різноманітні страви і вважають гарними господинями тих, хто може приготувати кожного дня обід із фініків, не повторюючи однакових страв протягом цілого місяця.

Фініками араби годують верблюдів, коней, собак. Зображення фінікової пальми слугувало емблемою давньої Іудеї. З її зображенням чеканили монети та на честь неї називали міста: Єрихон («місто пальм»), Фамар.

На своїй батьківщині фінікова пальма сягає висоти від 20 до 140 м. На кроні дерева налічується 40 – 80 листків довжиною до 3-х метрів кожен, яких виростає до 12-ти молодих протягом року. Зацвітає пальма на 6-му році. Одне дерево дає від 100 до 250 кл. плодів. В піску вони можуть зберігатися протягом 2-х років.

Стюардеса.

Наша мандрівка триває. Із сухих пустель переносимось у вологі тропічні ліси. (Слайд 29: Тропіки). Подивимось на мапу півкуль. Це смуга екваторіальних тропічних лісів Бразилії, Конго, Центральної Африки, Індокитаю, Малайського архіпелагу. Характерною особливістю всіх цих лісів є велика кількість світла, тепла і вологи. Тут самою природою створених ідеальний парниковий ефект, що дає змогу швидко і прекрасно розростатися надзвичайно великій кількості різноманітної рослинності до величезних розмірів. Коли ми згадуємо тропіки, зразу ж в уяві постають непрохідні джунглі з нескінченними ліанами. (Слайд 30: Монстера). Ось одна з них – представниця тропічних лісів монстера (демонструється вазон монстери).

5-й гід.

Монстера – ліана бразильських лісів. Назва «монстера» походить від слова «монстросис», що означає дивовижна. На своїй батьківщині насіння монстери розноситься пташками по деревах і там на корі воно проростає. Своїм стеблом і темними плямами ця рослина нагадує змію. В нас монстеру ще називають «плаксою». Ця назва пояснюється тим, що в похмуру погоду, перед дощем на її листках виступають великі краплі роси. На своїй батьківщині монстера цвіте і плодоносить. Плоди довжиною до 20 см нагадують качан кукурудзи та мають виражений смак і аромат ананаса, за що ця рослина дістала ще й назву деліціоза, що в перекладі означає делікатесна. В природі монстера росте, як епіфіт, до низу спускаючи свої довгі, ніби мотузки, повітряні корені. Вони мають довжину більше 6-ти метрів, товщину 1-2 см. і відходять по одному або по два від кожного великого листка. Монстера любить, коли її пересаджують. Протягом 3-х перших років, її варто пересадити 2 рази на рік, наступних два роки – раз на рік, а рослину старшу 5-тирічного віку – 1раз на два – три роки.

6-й гід.

Джунглі. Індія. Які образи малюють ці слова? Хлопчик-індус зі зграєю вовків, тигр Шер-Хан, друзі ведмідь Балу, пантера Багіра та пітон Каа. Все це герої книги… Якої? Назвіть автора та назву цього всесвітньо відомого літературного твору (запитання до глядачів).

Так, це «Манглі» Редьярда Кіплінга (демонструється книга). Читаючи цю книгу, в уяві повстають велетенські слони, прудкі мавпи, стада буйволів і багато інших дивовижних звірів джунглів. А чи може хто назвати хоча б одну рослину, яка росте в Індії? (запитання до глядачів).

Між іншим, у нас в кімнатах часто можна зустріти типового представника джунглів – фікус (Слайд 31: Фікус в природі. Демонстрація вазона фікуса та показ Індії на мапі). Проте в природних тропіках він має не такий тендітний вигляд. Це велетенське дерево до тридцяти метрів висотою та з листям майже метрової довжини. На одному з островів річки Нербудди гігантський фікус мав головний стовбур десяти метрів в діаметрі. Навкруги нього нарахували тисячу триста додаткових стволів і три тисячі малих повітряних коренів. Уявіть цей ліс із одного дерева! В його затінку одного разу сховалось ціле військо. І було йому три тисячі років. Всі фікуси об’єднані в велике сімейство тутових: тутове дерево або шовковиця; паперове дерево; хлібне дерево; жак-дерево з велетенськими плодами; коров’яче дерево і також ядовите дерево анчар, або упас, яке красиво, хоча деяким перебільшенням описав Олександр Сергійович Пушкін в однойменному вірші.

Учень декламує вірш Пушкіна О.С. «Анчар».

7-й гід.

Із усіх дивовижних рослин сімейства тутових найбільш корисним можна вважати фікус, який живе у наших кімнатах. Чому саме він – дізнаєтесь із книги Миколи Верзіліна «Подорожі з домашніми рослинами». Цю книгу (демонструється) неможливо раз відкрити не прочитавши закрити і забути. Видане в світ у 1951 році це унікальне видання й досі є неперевершеним підручником для багатьох квітникарів. А переглянувши сучасні щомісячники «Квіти», про фікус, монстеру знайдете не менш захоплюючі цікавинки. Виявляється монстера відноситься до групи рослин, так званих, енергетичних вампірів, які активно споживають чужу енергію і традиційно вважаються шкідливими для людей. Проте, монстера, хоча й «енергетична п’явка» і охоче забирає в людини енергію, але…насамперед - негативну. Захворіли? Присядьте біля неї і вона зробить вам «цілюще кровопускання». А фікус – символ сімейного благополуччя, навпаки, здатен перетворити активну творчу людину на справжнього лінивця.

Радимо погортати цей та інші журнали, як от «Кімнатна квітка», газету «Сільський вісник» і ви дістанете задоволення від знайомства також і з іншими рослинами тропічних екваторіальних лісів, які прижились на нашому підвіконні – бегонія, колеус, сансев’єра, бальзамін, банан…(демонстрація названих вазонів). Виявите їх цілющі властивості, прочитаєте квітковий гороскоп, дізнаєтесь про символіку кольорів та багато іншого про наших зелених друзів. (Слайд 32: калейдоскоп журналів та тропічних рослин).

Стюардеса.

Ми покидаємо Індію. Продовжуємо подорожувати і зараз ми оглянемо рослинність тропічних боліт.

8-й гід.

Дивні назви бувають у рослин. Наприклад, «драконове дерево» (слайд 33: драцена) або «бабині плітки» (слайд 34: традесканція). Це типові представники тропічних боліт, отже їх «ноги» постійно в воді, тобто в болоті. «Бабині плітки» облюбували саме таке місце в тропічних болотяних лісах Америки (показ на мапі), а «драконове дерево» на Канарських островах біля західного побережжя Африки (показ на мапі).До речі, там на острові Тенериф є одне таке (показує на вазон драцени) деревце – більше 23-х метрів висотою та 15-ти метрів в обхваті.

Досить легко знайти пояснення народним назвам цих рослин в уже згаданій книжці Миколи Верзіліна «Подорожі з домашніми рослинами». Прочитавши цікаві розповіді про них, ви запам’ятаєте і їх наукові назви, які звучать досить милозвучно.

А ось цій рослині – циперусу (демонстрація вазону) варто приділити особливу увагу.

Учасникам мандрівки роздаються картки з дидактичним матеріалом.

(Додаток №1. Лабіринт).

Коли ви пройдете ось цей лабіринт, по дорозі збираючи літери, і прочитаєте складене з них слово, то зрозумієте цінність цієї кімнатної рослини.

В книзі «Невмирущі знаки» (показ книги) її автор Паола Утевська веде захоплюючу екскурсію в далекі історичні часи Древнього Єгипту. Саме в тих краях, на берегах Нілу, Негра і Конго росте древній дуже близький родич кімнатного циперусу – папірус (слайд 35: рослина папірус в природі). 5 тисяч років тому єгиптяни назвали його «дар ріки», а матеріал, виготовлений з нього прославився у віках (слайд 36: сувої з папірусу на фоні пірамід). Сувої з нього до нашого часу турботливо збережені в деяких музеях світу, зокрема, в найближчому до нас – Ермітажі Петербурга.

Стюардеса.

На шляху додому, нам залишилося оглянути кліматичну зону субтропіків. Слово «субтропіки» - «підтропіки» або «біля-тропіки» - означає, що вони знаходяться поблизу тропіків. Скільки різних країн вони охоплюють: (перераховуючи, показувати на карті) Північну Африку з берегами Нілу, узбережжя Середземного моря – Іспанію, Італію, Грецію, Туреччину…, Аравію, Іран, частину Туркменії, Таджикистану, Афганістан, Індію, Китай, Японію, Каліфорнію, частину Мексики, Флориду – це в Північній півкулі; Південну Африку з Капською землею, з пустелею Карру і мисом Доброї Надії, Південну Австралію, Нову Зеландію, Південну Америку з Чилі і Аргентиною – в Південній півкулі (слайд 36: мапа півкуль з відмітками поширення рослин згаданих в процесі мандрівки). Можна лише уявити, яка мінлива погода на такій великій території сухих і вологих субтропіків. Тож який цікавий і різноманітний тут має бути рослинний світ. В нашому салоні лише кілька представників флори субтропіків: пеларгонія, аспідістра, примула, цикламен, камнеломка, плющ, цисус, фуксія. Про особливості догляду за ними нам розповість сама господарка шкільного Музею кімнатних рослин.

Розповідь вчителя про особливості догляду за кімнатними рослинами, вихідцями субтропіків.

Стюардеса.

Наша подорож проходить в прискореному темпі. «Перетнути» кілька кліматичних зон за лічені хвилини організму людини досить важко, тому можливо ви відчули втому і у когось розболілась голова. Що ж, у нашому рослинному салоні знайдуться ароматні ліки – візьміть ці листочки (роздає листки пеларгонії духмяної), розітріть в долонях та прикладіть до скроні. Ось так (показує) і через кілька хвилин відчуєте полегшення. Не завадить випити і ось цей тонізуючий напій (чай з каркаде). Зверніть, будь ласка, увагу на його своєрідний смак та колір… Вам покращало? Тоді ви готові продовжити подорож і відповісти на наступне запитання. Які кімнатні рослини тільки що виконали роль знеболюючого та тонізуючого засобів?

Після відповіді глядачів демонструється вазон пеларгонії духмяної та слайд 37: гібіскус.

Так, це – гібіскус, який в дикій природі поширений в Південно-східній Азії та Полінезії.

9-й гід.

Гібіскус китайський або «китайська роза» нічого спільного із справжніми трояндами не має. Насправді вона належить до сімейства мальвових і близька родичка звичайній садовій мальві. Вірна назва «китайської рози» - гібіскус і походить ця рослина із Південного Китаю. Ніжна рослина з дивовижними великими квітами цвіте лише один – два дні, але при правильному догляді нові квітки будуть з'являтися з весни до осені. Рослина субтропічна, тому потребує яскравого світла, але не переносить спеки. Вирощувати при помірній температурі, добре поливати, підживлювати кожні два тижні. Листя зрідка корисно зрідка обприскувати та на весні проріджувати. Доки рослина молода, варто пересаджувати щорічно. Дякуючи вам за турботу, гібіскус зацвіте пишним квітами, чаєм з яких ви зможете насолоджуватися круглий рік.

Бібліотекар.

Тепер ми знаємо, що рослини підвіконня мають ще й цілющі властивості. Пропонуємо вам ознайомитись з книгами, що розкриють на своїх сторінках таємниці фітотерапії. (Огляд літератури біля книжкової виставки). Скористайтесь порадами ось цих книг і цілком можливо зможете обійтись без дорогих пігулок. (Додаток №2. Книжкова виставка).

Стюардеса.

Шановні гості, друзі. Наша мандрівка доходить кінця. Шлях наш простягався через майже безжиттєві пустелі, ми намагались проникнути в непрохідні дрімучі ліси вологих тропіків, побували в багатих плодами і квітами субтропіках. Ми дізнались, що багато рослин з усіх частин світу знайшли свою другу батьківщину в наших кімнатах. І ми переконалися не лише в тому, що їм потрібна наша турбота, а й тому, що вони потрібні нам. Нам потрібні кімнатні рослини, вони:

- прикрашають оселю і створюють затишок;

- зволожують повітря, цим полегшують дихання людей;

- очищають повітря, вбираючи вуглекислий газ і виділяють кисень;

- приносять задоволення , спокій;

- деякі з них мають здатність лікувати;

- нагадують, що ми частинка природи;

- дарують радість, натхнення, відпочинок;

- зближують людей, спонукають до добра, взаєморозуміння, поваги;

- випромінюють тепло та любов…

Мандрівка з кімнатними рослинами стала можливою завдяки книзі. Тож давайте читати книги – це найгуманніше творіння людської думки, з них вчитися доглядати за кімнатними рослинами, берегти зелене вбрання планети, рідного краю і тоді природа сторицею віддячить нам, зігріваючи наші серця своєю неповторною красою. Прийміть на згадку цей паросток фуксії, вирощений дбайливими руками юннатів нашої школи. (Кожному присутньому роздаються по горщечку з паростком фуксії (або іншої кімнатної рослини, заздалегідь пророщеної).

«Природа таки й же унікум, як і картина Рафаеля. Знищити її легко, відновити неможливо». Бородін І.П. (Слайд 38: вислів на фоні зелені).

АНКЕТА УЧАСНИКА ПЕРШОГО РАЙОННОГО ЕТАПУ

ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ «ШКІЛЬНА БІБЛІОТЕКА - 2017»

1.

Район/місто/селище/село

Гайворонський р-н, с. Казавчин

2.

Номінація

«Бібліотека - виховний простір навчального закладу»

3.

Тема досвіду / проекту

«Роль і місце бібліотеки в навчально-виховному процесі загальноосвітнього навчального закладу»

4.

Прізвище, ім’я, по батькові

Лукіянчук Людмила Василівна

5.

Мобільний телефон

+380966097635

6.

Адреса електронної пошти

7.

Посада

Бібліотекар

8.

Повна назва закладу (відповідно до статуту)

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

9.

Адреса закладу, телефон, електронна пошта

Вул. Шкільна, 18 с. Казавчин Гайворонського району, Кіровоградської області 26322 zsh.kazavchin@ukr.net

10.

Освіта

Вища

11.

Спеціальність за освітою

Бібліотекар-бібліограф

12.

Стаж роботи на посаді

37 років

13.

Педагогічний стаж

14.

Бібліотечний стаж

37 років

15.

Кваліфікаційна категорія

Вища, провідний бібліотекар

16.

Посилання на Інтернет – ресурс, де розміщено конкурсні матеріали

kazavchyn-school edukit.kr.ua

17.

Даю згоду на внесення інформації в базу даних та публікацію матеріалів у періодичних та інших фахових виданнях з можливим редагуванням

Підпис учасника

Дата

Кiлькiсть переглядiв: 2236

Коментарi